Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dere elever i 10. kl. står foran viktig valg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dere elever i 10. kl. står foran viktig valg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!
Dere elever i 10. kl. står foran viktig valg. Innen , må dere bestemme dere for hva dere skal gjøre neste skoleår. For å velge rett: Sett dere godt inn i mulighetene. Bør være en tanke bak valget. Følge godt med på informasjon dere får. Dette infomøtet gir en oversikt over hvordan vgs. er bygget opp, og hvilke rettigheter dere har. Foreldres råd er ofte avgjørende. Dvs. de må også følge godt med nå, og kjenne godt til de ulike utd. program som finnes. ”Kunnskapsløftet”. Dette innebærer ny tilbudsstruktur, nye læreplaner, nye fag og ny timefordeling. Inngangsporten til yrkesliv og videre studier. Vi skiller mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

2 12 utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk
Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon Stud.forberedene og Y. faglig opplæring. Y.faglige program gir y.kompetanse. Normalt 4 årig løp. Fag/ svennebrev. Håndverksfag: svennebrev. Industri og serviceyrker: fagbrev

3 Videregående opplæring gir:
Yrkeskompetanse Studiekompetanse Delkompetanse Yrkeskompetanse: Fagbrev – Elektriker, salgsfaget, kokk, bilmekaniker, barne- og ungdomsarbeider Svennebrev – Rørlegger, gullsmed, maler, fotograf, tømrer, frisør Yrkestittel – Gartner, helsesekretær, hudpleier, interiørkonsulent Y. komp: Ved å velge fra de 9 yrkesfaglige utd.prog. Kan du oppnå forskjellige former for y.komp. Eks. på yrke: Elektriker, kokk, helsefagarbeider. Finnes ca. 180 ulike yrker som gir fag/ svennebrev. Normalt 2+2 løp. Y.tittel: 3 år i skole ofte med noe praksis ute i bedrift. Ikke fag/ svennebrev.

4 Studiekompetanse: Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 2-7 år. Eksempler på yrker: Politi, advokat, lærer, prest, lege, tannlege, barnevernspedagog, sosiolog, befal, forsker, veterinær, revisor, prest, psykolog Delkompetanse: Eleven får dokumentert deler av opplærlingen. Kan være planlagt, for eksempel lærekandidatordning. Eller at eleven har høyt fravær eller ikke får bestått karakter i ett eller flere fag. Stud.komp: Fårs ved å fullføre og bestå vg1, 2 og 3. Eller Vg1, 2 og påbygg fra y.fag utd. prog. Da har du faglig grunnlag for å søke opptak til universitet og høgskoler. Delkomp: Om du av ulike årsaker ikke oppnår full yrkes eller studiekompetanse. Jobbet med deler av en læreplan. Dok. på den kompetanse du har. Eks. ”Opplæringskontrakt”

5 Oppbygging av videregående opplæring
Bedrift Bedrift Vg1 Vg2 Vg3 Vg1: Videregående trinn 1. året Vg2: Videregående trinn 2. året Vg3: Videregående trinn 3. året Bedrift: Normalt lærling i to år

6 Lærling Søker læreplass – normalt i Vg2
Inngår lærekontrakt og arbeidsavtale med godkjent lærebedrift Får opplæring etter læreplan i faget Faglig leder har ansvar for opplæringen Yrkeskompetanse ved bestått fag-/svenneprøve Får arbeidslivserfaring Mottar lønn under utdanning God plattform for søking til fast jobb og til høyere utdanning Verdifullt for bedriften Ønsker læreplass: vær aktiv! Mange rek. Folk gj. lærlingeordningen: dvs. kan bli din fremtidige arb.plass. Husk: bestå fag, IKKE ha fravær på skolen, god orden og oppførsel. Lærekontrakt; juridisk bindende dok. mellom lærling/bedr. Lærling= den som velger y.faglig utd.prog. og skal ha læretid i en bedrift. Ansatt på samme vilkår som andre i bedriften. Men arb. forhold opphører når læretid går ut. Du får verdifull arb.livserfaring. Kan gi godt jobbgrunnlag for seinere. Mange bransjer kjenner hverandre, og folk snakker sammen. Dvs. fint om anbefalinger gis. Du har krav på oppl. etter læreplan i faget du har valgt. Bedr. skal ha en faglig leder, denne er ansv. for oppl. som gis. Du som lærling har en plikt på å aktivt delta for å nå komp. målene underveis i læretiden. Lønn i læretiden. Normalt et års fagarb.lønn fordelt på læretiden. Pga. et år skal du være verdiskapende for bedriften. Rådgivere gir info til alle elever før søknadsfristen 1.3 det året du skal ut i lære. PTF: Bli kjent m/ faget/bedriften MANGE REKRUTTERER lærlinger via PTF. Møt opp, vær aktiv.

7 Dette har du rett på: Tre års videregående opplæring
Å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker Å få to års opplæring som bygger på Vg1 Når du har begynt på videregående skole, har du 5 år på deg til å fullføre. 5-årsfristen begynner å løpe seinest det året du fyller 19 år Ved omvalg blir retten utvidet med ett år

8 12 utdanningsprogram fordelt på:
3 studieforberedende Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama 9 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

9 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg3 (fagopplæring i bedrift) Vg1 Vg2 Felles programfag fra eget program- område Felles programfag fra eget program-område Felles programfag fra eget program-område Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Y.faglig utd.prog bygd opp av: Fellesfag/teori Vg1: 2 t norsk, 3 t eng, 3 t matte, 2 t naturfag, 2 t kr. øving. Fellesfag/teori Vg2: norsk, engelsk, samfunnsfag, kr. øving PTF: elevene kan velge eget innhold, fordypningen kan foregå i bedrift eller skole. Vg1. 6 t/uke. Vg2 9 t/uke. Vg3/ fagopplæring i bedrift: Lærling Prog.fag: Fag som er knyttet til det enkelte utd.prog. Eks: bygg&anlegg Vg1: alle har samme prog. fag. 17 t/uke. Fellesfag Fellesfag

10 Eksempel på et yrkesfaglig utdanningsprogram
Vg2 Vg3/ Bedrift Helsearbeiderfaget Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg1 Fotterapi Fotterapi og ortopedi Helse- og sosialfag Ortopediteknikk Hudpleier Hudpleier Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Orange = Skoleløp over 3 år. Man kan velge påbygging fellesfag som Vg3 etter Vg2: dette gir gen.stud.komp. Helsefagarb= tidligere Hjelpepleier og Omsorgsarbeider. Helseservicefag Ambulansefag Ambulansefaget Alle Vg2 Påbygging fellesfag

11 Helsesekretær Ambulansefaget
Eksempel på yrkesvalg: Helse og sosialfag Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapi Ortopediteknikk Hudpleier Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Ambulansefaget Du må bry deg og ta hensyn til andre mennesker. Være god til å kommunisere med andre mennesker i ulike livssituasjoner. Politiattest vil kunne kreves. Helsefagarbeider= tidligere hjelpepleier og omsorgsarbeider.

12 Bygg og anleggsteknikk
Glassfag Trelastfag Anleggsmaskinfører Tømrer Isolatør Feier Limtreproduksjon Industrimaler Steinfag Renholdsoperatør Maler Murer Rørlegger Vei- og anleggsfaget Ventilasjon og blikkenslager Trevare og bygginnredning Stillasbygger Asfaltfaget Fjell- og bergverksfaget Taktekker Betongfag Banemontørfaget Viktig: kvalitet og sikkerhet. Utd.prog omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. Fag/ svennebrev. (gamle fag: svennebrev)

13 Ulike veier til målene Fagskole Mesterbrev
Yrkeskompetanse Fag - / svennebrev 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 2. skoleår: Vg2 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole) Universitet/Høgskole 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skoleår: Vg1 2. skoleår: Vg2 3. skoleår: Vg3 Fagskole Y-veien: yrkesfaglig vei til ingeniør Påbygging til generell studiekompetanse 3. skoleår: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Mesterbrev Normalløp til fag/ svennebrev: 2+2. Her vises også alt. veier. Etter Vg2: kan ta påfylling av fellesfag 30 t/uke. Dette gir gen. stud.komp, ikke yrkeskomp. For eksempel H&S vg1+2, påbygg fellesfag, så søke sykepleierhøgskolen. Kan også ta Vg1+2 bli lærling og få y.komp, så ta påbygging m/ fellesfag og slik får gen.stud.komp. Fagskole: Tekniske fag, helse- og sosialfag. Kort y. rettet utd. som bygger på fag/svennebrev, autorasjon eller 5 års praksis. 1-2 år fulltid. Mesterbrev: videreutdanning etter svennebrev. For eksempel malemester, grafikermester. Bli skikket til å lede mindre bedrift. Kalkulasjon, markedsføring, ledelse og økonomi. Y-veien: Ta ingeniørutdanning uten gen. stud komp = mulig. Bygger på fag/svennebrev og eksamen fra yrkesfag

14 Timeantall per uke, fellesfag
Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 + Vg2 + Vg3 *Norsk 14 *Engelsk 5 *Matematikk 8 *Naturfag 5 *Samfunnsfag 3 Kroppsøving (bare stud.spes) 6 *Historie 6 Fremmedspråk 8/12 Geografi 2 Religion og etikk 3 Fellesfag til sammen /64 Norsk 4 Engelsk 5 Matematikk 3 Naturfag 2 Samfunnsfag 3 Kroppsøving 4 Fellesfag til sammen

15 Generell studiekompetanse
Eksempel på yrker: Psykolog Advokat Journalist Politi Barnevernspedagog Fysioterapeut Statsviter Prest Sosiolog Sykepleier Lærer/adjunkt/lektor Geolog

16 Spesielle opptakskrav
Enkelte studier (lege, tannlege osv.) stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi Ingeniørstudier stiller spesielle krav til: matematikk, fysikk

17 Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse
Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiekompetanse er også mulig ved to yrkesfaglige utdanningsprogram: Vg3 Medier og Kommunikasjon (studieforberedende) Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Dette gir generell studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse

18 Studieforberedende utdanningsprogram
Fellesfag i løpet av tre år: Norsk Engelsk Fremmedspråk Geografi Religion og etikk Matematikk Naturfag Samfunnsfag Historie Kroppsøving

19 Studiespesialisering - Programområder
Realfag Biologi Fysikk Geofag Informasjonsteknologi Kjemi Matematikk S eller R Teknologi og forskningslære Språk, samfunnsfag og økonomi Antikkens språk og kultur Engelsk Entreprenørskap og bedriftsutvikling Fremmedspråk Historie og filosofi Kommunikasjon og kultur Markedsføring, strategi og ledelse Medie- og informasjonskunnskap Næringslivsøkonomi Politikk, individ og samfunn Psykologi Reiseliv og språk Rettslære Samfunnsøkonomi Formgivingsfag Design og arkitektur Visuelle kunstfag Scenografi og kostyme Trykk og foto Visuell kultur og samfunn Samisk visuell kultur

20 Studiespesialisering - realfag og språk, samfunnsfag og økonomi
Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Studiespesialisering - programområde formgivningsfag Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag

21 Idrettsfag Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Fellesfag
Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag

22 International Baccaleureate - IB
Toårig tilbud som bygger på Vg1 Studiespesialisering Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent Det finnes IB-skoler i mer enn 100 land All undervisning foregår på engelsk

23 Elektrofag Elektriker, Telekommunikasjonsmontør, Automatiseringsfag, Tavlemontør, Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør, Energimontør, Energioperatør Produksjonselektroniker, Romteknolog, Heismontør, Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør, Togelektriker, Dataelektroniker, Elektroreparatør, Flytekniske fag Viktig: sikkerhet, nøyaktig, systematisk. Vg1: felles programfag 17 t per uke, fellesfag 12 t per uke. PTF: 6 t Vg1 og 9 t Vg2. Lokal læreplan skal lages innen hvert utd. prog. Hensikt: prøve ut lærefaget og få erfaring= unngå feilvalg. Fordype seg i komp.mål fra læreplan Vg3 nivå. Det er spesielle fag for det utd.prog. du velger.

24 Medier og kommunikasjon
Mediegrafiker Fotograf Mediedesign (yrkestittel) Medier og kommunikasjon (gir generell studiekompetanse) Må like IKT/ datateknologi. Gir svennebrev. Jobber med: informasjon, design, programutvikling, film video, lyd. Generelt: Du kan ha drøm om et fag, men husk at du kan velge flere fag. Plan B Grønt = Tre år i skole

25 Landbruk Agronom Naturbruk (studieforberedende)
Idrettsanleggsfaget Skogfaget Akvakultur Fiske og fangst Hestefaget Hovslagerfaget Anleggsgartner Reindriftsfaget Gartnernæring Landbruk Agronom Naturbruk (studieforberedende) Naturbruk gir gen. stud.komp. (Naturforvaltning) Interesse: Naturen, praktisk håndlag. Omsorg for folk, dyr og miljø. Grønt = Tre år i skole

26 Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget
Service og samferdsel *IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget * Kryssløp fra alle Vg1 Utd.prog. fører til bredt spekter innen serviceyrker. Salg til transport. Må være serviceinnstilt. Fagbrev. Eks: kontorfaget: Økonomi og adm., markedsføring

27 Industriell matproduksjon
Restaurant og matfag Kokk Slakter Servitør Baker Sjømathandler Industriell matproduksjon Pølsemaker Konditor Kjøttskjærer Butikkslakter Institusjonskokk Sjømatproduksjon Kosthold og helsefremmende livsstil. Bør ha godt håndlag, nøyaktig, renslig. Servitør: direktekontakt med kunder. Fag/ svennebrev.

28 Design og håndverk Kostymesyer, Glasshåndverker, Blyglasshåndverker, Bøkker, Interiørkonsulent, Utstillingsdesigner, Herreskredder, Håndbokbinder, Blomsterdekoratør, Håndvever, Skomaker, Aktivitør, Kjole og draktsyer, Gullsmed, Sølvsmed, Seilmaker, Frisør, Buntmaker, Keramiker, Gjørtler, Salmaker, Forgyller, Taksidermist, Duodjar, Bunadstilvirker, Strikk, Urmaker, Optroniker, Maskør/parykk, Møbelsnekker, Børsemaker, Filigransølvsmed,Gipsmaker, Nautisk instrumentmaker, Orgelbygger, Pianostemmer, Profileringsdesig, Smed, Storurmaker, Komposittbåtbygger,Treskjærer, Modist, Tredreier, Kurvmaker, Trebåtbygger Mangfold av yrker. Du bør ha kreative evner. Være nøyaktig, og ha estetisk sans. Arbeide selvstendig men også i team. Rike håndverkstradisjoner, både i materialvalg og kulturhistorisk.

29 Teknikk og industriell produksjon
Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget Fører frem til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, kjemisk prosessindustri, oljebransjen

30 november Et arrangement om yrkes- og utdanningsvalg Gir informasjon og kunnskap om mulighetene Alle utdanningsprogrammene har egen stand Karriereenhetene i Oslo tilbyr veiledning Gratis adgang Tenk gjennom på forhånd: hvilke utd.prog. vil jeg vite litt mer om? Bestem deg for å tenke ut en utd.plan og yrkesønske. Flott mulighet til å se yrker i praksis. + Vgs. Skoler, høgskoler og universitet

31 Arbeidshefte: ”Yrker og utdanning” for 10. årstrinn
”Åpen dag” ved videregående skoler oslo.vilbli.no

32 Lykke til!


Laste ned ppt "Dere elever i 10. kl. står foran viktig valg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google