Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående opplæring. •Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram •De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående opplæring. •Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram •De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående opplæring

2 •Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram •De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift •12 utdanningsprogram •Opplæringen skal føre fram til: Studie-, yrkes- eller grunnkompetanse

3 Videregående opplæring Generell Generell studiekompetanse Eksempler på yrker: PsykologAdvokat Politi Barnevernspedagog StatsviterPrest Sykepleier Lærer/adjunkt/lektor FysioterapeutJournalist

4 Videregående opplæring Spesiell studiekompetanse Eksempel: Ingeniørstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk Lege-, tannlege- og veterinærstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi

5 Videregående opplæring •Opplæringsløpene er bygd opp etter følgende mønster: Vg1 – Videregående trinn 1 Vg2 - Videregående trinn 2 Vg3 - Videregående trinn 3

6 Videregående opplæring De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring: •Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant- og matfag • Helse- og oppvektsfag • Design- og håndverksfag • Medier og kommunikasjon • Service og samferdsel • Naturbruk • Studiespesialisering • Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studieforberedende utdanningsprogram med kursiv

7 Videregående opplæring Vg2Vg3/Bedrift HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSEARBEIDERFAG BARNE- OG UNGDOMS- ARBEIDERFAG FOTTERAPI OG ORTOPEDI- TEKNIKK HELSESERVICEFAG AMBULANSEFAG ALLE Vg2 HUDPLEIER HELSEARBEIDERFAGET BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HUDPLEIER FOTTERAPI TANNHELSESEKRETÆR APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR AMBULANSEFAGET PÅBYGGING FELLESFAG Vg1 Eksempel p å et utdannings- program ORTOPEDITEKNIKK

8 Videregående opplæring Generell / spesiell studiekompetanse oppnås gjennom følgende utdanningsprogram: - Studiespesialisering - Idrettsfag - Musikk, dans, drama Studiekompetanse oppnås også gjennom: - Medier og kommunikasjon i 3 år - Naturbruk m/ Energi- og miljøfag (spes. studiekomp.)

9 Videregående opplæring Fellesfag – FF, Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1: ( alle fag er oppgitt med timer/år – 60 min) Norsk113 t Engelsk140 t Matematikk140 t Naturfag140 t Kroppsøving 56 t 2. fremmedspråk113 t Samfunnsfag 84 t ( På ID og MDD i Vg2 ) Geografi 56 t ( På ID og MDD i Vg2 )

10 Videregående opplæring Det følgende gjelder for de studieforberedende utdanningsprogrammene Har du fremmedspråk i grunnskolen? Da kan du velge mellom å: 1.Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet timer på Vg1 og Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk nivå III på Vg3 med 140 timer.

11 Videregående opplæring 2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I på Vg1 og på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med 140 timer. Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen din ikke tilbyr det.

12 Videregående opplæring Har du ikke fremmedspråk i grunnskolen? Da må du som valgte engelsk, norsk eller samisk fordypning i stedet for fremmedspråk på ungdomstrinnet •begynne på nivå I i et fremmedspråk – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2 •fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket – med 140 timer på Vg3. På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag. Dette betyr at du begrenser valgmulighetene dine på VG3 på utdanningsprogrammene SSP, ID og MDD

13 Videregående opplæring Programfag 420 t/år Fellesfag 420 t/år Programfag 421 t/år Fellesfag 420 t/år Fellesfag Studiespesialisering Programområdene Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag og samfunnsfag, økonomi og språkfag

14 Videregående opplæring Studiespesialisering Programområde for formgivingsfag Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag

15 Videregående opplæring Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Idrettsfag Musikk, dans og drama

16 Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 3 år og opp til 7 år. Eksempler på yrker: Jurist Ingeniør ØkonomGeolog FarmasøytPrestTannlegeLektor Forsker AdjunktBefalLærer PsykologVeterinærPoliti Megler AdvokatSykepleierFysioterapeut Optiker Barnevernspedagog Revisor Lege Sosiolog Videregående opplæring

17 •9 yrkesfaglige utdanningsprogram gir grunnlag for opplæring fram til fagbrev eller svenneprøve. •Hovedmodellen er Vg1, Vg2 + to år i bedrift. •Alle yrkesfaglige utdanningsprogram har 35 t/u

18 Videregående opplæring Fellesfag –FF, yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1: Norsk56 t/år Engelsk84 t/år Matematikk84 t/år Naturfag56 t/år Kroppsøving56 t/år

19 Videregående opplæring •Felles fag •Programfag •Prosjekt til fordypning Elevene starter spesialisering innenfor sitt utdanningsprog. •Fellesfag •Programfag •Prosjekt til fordypn. Læretiden i bedrift vil halve tiden bestå av opplæring og halve tiden arbeid. Læretiden avsluttes med fag/svenneprøve.

20 Yrkeskompetanse: Fagbrev Svennebrev Yrkestittel Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær Videregående opplæring

21 DESIGN OG HÅNDVERK Kostymesyer Glassh å ndverker Blyglassh å ndverker B ø kker Interi ø rkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder H å ndbokbinder Blomsterdekorat ø r H å ndvever Skomaker Aktivit ø r Kjole og draktsyer Gullsmed S ø lvsmed Seilmaker Fris ø r Buntmaker Keramiker Gj ø rtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Mask ø r/parykk M ø belsnekker B ø rsemaker Filigrans ø lvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Smed Storurmaker Komposittb å tbygger Treskj æ rer Modist Tredreier Kurvmaker Treb å tbygger

22 Videregående opplæring TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget

23 Videregående opplæring SERVICE OG SAMFERDSEL * IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget * Kryssløp fra alle Vg1

24 Videregående opplæring •Påbygging til generell studiekompetanse oppnås i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom Vg3 •Påbyggingsåret inneholder de ekstra fellesfag-FF som kreves for å få generell studiekompetanse.

25 Videregående opplæring Påbygging til generell studiekompetanse kan oppnås i alle yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg3: Norsk281 t/år Matematikk140 t/år Naturfag 84 t/år Historie140 t/år Kroppsøving 56 t/år ( Programfag 140 t/år)*

26 Videregående skoler Drømtorp vgs Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Ski vgs Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Roald Amundsen vgs SSP + SSP m / formgiving Idrettsfag Medier og kommunikasjon TO – tilrettelagt opplæring

27 Nesodden vgs. Studiespesialisering Elektrofag Design og håndverksfag Helse- og oppvekstfag Vestby vgs Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverksfag Restaurant- og matfag Ås vgs SSP + SSP m/formgivingsfag Design og håndverksfag Elektrofag Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Medier og kommunikasjon TO – tilrettelagt opplæring

28 Studiespesialisering Idrettsfag Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Frogn vgs Hvam vgs Naturbruk Naturbruk, energi-og miljøfag. Spesiell studiekompetanse

29 Videregående opplæring Noen nyttige internettadresser: www.vilbli.nowww.vilbli.no| Her finner du alt om videregående opplæring www.utdanning.no Yrkesorientering, nyttige linker, fagstoffwww.utdanning.no www.nav.nowww.nav.no Arbeidsmarkedsetaten-yrker og utdanning www.jobbfeber.nowww.jobbfeber.no Omfattende yrkesarkiv www.vigo.nowww.vigo.no Søkeside for videregående skole www.you-portalen.nowww.you-portalen.no Her finner du en interessetest, og informasjon om de enkelte utdanningsprogrammene.

30 Videregående opplæring •Noen viktige datoer: - UTV på vgs uke 42 – 43 (påmelding sept.) - 15.11 Utdanningsmesse AUD – max, Ås. 14.11 Oppe på kvelden for foreldre -Jan. - Orienteringsmøte med vgs -Jan/Feb - “Åpen skole” i vgs -1.feb - Søknad særskilt inntak -1.mars - Søknad ordinært inntak -15.juli - 1. inntak


Laste ned ppt "Videregående opplæring. •Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram •De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google