Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik O. Pettersen Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo Gjennomslag i EUs rammeprogram- METOXIA, et samarbeidsprosjekt mellom universitet, sykehus og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik O. Pettersen Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo Gjennomslag i EUs rammeprogram- METOXIA, et samarbeidsprosjekt mellom universitet, sykehus og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik O. Pettersen Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo Gjennomslag i EUs rammeprogram- METOXIA, et samarbeidsprosjekt mellom universitet, sykehus og industri Men dette er et medisinsk prosjekt.

2 Internasjonalt samarbeid – resultater i EU’s 6. og 7. rammeprogram •EU 6RP – den totale norske suksessraten var relativt høy Life Sciences Sverige Danmark Finland Norge Finansierte prosj. 230 150 99 45 Koordinatorer 34 22 10 11 •EU 7RP Health 1&2 call Sverige Danmark Finland Norge Finansierte prosj. 118 73 58 27 Suksessrate (%) 24 26 25 20 suksessrate = andel finansierte av antall søknader

3 Søknader og innvilgede prosjekter med norske deltakere i Health 7RP De to første utlysningene

4 Appell til norske forskere •Norge bidrar med en stor kontingent til EU 7RP – flere norske må søke! Jo flere søknader, jo større sjanse for å lykkes!! •Meld dere som evaluatører – en fin måte å bli kjent med EU-systemet på https://cordis.europa.eu/emmfp7/ Oppfordring fra Departementet: (Så sant du har noe å tilby som EU kan høste av)

5 SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME: Health Translating the hypoxic tumour microenvironment Grant agreement for: Collaborative Project: Large-scale integrating project[1][1] Annex I - “Description of Work” Project acronym: METOXIA Project full title: Metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour micro- environments Grant agreement no.: 222741 Hva er det METOXIA dreier seg om? Merk: Stikkordet er hypoksi.

6 EU 7RP - Health 2007 - 2013 pillar 1: Biotechnology, generic tools & technologies for health pillar 2: Translating research for human health pillar 3 : Optimising the delivery of health care pillar 4: Other actions across the theme Temaer på tvers: barnehelse, helsen til den aldrende befolkningen og kjønnsrelaterte helsespørsmål

7 Mannen er bestrålt med elektroner ved store doser. Hvilket bilde er tatt før og hvilket etter bestrålingen?

8 Til tross for at behandlingen virker vellykket kan kreften komme tilbake. Grunnen er at det fremdeles kan være igjen levende kreftceller etter maksimal behandlingsdose Disse kreftcellene overlever trolig fordi de var hypoksiske under det meste av strålebehandlingen Disse kreftcellene overlever trolig fordi de var hypoksiske under det meste av strålebehandlingen

9 Hvilke institusjoner deltar i konsortiet? •Univ. i Oslo, Fysisk Institutt (koordinator) •Univ. i Maastricht (MAASTRO) •Univ i Edinburgh •Univ. i Nijmegen •Univ. i Oxford •Univ. i Århus •Radiumhospitalet, Oslo •Algeta ASA, Oslo •Univ. i Manchester •Univ. i Firenze •Karolinska Institutet, Stockholm •Univ i Madrid •Univ. i Oslo, Fysisk Institutt (koordinator) •Univ. i Maastricht (MAASTRO) •Univ i Edinburgh •Univ. i Nijmegen •Univ. i Oxford •Univ. i Århus •Radiumhospitalet, Oslo •Algeta ASA, Oslo •Univ. i Manchester •Univ. i Firenze •Karolinska Institutet, Stockholm •Univ i Madrid •Herzzentrum an der TU, Munchen •Centre Nationale, Nice •Albert Ludwig Univ., Freiburg •Jobst Technologies GmbH, Freiburg •Ullevål Univ.sykehus, Oslo •ViVox Aps, Århus •University College, London •Virology Ustav, Bratislava •Biotechnology Inst., Vilnius •Univ. Maastricht (GROW-UM ) •Herzzentrum an der TU, Munchen •Centre Nationale, Nice •Albert Ludwig Univ., Freiburg •Jobst Technologies GmbH, Freiburg •Ullevål Univ.sykehus, Oslo •ViVox Aps, Århus •University College, London •Virology Ustav, Bratislava •Biotechnology Inst., Vilnius •Univ. Maastricht (GROW-UM )

10 1992: Hypoksimøte i Århus. Peter Ebbesen inviterer noen utvalgte personer som er eksperter på kontroll av hypoksi for sin virusforskning. 1992: Hypoksimøte i Århus. Peter Ebbesen inviterer noen utvalgte personer som er eksperter på kontroll av hypoksi for sin virusforskning. 1993-1996: Sonderingsfase. Ebbesen og Pettersen kontakter mulige nordiske partnere for konsortiesamarbeid innen hypoksi i Norden. Tanken er å lage et springbrett for en senere EU-søknad. Vi søker, og får, støtte fra NorFa (Nordisk Forsker- utdanningsakademi) for å avholde prosjektetableringsmøte. 1993-1996: Sonderingsfase. Ebbesen og Pettersen kontakter mulige nordiske partnere for konsortiesamarbeid innen hypoksi i Norden. Tanken er å lage et springbrett for en senere EU-søknad. Vi søker, og får, støtte fra NorFa (Nordisk Forsker- utdanningsakademi) for å avholde prosjektetableringsmøte. 14.-16. mars 1997: Avgjørende møte på Radisson SAS Park Fornebu Det er 4 Nordiske partnerinstitusjoner: Kreftens Bekempelse, Århus (Professor Peter Ebbesen) Det Norske Radiumhospital, Oslo (Professor Erik Pettersen) Universitetssykehuset Umeå, Umeå (Professor Juliana Denekamp) Hartmann Instituttet, Helsingfors (Professor Jorma Keski-Oja) I tillegg er det 10 andre forskergrupper som er interessert og som bekrefter dette skriftlig. 14.-16. mars 1997: Avgjørende møte på Radisson SAS Park Fornebu Det er 4 Nordiske partnerinstitusjoner: Kreftens Bekempelse, Århus (Professor Peter Ebbesen) Det Norske Radiumhospital, Oslo (Professor Erik Pettersen) Universitetssykehuset Umeå, Umeå (Professor Juliana Denekamp) Hartmann Instituttet, Helsingfors (Professor Jorma Keski-Oja) I tillegg er det 10 andre forskergrupper som er interessert og som bekrefter dette skriftlig. Konsortiebygging, historikk

11 Mai 1997: NorFa søkes om 3-års prosjekt.: Tittel: NORMOX (The Nordic Normoxia Training Network). Mai 1997: NorFa søkes om 3-års prosjekt.: Tittel: NORMOX (The Nordic Normoxia Training Network). 8. oktober 1997: NorFa innvilger søknaden og bevilger NOK 294.000,- for første året. 8. oktober 1997: NorFa innvilger søknaden og bevilger NOK 294.000,- for første året. 1998-2003: NORMOX blir en stor suksess og får forlengelse i to år (2001-2003). Antall partnere utvides underveis, vi tar inn nye partnere Sverige og fra Tyskland. 1998-2003: NORMOX blir en stor suksess og får forlengelse i to år (2001-2003). Antall partnere utvides underveis, vi tar inn nye partnere Sverige og fra Tyskland. 1999: Parallelt med oppstarten av Normox gikk vi i gang med tre nye søknader på småprosjekter: •Til EU FP5 for et tematisk nettverk på temaet oksygenets betydning for Hepatitt B virus. (Søknaden ble endelig avslått av EU i februar 2001 etter interessante vurderinger). •Til EU FP5 for et tematisk nettverk på temaet optimalisering av oksygen- konsentrasjonen for in vitro cellearbeid (OXNORM). (Søknaden ble innvilget av EU i høsten 2000 med oppstart i februar 2001). •Til Nordisk Industrifond (NIF, senere omdøpt til NICE) på temaet overføring av oksygenbiologi til selskaper. (Søknaden ble innvilget av NIF i mai 2002 med oppstart i februar 2003). 1999: Parallelt med oppstarten av Normox gikk vi i gang med tre nye søknader på småprosjekter: •Til EU FP5 for et tematisk nettverk på temaet oksygenets betydning for Hepatitt B virus. (Søknaden ble endelig avslått av EU i februar 2001 etter interessante vurderinger). •Til EU FP5 for et tematisk nettverk på temaet optimalisering av oksygen- konsentrasjonen for in vitro cellearbeid (OXNORM). (Søknaden ble innvilget av EU i høsten 2000 med oppstart i februar 2001). •Til Nordisk Industrifond (NIF, senere omdøpt til NICE) på temaet overføring av oksygenbiologi til selskaper. (Søknaden ble innvilget av NIF i mai 2002 med oppstart i februar 2003).

12 2002-2003: Vi når vårt egentlige mål: Et konsortium for et fullskala forskernettverk innen EU. Med utgangspunkt i det tematiske nettverket OXNORM utarbeider vi en søknad for EUs FP6 på temaet: Utvikling av ny type kreftbehandling basert på ny kunnskap om oksygenets betydning for cellebiologien (EUROXY). 2002-2003: Vi når vårt egentlige mål: Et konsortium for et fullskala forskernettverk innen EU. Med utgangspunkt i det tematiske nettverket OXNORM utarbeider vi en søknad for EUs FP6 på temaet: Utvikling av ny type kreftbehandling basert på ny kunnskap om oksygenets betydning for cellebiologien (EUROXY). 1. februar 2004-1. februar 2009: EUROXY er i gang og følger sin oppsatte plan med mindre justeringer. 1. februar 2004-1. februar 2009: EUROXY er i gang og følger sin oppsatte plan med mindre justeringer. Juli 2006: Pettersen og Ebbesen ferierer sammen og starter arbeidet med søknad for FP7, det som nå kalles METOXIA. Juli 2006: Pettersen og Ebbesen ferierer sammen og starter arbeidet med søknad for FP7, det som nå kalles METOXIA. 9. februar 2007: Avgjørende møte på Hilton Airport Hotel København hvor premissene for METOXIA-konsortiet blir lagt. Det må gjøres smertefulle endringer i konsortiet i forhold til EUROXY. 9. februar 2007: Avgjørende møte på Hilton Airport Hotel København hvor premissene for METOXIA-konsortiet blir lagt. Det må gjøres smertefulle endringer i konsortiet i forhold til EUROXY. 18. Sept 2007: 2. April 2008: 1. februar 2009: Søknadsfrist Invitasjon til forhandlinger METOXIA starter. 18. Sept 2007: 2. April 2008: 1. februar 2009: Søknadsfrist Invitasjon til forhandlinger METOXIA starter.

13 Kontaktpersoner – 7RP Health •NCP Health: Berit Nygaard, 2203 7174, bn@rcn.no bn@rcn.no •co-NCP Health: Kari E. Fagernæs, 2203 7551, kef@rcn.no kef@rcn.no •Økonomi og finans: Yngve Foss, 2203 7375, yf@rcn.no yf@rcn.no Programkomité: •Mari Nes2203 7153, man@rcn.noman@rcn.no •Maiken Engelstad, HOD •NCP Health: Berit Nygaard, 2203 7174, bn@rcn.no bn@rcn.no •co-NCP Health: Kari E. Fagernæs, 2203 7551, kef@rcn.no kef@rcn.no •Økonomi og finans: Yngve Foss, 2203 7375, yf@rcn.no yf@rcn.no Programkomité: •Mari Nes2203 7153, man@rcn.noman@rcn.no •Maiken Engelstad, HOD


Laste ned ppt "Erik O. Pettersen Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo Gjennomslag i EUs rammeprogram- METOXIA, et samarbeidsprosjekt mellom universitet, sykehus og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google