Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09.

2 Faktorer som påvirker skoletilbudet: 1.Inntaksregler/områder/distriktshensyn 2.Elevutvikling og sammensetning av kjønn 3.Elevenes rettigheter, jfr opplæringslova 4.Elevenes forutsetninger 5.Skolenes kapasitet/utstyr 6.Arbeidslivets behov 7.Økonomiske rammer

3 Ad 1: Inntaksregler I InntaksområdeA er det 7 skoler og dobbelt så mange elever som i Inntaksområde B med 6 skoler

4 Endring i avgangselever fra grunnskolen faktisk elevtallendring Endring Vg1Klasser Endring Vg2 klasser pga endring Vg Endring Vg3 klasser pga endring Vg2 året før2040 SUMEndring iklasser862-9 Ad 2: Elevutvikling

5 Inntaksområde A Økning totalt 78 elever

6 Inntaksområde B Økning totalt 23  Økning fra 2009 til 2010 Gutter: Sauherad (25 -36) = 11 Jenter: Tokke (9-21) = 12 Tinn (24-37) = 13  Nedgang Gutter: Tinn (41-30) = 11 Vinje (29-19) = 10 Kviteseid (20-10) = 10

7 Ad 3:Rett til videregående opplæring  Opplæringslova § 3-1 • Rett til tre års heltids videregående opplæring • Hele retten må takast ut i løpet av en sammenhengene periode på 5 år og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år • Retten blir utvidet med ett år ved omvalg • Elever med spesialundervisning, har rett til vgo i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. • Søker har rett til inntak på ett av tre utdanningsvalg som de har søkt på Vg1 • Etter Vg1 har søker rett til to års videregående opplæring som bygger på Vg1

8 Ad 4: Elevenes forutsetninger  Partnerskap TFK og kommune om utvikling av utdannings- og yrkesrådgiving i grunnopplæringa  Teoretisk flinke  Praktisk flinke  Grunnkompetanse – kompetanse på lavere nivå  Oimg  Motivasjon - frafall

9 Ad 5: Skolenes kapasitet/utstyr  Bygninger • I Grenland er det ”smekk fullt” • Bedre kapasitet i Inntaksområde B • ”kortreiste elever”  Utdanningsprogram på den enkelte skole skal (til en viss grad) gjenspeile det lokale arbeidsliv  Utstyr/ læremidler • En viss stabilitet i tilbudetliten investering • Vanskelig med ekstra elever i klassen  Lærekrefter/arbeidssituasjon/overtallighet

10 Ad 6: Arbeidslivets behov  Møter/samtaler med Opplæringskontor og bransjeforeninger.  Dimensjonere skoletilbudet ut fra arbeidslivets behov for arbeidskraft/ læringplasser  Lite forpliktende for arbeidslivet

11 Ad 7: Økonomiske rammer  Må forholde seg til gitte økonomiske rammer • Kutt på 2% i forhold til 2009 budsjett  Prioritere innen ansvar 2  Prioritere mellom lovpålagte oppgaver  Innsparing på 6,3 mill i forhold til skoletilbudet 09/10 • Pga elevveksten blir innsparingen på 10,3 mill høsten 2010, dvs anslagsvis kutt i antall klasser på ca 17. • I tillegg er 2 mill omprioritert fra Voksenopplæring  Kompensert for elevveksten i ramma, men ikke kompensert for elever med store tilretteleggingsbehov.

12 Innsparing i skoletilbudet 2010/2011: SkoleTilbudInnsparing i kroner Rjukan vgsVg1 Elektro (0,5)Kr Vest-TelemarkVg2 Realfag (0,5)Kr Bamble vgsVg2 Helseservi.(1)Kr Bamble vgsVg3 Tannhelse (1)Kr Hjalmar Johansen vgs Vg3 Formgiving (0,5) Kr HjalmarVg3 Påbygging (1)Kr Hjalmar Johansen vgs Forb. Kurs minoritetsspråk (0,5) Kr

13 Forts. Innsparing SkoleTilbudInnsparing i kroner Skien vgsVg3 Påbygging (1)Kr Skien vgsVg3 Drama (0,5) og Vg3 Dans (0,5) Kr PorsgrunnVg3 Medier og komm (1)Kr PorsgrunnVg1 TAF + 0,5 koordinatorstilling Kr SkogmoVg2 Overflatetek (0,5)Kr KragerøVg3 Fomgiving (0,5)Kr KragrøVg3 Språk,samf. økonomi (0,5) Kr

14 Forts. Innsparing SkoleTilbudInnsparing i kroner Kragerø vgsVg1 Service og samferdsel (1) Kr Flere skolerYmse delingstimer/ekstra elever i klassene Kr Hjalmar + Porsgrunn Vg2 omlegging MKKr Skogmo”ny modell” Helse og sosialfag (2) Kr Lunde”ny modell” Design og håndverk Kr

15 Ny 3-årig modell (HS / DH)  Lage et 3 årig tilbud for de elevene innen Helse- og sosialfag og Design og håndverk som i utgangspunktet har planlagt et løp med 2 årig yrkesfag og deretter påbygging.  Tilbudet prøves i første gang ut på de skolene som er store innen utdanningsprogrammene.  Tilbudet gis med 30 elever i klassen (1 klasse tilsvarer 2 klasser yrkesfag med noen tilleggstimer) og de får generell studiekompetanse  Deler av prosjekt til fordypn. erstattes med fellesfag  Kvalifisert til å gå ut i lære etter 2.år

16 Hvorfor?  Større mulighet for at elevene gjennomfører og består med generell studiekompetanse  Lurer ikke arbeidslivet

17 Utgår / ikke ”rom for”  Vg2 Treteknikk  Vg2 Design og trearbeid  Vg2 Anleggsteknikk  Flytting av Vg2 Blomsterdekoratør fra Lunde til Porsgrunn – rådmannens innstilling – nei  Det opprettes en klasse forberedende kurs for minoritetsspråklige ved Bø vgs.

18 Videre behandling av skoletilbudet:  Fylkesutvalget november  Fylkestinget desember

19 Store tilretteleggingsbehov SkoleårlæretimerkronerEndring/ økning 2007/081332, /091398, / /11??

20 Eksempel Studiespesialisering Vg1 Vg2 Realfag Vg2 Samfunn Vg3 Realfag Vg3 Samfunn Undervisning 30 timer i uka. 4 timer frem.spåk nivå 1 eller 2 5 timer matte prakt eller teoretisk 4 timer frem.språk 1 eller 2 3 timer matte prakt eller teoretisk 15 timer Programfag 15 timer programfag


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark 2010/2011 Presentasjon av Fylkesrådmannens forslag- HK 11.nov 09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google