Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportslig plan Generell del

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportslig plan Generell del"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportslig plan 2008 - Generell del

2 Michael Jordan er av mange regnet som den største idrettsutøveren gjennom tidene. Både lagkamerater i Chicago Bulls og motstanderne visste at det var han som skulle skyte de avgjørende skuddene i kampenes siste sekunder. Mange lurer på hvordan han taklet dette presset og disse forventningene til å lykkes. I sin selvbiografi skriver han Jeg tenkte aldri på de negative konsekvensene av det å misse det siste skuddet i en kamp. Jeg misset innimellom, men jeg hadde alltid fullstendig tro på at ballen ville gå inn. Hver gang jeg var i den situasjonen tenkte jeg disse ordene: ”Dette er gøy”. (Michael Jordan) Alle i idrettsfamilien har mye å lære av dette. Det er dette det dreier seg om! ”- Fordi det er gøy!” har vi gjort til slagordet for den nye storklubben. Ved bedre tilrettelegging av aktivitetene, både for de aktive utøverne og familien forøvrig, tror vi at vi sammen kan utvikle ØHIL til å bli en ennå viktigere faktor i vårt nærmiljø. Vi ønsker at alle skal få positive opplevelser gjennom klubben og idretten. Fordi det er gøy!

3 Innhold Formålet med Sportslig plan Klubbens struktur
Verdigrunnlag og holdninger Foreldremedvirkning Våre Internettsider Årshjulet Utstyrsavtaler

4 Formålet med Sportslig plan
Dette dokumentet skal skissere tilbudet vi ønsker å tilby medlemmene i Øvrevoll Hosle IL. Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en mer helhetlig linje i klubben. Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for spillere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud, forventninger og forpliktelser. Dette forpliktende dokumentet er utarbeidet av Sportslig leder i samarbeid med klubbens styrer og utvalg.

5 Klubbens struktur Hovedstyret Administrasjon Hopp og kombinert
Kontroll komité Administrasjon Pondus Arrangement Anlegg Kommunikasjon (Internett, avis) Sponsor Sport Helse Hopp og kombinert Langrenn Fotball Bandy Hånd- ball Soft-/ baseball Idretts- skolen

6 Driften av klubben Administrasjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge best mulig for driften av klubbens idretter, samt å ha oversikten over medlemsregister og økonomi. Undergruppene (fotball, håndball, bandy, langrenn, hopp/kombinert, soft-/baseball, idrettsskolen) har som oppgave å drive idrett. Utvalgene (arrangement, kommunikasjon, sport, anlegg, sponsor, helse) er planleggende og utførende i forhold til oppgaver gitt fra administrasjon/styre. Daglig/Sportslig leder har ansvaret for å utarbeide overordnede planer og retningslinjer, samt å følge opp disse. All vår aktivitet er basert på frivillighet. Foreldrenes ansvar og oppgaver er tydelig synliggjort i denne planen.

7 Verdigrunnlag og holdninger
Klubbens aktiviteter baserer seg altså på frivillig arbeid og dette innebærer at den enkelte gir av sin fritid (og ofte også av sin arbeidstid og familiens tid) til beste for andres barn og ungdom - og til klubben. Vi tror at alle som bidrar gjør sitt beste. Når voksne uttaler seg negativt, smitter det over på barn og unges idrettsglede, derfor uttaler vi oss positivt om andre som jobber frivillig, og om klubben. Det er også viktig at vi uttaler oss positivt om dommerne, de gjør en svært viktig jobb. Klubben er i stadig utvikling, og det er alltid noe som kan gjøres bedre. I stedet for å snakke om det som ikke er så bra, skal vi snakke om det som kan bli bedre og vi skal komme med forslag til forbedringer. Slike innspill er viktige for å kunne utvikle klubben ytterligere. Ledere og trenere skal respektere og motivere spillerne, og bidra til et positivt samhold i spillergruppen. Ledere, trenere og spillere er representanter for Øvrevoll Hosle IL. Så langt det er mulig, skal disse bruke klubbens utstyr når de representerer klubben.

8 Klubben Etter sammenslåingen av Øvrevoll Ballklubb og Hosle idrettslag høsten 2007, er vi blitt et av de største idrettslagene i Bærum. Med våre 2000 medlemmer er vi også blant de største klubbene i Norge. Misjon Vi skal drive idrett og bidra til positive holdninger i vårt nærmiljø. Alle involverte (utøvere, trenere, ledere, foreldre) skal bidra til dette ved å etterleve klubbens verdier.

9 Visjon Best i Bærum! Vi skal være best på utvalgte områder blant idrettslagene i Bærum. Vi har ambisiøse mål som vi skal jobbe mot å nå (jfr. ”Mål” senere). Vi skal ikke nødvendigvis slå Stabæk. I år. Men vi skal være bedre enn dem på andre områder enn det sportslige.

10 Verdier Gøy Folkeskikk Til å stole på Raushet
Alle på og rundt idrettsarenaene skal bidra til at det er gøy å drive idrett. Folkeskikk Alle på og rundt idrettsarenaene oppfører seg ordentlig; det skal være hyggelig å spille med og mot oss. Til å stole på Vi gjør det vi sier vi skal gjøre, på alle nivåer (utøvere, trenere, ledere, foreldre). Raushet Vi skal være positive og tilrettelegge for aktivitet for alle (jfr. vår misjon, visjon og øvrige verdier).

11 Mål Beholde medlemmene lengre Størst "markedsandel" i området
Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer fortsetter lenger Størst "markedsandel" i området Størst andel medlemmer i forhold til antall husstander Best på allsidighet Vi skal tilrettelegge for at våre medlemmer skal kunne drive med flere idretter Tilrettelegge for alle Vi skal tilrettelegge for aktivitet på alle nivåer, både sportslig og sosialt Vekst i alle idretter Vi skal bli flere Vi skal bli flinkere

12 Sosiale ambisjoner Vi skal gi dagens unge et godt sportslig og sosialt tilbud i en stadig mer krevende og utfordrende hverdag. Vi skal i tillegg til idrettsglede sette fokus på viktige sentrale verdier som: Miljø Kosthold/rusmisbruk Veldedighet

13 Spesifikt om mobbing og diskriminering
Vi mener at etnisk mangfold og kulturell bredde styrker klubben og lokalmiljøet Vi tar aktivt ansvar for å sikre vellykket integrering av fremmedkulturelle medlemmer Våre aktive utøvere, trenere, ledere og foreldre utviser folkeskikk og respekt for alle på trening og i konkurranse

14 Foreldremedvirkning Øvrevoll Hosle IL er et idrettslag som har foreldre som sin viktigste ressurs. Ved å melde sitt barn inn i klubben sier man ja til Å følge opp sitt eget barn Å betale det det koster til riktig tid Å bidra med driften av laget/idretten/klubben (gjennom dugnader/foreldreoppgaver) Vi vet at de fleste ønsker å bidra, men at mange er redde for å ta på seg for mye. Dette har vi gjort noe med, ved at vi har definert klare, avgrensede oppgaver som skal dekkes av foreldrene. Sagt på en enkel måte er det slik at de som melder seg inn i ØHIL, sier også ja til å drifte sitt eget idrettslag. Foreldre som stiller som hovedtrenere vil få noe av klubbens offisielle treningsutstyr

15 Våre Internettsider, www.ohil.no
Vår hjemmeside er vårt klubbhus All viktig informasjon fra klubben vil legges ut her Alle lag/årganger vil ha en ansvarlig redaktør med ansvar for at sidene oppdateres Aktiv bruk av våre Internettsider styrker klubbfølelsen, og det er veldig positivt for våre utøvere å kunne se/lese om seg selv og andre klubbvenner

16 Årshjulet, idrettenes prioriteringer
Vi ønsker å tilrettelegge for allsidighet i ØHIL. Dette betyr i praksis at sommeridrettene prioriteres om sommeren og at vinteridrettene prioriteres om vinteren. Sportsutvalget har utarbeidet et årshjul, med de ulike idrettenes kjernetid.

17 Utstyrsavtaler ØHIL har en utstyrsavtale med Scantrade, som leverer våre klubbprodukter fra Umbro. Klubben handler lagsutstyr til fotballen fra Torshov sport. Øvrig utstyr kjøpes/leveres fra Anton Sport Bekkestua. Hos disse forhandlerne har våre medlemmer gode rabatter Vi vil på Anton Sport på Bekkestua ha plassert klubbens utstyr i egne hyller. For å videreføre våre gode rabattordninger forutsettes det at klubbens og enkeltspillernes innkjøp av utstyr gjøres her, og at AntonClub-kortet benyttes.

18 Sportslig plan 2008 - Fotball

19 Fotball – videre innhold
Årshjulet, fotball-spesifikt Fotballens fellesprosjekter Trenere og trenerforum Trener- og dommerutdanning Skoleringsplan Hospitering Spillerutvikling og fotballskoler Prinsipper for vintertrening Økonomi Sportslige planer/lagkontrakter

20 Årshjulet, fotballens sesong
April: Oppstart av vårens ØHIL Aktiv og Utvikling ØHIL Budstikka Cup Mai: Seriestart! ØHIL Nybegynnercupen Juni: ØHIL Tine Fotball skole på Hosle og Jarmyra ØHIL Jarmyra cup (guttecup) Midnight cup St. hans August: Oppstart av høstens ØHIL Aktiv og Utvikling September: ØHIL Utleiemegleren Cup (jentecup) ØHIL Fotballskole høstferien

21 Fotballens fellesprosjekter
For å kunne drive klubben på en best mulig måte, tilpasset de forskjellige lagenes ønsker og ambisjoner, har vi noen felles prosjekter for inntektsbringende arbeid. ØHIL Budstikka cup i april ØHIL Jarmyra cup i juni ØHIL Utleiemegleren cup i september Julemarked i november Produksjon og salg av klubb-kalenderen (høsten 2008) De ulike årgangene får forskjellige oppgaver knyttet til disse prosjektene og det er årgangsansvarlig og lagledere som koordinerer foreldregruppen.

22 Trenere og trenerforum
De som er trenere i ØHIL skal bestrebe seg på å bruke klubbens overtrekksutstyr. Klubben vil stille med noe utstyr til alle våre hovedtrenere. Alle som er trenere i klubben, vil få tilbud om å delta på trenerkurs i regi av Oslo Fotballkrets. Klubben betaler for kurset. Vi har en målsetning om at alle som er trenere har trenerutdanning. Dette kan være foreldre med god kompetanse, eller innleide trenere, som fortrinnsvis er knyttet til klubben fra før. Vi vil invitere alle trenere til forpliktende trenerforum gjennom sesongen, som skal være interessant og nyttig å delta på. Alle årgangene skal være representert. Innhold skal være teori og praksis og vi ønsker å bruke ressurser i og utenfor klubben. Vi ønsker også å kunne bruke et slikt forum til å prate om spillere, knyttet til hospitering.

23 Trener- og dommerutdanning
Det året de fyller 14 år, meldes alle våre spillere på klubbdommerkurs. Dette har to viktige sider; klubben får enklere dekket sitt dommerbehov, samt at kurset gir en god opplæring i spillets regler. Det året de fyller 15 år, meldes alle våre spillere på aktivitetslederkurs. Dette har to viktige sider; klubben får enklere dekket sitt trenerbehov, samt at kurset gir en god bevisstgjøring og kompetanseheving knyttet til trening. Ellers oppfordres alle trenere/lagledere/foreldre til å melde seg på disse kursene, som dekkes av klubben.

24 Trener/laglederhåndbok og øvelsesbank
På våre Internettsider, , vil vi legge ut viktig informasjon til trenere og lagledere. Alt som tidligere har vært å finne i klubbenes håndbøker, blir å finne her. På våre Internettsider, ligger det en kompetansebank, som gir viktig informasjon i forhold til treningen. Her ligger informasjon om kosthold, restitusjon, intensitet knyttet til trening, periodisering av treningen, basistreningsprogram, A-lagets spillestil med mer. Vi har inngått en avtale med Secrets to sports, . Her har alle våre trenere nå fått tilgang til mange nyttige tips og øvelser. Øvelsene er godt beskrevet, også med video-presentasjon og kommentarer. Dette er et meget godt verktøy og hjelpemiddel.

25 Prinsipper for trenerkompetanse
Klubben skal legge til rette for at flest mulig av våre trenere har kompetanse. Alle klubbens trenere vil få tilbud om verktøyet S2S. Målsetning: alle som er trenere for barneidretten har Aktivitetslederkurs. Målsetning: alle som er trenere for ungdomsidretten har Trener I-kurs. Målsetning: alle som er trenere for senioridretten har Trener II-kurs.

26 Betalte trenere Klubben ønsker å kunne gi et så godt sportslig tilbud som mulig. Når lagene tar steget opp fra barnefotballen, kan behovet for mer skolerte trenere oppstå. I samarbeid mellom klubben og årgangens foreldre, er det da ønskelig å hente inn kompetente trenere, mot betaling. Foreldre som er trenere gis i utgangspunktet ikke tilbud om betaling. Hovedansvaret for driften av lagene, på alle nivåer, vil være spillerne selv med foreldre. I samarbeid med klubben jobbes det med å finne de best mulige løsningene. Lønnsnivået på disse trenerne vil være avhengig av kompetanse og aldersnivå på spillergruppen. Avtaler gjøres mellom trener og Sportslig leder.

27 Skoleringsplan Klubben har utviklet en skoleringsplan for fotballen.
Denne tar for seg 4 nivåer i fotball-opplæringen: 7-10 år 11-12 år 13-14 år 15-16 år Planen trekker fram viktige områder som bør vektlegges i trening og kamp. Planen er laget på bakgrunn av NFFs retningslinjer for fotballopplæringen. Dette er en plan det forventes at klubbens trenere jobber utifra. Se mer utfyllende og oppdatert informasjon på .

28 Hospitering For å gi de best kvalifiserte spillerne et godt sportslig tilbud, vil hospitering mellom årgangene være prioritert. Opptil 4 spillere skal kunne trene med årsklassen over 1-2 gang i uken. Dette skal være et tillegg til egne treninger. Dersom det er hensiktsmessig, og spilleren er kvalifisert for å slutte seg til årgangen over, kan dette gjøres etter avtale mellom spiller og trenere. Se mer utfyllende og oppdatert informasjon på .

29 Trener- og hospiteringsmodell
KSB KSB KSA KSA Talenttreninger Talenttreninger MSA MSA MSB MSB J19 - 2 J19 - 2 J19 - 1 J19 - 1 G19 - 1 G19 - 1 G19 - 2 G19 - 2 J16 - 2 J16 - 2 J16 - 1 J16 - 1 G16 - 1 G16 - 1 G16 - 2 G16 - 2 Keepersamlinger Keepersamlinger J15 - 2 J15 - 2 J15 - 1 J15 - 1 G15 - 1 G15 - 1 G15 - 2 G15 - 2 J14 - 2 J14 - 2 J14 - 1 J14 - 1 G14 - 1 G14 - 1 G14 - 2 G14 - 2 J13 - 1 J13 - 1 J13 - 1 J13 - 1 Spillerutvikling Aktiv + Utvilking Spillerutvikling Aktiv + Utvilking G13 - 1 G13 - 1 G13 - 2 G13 - 2 Barnefotballen Hosle+Jar Barnefotballen Hosle+Jar Barnefotballen Hosle+Jar Barnefotballen Hosle+Jar Aktivitetsleder Aktivitetsleder Trener I Trener I Trener II Trener II

30 Spillerutvikling og fotballskoler
Klubbens eget Spillerutviklingsprogram, Aktiv og Utvikling har et vår- og et høstsemester. Her vil spillere i alderen år få tilbudet om å melde seg på til et opplegg utelukkende med vekt på teknisk trening. Vi vil ha egne talenttreninger på tvers av alderstrinnene. Her vil de best kvalifiserte åringene få spesialtrening i tillegg til sine egne lags treninger. Vi vil ha et eget opplegg med en egen keepertrener. Her vil keepere fra ulike årganger samles for å få god trening. Vi har erfaring med at keeperne sjelden får god nok oppfølging på lagtreningene. Vi vil i 2008 arrangere flere fotballskoler. Vi vil i sommerferiens første og siste uke arrangere fotballskoler på Jarmyra og på Hosle. Etter sommeren vurdere vi også om vi skal ha fotballskoler i høstferien.

31 Prinsipper for vintertrening
Klubben ønsker å ha allsidige spillere. Det skal derfor legges til rette for å drive med flere idretter i Øvrevoll Hosle IL Sportsutvalget i klubben har definert kjernesesongen for våre idretter, noe som betyr at fotballen for aldersbestemte lag nedprioriteres om vinteren For ungdoms- og seniorfotballen, vil det bli satt opp treningstider for vinteren. De høyeste nivåene vil bli prioritert tid For de yngre årgangene, vil klubben prøve å tilby vintertrening så langt det lar seg gjøre, for de årgangene som klarer å organisere dette selv.

32 Økonomi ØHIL Fotball ønsker å gi våre spillere, trenere, lagledere og foreldre et så godt tilbud som mulig innenfor de rammene vi har. Fordelingen av midler og tilbud til lagene baserer seg på våre inntektsbringende aktiviteter; fotballskolene, cupene, sponsorer, salg av kalendere, kommunalt tilskudd, aktivitetsavgifter og treningsavgifter. Lagene kan skaffe seg egne dugnader og sponsorinntekter som gir tilskudd utover budsjettet. Av hensyn til klubbens hovedsponsorer, skal alle avtaler avklares med Daglig leder. En forutsetning for at klubben kan gi et best mulig sportslig tilbud, er at spillere og foreldre er positive og stiller opp på de dugnadene/arbeidsoppgavene som de har fått, samt at medlems- og treningsavgift blir betalt. Utgiftene for aktivitetene øker med alderen og aktivitetsavgiften vil derfor stige. Likevel er det åpenhet om at de eldste lagene subsidieres noe nedenfra, gjennom de ulike bidragene fra de yngre avdelingene. De spillerne som ikke har betalt medlems- og treningsavgift, er ikke spilleberettiget for ØHIL Fotball og får ikke lov til å delta på våre aktiviteter, dersom ikke noe spesielt er avtalt.

33 Foreldreoppgaver knyttet til lagene
Årgangsansvarlig Kun 1 pr årgang, skal koordinere info til og fra klubben Listeansvarlig for hvert lag Til enhver tid ha oppdaterte lister for lagets spillere, med foreldre Lagleder for hvert lag Hovedsakelig ansvar rundt avvikling av kampene Trenere for hvert lag Sponsorkontakt Skal kontakte aktuelle sponsorer rundt laget, retningslinjer følger med oppgaven Web-ansvarlig Skal skrive om lagets aktiviteter på Dommeransvarlig Skaffe foreldre/andre dommere til kampene Utstyrsansvarlig Sjekke hvilke behov laget har for utstyr, samt dele ut og samle inn drakter før og etter sesongen Baneansvarlig Sørge for at kampbanene er merket opp og at mål er satt på plass Cup/sosial-ansvarlig Sosiale tilstelninger, arrangere turer? Bilder til klubbkalenderen Ta bilder fra lagenes kamper/aktiviteter gjennom sesongen Ryddeansvarlig Rydding av våre anlegg, administrere eget lag til utdelte tidspunkter

34 Foreldrevettregler Møt fram til kamp og trening, - barna ønsker det
Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, - ikke bare til din egen datter eller sønn Oppmuntre i både medgang og motgang, - ikke gi kritikk Respekter lagleders bruk av spillere, - ikke forsøk å påvirke ham/henne under kampen Se på dommeren som en veileder, - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende, - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr, - ikke overdriv Vis respekt for det arbeidet klubben gjør, - den trenger din hjelp Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball, - ikke du Husk at det viktigste av alt er at ditt barn trives og har det gøy sammen med venner

35 Fotball 2008 - Lagkontrakter

36 Lagkontrakt gutter 7 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med lag til våre cuper i denne årsklassen, men det er ikke seriespill Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Kostnader Medlemsavgift: 400,- Ingen aktivitetsavgift

37 Lagkontrakt gutter 7 år (h)
ØHIL Fotball stiller med lag til våre cuper i denne årsklassen, men det er ikke seriespill Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på en ekstern cup Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Kostnader Medlemsavgift: 400,- Ingen aktivitetsavgift

38 Lagkontrakt gutter 8 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 12 lag i denne årsklassen, 4 tilhørende Jarmyra og 8 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

39 Lagkontrakt gutter 8 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 12 lag i denne årsklassen, 4 tilhørende Jarmyra og 8 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på en cup i høstsesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

40 Lagkontrakt gutter 9 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 12 lag i denne årsklassen, 6 tilhørende Jarmyra og 6 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHIs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

41 Lagkontrakt gutter 9 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 12 lag i denne årsklassen, 6 tilhørende Jarmyra og 6 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHIs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

42 Lagkontrakt gutter 10 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 8 lag i denne årsklassen, 3 tilhørende Jarmyra og 5 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på to andre cuper gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

43 Lagkontrakt gutter 10 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 8 lag i denne årsklassen, 3 tilhørende Jarmyra og 5 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 2 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på to andre cuper gjennom sesongen. Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

44 Lagkontrakt gutter 11 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 9 lag i denne årsklassen, 3 tilhørende Jarmyra og 6 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på 4 eksterne cuper gjennom sesongen, herav 1 med overnatting og 1innendørscup i vintersesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

45 Lagkontrakt gutter 11 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 9 lag i denne årsklassen, 3 tilhørende Jarmyra og 6 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal (Gjønneshallen skal først være tilgjengelig fra 14 år. Det var sent) "Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal". Vil det si at vi som trenere på sommeren påtar oss ansvar for denne treningen? Dette har vi som er trenere på ovennevte lag ikke anledning til.  Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen (1 til 2 cuper) Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Under Ansvarlige foreldreroller står det at Årgangsansvarlig har budsjettansvar?? Dette har ikke jeg fått med meg at er bestemt. Hva er dette? Vi har kun hatt noe med penger å gjøre for refusjon cuper og foreldrebetaling for dommere. Vanskelig å se for meg praktisk gjennomføring med 6 Hoslelag og en budsjettansvarlig/Lagkontraktansvarlig (hvis ikke noen har vanvittig lyst på jobben. (Bør vi ikke ha en årgangsansvarlig for Eikeli i tilegg til Hosle og ØB) Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

46 Lagkontrakt gutter 12 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Oslo Fotballkrets’ keeperprogram Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

47 Lagkontrakt gutter 12 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen. (Sommetrening: 2-3 ganger pr.uke.) Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og juni Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Oslo Fotballkrets’ keeperprogram (Cupdeltagelse ut over det som er nevnt må egenfinansieres utover det som dekkes av treningsavgift og medlemsavgift) Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

48 Lagkontrakt gutter 13 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 5 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 3 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 innetrening i gymsal, samt fellestrening på Nadderud kunstgress lørdager Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekksvester Deltakelse på 2 cuper i løpet av sesongen (en av disse med overnatting) Deltakelse i OBOS CUP Deltakelse i Norway cup Tilbud om å delta på ØHIL Utvikling Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Tilbud om å være med på klubbens keepersamlinger Tilbud om å delta på ØHIL’s fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Aksepter nederlag uten bortforklaringer Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Gi beskjed dersom du ikke kan komme på trening Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

49 Lagkontrakt gutter 13 (h)
ØHIL Fotball stiller med 5 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 3 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 innetrening i gymsal, samt fellestrening på Nadderud kunstgress lørdager Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekksvester Deltakelse på 2 cuper i løpet av sesongen (en av disse med overnatting) Deltakelse i OBOS CUP Deltakelse i Norway cup Tilbud om å delta på ØHIL Utvikling Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Tilbud om å være med på klubbens keepersamlinger Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Aksepter nederlag uten bortforklaringer Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Gi beskjed dersom du ikke kan komme på trening Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

50 Lagkontrakt gutter 14 år ØHIL Fotball stiller med 2 lag i denne årsklassen Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 innetrening i gymsal, samt 1 trening pr uke i Gjønneshallen Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup) med ett lag Deltakelse i diverse cuper – minst en ”hovedcup” vår og en høst. I tilllegg evt andre mindre cup’er med egenandel Tilbud om å delta på ØHIL Utvikling Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening og/eller kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Oslo Fotballkrets’ Spillerutviklingsprogram (SUP), uttak i forhold til OFKs uttakskriterier Tilbud om dommerkurs før sesongen Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig/oppmann som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett, tilrettelegging for det sportslige, spesielt treningstider, koordinering med trenere og lagledere, organisering av foreldreressurser rundt årgangen og koordinering av sportslige og sosiale aktiviteter for årgangen. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å følge opp laget i forbindelse med kamper og cuper. Lagleder forsikrer seg om at det stiller fullt lag, skaffer evt reserver, holder kontakt med motstander, skaffer dommer og informerer laget ved evt omberamminger, er backup som kampleder ved evt forfall fra trenere, har ansvaret for det praktiske knyttet til kampavviklingen – som evt transport, klargjøring av baner, betaling av dommer og innsending av kamprapport. Trenere som har ansvaret for treningene, årgangen har to trenere som trener årgangen samlet – samt hjelp og evt backup fra foreldre ved behov. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, cup-ansvarlig, sosialt ansvarlig, dugnadsansvarlig, trener-backup, keeper-trenere. I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer. Disse oppgavene koordineres og fordeles av dugnadsansvarlig. Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan – også når du ikke kan komme på trening. Vær stille når trener/lagleder snakker – og følg beskjeder som gis – raskt og effektivt Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever innsats og hardt arbeid, uavhengig av talent. Egentrening er nødvendig dersom du ønsker å hente ut det beste i deg selv. Lek med ball er både morsomt og utviklende. Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr. Føl ansvar for å finne igjen baller og annet som blir borte på trening og kamper Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig. Han gjør så godt han kan, og er IKKE partisk. Det vil alltid bli tatt noen gale avgjørelser – og over tid gjøres det like mange feil til din fordel som til motstanderens. Du legger imidlertid bare merke til de som går ut over ditt eget lag. Glem dem og konsentrer deg om spillet. Ikke stopp opp og bær deg hvis du gjør en feil – eller vent på at dommeren skal blåse i fløyta hvis du synes du skulle hatt frispark. Kom deg på bena og spill videre! Vær ydmyk og vis respekt overfor alle motstandere, og ta aldri en seier på forskudd. Aksepter eventuelle nederlag uten bortforklaringer – de andre var best denne gangen Ikke vær hoverende eller snakk stygt om eller til motstandere. De aller fleste er OK fyrer akkurat som deg og lagkameratene dine – de har bare en annen farge på drakten Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene. Ingen posisjoner på banen er viktigere enn andre. Ikke bruk munn/kjeft på kamp eller trening. En medspiller som gjøre en feil, er den som er mest lei seg for dette. Han trenger ikke kjeft, men backing. Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

51 Lagkontrakt gutter 15 år ØHIL Fotball stiller med 2 lag i denne årsklassen Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: Ute på Nadderud kunstgress onsdager, inne i gymsal torsdager og inne i Gjønneshallen søndager Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Cuper/turneringer: Danske Bank Cup (DBC) i Danmark i pinsen, en cup på høsten og eventuelt en på vårparten i tillegg til DBC. Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup). Tilbud om å delta på ØHIL Utvikling Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Oslo Fotballkrets’ Spillerutviklingsprogram (SUP), uttak i forhold til OFKs uttakskriterier. Minst 2 trenere utenfor foreldregruppen. Tilbud om trenerkurs før sesongen Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Erstattes med: Treneroppfølging – følge opp trenerne, delta på treningene og veilede etter behov. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

52 Lagkontrakt gutter 16 år ØHIL Fotball stiller med 1 lag i denne årsklassen Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: Inne i Gjønneshallen 1 gang pr uke Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup) Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Oslo Fotballkrets’ Spillerutviklingsprogram (SUP), uttak i forhold til OFKs uttakskriterier Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Prøv å komme innom treningen, selv om du er skadet Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å spille på et høyere nivå Prøv å finne dine svake sider som fotballspiller og gjør det du kan for å utvikle disse på trening Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Sørg for at kroppen får nok hvile/restitusjon Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

53 Lagkontrakt menn junior
ØHIL Fotball stiller med 3 lag i denne årsklassen, to 11’er og ett 7’er Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 1 gang pr. uke og Gjønneshallen 1 gang pr. uke Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup) Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i Oslo cup Hospiteringsmuligheter for A-laget/B-laget Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Sørge for at medlems- og aktivitetsavgiftene blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Prøv å komme innom treningen, selv om du er skadet Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Prøv å finne dine svake sider som fotballspiller og gjør det du kan for å utvikle disse på trening Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Sørg for at kroppen får nok hvile/restitusjon Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

54 Lagkontrakt menn senior A
ØHIL Fotball stiller med A-laget i 3. divisjon Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 2 ganger pr. uke Sommertrening: 3 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Deltakelse i NM Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og spillerlisensen blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Prøv å komme innom treningen, selv om du er skadet Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Prøv å finne dine svake sider som fotballspiller og gjør det du kan for å utvikle disse på trening Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Sørg for at kroppen får nok hvile/restitusjon Kostnader Medlemsavgift: 400,- Spillerlisens: 840,-/500,-

55 Lagkontrakt menn senior B
ØHIL Fotball stiller med B-laget i 5. divisjon Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 1 ganger pr. uke Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Lagleders ansvar Tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider Ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”) og evt andre nyheter om lagets aktiviteter Holde oppdaterte spillerlister Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og spillerlisensen blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Kostnader Medlemsavgift: 400,- Aktivitetsavgift: 1000,- Spillerlisens: 840,-/500,-

56 Lagkontrakt menn senior C
ØHIL Fotball stiller med C-laget i 8. divisjon Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 1 gang pr. uke Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Lagleders ansvar Tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider Ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”) og evt andre nyheter om lagets aktiviteter Holde oppdaterte spillerlister Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og spillerlisensen blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Kostnader Medlemsavgift: 400,- Aktivitetsavgift: 1000,- Spillerlisens: 840,-/500,-

57 Lagkontrakt menn 7’er ØHIL Fotball stiller med ett 7’erlag
Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Lagleders ansvar Tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider Ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”) og evt andre nyheter om lagets aktiviteter Holde oppdaterte spillerlister Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og aktivitetsavgiften blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Kostnader Medlemsavgift: 400,- Aktivitetsavgift:

58 Lagkontrakt menn Oldboys
ØHIL Fotball stiller med 1 Oldboyslag i 1. divisjon Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 1 gang pr. uke Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Lagleders ansvar Tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider Ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”) og evt andre nyheter om lagets aktiviteter Holde oppdaterte spillerlister Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og aktivitetsavgiften blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Kostnader Medlemsavgift: 400,- Aktivitetsavgift:

59 Lagkontrakt menn Veteran
ØHIL Fotball stiller med 3 Veteranlag og 1 Superveteranlag Sportslig tilbud Vintertrening: Gjønneshallen 1 gang pr. uke Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Lagleders ansvar Tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider Ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”) og evt andre nyheter om lagets aktiviteter Holde oppdaterte spillerlister Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og aktivitetsavgiften blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Kostnader Medlemsavgift: 400,- Aktivitetsavgift:

60 Lagkontrakt jenter 7 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med lag til våre cuper i denne årsklassen, men det er ikke seriespill Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Kostnader Medlemsavgift: 400,- Ingen aktivitetsavgift

61 Lagkontrakt jenter 7 år (h)
ØHIL Fotball stiller med lag til våre cuper i denne årsklassen, men det er ikke seriespill Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Deltakelse på en ekstern Cup Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Kostnader Medlemsavgift: 400,- Ingen aktivitetsavgift

62 Lagkontrakt jenter 8 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

63 Lagkontrakt jenter 8 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

64 Lagkontrakt jenter 9 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Lagleder er også bindeleddet mellom klubben og foreldrene og holder foreldrene oppdatert om treningstider og cuper. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Trenere som har ansvaret for treningene, 3 trener for 13 spillere. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Web-ansvarlig har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette erJ99Ø-sidene”). Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

65 Lagkontrakt jenter 9 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Trening April: Tirsdag kl på Hosle KG Sommertrening (Mai-Juni & August-Oktober) : 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: Drakter, overtrekksvester, baller, kjegler og medisinskrin. Merk at kampdrakter kun skal brukes i kamper. Vi stiller alltid med rene drakter. Hvert trenerteam vil oppbevare nødvendig utstyr (dvs baller, kjegler og medisinskrin) som alltid medbringes på trening. Obligatorisk deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september. Frivillig deltakelse i 2 eksterne cup’er. Alle spillerne oppfordres til å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig : Ikke bestemt er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagleder: Skule Ingeberg som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere: Mette Theisen, Pål Antonsen, Wenche Johnsen og Geir Simonsen som har ansvaret for treningene og kampledelse. Trenerene roterer hver annen uke. Det stiller alltid 2 trener på hver trening. En trener fungerer alltid som kampleder. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig: Skule Ingeberg Sponsorkontakt: Vil ikke bli besatt Webansvarlig: Skule Ingeberg Dommeransvarlig: Dommerjobben vil gå på rundgang blant spillernes foreldre. En oversikt vil bli utarbeidet av lagleder. Utstyrsansvarlig: Skule Ingeberg Baneansvarlig: Samme person som dommeransvarlig Cup/sosial-ansvarlig: Vil ikke bli besatt Kalenderansvarlig: Vil ikke bli besatt Rydde-ansvarlig: Samme person som dommeransvarlig Spillernes ansvar Møte presis til kamp og trening Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Kostnader Medlemsavgift Øvrevoll Hosle IL: 400,- Treningsavgift Øvrevoll Hosle IL, Fotball: Ikke fastsatt per , men antas å bli omtrent som i fjor 65

66 Lagkontrakt jenter 10 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 5 lag i denne årsklassen, 3 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

67 Lagkontrakt jenter 10 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 5 lag i denne årsklassen, 3 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 2 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Deltakelse på to andre cuper gjennom sesongen. Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

68 Lagkontrakt jenter 11 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

69 Lagkontrakt jenter 11 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 4 lag i denne årsklassen, 2 tilhørende Jarmyra og 2 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Ikke bli sur dersom du synes noe er urettferdig Vær stille når trener/lagleder snakker Ikke prat med venner/familie/tilskuere under kampene, vær fokusert på kampen Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

70 Lagkontrakt jenter 12 år (ø)
ØHIL Fotball stiller med 2 lag i denne årsklassen, 1 tilhørende Jarmyra og 1 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Oslo Fotballkrets’ keeperprogram Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

71 Lagkontrakt jenter 12 år (h)
ØHIL Fotball stiller med 2 lag i denne årsklassen, 1 tilhørende Jarmyra og 1 tilhørende Hosle Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 gang per uke i gymsal Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke i sesongen Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i ØHILs cuper på Hosle og Jarmyra i april og september Deltakelse på en annen cup gjennom sesongen Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Tilbud om å delta på klubbens Spillerutviklingsprogram, ØHIL Aktiv Oslo Fotballkrets’ keeperprogram Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Ha det moro på trening Kom tidsnok til trening og kamp Pass på ditt eget og lagets utstyr Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Prøv å gjøre det beste du kan på trening og i kamp, da blir du en bedre spiller Ikke klag på dommeren eller på motstanderne Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

72 Lagkontrakt jenter 13 år ØHIL Fotball stiller med 2 lag i denne årsklassen Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 innetrening i gymsal, samt 1 trening på Nadderud kunstgress Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekksvester Deltakelse på 2 cuper i løpet av sesongen (en av disse med overnatting) Er påmeldt Nordstrand cup, Norway cup og LKB cup (Danmark) Deltakelse i OBOS CUP Tilbud om å delta på ØHIL Utvikling Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Tilbud om å være med på klubbens keepersamlinger Tilbud om å delta på ØHILs fotballskoler Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig - (Janicke Lindberg) som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere (Janicke Lindberg, Maj Berger Sæther og Inger Nygaard) som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere (Hovedtrener: Terje Jansen, Ass: Cecilie Kolderup, Nora Bye Løken og Klaus Heggum) som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene (Se egen liste): Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Aksepter nederlag uten bortforklaringer Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Gi beskjed dersom du ikke kan komme på trening Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

73 Lagkontrakt jenter 14 år ØHIL Fotball stiller med 2 lag i denne årsklassen Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 innetrening i gymsal, 1 trening på Nadderud kunstgress, samt 1 trening pr uke i Gjønneshallen Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup) Deltakelse i diverse cuper Tilbud om å delta på ØHIL Utvikling Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Oslo Fotballkrets’ Spillerutviklingsprogram (SUP), uttak i forhold til OFKs uttakskriterier Tilbud om dommerkurs før sesongen Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Gi beskjed dersom du ikke kan komme på trening Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

74 Lagkontrakt jenter 15 år ØHIL Fotball stiller med 2 lag i denne årsklassen, ett 11’er og ett 7’er Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 innetrening i gymsal, 1 trening på Nadderud kunstgress, samt 1 trening pr uke i Gjønneshallen Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup) Tilbud om å delta på ØHIL Utvikling Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Oslo Fotballkrets’ Spillerutviklingsprogram (SUP), uttak i forhold til OFKs uttakskriterier Tilbud om trenerkurs før sesongen Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

75 Lagkontrakt jenter 16 år ØHIL Fotball stiller med 3 lag i denne årsklassen Skoleringsplan Planen for de forskjellige aldersgruppenes treningsopplegg, ligger til enhver tid oppdatert på (under trenere/lagledere på fotballsidene) Sportslig tilbud Vintertrening: 1 innetrening i gymsal, 2 treninger på Nadderud kunstgress pr uke Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup) Tilbud for de beste/ivrigste/mest motiverte å være med på egne talentsamlinger i klubbens regi (fredager) Muligheter for trening/kamp for eldre lag i klubben, ut fra ØHILs hospiteringsplan Lagene får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Oslo Fotballkrets’ Spillerutviklingsprogram (SUP), uttak i forhold til OFKs uttakskriterier Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere: Ansvarlig for kampavvikling Hjemme/Borte og støtte trener under kamp Hovedtrener/Trener/Trenerassist.:Plannlegge det sportslige opplegget, gjennomføre treninger og kamp. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Prøv å komme innom treningen, selv om du er skadet Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å spille på et høyere nivå Prøv å finne dine svake sider som fotballspiller og gjør det du kan for å utvikle disse på trening Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Sørg for at kroppen får nok hvile/restitusjon Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

76 Lagkontrakt kvinner junior
ØHIL Fotball stiller med 1 lag i denne årsklassen Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 2 ganger og Gjønneshallen 1 gang pr. uke Sommertrening: 2 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Deltakelse i OBOS-cup (Oslo cup) Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Deltakelse i Oslo cup Hospiteringsmuligheter for Damelaget Ansvarlige foreldreroller Årgangsansvarlig som er bindeleddet mellom klubben og foreldrene. Har ansvaret for lagkontrakter og budsjett. I overgangsperiodene med klubbens øvrige idretter (se Årshjulet), har de årgangsansvarlige ansvaret for å unngå konflikter gjennom god kommunikasjon. Lagledere som har ansvaret for å tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider. Lagleder har ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”). Lagledere sørger for å få dekket foreldrerollene rundt laget (se under). Trenere som har ansvaret for treningene, minst 1 trener pr spillere er ønskelig. Øvrige roller som dekkes av foreldrene: Listeansvarlig, sponsorkontakt, webansvarlig, dommeransvarlig, utstyrsansvarlig, baneansvarlig, cup/sosial-ansvarlig, kalenderansvarlig, rydde-ansvarlig (se Sportslig plan for utfyllende informasjon om oppgavene) I tillegg kommer oppgaver som er knyttet til klubbens arrangementer Spillernes ansvar Sørge for at medlems- og aktivitetsavgiftene blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Prøv å komme innom treningen, selv om du er skadet Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Prøv å finne dine svake sider som fotballspiller og gjør det du kan for å utvikle disse på trening Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Sørg for at kroppen får nok hvile/restitusjon Kostnader Medlemsavgift: 400,- Treningsavgift:

77 Lagkontrakt kvinner senior A
ØHIL Fotball stiller med A-laget i 4. divisjon Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 2 ganger pr. uke Sommertrening: 3 utetreninger med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Deltakelse i NM Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og spillerlisensen blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Prøv å komme innom treningen, selv om du er skadet Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Egentrening er nødvendig, dersom du ønsker å bli blant de beste på din alder Prøv å finne dine svake sider som fotballspiller og gjør det du kan for å utvikle disse på trening Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Ha fokus på kosthold i forbindelse med trening og kamp Sørg for at kroppen får nok hvile/restitusjon Kostnader Medlemsavgift: 400,- Spillerlisens: 840,-/500,-

78 Lagkontrakt kvinner 7’er
ØHIL Fotball stiller med ett 7’erlag Sportslig tilbud Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Lagleders ansvar Tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider Ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”) og evt andre nyheter om lagets aktiviteter Holde oppdaterte spillerlister Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og aktivitetsavgiften blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Kostnader Medlemsavgift: 400,- Aktivitetsavgift:

79 Lagkontrakt kvinner Veteran
ØHIL Fotball stiller med 1 Veteranlag Sportslig tilbud Vintertrening: Nadderud kunstgress 1 gang pr. uke Sommertrening: 1 utetrening med fotball pr uke Deltakelse i seriespill, ca 1 kamp i uken hele sesongen Laget får utstyr: baller, kjegler, medisinskrin, overtrekk Lagleders ansvar Tilrettelegge for det sportslige, spesielt treningstider Ansvaret for at informasjon om laget blir oppdatert på (”Dette er…-sidene”) og evt andre nyheter om lagets aktiviteter Holde oppdaterte spillerlister Spillernes ansvar Sørge for at medlemsavgiften og aktivitetsavgiften blir betalt i tide. De som ikke har betalt disse, er ikke spilleberettiget for klubben Kom tidsnok til trening og kamp, gi tidlig beskjed dersom du ikke kan Vær stille når trener/lagleder snakker Du er på trening for å trene, ikke bli trent! Utvikling krever hardt arbeid, uavhengig av talent Hold orden på ditt eget og lagets trenings/kamp-utstyr Bidra til effektive treninger, hjelp til med å sette ut og samle inn utstyr som blir brukt Aksepter nederlag uten bortforklaringer Fotball er et lagspill. Vi vinner sammen og vi taper sammen. Ingen taper eller vinner kamper alene Aksepter dommerens avgjørelser, uansett om du er uenig Vis FAIR PLAY ovenfor motstanderes spillere og støtteapparat Kostnader Medlemsavgift: 400,- Aktivitetsavgift:


Laste ned ppt "Sportslig plan Generell del"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google