Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 12 utdanningsprogram 2 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 12 utdanningsprogram fordelt på: 3 studieforberedende Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama 9 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 Dette har du rett på: •Tre års videregående opplæring •Å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker •Å få to års opplæring som bygger på Vg1 •Når du har begynt på videregående skole, har du 5 år på deg til å fullføre. 5- årsfristen begynner å løpe seinest det året du fyller 19 år •Ved omvalg blir retten utvidet med ett år

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Vg1Vg2 Vg3 Vg1: Videregående trinn 1. året Vg2: Videregående trinn 2. året Vg3: Videregående trinn 3. året Bedrift: Normalt lærling i to år Oppbygging av videregående opplæring Bedrift

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 Videregående opplæring gir: •Yrkeskompetanse •Grunnkompetanse •Studiekompetanse Yrkeskompetanse : Fagbrev – Elektriker, salgsfaget, kokk, bilmekaniker, barne- og ungdomsarbeider Svennebrev – Rørlegger, gullsmed, maler, fotograf, tømrer, frisør Yrkestittel – Gartner, helsesekretær, hudpleier, interiørkonsulent

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 7 Grunnkompetanse: Eleven får dokumentert deler av opplærlingen. Kan være planlagt, for eksempel lærekandidatordning. Studiekompetanse: Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studie kan vare fra 1-6 år. Eksempler på yrker: Politi, advokat, lærer, prest, lege, tannlege, barnevernspedagog, sosiolog, forsker, veterinær, revisor, psykolog

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesielle opptakskrav 8 Enkelte studier (lege, tannlege osv.) stiller spesielle krav til: •matematikk •fysikk •kjemi Ingeniørstudier stiller spesielle krav til: matematikk og fysikk

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Yrkesfaglige utdanningsprogram 9 Fellesfag Felles programfag fra eget program- område Fellesfag Felles programfag fra eget program- område Vg1Vg2 Prosjekt til fordypning Vg3 (fagopplæring i bedrift) Felles programfag fra eget program- område

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Eksempel på et yrkesfaglig utdanningsprogram Vg2Vg3/ Bedrift Helse- og sosialfag Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapi og ortopedi Helseservicefag Ambulansefag Alle Vg2 Hudpleier Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Hudpleier Fotterapi Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Ambulansefaget Påbygging fellesfag Vg1 Ortopediteknikk

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 11 Elektriker, Telekommunikasjonsmontør, Automatiseringsfag, Tavlemontør, Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør, Energimontør, Energioperatør Produksjonselektroniker, Romteknolog, Heismontør, Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør, Togelektriker, Dataelektroniker, Elektroreparatør, Flytekniske fag Vikler- og transformatormontør Elektrofag Grønt = Tre år i skole

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Medier og kommunikasjon 12 Mediegrafiker Fotograf Mediedesign (yrkestittel) Medier og kommunikasjon (gir generell studiekompetanse) Grønt = Tre år i skole

13 Oslo kommune Utdanningsetaten 13 Naturbruk Driftsoperatør i idrettsanlegg Skogsoperatør, Akvakultur Fisker, Hestefaglært Hovslager, Anleggsgartner Fagarbeider i reindriftsfaget Gartner, Agronom Naturbruk (studieforberedende) Grønt = Tre år i skole

14 Oslo kommune Utdanningsetaten 14 * Kryssløp fra alle Vg1 Service og samferdsel Kontor- og administrasjonsmedarbeider Vekter, Yrkessjåfør Resepsjonist, Reiselivsmedarbeider Logistikkoperatør, Salgsmedarbeider * IKT-servicemedarbeider

15 Oslo kommune Utdanningsetaten 15 Restaurant- og matfag Kokk, Slakter, Servitør, Baker, Sjømathandler Pølsemaker, Konditor Kjøttskjærer, Butikkslakter Institusjonskokk Fagarbeider, sjømatproduksjon Fagarbeider, industriell matproduksjon

16 Oslo kommune Utdanningsetaten 16 Bygg- og anleggsteknikk Glassfagarbeider Fagoperatør i trelastfaget Anleggsmaskinfører Tømrer, Isolatør, Banemontør Feier, Limtrearbeider Industrimaler, Steinfagarbeider Renholdsoperatør, Maler, Murer, Rørlegger Vei- og anleggfagarbeider, Blikkenslager, Trevaresnekker, Stillasbygger, Asfaltør Fjell- og bergverksarbeider Taktekker, Betongfag arbeider,

17 Oslo kommune Utdanningsetaten 17 Design og håndverk Kostymesyer, Glasshåndverker, Blyglasshåndverker, Bøkker, Interiørkonsulent, Utstillingsdesigner, Herreskredder, Håndbokbinder, Blomsterdekoratør, Håndvever, Skomaker, Aktivitør, Kjole- og draktsyer, Gullsmed, Sølvsmed, Seilmaker, Frisør, Buntmaker, Keramiker, Gjørtler, Salmaker, Forgyller, Taksidermist, Duodjar, Bunadtilvirker, Strikkehåndverker, Urmaker, Optroniker, Maskør- og parykkmaker, Møbelsnekker, Børsemaker, Filigransølvsmed, Gipsmaker, Nautisk instrumentmaker, Orgelbygger, Pianostemmer, Profileringsdesigner, Smed, Storurmaker, Gravør, Komposittbåtbygger, Treskjærer, Modist, Tredreier, Kurvmaker, Trebåtbygger, Møbeltapetserer Grønt = Tre år i skole

18 Oslo kommune Utdanningsetaten 18 Helse- og sosialfag Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Fotterapeut Ortopeditekniker Hudpleier Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Ambulansearbeider

19 Oslo kommune Utdanningsetaten 19 Teknikk og industriell produksjon Motormann Sveiser Verktøymaker Industriell oveflatebehandler Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekaniker Industrimekaniker Platearbeider Industrimontør Skofagoperatør Faglaborant Fagoperatør i polymerkompositt Garverioperatør Gjenvinningsoperatør Grafisk trykker NDT-kontrollør Bilmekaniker Fagoperatør i fiskeredskapsfaget Landbruksmaskinmekaniker Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Fagoperatør i grafisk emballasje Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling Motormekaniker Motorsykkelmekaniker Matros CNC-operatør Dimensjonskontrollør Fagoperatør i kjemiprosessindustri Bilskadereparatør Hjulutrustningsreparatør Modellbygger Reservedelekspeditør Fagoperatør i trikotasje Fagoperatør i veving Støper Fagoperatør i kran- og løfteroperasjoner Industrisnekker Aluminiumskonstruktør Fagoperatør i produksjonsteknikk Serigraf Tekstilrenser Fagoperatør i garnframstilling Bore- og vedlikeholdsoperatør, Brønnoperatør, Fagoperatør i termoplast Vaskerioperatør Fagoperatør i industrisøm

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Lærling •Søker læreplass – normalt i Vg2 •Inngår lærekontrakt og arbeidsavtale med godkjent lærebedrift •Får opplæring etter læreplan i faget •Faglig leder har ansvar for opplæringen •Yrkeskompetanse ved bestått fag-/svenneprøve •Får arbeidslivserfaring •Mottar lønn under utdanning •God plattform for søking til fast jobb og til høyere utdanning 20

21 Oslo kommune Utdanningsetaten 21 Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse • Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Studiekompetanse er også mulig ved to yrkesfaglige utdanningsprogram: •Vg3 Medier og Kommunikasjon (studieforberedende) •Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Dette gir generell studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse

22 Oslo kommune Utdanningsetaten 22 Studieforberedende utdanningsprogram Fellesfag i løpet av tre år: • Norsk • Engelsk • Fremmedspråk • Geografi • Religion og etikk • Matematikk • Naturfag • Samfunnsfag • Historie • Kroppsøving

23 Oslo kommune Utdanningsetaten 23 Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Vg1Vg2Vg3 Studiespesialisering - realfag - språk, samfunnsfag og økonomi Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag Vg1Vg2Vg3 Studiespesialisering - programområde formgivningsfag

24 Oslo kommune Utdanningsetaten 24 Studiespesialisering - Programområder Språk, samfunnsfag og økonomi • Antikkens språk og kultur • Engelsk • Entreprenørskap og bedriftsutvikling • Fremmedspråk • Historie og filosofi • Kommunikasjon og kultur • Markedsføring, strategi og ledelse • Medie- og informasjonskunnskap • Næringslivsøkonomi • Politikk, individ og samfunn • Psykologi • Reiseliv og språk • Rettslære • Samfunnsøkonomi Realfag • Biologi • Fysikk • Geofag • Informasjonsteknologi • Kjemi • Matematikk S eller R • Teknologi og forskningslære Formgivingsfag • Design og arkitektur • Visuelle kunstfag • Scenografi og kostyme • Trykk og foto • Visuell kultur og samfunn • Samisk visuell kultur

25 Oslo kommune Utdanningsetaten Idrettsfag 25 Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Vg1Vg2Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Vg1Vg2Vg3 Musikk, dans og drama

26 Oslo kommune Utdanningsetaten International Baccaleureate - IB 26 •Toårig tilbud som bygger på Vg1 Studiespesialisering •Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent •Det finnes IB-skoler i mer enn 100 land •All undervisning foregår på engelsk

27 Oslo kommune Utdanningsetaten 27 Ulike veier til målene Universitet/Høgskole 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skoleår: Vg1 2. skoleår: Vg2 3. skoleår: Vg3 Mesterbrev Påbygging til generell studiekompetanse 3. skoleår: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fagskole Y-veien: yrkesfaglig vei til ingeniør Yrkeskompetanse Fag -/ svennebrev 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 2. skoleår: Vg2 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole)

28 Oslo kommune Utdanningsetaten •31. okt - 2. nov 2012 NM i Yrkesfag Et arrangement om yrkes- og utdanningsvalg Alle utdanningsprogrammene har egen stand Karriereenhetene i Oslo tilbyr veiledning Gratis inngang 28

29 Oslo kommune Utdanningsetaten 29 Arbeidshefte: ”Yrker og utdanning” for 10. årstrinn ”Åpen dag” ved videregående skoler www.oslo.vilbli.no www.ude.oslo.kommune.no www.samordnaopptak.no www.utdanning.no

30 Oslo kommune Utdanningsetaten 30 Lykke til!

31 Oslo kommune Utdanningsetaten 31 Timeantall per uke, fellesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 + Vg2 + Vg3 Norsk4 Engelsk5 Matematikk3 Naturfag2 Samfunnsfag3 Kroppsøving4 Fellesfag til sammen 21 *Norsk14 *Engelsk5 *Matematikk8 *Naturfag5 *Samfunnsfag3 Kroppsøving (bare stud.spes)6 *Historie6 Fremmedspråk8/12 Geografi2 Religion og etikk3 Fellesfag til sammen 60/64

32 Oslo kommune Utdanningsetaten Generell studiekompetanse Eksempel på yrker: PsykologAdvokatJournalist PolitiBarnevernspedagogFysioterapeut StatsviterPrestSosiolog SykepleierLærer/adjunkt/lektorGeolog 32


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google