Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva det skal handle om i dag:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva det skal handle om i dag:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva det skal handle om i dag:
Litt praktisk Fremdriftsplan Hvordan tekster behandles i hjernen Husk: problemformulering, prosessmål og prosjektdagbok leveres denne uka, senest kl fredag_

2 Til samarbeidsavtalene
Forholdet prosjektdagbok /møtereferat/timeliste Skal det skrives i Word eller i HTML?

3 Forelesningsnotater På papir i auditoriet
Kan finnes på fremdriftsplanen for fagets web-side

4 Fremdriftsplanen Kan utformes på ulike måter Som milepel-plan
beslutningspunkt-plan som Microsoft Project Som et neklet Gantt-diagram

5 Gantt-diagrammet gir hjelp til å holde takten
klargjør hvordan/når noe bør være gjort klargjør hvor mye tid som er igjen klargjør hvem som har ansvar for hva Hjelper til å se hvilke arbeider som foregår parallelt

6 Informasjonsarkitekter
”Alle mennesker” jobber i dag med informasjon/kommunikasjon Sender og mottar ord og bilder Nyttig å vite hvordan dette foregår i den enkelte

7 Hvordan oppfatter vi informasjon?
Hjernen: hjerneceller i nettverk Ulike sanseinntrykk (informasjon) starter elektrokjemiske impulser Impulsene sprer seg i nettverket, avhengig av hvor sterk impulsen er og hvilke nettverk som finnes Dess flere forbindelseslinjer, dess bedre fungerer hjernen Forståelse oppstår når flere nettverk kobles sammen Skjemaer er nettverk i hjernen

8

9

10

11

12

13 Forståelse og hukommelse - kobling av cellegrupper
Forståelse - når to eller flere cellegrupper aktiveres SAMTIDIG Minner eller kunnskaper er faste mønstre for aktivering av bestemte cellegrupper(skjemaer) En enkelt celle kan være en del av utallige ulike aktivitetsmønstre

14 Særlig for tekster alle tekster tolkes
bokstaver, ORD, setninger, tekster et ord er ikke en fysisk gjenstand, men et symbol for noe annet - alle tekster tolkes forståelse, lagring og gjenfinning Rett tolking er avhengig av kontekst

15 Mennesker er opptatt av sammenheng

16 Les gjennom: En kjøpmann hadde akkurat slukket lysene i butikken, da en mann dukket opp og forlangte penger. Eieren åpnet kassaapparatet. Innholdet i kassa ble sopt ut, og mannen skyndte seg av gårde. En representant for politiet kom senere til .

17 Hvilke av disse utsagnene om teksten er korrekte?
Hendingen skjedde om kvelden Mannen hadde pistol Mannen forlangte penger Det var mange penger i kassa Ranet foregikk ved høylys dag Det ble ringt til politiet Eieren var en kvinne Mannen var forsvunnet da politiet kom

18 Symbolfunksjon Evnen til å bruke ord (symbolfunksjonen) er det som skiller mennesket fra dyrene

19 Ord kan symbolisere fysiske gjenstander abstrakte begreper Følelser
tavle, sykkel,Rådhuset,høstblomster abstrakte begreper databehandling, byggadministrasjon, konkurs Følelser vennlighet, glede, sorg,sympati situasjoner krig, opprør, fest, kidnapping Ikke-eksisterende fenomener Troll, spøkelser,enhjørning

20 Ord=forestillinger =skjemaer

21 Forestillingene våre er ofte ordnet hierarkisk
Nederst: det konkrete og spesifikke Øverst: det abstrakte og generelle

22 Trær løvtrær bartrær eik, lind, rogn gran, furu, barlind
eika på tunet juletreet vårt

23 Typisk hierarki (fra News) Rec Rec.sport Rec.sport.soccer
Rec.sport.soccer.fan

24 Velg nivå etter behov Ofte best å være så konkret og spesifikk som mulig Andre ganger er det viktig å abstrahere og trekke konklusjoner

25 Eksempel A, 1: Kostnadene må ikke være prohibitive
Det må produseres nok vann til å forsyne et militært anlegg Vannkvaliteten må være høy

26 Eksempel A, 2: Kostnadene må ikke overstige 2 dollar pr. 1000 gallon
Anlegget må rense gallons vann pr. dag for å forsyne en base med 5000 innbyggere (AFM setter en standard på 150 gallons pr. person pr. dag) Det avsaltede vannet må ikke inneholde mer enn 500 deler tørrstoff pr. million (den nasjonale sunnhetsstandarden for drikkevann)

27 Eksempel B,1 I august begynte uroen på børsen i Tokyo, kursene falt og det ble stor bekymring, for fall i aksjekursene fører ofte til redusert aktivitet i næringslivet. Krisen har spredt seg til resten av Asia, bl.a. Indonesia, som nå er nær bankerott. I Russland har de store problemer. I USA faller børskursene, og bekymringen er stor. Står vi foran en ny krise av typen vi hadde i 30-årene? Europa kommer etter, med problemer for investorer og selvfølgelig med tap for aksjeeiere.

28 Eksempel B,2 Står vi foran en ny krise som den vi hadde i 30-årene? Verdens finanssentra i flere verdensdeler skjelver etter store fall i aksjekursene. Dette fører ofte til reduksjon av aktivitet i næringslivet.

29 Ord tolkes alltid litt forskjellig
Avgjørelser skal foregå demokratisk – hva er det? Det skal være flertallsvalg - hva betyr det? Når et parti lover: ”så snart som mulig” – hva betyr det? Viktig å PRESISEREog KONKRETISERE de uttrykkene man bruker, spesielt i avtaler/juridiske sammenhenger

30 Mange ord/forestillinger er kontekstavhengige
Han var slått gul og BLÅ Bilen kjørte med BLÅlys Hun hadde store, BLÅ øyne

31 Forestillinger er skjemaer
lagrede kunnskaps-strukturer hjelper til å forstå informasjon hjelper med lagring av kunnskap hjelper med gjenfinning av kunnskap sparer ord Forestillinger (skjemaer) for ulike mennesker er aldri helt like

32 Tekstbehandling i hjernen - nokså unøyaktig
Vi husker ikke teksten ordrett - vi husker forestillingene teksten vakte i oss Vi bruker SKJEMAER til å tolke teksten Meningen i helheten er viktigere for forståelsen enn detaljene

33 Proposisjoner Mikroproposisjon - den minste enheten om hvem man kan si den er riktig eller gal

34 Den gale studenten sto på hodet i et nytt auditorium
studenten var gal (studenten) sto på hodet (studenten) var i et auditorium auditoriet var nytt

35 Mikro til makro Leseren tolker mikroproposisjonene vha skjemaer og samler dem til MAKROproposisjoner etter hvert ved hjelp av REDUKSJONSREGLENE

36 Slik blir mikro til makro vha reduksjonsreglene
Viktige setninger endres lite Detaljer og gjentagelser strykes Spredt informasjon buntes sammen Ting blir sagt mer generelt (oppover på forestillingsstigen) Det konstrueres en ny setning på grunnlag av flere andre («konklusjon»)

37 Hva var setningen om studenten?

38 Eksempel. Finn makroproposisjonen
Verden har store kullreserver, og de siste 20 årene har veksten i kull-forbruket vært større enn olje-forbruket. Mye kull brukes til å lage elektrisk kraft. Men kull er den aller mest miljøfiendtlige energibæreren. Bruk av kull gir større utslipp av skadelige klimagasser enn både olje og gass. Den bidrar mest både til lokale og globale miljøproblemer. Dessverre er kull lite avgiftsbelagt, mens olje og gass er høyt beskattede.

39 Makroproposisjonen? Verden har store kullreserver, og kullforbruket øker mer enn oljeforbruket. Kull brukes bl.a.til å lage elektrisk kraft. Men kull er den aller mest miljøfiendtlige energibæreren. Den gir utslipp av skadelige klimagasser og bidrar til miljøproblemer.

40 Enda mindre makroproposisjon
Verden har store kullreserver, og kull brukes bl.a. til å lage strøm. Men kull er den aller mest miljøfiendtlige energibæreren.

41 Mottaker tolker teksten
ved hjelp av kontekst ved hjelp av det ( hun tror er) senders hensikt ved hjelp av tekstens FORGRUNN ut fra det hun oppfatter som viktig

42 Mål for tekst: at leseren sitter igjen med en makro-proposisjon som faller sammen med forfatterens egne hovedpunkter

43 Hvordan bygge opp riktig makrostruktur i mottaker:
tilpasse teksten til mottaker, kontekst og hensikt lede mottaker inn på riktig(e) skjema(er) ved overskrifter, presis ordbruk og signaler om sammenheng understreke hovedpunkter fremheve viktige enkeltpunkter god sammenheng i teksten, så sammenhengen kan hjelpe mottaker med enkeltpunktene


Laste ned ppt "Hva det skal handle om i dag:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google