Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no

2 Hva er USS? USS er en interesseorganisasjon for kommuner med utmarksinteresser USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner USS har 89 medlemskommuner fra 16 fylker USS er kommunenes talerør overfor sentrale myndigheter USS bistår medlemskommunene på en rekke områder

3 Medlemskommuner i USS

4 Medlemskommunene fylkesvis
Østfold: Aremark, Eidsberg, Rakkestad Hedmark: Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, Tynset, Våler, Åmot Oppland: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå Buskerud: Flå, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal

5 Telemark: Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje
Aust-Agder: Bygland, Bykle, Valle, Åmli Vest-Agder: Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Rogaland: Forsand, Hjelmeland, Suldal Hordaland: Eidfjord, Odda, Ullensvang, Ulvik Sogn og Fjordane: Luster Møre og Romsdal: Nesset, Norddal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal Sør-Trøndelag: Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal

6 Troms: Bardu, Kåfjord, Storfjord, Målselv
Finnmark: Karasjok, Kautokeino, Kvalsund og Sør-Varanger Nord-Trøndelag: Grong, Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Stjørdal, Verdal Nordland: Ballangen, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn

7 USS arbeider for: Aktiv bruk av utmark og fjellområder
Å styrke kommunenes handlingsrom i arealpolitikken, saker etter naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven mv. At vern ikke må være til hinder for bærekraftig bruk og lokal næringsutvikling

8 Lokal forvaltning av verneområder
USS støtter den lokale forvaltningsmodellen for verneområdene, men ønsker: et tydeligere skille mellom SNOs og områdestyrenes oppgaver at områdestyrene får reelle oppgaver og at områdestyrene blir direkte finansiert Bilde fra Rondane nasjonalpark

9 Rovviltforvaltning – USS’ syn
Hensynet til våre primærnæringer og kulturlandskapet må vektlegges sterkere i rovviltforvaltningen. USS følger løpende opp gjennomføringen av rovviltforliket. USS er en pådriver for konfliktreduserende tiltak.

10 USS har ikke tatt stilling for eller mot ulvesone, men mener at dagens forvaltning av sonen ikke er forsvarlig. USS har bl.a. engasjert seg mot Mattilsynets varsel om beitenekt i rovviltutsatte områder. USS har lenge jobbet for at nødvergeretten også skal gjelde hund, og i 2012 ble loven endret, slik at bufe, tamrein, gris, fjørfe og hund nå omfattes av nødvergeretten. USS er representert i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning.

11 Revisjon av motorferdselloven
USS ønsker en lokaldemokratisk forvaltning av motorferdselen, som må omfatte alle landets kommuner USS mener kommuner bør kunne velge å kanalisere rekreasjonskjøring i egne løyper for å bedre kontrollen med motorferdselen, og samtidig skjerme sårbare områder og det øvrige friluftslivet

12 Gruvedrift og mineraler
Regjeringen la frem sin Strategi for mineralnæringen 13. mars 2013 USS mener at verken mineralloven eller Regjeringens mineralstrategi ivaretar kommunale interesser: Regjeringen varsler bruk av statlig plan der kommunen motsetter seg utvinningstiltak Kommunen får ingen kompensasjon for eller andel i den lokale ressursutnyttelsen USS har i 2013 vedtatt å jobbe med å styrke kommunens rolle i mineralforvaltningen og tatt initiativ til å starte Mineralkommunene

13 USS påvirker i viktige utmarksspørsmål
USS har jevnlig kontakt med Stortinget, departementene og andre sentrale myndigheter i saker av betydning for utmarkskommuner USS avgir høringsuttalelser i alle USS-relaterte saker USS er med i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning USS sine juridiske rådgivere har bl.a. vært medlemmer i Samerettsutvalget og Biomangfoldlovutvalget

14 USS for medlemskommunene
USS bistår kommunene i ulike spørsmål overfor offentlige myndigheter i utmarkssaker. USS bistår i rettslige tvister av betydning for utmarkskommuner (f.eks. rettssak om statens gjerdeplikt langs jernbanen) USS sine hjemmesider er en viktig ressurs for medlemskommunene, med nyheter, høringer og fagstoff – fagstoffet er det bare medlemmer som har tilgang til I USS har flere medlemskommuner utviklet egne nettverk for erfaringsutveksling om felles utfordringer

15 Organisasjonens oppbygging
Landsmøtet: Landsmøtet er øverste organ i USS. Alle medlemskommuner har rett til å delta, og møtet avholdes en gang i året Landsstyret: Landsstyret består av en representant og vararepresentant, valgt av medlemskommunene i hvert fylke.

16 Arbeidsutvalg: Består av leder og fire AU-medlemmer. Sekretariat: Sekretariatet står for den daglige driften av organisasjonen, og utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS´ organer. Sekretariatet er lokalisert hos Advokatfirmaet Lund & Co DA, som har naturressursrett som spesialområde:

17 større slagkraft i de felles utfordringene kommunene står overfor!
Jo flere kommuner som står samlet i USS, dess større slagkraft i de felles utfordringene kommunene står overfor! Hjemmesider: Medlemskap: kr i 2013 og kr i 2014

18 Medlemmene i Landsstyret
Fylke Navn Leder Knut J. Herland, Eidsberg Østfold Ordfører Erik Unaas, Eidsberg Hedmark Formannskapsmedlem Terje Hoffstad, Stor-Elvdal Oppland Varaordfører Hanne Alstrup Velure, Lesja Buskerud Ordfører Dag Lislien, Rollag Telemark Ordførar Steinar Bergsland, Tinn

19 Medlemmene i landsstyret
Fylke Navn Aust-Agder Ordfører Leiv Rygg, Bygland Vest-Agder Ordfører Ånen Werdal, Hægebostad Rogaland Ordførar Torkel Myklebust, Suldal Hordaland Ordfører Solfrid Borge, Ullensvang Sogn og Fjordane Kommunestyremedlem Olaug Høyheim

20 Fylke Navn Møre og Romsdal Fsk.medlem Synnøve Helland, Sunndal Sør-Trøndelag Fskmedlem Lars Græsli, Tydal Nord-Trøndelag Ordfører Bård Langsåvold, Meråker Nordland Fsk.medlem Johan Petter Røssvoll, Rana Troms Ordfører Arne Nysted, Bardu Finnmark Ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger

21 Sekretariatet Advokat med møterett for Høyesterett
Stein Erik Stinessen Caroline Lund Advokat Tine Larsen Karianne Aamdal Lundgaard Sekretær Vigdis Ekeland


Laste ned ppt "UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google