Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no

2 Hva er USS? USS er en interesseorganisasjon for kommuner som berøres av utmarksspørsmål av enhver karakter USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner USS har 85 medlemskommuner fra 15 fylker USS' hovedoppgave er å fremme medlems- kommunenes interesser i utmarksspørsmål USS er et talerør for kommunene overfor sentrale myndigheter USS bistår medlemskommunene på en rekke områder

3 USS medlemskommuner

4 Medlemskommunene fylkesvis Østfold: Aremark, Eidsberg, Rakkestad Hedmark: Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, Tynset, Våler, Åmot Oppland: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå Buskerud: Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal

5 Telemark: Fyresdal, Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje Aust-Agder: Bygland, Bykle, Valle, Vegårshei, Åmli Vest-Agder: Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Rogaland: Forsand, Hjelmeland, Suldal Hordaland: Eidfjord, Odda, Ullensvang, Ulvik Sogn og Fjordane: Luster Møre og Romsdal: Nesset, Norddal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal Sør-Trøndelag: Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal

6 Nord-Trøndelag: Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Stjørdal Nordland: Ballangen, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn Troms: Bardu, Kåfjord, Storfjord

7 USS´ formålsparagraf: ”Utmarkskommunenes Sammenslutning skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom hensynet til natur- og miljøvern og lokal næringsutvikling. Utmarkskommunenes Sammenslutnings arbeid skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige lokalsamfunn tilsier”.

8 USS arbeider for: Bærekraftig bruk av utmark og fjellområder Å styrke kommunenes handlingsrom i arealpolitikken, og jobber i forhold til naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven m.v. At vern ikke må være til hinder for bruk og lokal næringsutvikling som ikke truer verneverdiene

9 Lokal forvaltning av verneområder USS har vært pådriver for den nye lokale forvaltningsmodellen for verneområdene som nå iverksettes. USS jobber for at de lokale verneområde- styrene skal få reelle oppgaver og en direkte finansiering.

10 Rovviltforvaltning Hensynet til våre primærnæringer, kulturlandskapet og vår spredte bosetning må vektlegges sterkere i rovviltforvaltningen. USS følger gjennomføringen av det nye rovviltforliket. USS er en pådriver for at konfliktreduserende tiltak må prioriteres og iverksettes. USS har bl.a engasjert seg mot Mattilsynets varsel om beitenekt i rovviltutsatte områder og retten til å forsvare beitedyr og hund i nødverge.

11 Revisjon av motorferdselloven Regjeringen arbeider med å gjennomføre revisjon av motorferdselloven. USS mener det trengs en mer lokaldemokratisk forvaltning av motorferdselen USS mener kommuner bør kunne velge å kanalisere rekreasjonskjøring i egne løyper for å bedre kontrollen med motorferdselen, og samtidig skjerme sårbare områder og det øvrige friluftslivet

12 USS påvirker i viktige saker som angår utmarkskommunene USS har jevnlig kontakt med Stortinget, departementene og andre sentrale myndigheter i saker av betydning for utmarkskommuner USS avgir høringsuttalelser i alle USS-relaterte saker USS er med i sentralt rovviltutvalg USS sine juridiske rådgivere har vært medlemmer i Samerettsutvalget og Biomangfoldlovutvalget

13 USS for medlemskommunene USS bistår kommunene i ulike spørsmål overfor offentlige myndigheter, i saker om vern, motorferdsel i utmark, rovviltforvaltning mv USS bistår i rettslige tvister av betydning for utmarkskommuner (f eks rettssak om statens gjerdeplikt langs jernbanen) USS sine hjemmesider er en viktig ressurs for medlemskommunene med nyheter, høringer og fagstoff – fagstoffet er det bare medlemmer som har tilgang til Gjennom USS har flere medlemskommuner utviklet egne nettverk for erfaringsutveksling om felles utfordringer

14 Organisasjonens oppbygging LandsmøteLandsmøtet er øverste organ i USS. Alle medlemskommuner har rett til å delta, og møtet avholdes en gang i året LandsstyreLandsstyret består av en representant fra hvert fylke. Medlemskommunene velger selv sin representant og vararepresentant

15 Arbeids- utvalg: Består av fem medlemmer, som velges for to år. Medlemmene velges av landsstyremedlemmene. Sekretariat:Sekretariatet står for den daglige drift av organisasjonen, herunder sørger for innkalling og organisering av møtevirksomhet. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS´ organer. Sekretariatet yter også bistand til den enkelte medlemskommune. Sekretariatets advokater har naturressursrett som spesialområde. www.lundogco.no

16 Jo flere kommuner som står samlet gjennom USS, jo større slagkraft kan utvises i de felles utfordringer som kommunene står overfor! Hjemmesider: www.utmark.no Medlemskap: 30.000 kr i året

17 Medlemmene i Landsstyret FylkeNavn ØstfoldKomst.medl. Knut J. Herland, Eidsberg kjherlan@online.no HedmarkKomst.medl/fylkesordfører Dag Rønning, Engerdal dronning@bbnett.no/-dag.ronning@hedmark.org OpplandVaraordfører Anita Sletten Nuvstad, Sel anita.sletten.nuvstad@sel.kommune.no BuskerudOrdfører Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal eli.hovd.prestegarden@nore-og-uvdal.kommune.no TelemarkOrdførar Arne Vinje, Vinje ordforaren@vinje.kommune.no

18 Medlemmene i landsstyret FylkeNamn Aust-AgderFskmedlem Tellef Olstad, Åmli Vest-AgderArna Berg, Åseral arna.berg@aseral.kommune.no RogalandKomst.medl. Nils Jarl Nessa, Hjelmeland nj-nessa@online.no HordalandOrdfører Solfrid Borge, Ullensvang solfrid.borge@ullensvang.herad.no Sogn og Fjordane Ordfører Ivar Kvalen, Luster ivar.kvalen@luster.kommune.no

19 FylkeNamn Møre og RomsdalFsk.medlem Gunhild Bøklepp Bøe, Surnadal gboeklepp@hotmail.com Sør-TrøndelagFskmedlem Anne Haave, Selbu annehaave@yahoo.no Nord-TrøndelagOrdfører Vigdis Hjulstad Belbo, (leder) vigdis.hjulstad.belbo@snasa.kommune.no NordlandKomst.medl. Kjell Idar Juvik, Hemnes kjell.idar.juvik@hemnes.kommune.no TromsOrdfører Arne Nysted, Bardu arne.nysted@bardu.kommune.no

20 Sekretariatet Advokat med møterett for Høyesterett Stein Erik Stinessen ses@lundogco.no Advokat med møterett for Høyesterett Caroline Lund cl@lundogco.no AdvokatTine Larsen tl@lundogco.no SekretærVigdis Ekeland ve@lundogco.no


Laste ned ppt "UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google