Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående opplæring

2 Videregående opplæring
Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift 12 utdanningsprogram Opplæringen skal føre fram til: Studie-, yrkes- eller grunnkompetanse

3 Videregående opplæring
Generell studiekompetanse Eksempler på yrker: Psykolog Advokat Politi Barnevernspedagog Statsviter Prest Sykepleier Lærer/adjunkt/lektor Fysioterapeut Journalist

4 Videregående opplæring
Spesiell studiekompetanse Eksempel: Ingeniørstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk Lege-, tannlege- og veterinærstudiet stiller spesielle krav til: kjemi

5 Videregående opplæring
Opplæringsløpene er bygd opp etter følgende mønster: Vg1 – Videregående trinn 1 Vg2 - Videregående trinn 2 Vg3 - Videregående trinn 3

6 Videregående opplæring
De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring: Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Restaurant- og matfag Helse- og oppvektsfag Design- og håndverksfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Naturbruk Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Studieforberedende utdanningsprogram med kursiv

7 Videregående opplæring
Eksempel på et utdannings-program Vg2 Vg3/Bedrift HELSEARBEIDERFAG HELSEARBEIDERFAGET BARNE- OG UNGDOMS-ARBEIDERFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Vg1 FOTTERAPI FOTTERAPI OG ORTOPEDI-TEKNIKK HELSE- OG OPPVEKSTFAG ORTOPEDITEKNIKK HUDPLEIER HUDPLEIER TANNHELSESEKRETÆR APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR HELSESERVICEFAG AMBULANSEFAG AMBULANSEFAGET ALLE Vg2 PÅBYGGING FELLESFAG

8 Videregående opplæring
Generell / spesiell studiekompetanse oppnås gjennom følgende utdanningsprogram: - Studiespesialisering - Idrettsfag - Musikk, dans, drama Studiekompetanse oppnås også gjennom: - Medier og kommunikasjon i 3 år - Naturbruk m/ Energi- og miljøfag (spes. studiekomp.)

9 Videregående opplæring
Fellesfag – FF, Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1: ( alle fag er oppgitt med timer/år – 60 min) Norsk t Engelsk 140 t Matematikk 140 t Naturfag 140 t Kroppsøving t 2. fremmedspråk 113 t Samfunnsfag t ( På ID og MDD i Vg2 ) Geografi t ( På ID og MDD i Vg2 )

10 Videregående opplæring
Det følgende gjelder for de studieforberedende utdanningsprogrammene Har du fremmedspråk i grunnskolen? Da kan du velge mellom å: Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet timer på Vg1 og Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk nivå III på Vg3 med 140 timer.

11 Videregående opplæring
2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I på Vg1 og på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med 140 timer. Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen din ikke tilbyr det.

12 Videregående opplæring
Har du ikke fremmedspråk i grunnskolen? Da må du som valgte engelsk, norsk eller samisk fordypning i stedet for fremmedspråk på ungdomstrinnet begynne på nivå I i et fremmedspråk  – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2 fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket – med 140 timer på Vg3. På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag. Dette betyr at du begrenser valgmulighetene dine på VG3 på utdanningsprogrammene SSP, ID og MDD

13 Videregående opplæring Studiespesialisering
Programområdene Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag og samfunnsfag, økonomi og språkfag Fellesfag Programfag 420 t/år Fellesfag t/år Programfag 421 t/år Fellesfag t/år

14 Videregående opplæring
Studiespesialisering Programområde for formgivingsfag Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag

15 Videregående opplæring
Idrettsfag Musikk, dans og drama Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag

16 Videregående opplæring
Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 3 år og opp til 7 år. Eksempler på yrker: Jurist Ingeniør Økonom Geolog Farmasøyt Prest Tannlege Lektor Forsker Adjunkt Befal Lærer Psykolog Veterinær Politi Megler Advokat Sykepleier Fysioterapeut Optiker Barnevernspedagog Revisor Lege Sosiolog

17 Videregående opplæring
9 yrkesfaglige utdanningsprogram gir grunnlag for opplæring fram til fagbrev eller svenneprøve. Hovedmodellen er Vg1, Vg2 + to år i bedrift. Alle yrkesfaglige utdanningsprogram har 35 t/u

18 Videregående opplæring
Fellesfag –FF, yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1: Norsk 56 t/år Engelsk 84 t/år Matematikk 84 t/år Naturfag 56 t/år Kroppsøving 56 t/år

19 Videregående opplæring
Felles fag Programfag Prosjekt til fordypning Elevene starter spesialisering innenfor sitt utdanningsprog. Fellesfag Programfag Prosjekt til fordypn. Læretiden i bedrift vil halve tiden bestå av opplæring og halve tiden arbeid. Læretiden avsluttes med fag/svenneprøve.

20 Videregående opplæring
Yrkeskompetanse: Fagbrev Svennebrev Yrkestittel Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær

21 Videregående opplæring
Kostymesyer Glasshåndverker Blyglasshåndverker Bøkker Interiørkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder Håndbokbinder Blomsterdekoratør Håndvever Skomaker Aktivitør Kjole og draktsyer Gullsmed Sølvsmed Seilmaker Frisør Buntmaker Keramiker Gjørtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Maskør/parykk Møbelsnekker Børsemaker Filigransølvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Smed Storurmaker Komposittbåtbygger Treskjærer Modist Tredreier Kurvmaker Trebåtbygger DESIGN OG HÅNDVERK

22 Videregående opplæring
Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

23 Videregående opplæring
SERVICE OG SAMFERDSEL *IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget *Kryssløp fra alle Vg1

24 Videregående opplæring
Påbygging til generell studiekompetanse oppnås i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom Vg3 Påbyggingsåret inneholder de ekstra fellesfag-FF som kreves for å få generell studiekompetanse.

25 Videregående opplæring
Påbygging til generell studiekompetanse kan oppnås i alle yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg3: Norsk 281 t/år Matematikk 140 t/år Naturfag t/år Historie 140 t/år Kroppsøving t/år ( Programfag 140 t/år)*

26 Videregående skoler Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag
Drømtorp vgs Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Studiespesialisering Ski vgs Idrettsfag Musikk, dans og drama SSP + SSP m / formgiving Roald Amundsen vgs Idrettsfag Medier og kommunikasjon

27 Studiespesialisering
Elektrofag Nesodden vgs. Design og håndverksfag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverksfag Vestby vgs Restaurant- og matfag Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Teknikk og industriell produksjon SSP + SSP m/formgivingsfag Design og håndverksfag Ås vgs Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettsfag TO – tilrettelagt opplæring

28 Studiespesialisering
Idrettsfag Frogn vgs Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Naturbruk Hvam vgs Naturbruk , energi-og miljøfag. Spesiell studiekompetanse

29 Videregående opplæring
Noen nyttige internettadresser: | Her finner du alt om videregående opplæring Yrkesorientering, nyttige linker, fagstoff Arbeidsmarkedsetaten-yrker og utdanning Omfattende yrkesarkiv Søkeside for videregående skole Her finner du en interessetest, og informasjon om de enkelte utdanningsprogrammene.

30 Videregående opplæring
Noen viktige datoer: - UTV på vgs uke 42 – 43 (påmelding sept.) Utdanningsmesse AUD – max, Ås. 14.11 Oppe på kvelden for foreldre -Jan. - Orienteringsmøte med vgs -Jan/Feb - “Åpen skole” i vgs -1.feb - Søknad særskilt inntak -1.mars - Søknad ordinært inntak -15.juli - 1. inntak


Laste ned ppt "Videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google