Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Together we can do it. YIT Building Systems AS Norge 1 SWEAN - Masterdata Christian Sternberg (YIT) Richard Hallgren (Sogeti)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Together we can do it. YIT Building Systems AS Norge 1 SWEAN - Masterdata Christian Sternberg (YIT) Richard Hallgren (Sogeti)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Together we can do it. YIT Building Systems AS Norge 1 SWEAN - Masterdata Christian Sternberg (YIT) Richard Hallgren (Sogeti)

2 Together we can do it. Agenda •YIT Building Systems har implementert første fase av sin Masterdata- løsning for kundedata. –Litt om YIT (CS) –Bakgrunn for prosjektet (CS) –Hvordan Masterdata er implementert (CS) –Erfaringer så langt (CS) –Planer videre (CS) –Arkitektur og teknisk løsning (RH) –Demo (RH) 2

3 Together we can do it. 3 Litt om vår eier •Hovedkontor i Helsinki •Ca 22 300 ansatte •Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum og Russland •Årlig omsetning: NOK 26,5 mrd •Notert på børsen i Helsinki •Største eiere er forsikringsselskaper med langsiktighet

4 Together we can do it. 4 Nøkkeldata – Norge •Omsetning: ca 3,3 mrd. kroner •Antall ansatte: ca 2 900 •Landsdekkende med ca. 60 avdelinger over hele landet •Mer enn 35.000 kunder årlig

5 Together we can do it. 5 Våre forretningsområder Bygg YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner. Vi tilbyr totalløsninger, enkeltleveranser og service innenfor alle de tekniske installasjonsfagene. Eiendomsdrift og Service YIT har markedets mest omfattende tilbud for service av tekniske bygg- installasjoner. Våre servicetjenester dekker alle aktuelle fagområder. Vi har også omfattende ekspertise på forvalting, drift og vedlikehold av næringseiendommer. Industri og infrastruktur YIT er en av Norges ledende leverandører av tekniske installasjoner til industrianlegg. Telekommunikasjon YIT leverer service og drift/vedlikehold av telekommunikasjonsnettverk og telekommunikasjonssystemer for teleoperatører og teleindustri for øvrig.

6 Together we can do it. 6 YIT har de komplette servicetjenester Eiendomsdrift Elektro IKT Nødlys Nødstrøm Brann AV Sikkerhet Rør Automasjon Kjøling Ventilasjon Telecom

7 Together we can do it. Status 1.1.2007 •YIT i Norge benytter ERP- systemet PAM som kjøres på en stormaskin hos Volvo IT. •Ca 30 forskjellige instanser av CRM- systemet SuperOffice i ulike versjoner (En DB pr avdeling som benytter verktøyet). •Ulike forsystem til PAM som lager ordre/fakturagrunnlag for ulike fagområder (sikkerhet, AV++). •Hvert system har sitt kunderegister. –Totalt ca 35 ulike kunderegistre i bruk 7

8 Together we can do it. Paradox Hvor er kunderegisteret? 8 SuperOffice (CRM) Oslo SuperOffice (CRM) Stavanger SuperOffice (CRM) Bergen SuperOffice (CRM) XX-30 EVA (servicesystem) PAM (ERP)

9 Together we can do it. Utfordringer •Ingen absolutt kilde for riktig kundeinformasjon –Ulike kunderegistre har ulikt innhold og kvalitet –Gir ikke de svarene vi behøver: • F.eks. Hvordan finne ut om en kunde også er en leverandør? •Tidkrevende oppdatering –Adresseendringer –Sperring av kunder pga manglende kreditt 9

10 Together we can do it. Hva skjer? •YIT i Norge skal innføre nytt felles CRM-system, SuperOffice 6, for alle avdelinger i 2007. •YIT- konsernet er i en prosess hvor eksisterende lokale ERP- systemer skal erstattes av en felles SAP-løsning innen 2010. Første fase (finance) påbegynnes i januar 2008. 10

11 Together we can do it. Hva gjør vi? •Det defineres et prosjekt for å harmonisere forretningsdata fra ulike forretningsapplikasjoner til et felles format, Masterdata. •Et harmoniseringsprosjekt er nødvendig for å: –Konsolidere 30 ulike CRM- databaser til en database –Være forberedt for en harmonisering med resten av YIT- konsernet senere (SAP-prosjekt). 11

12 Together we can do it. 12 Masterdata •Det etableres en felles database for forretningsdata (Masterdata) –Opprettelse og endring av forretningsdata skal initieres fra Masterdata. –Endringer eller tillegg til Masterdata blir synkronisert til Masterdata abbonenter (business applications) –Det etableres en felles tjeneste/service for å registrere/oppdatere forretningsdata.

13 Together we can do it. Masterdata •Vi definerer begrepet Masterdata.Party –Kunde –Leverandør •Kan være et foretak eller en privatperson •Kunderegisteret i ERP-systemet PAM blir utgangspunkt for dette registeret, da dette anses for å ha best datakvalitet. 13

14 Together we can do it. Dataflyt Masterdata 14 PAM Master Data Publisher Subscriber SuperOffice PAM Masterdata webportal Application X Party Person

15 Together we can do it. Standard service for registrering av party 15 •Felles prosedyre for registrering/oppdatering av parties via webgrensesnitt –Integrert med Dun&Bradstreet global business database –Registrer en party en gang, replikèr til mange applikasjoner/databaser –Webgrensesnittet kan integreres med ulike forretningsapplikasjoner

16 Together we can do it. Politikk 16 Hva er en kunde? Når oppstår en kunde? Hva er kundens adresse? • Prospect • Finansiell kunde •Fakturaadresse •Leveringsadresse •Juridisk adresse (hovedkontor) •Tilbudsfase •Ordrefase

17 Together we can do it. Strategiske valg YIT Building Systems - Bedriftspresentasjon_ Okt 200717 •Masterdata forutsetter en felles oppfatning av hvordan Masterdata oppstår og endres •YIT har besluttet følgende: –En party (kunde) blir registrert i Masterdata allerede i prospect-fasen –Når en party opprettes i Masterdata første gang blir den synkronisert til alle tilknyttede systemer: • CRM (SuperOffice) • ERP (PAM)++

18 Together we can do it. Erfaringer •Gevinst –Synkronisering gir enklere dataadminstrasjon og fornøyde brukere –Bedre datakavlitet ved nyregistreringer –Bruk av Dun&Bradstreet sikrer at kundedata har riktig forretningsinformasjon • Unik ID (DUNS) for hver geografiske avdeling gir god mulighet for vasking av registre senere. 18

19 Together we can do it. Fremtiden •Utvide Masterdataløsningen med støtte for –Party.Vendor (Leverandører) –Person (interne og eksterne) •Koble inn nye systemer på løsningen –Evatic (Nytt servicesystem) –Formula (Lønn/personal) 19

20 Together we can do it. YIT Integration strategy - Key principles •Plan for integration –Dialogue about integration is required early in the development process –The integration aspect must be included in the project plans –Integration development shall follow the common development steps; Requirements analysis and design •Loose coupling –Interfaces shall be loosely coupled, backward compatible and self describing –Loosely coupled = Messaging –Backward compatible = work with –Self describing = XML –meaning no direct connections –Meaning use of the standardised integration architecture = Biztalk •Canonical data model –There is one data model on (Group, Local?) level for every data entity • Business objects –The canonical model is a defined structure of data which is used for integration BizTalk Tjänste Orienterad Arkitektur

21 Together we can do it. MasterData fas 1 Översikt Information systems PAM Validation/ Meta Data Actors Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services Party MASTER Super Office Initiera Uppdatera

22 Together we can do it. MastyerData fas 1 Steg 1 Information systems PAM Validation/ Meta Data Actors Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services Party MASTER Super Office 1 Information process Send Event

23 Together we can do it. MasterData fas 1 Steg 2 Information systems PAM Validation/ Meta Data Actors Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services Party MASTER Super Office 1 Information process Send Update/insert 2

24 Together we can do it. MasterData fas 2 Översikt Information systems PAM Validation/ Meta Data Actors Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services Party MASTER Super Office Human Interaction Portal

25 Together we can do it. MasterData fas 2 Steg 1 Information systems PAM Validation/ Meta Data Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services 1 MQ Series Information process Party MASTER SQL Super Office SQL Human Interaction Portal View form

26 Together we can do it. MasterData fas 2 Steg 2 Information systems PAM Validation/ Meta Data Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services Search Party 1 Information process Party MASTER Super Office Provide Party(s) SQL 2 WS Human Interaction Portal Initiate Search Provide Party(s)

27 Together we can do it. MasterData fas 2 Steg 3 Information systems PAM Validation/ Meta Data Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services 1 Information process Party MASTER Super Office 2 Human Interaction Portal Select Party 3

28 Together we can do it. MasterData fas 2 Steg 4 Information systems PAM Validation/ Meta Data Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services Get data 1 Information process Party MASTER Super Office Provide Data SQL 2 WS 4 3 Provide Data

29 Together we can do it. MasterData fas 2 Steg 5 Information systems PAM Validation/ Meta Data Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services 1 Information process Party MASTER Super Office 24 Human Interaction Portal 3 5 View & Complement

30 Together we can do it. MasterData fas 2 Steg 6 Information systems PAM Validation/ Meta Data Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services 1 Information process Party MASTER Super Office SQL 24 Human Interaction Portal 3 5 Post Update 6 sources Recieve & Update Recieve & Update Recieve & Update MQ SeriesSQL

31 Together we can do it. Detailed process - 7 Information systems PAM Validation/ Meta Data Integration Services Information services External Channels Directory Process services Direct use though ordinary user interfaces Mobile clients Security Access services / adapters Direct use though ordinary user interfaces Business Processes Information processes Business services Rules services 1 Information process Party MASTER Super Office 24 Human Interaction Portal 3 5 Receive Confirm 67

32 Together we can do it. Search/Read party via portal Biztalk 2006 IBM Mainframe Windows SuperOffice PAM Party MASTER Super Office Human Interaction Portal SQL - SP FindParty Web Service GetPerson() Orchestration GetPerson Web Service GetCompany() Orchestration GetCompany Web Service SokPerson() Web Service SokForetak() Web Service GetType() Web Service GetAllTypes() Orchestration GetType Orchestration GetAllTypes SQL - SP GetType SQL - SP GetAllTypes

33 Together we can do it. Create/update party via portal Biztalk 2006 IBM MainframeWindows PAM Party MASTER Super Office SQL - SP InsertContact SQL - SP InsertParty Orchestration SavePerson SQL - SP UpdateContact MQ Series SQL - SP UpdateParty SuperOffice Human Interaction Portal Web Service SavePerson() Web Service SaveCompany() Orchestration SaveCompany IBM Mainframe PAM Filedrop even

34 Together we can do it. Business Activity Monitoring •Antal uppdateringar av party/dag •Antal nya party/dag •Tid för kommunikation med D&B •Total tid för uppdatering av respektive system •Total tid för addering till respektive system •Alerts •Etc

35 Together we can do it. Demo!

36 Together we can do it. YIT Building Systems - Bedriftspresentasjon_ Okt 200736

37 Together we can do it. YIT Building Systems - Bedriftspresentasjon_ Okt 200737

38 Together we can do it. YIT Building Systems - Bedriftspresentasjon_ Okt 200738

39 Together we can do it. YIT Building Systems - Bedriftspresentasjon_ Okt 200739


Laste ned ppt "Together we can do it. YIT Building Systems AS Norge 1 SWEAN - Masterdata Christian Sternberg (YIT) Richard Hallgren (Sogeti)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google