Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva det handler om i dag  Litt praktisk  Sjekkliste for innleveringer  Kan teksten gjøres mer lettlest? (i en fei)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva det handler om i dag  Litt praktisk  Sjekkliste for innleveringer  Kan teksten gjøres mer lettlest? (i en fei)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva det handler om i dag  Litt praktisk  Sjekkliste for innleveringer  Kan teksten gjøres mer lettlest? (i en fei)

2 Litt praktisk  Webside og rapport leveres i uka etter 26.oktober  Forelesning 2.november: om muntlig presentasjon. Med video  De muntlige presentasjonene går i uke 45 og 46. Den første foregår mandag 6. november  Kap.17 i lærebok og siste side i Tipsheftet handler om oppbyggingen av en muntlig presentasjon

3 Muntlige presentasjoner  Liste over tidspunkter for muntlige presentasjoner sendes på e-post torsdag 26. oktober  Det blir vanskelig å bytte dag og tid, gruppene må i så fall ordne det selv  Vi greier med nød og neppe å komme gjennom presentasjonene, selv om alt går greit

4 Prosjektet skal leveres skriftlig på to ulike medier  Webside  Papirrapport  Disse inneholder det samme faglige stoffet, men presentert på ulik måte  De er både like og forskjellige

5 Dette skal være med i begge mediene  Det faglige innholdet, med en faglig innledning (hvorfor dette er et viktig/nyttig/aktuelt emne) OG eventuelt historisk innledning  Identifikasjon- emne, forfattere, tilknytning til Høgskolen  Kanskje referanser? Hvis dere føler at det er naturlig

6 Dette er spesielt for websiden  Menysystem  Startside  Navigasjonssystem  Identifikasjon for sider og kapitler  Linker til andre websider

7 Dette er spesielt for papirrapporten  Evt. forside  Tittelside  Forord  Innholdsliste (få gjerne med hvem har skrevet hva)  Sidetall  Prosessrapport  Referanser

8 Husk for websiden, 1  Send en LINK til websiden på e-post  På startsiden bør det være mulig å finne ut hva prosjektet handler om, hvem som har laget det og hvilken klasse dere går i  Lag et oversiktlig menysystem  Er hver enkeltside merket med egen betegnelse?

9 Husk for websiden, 2  Har alle linker korte, klare og entydige navn, som svarer til det som kommer når man klikker på linken?  Kan man manørere uten å scrolle?  Er det lett å komme tilbake til menyen/startsiden?  Er det lett å komme til neste/forrige side?  Er det lett å se at en side er slutt?

10 Riktige navn

11 Husk for webside,3  Er teksten fordelt på flere sider, og ikke bare en lang remse?  Tydelige bokstaver, ikke for mange ulike fonter?  Ikke for mange farger?  God nok kontrast mellom bokstaver/bakgrunn?  Ikke for mye venting på bilder?  Ikke for mye effekter?

12 Husk for papirrapport, 1  Få med på en eventuell forside hva prosjektet handler om, hva dere heter, hvilken klasse og hvilken gruppe  Legg ved den kontekst- og målanalysen dere har brukt  Skriv forord (handler om dokumentet, ikke om emnet)  Er forordet underskrevet? (helst for hånd)

13 Husk for papirrapport,2 Har dere en god innholdsliste? (Hvis den er bygd på stiler, kan den skrives ut automatisk) Enten i innholdslisten eller i kapitlet om prosessen må det gå fram hvem som skrev hva Sidemerking? Har dere med EN RAPPORT OM PROSESSEN? (Hvordan arbeidet foregikk) Forteller prosessrapporten hvor godt dere har arbeidet?

14 Husk for papirrapport, 3  Har dere samkjørt bruken av fonter,marger, plassering av overskrifter og underoverskrifter,sidemerking?  Har dere sjekket at faglige begreper har samme betegnelse gjennom hele teksten?  Finnes det fakta som gjentas?  Få med alle referanser, ikke minst til websteder

15 Og dette skal ikke med-  Samarbeidsavtale  Fremdriftsplan  Prosessmål (men prosessmålene kommer med i prosessevalueringen)  Problemformuleringen passer som avslutning på den faglige innledningen (det er viktig for vurderingen å se hva dere ønsket å lage)

16 Om språk og bilder  Bruk rettefunksjonen i Word  Kopier aldri hele setninger eller avsnitt ut fra andre tekster uten ”hermetegn” og referanse  Sørg for korrekte bildetekster  Bruk aldri andre teksters figurnummer og henvis ikke til figurnummer som ikke finnes i deres egen tekst  Bruk linjemellomrom som avsnittsmarkering

17 Å korte ned en tekst, nyttig f. eks.  Plass på en PP-skjerm  Plass på et skjermbilde (websider)  Begrensning i antall sider  Et kommunikasjonsporsjekt har begrenset størrelse

18 Hvordan?  Stryk mindre viktige momenter, modifiserende uttrykk, detaljer  Stryk gjentagelser  Omskriv innskutte setninger  Stryk det som er velkjent for leseren  Slå sammen flere detaljer til ett moment

19 Eksempel. Stryk her:  Industri- og næringsvirksomheten i Sandøl er ikke av spesielt støyende eller forurensende karakter når man velger å se bort fra bilbruk i forbindelse med arbeidsreiser og detaljhandel  Industri-og næringsvirksomheten i Sandøl støyer ikke og forurenser ikke bortsett fra bilbruk til arbeid og handel.

20 Eksempel: Innskutte setninger  Denne økningen av maskinkapasitet, som har vært helt eksplosiv, har vært en helt nødvendig forutsetning for utviklingen av dagens programvare  Den eksplosive utviklingen av maskinkapasitet har vært en nødvendig forutsetning for utviklingen av dagens programvare

21 Eksempel: Utnytt leserens kunnskap  De lave temperaturene i vinter, snøstormene og de hyppige snøfallene, samt den tidvis høye luftfuktigheten har gjort byggevirksomheten vanskelig  De ekstraordinære værforholdene i vinter har gjort byggevirksomheten vanskelig

22 Teksten blir lettlest ved  Forkorting  God avsnittoppdeling  Informative overskrifter  God rekkefølge

23 Overskrifter  En overskrift skal være så informativ som mulig  En presis makroproposisjon, gjerne med en informativ undertekst

24 Fire hovedtyper overskrifter  Datavirus  Hvordan får man datavirus?  Disketter, e-post og nedlasting av programmer kan gi deg virus  Bruk antivirusprogram!

25 Rekkefølge  Markerer sammenhenger  Uheldig rekkefølge tvinger leseren til å foreta slutninger på egen hånd  Uheldig rekkefølge gir et rotete inntrykk  Uheldig rekkefølge kan misforstås  Uheldig rekkefølge krever lengre lesetid

26 Eksempel 1: Rekkefølge  Morderen ble arrestert på Heathrow flyplass i går. En millionær ble myrdet på sitt landsted i Wales forleden  En millionær ble myrdet på sitt landsted i Wales forleden. Morderen ble arrestert på Heathrow flyplass i går

27 Eksempel 2  Han hadde vært på rømmen i tre dager og var forkommen og sulten. Arrestasjonen av den rømte langtidsfangen foregikk på et landsted ved Bundefjorden og var uten dramatikk  Arrestasjonen av den rømte langtidsfangen foregikk på en hytte ved Bundefjorden og var uten dramatikk. Han hadde vært på rømmen i tre dager og var forkommen og sulten


Laste ned ppt "Hva det handler om i dag  Litt praktisk  Sjekkliste for innleveringer  Kan teksten gjøres mer lettlest? (i en fei)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google