Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!

2 Oslo kommune Utdanningsetaten 12 utdanningsprogram 2 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 Videregående opplæring gir: •Yrkeskompetanse •Studiekompetanse •Delkompetanse Yrkeskompetanse: Fagbrev – Elektriker, salgsfaget, kokk, bilmekaniker, barne- og ungdomsarbeider Svennebrev – Rørlegger, gullsmed, maler, fotograf, tømrer, frisør Yrkestittel – Gartner, helsesekretær, hudpleier, interiørkonsulent

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 Studiekompetanse: Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 2-7 år. Eksempler på yrker: Politi, advokat, lærer, prest, lege, tannlege, barnevernspedagog, sosiolog, befal, forsker, veterinær, revisor, prest, psykolog Delkompetanse: Eleven får dokumentert deler av opplærlingen. Kan være planlagt, for eksempel lærekandidatordning. Eller at eleven har høyt fravær eller ikke får bestått karakter i ett eller flere fag.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Vg1Vg2 Vg3 Vg1: Videregående trinn 1. året Vg2: Videregående trinn 2. året Vg3: Videregående trinn 3. året Bedrift: Normalt lærling i to år Oppbygging av videregående opplæring Bedrift

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Lærling •Søker læreplass – normalt i Vg2 •Inngår lærekontrakt og arbeidsavtale med godkjent lærebedrift •Får opplæring etter læreplan i faget •Faglig leder har ansvar for opplæringen •Yrkeskompetanse ved bestått fag-/svenneprøve •Får arbeidslivserfaring •Mottar lønn under utdanning •God plattform for søking til fast jobb og til høyere utdanning •Verdifullt for bedriften 6

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 7 Dette har du rett på: •Tre års videregående opplæring •Å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du søker •Å få to års opplæring som bygger på Vg1 •Når du har begynt på videregående skole, har du 5 år på deg til å fullføre. 5- årsfristen begynner å løpe seinest det året du fyller 19 år •Ved omvalg blir retten utvidet med ett år

8 Oslo kommune Utdanningsetaten 8 12 utdanningsprogram fordelt på: 3 studieforberedende Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama 9 yrkesfaglige Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Yrkesfaglige utdanningsprogram 9 Fellesfag Felles programfag fra eget program- område Fellesfag Felles programfag fra eget program- område Vg1Vg2 Prosjekt til fordypning Vg3 (fagopplæring i bedrift) Felles programfag fra eget program- område

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Eksempel på et yrkesfaglig utdanningsprogram Vg2Vg3/ Bedrift Helse- og sosialfag Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapi og ortopedi Helseservicefag Ambulansefag Alle Vg2 Hudpleier Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Hudpleier Fotterapi Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Ambulansefaget Påbygging fellesfag Vg1 Ortopediteknikk

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 11 Helse og sosialfag Eksempel på yrkesvalg: Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Fotterapi Ortopediteknikk Hudpleier Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Ambulansefaget

12 Oslo kommune Utdanningsetaten 12 Bygg og anleggsteknikk Glassfag Trelastfag Anleggsmaskinfører Tømrer Isolatør Feier Limtreproduksjon Industrimaler Steinfag Renholdsoperatør MalerMurer Rørlegger Vei- og anleggsfaget Ventilasjon og blikkenslager Trevare og bygginnredning Stillasbygger Asfaltfaget Fjell- og bergverksfaget Taktekker Betongfag Banemontørfaget

13 Oslo kommune Utdanningsetaten 13 Ulike veier til målene Universitet/Høgskole 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skoleår: Vg1 2. skoleår: Vg2 3. skoleår: Vg3 Mesterbrev Påbygging til generell studiekompetanse 3. skoleår: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fagskole Y-veien: yrkesfaglig vei til ingeniør Yrkeskompetanse Fag -/ svennebrev 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 2. skoleår: Vg2 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole)

14 Oslo kommune Utdanningsetaten 14 Timeantall per uke, fellesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 + Vg2 + Vg3 Norsk4 Engelsk5 Matematikk3 Naturfag2 Samfunnsfag3 Kroppsøving4 Fellesfag til sammen 21 *Norsk14 *Engelsk5 *Matematikk8 *Naturfag5 *Samfunnsfag3 Kroppsøving (bare stud.spes)6 *Historie6 Fremmedspråk8/12 Geografi2 Religion og etikk3 Fellesfag til sammen 60/64

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Generell studiekompetanse Eksempel på yrker: PsykologAdvokatJournalist PolitiBarnevernspedagogFysioterapeut StatsviterPrestSosiolog SykepleierLærer/adjunkt/lektorGeolog 15

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesielle opptakskrav 16 Opptakskrav: Enkelte studier (lege, tannlege osv.) stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi Ingeniørstudier stiller spesielle krav til: matematikk, fysikk

17 Oslo kommune Utdanningsetaten 17 Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse • Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Studiekompetanse er også mulig ved to yrkesfaglige utdanningsprogram: •Vg3 Medier og Kommunikasjon (studieforberedende) •Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Dette gir generell studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse

18 Oslo kommune Utdanningsetaten 18 Studieforberedende utdanningsprogram Fellesfag i løpet av tre år: • Norsk • Engelsk • Fremmedspråk • Geografi • Religion og etikk • Matematikk • Naturfag • Samfunnsfag • Historie • Kroppsøving

19 Oslo kommune Utdanningsetaten 19 Studiespesialisering - Programområder Språk, samfunnsfag og økonomi • Antikkens språk og kultur • Engelsk • Entreprenørskap og bedriftsutvikling • Fremmedspråk • Historie og filosofi • Kommunikasjon og kultur • Markedsføring, strategi og ledelse • Medie- og informasjonskunnskap • Næringslivsøkonomi • Politikk, individ og samfunn • Psykologi • Reiseliv og språk • Rettslære • Samfunnsøkonomi Realfag • Biologi • Fysikk • Geofag • Informasjonsteknologi • Kjemi • Matematikk S eller R • Teknologi og forskningslære Formgivingsfag • Design og arkitektur • Visuelle kunstfag • Scenografi og kostyme • Trykk og foto • Visuell kultur og samfunn • Samisk visuell kultur

20 Oslo kommune Utdanningsetaten 20 Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Vg1Vg2Vg3 Studiespesialisering - realfag og språk, samfunnsfag og økonomi Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag Vg1Vg2Vg3 Studiespesialisering - programområde formgivningsfag

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Idrettsfag 21 Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Vg1Vg2Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Vg1Vg2Vg3 Musikk, dans og drama

22 Oslo kommune Utdanningsetaten International Baccaleureate - IB 22 •Toårig tilbud som bygger på Vg1 Studiespesialisering •Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent •Det finnes IB-skoler i mer enn 100 land •All undervisning foregår på engelsk

23 Oslo kommune Utdanningsetaten 23 Elektriker, Telekommunikasjonsmontør, Automatiseringsfag, Tavlemontør, Signalmontør Kulde- og varmepumpemontør, Energimontør, Energioperatør Produksjonselektroniker, Romteknolog, Heismontør, Fjernstyrte undervannsoperasjonsoperatør, Togelektriker, Dataelektroniker, Elektroreparatør, Flytekniske fag Elektrofag

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Medier og kommunikasjon 24 Grønt = Tre år i skole Mediegrafiker Fotograf Mediedesign (yrkestittel) Medier og kommunikasjon (gir generell studiekompetanse)

25 Oslo kommune Utdanningsetaten 25 Grønt = Tre år i skole Naturbruk Idrettsanleggsfaget Skogfaget Akvakultur Fiske og fangst Hestefaget Hovslagerfaget Anleggsgartner Reindriftsfaget Gartnernæring Landbruk Agronom Naturbruk (studieforberedende)

26 Oslo kommune Utdanningsetaten 26 * Kryssløp fra alle Vg1 Service og samferdsel * IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget

27 Oslo kommune Utdanningsetaten 27 Restaurant og matfag Kokk Slakter Servitør Baker Sjømathandler Industriell matproduksjon Pølsemaker Konditor Kjøttskjærer Butikkslakter Institusjonskokk Sjømatproduksjon

28 Oslo kommune Utdanningsetaten 28 Design og håndverk Kostymesyer, Glasshåndverker, Blyglasshåndverker, Bøkker, Interiørkonsulent, Utstillingsdesigner, Herreskredder, Håndbokbinder, Blomsterdekoratør, Håndvever, Skomaker, Aktivitør, Kjole og draktsyer, Gullsmed, Sølvsmed, Seilmaker, Frisør, Buntmaker, Keramiker, Gjørtler, Salmaker, Forgyller, Taksidermist, Duodjar, Bunadstilvirker, Strikk, Urmaker, Optroniker, Maskør/parykk, Møbelsnekker, Børsemaker, Filigransølvsmed,Gipsmaker, Nautisk instrumentmaker, Orgelbygger, Pianostemmer, Profileringsdesig, Smed, Storurmaker, Komposittbåtbygger,Treskjærer, Modist, Tredreier, Kurvmaker, Trebåtbygger

29 Oslo kommune Utdanningsetaten 29 Teknikk og industriell produksjon Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget

30 Oslo kommune Utdanningsetaten 30 1. - 3. november Et arrangement om yrkes- og utdanningsvalg Gir informasjon og kunnskap om mulighetene Alle utdanningsprogrammene har egen stand Karriereenhetene i Oslo tilbyr veiledning Gratis adgang

31 Oslo kommune Utdanningsetaten 31 Arbeidshefte: ”Yrker og utdanning” for 10. årstrinn ”Åpen dag” ved videregående skoler oslo.vilbli.no www.ude.oslo.kommune.no www.vilbli.no www.utdanning.no

32 Oslo kommune Utdanningsetaten 32 Lykke til!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten 1 Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring Det viktige valget!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google