Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det manglet ikke på engasjement

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det manglet ikke på engasjement"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det manglet ikke på engasjement........
En historie om desinfeksjon av fleksible endoskop og vannkvalitet..... Hygienesykepleier Anne Moldestad FFU avdeling Helse Finnmark Kirkenes Helse Finnmark HF

2 .....ka’ det no e’ vi snakke om...........
Fakta om Medisinsk poliklinikk/scopier: Ligger i 2 etasje i sykehuset, plassert mellom røntgen og laboratoriet. Et gastroskopirom og et coloskopirom Antall endoskop: 1 bronkoskop (nytt) 3 gastroskop (1 helt nytt) 2 colonscop Vaskemaskin OLYMPUS ETD 2 plus (ny 2001) Antall scopier pr.år: ca 1000 Helse Finnmark HF

3 Historiens utgangspunkt..........
Startet med prøvetaking av fleksible endoskop 2 ganger pr år i 2000, fordi man ville ha en kvalitetssikring av at skopene var rene før bruk. Ingen grenseverdier etablert. Ingen oppvekst. Februar 2005 (jeg starter som hygienesykepleier) får vi de første indikasjonene på oppvekst på 1 gastroskop, 1 coloskop og 1 bronkoskop. Lave verdier 3 CFU/ ml gram - positive kokker. Mye brunt vann med partikler i. Fortsetter å ta prøver, drift går som normalt. Prøver tatt i juni viser oppvekst av gram – positive kokker, gram- negative staver og muggsopp. Varsler Smittevernlege og starter omhyggelig gjennomgang. Mest oppvekst etter vask, opptil 10 CFU/ ml. Ingen automatikk i at scopet som var rent, fortsatt er rent, eller det man trodde var dekontaminert,- nå er rent. Vi kontakter produsent Olympus for råd og veiledning. Juli: Service på vaskemaskinen til scopene, bytter filter osv. Nye prøver 19 juli: Oppvekst på scop, steget til 10 CFU/ml. Helse Finnmark HF

4 ...en bakterie her, en bakterie der.....
1 august: Ringt opp fra med.pol som fortsatt er bekymret for oppvekst av bakterier og sopp på scopene. Oppvekst av gram-positive kokker, gram- negative staver, muggsopp og gjærsopp. Høyeste måling 20 CFU/ml. Størst oppvekst etter vask (desinfeksjon av Glutaraldehyd). Kontakter Olympus for å høre på alternativer. Desinfeksjon med Virkon i selve maskinen. Har ingen innvirkning på prøvene. Verdiene stiger fra tidligere prøver uten at man vet hvorfor. Nå har smittevernlege fått nok av prøver inne i maskinen og vil gjerne undersøke inntaket for vann til maskinen. Smittevernlege stanser aktivitet på scopi og varsler klinikk- og driftssjef. Driftssjef tar kontakt med akkreditert laboratorium på Svanhovd Miljøsenter og diskuterer prøver angående mulig internt vannproblem. Helse Finnmark HF

5 ..........vi vasker og vi vasker og det blir så fint og flott?
Nye prøver av scopene tar en uke på UNN, vi må ha resultat før den tid pga stans i pasientaktiviteten. Smittevernlege tar kontakt med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Folkehelseinstituttet (FHI). Smittevernlege kontakter Svanhovd Miljøsenter og avtaler vannprøvetaking fra inntaket til vaskemaskinen + sammenligningsprøver internt på huset. Vi tar 9 vannprøver, 3 på inntaket til maskinen, 2 av hovedvannledningene inn på sykehuset (underetasjen). 1 på røntgen og 1 på laboratoriet, som ligger på hver side av med.pol. 1 prøve fra dialyseenheten i samme etasje, men annen fløy. 2 prøver i første etasje, 1 kirurgisk avdeling og 1 på hovedkjøkken. Sendes Svanhovd kl Dyrkes i 2 dager på 37 grader. Helse Finnmark HF

6 Driftsjef kontakter kommunen for mer ekspertise på vann.
....så starter det 2 august: Orienterer klinikk- og driftsjef om hva som er gjort til nå. Bli innkalt til medpol av avd.spl og smittevernlege. Dialyseenheten har inngangsverdier på vannet til dialysemaskinene på total bakteriemengde på 100 CFU/ml. Etter svenske verdier er dette over maksgrense for dialysemaskiner og vi kontakter da driftsjef for orientering. Driftsjef kontakter kommunen for mer ekspertise på vann. Kl 1500 får smittevernlege telefon fra Svanhovd Miljøsenter at man etter ett døgn har så stor oppvekst av Clostridium perfringens på prøven fra hovedkjøkkenet, at han må ringe å si ifra. Skålen er overgrodd og antall kolonier kan ikke telles. Smittevernlege kontakter så klinikk og driftsjef. Kl 1530 ringer vi FHI for råd og veiledning. Får råd om at pasienter ikke skal drikke vannet og å spyle hovedvannledning på sykehuset. Driftsjef kontakter kommunen, og orienterer om internt problem. Sender ut info til ansatte om pasienters tilgang til vann. Flaskevann. Helse Finnmark HF

7 ... overgrodd av Clostridium? Hvorhen?......
3 august: Møte med klinikksjef, driftsjef, fung.kjøkkensjef, hovedverneombud, avdelingsjef sykepleietjenester, smittevernlege og hygiensykepleier kl 0800. Varsler Hammerfest om foreløpig inntaksstopp av elektiv behandling. Varsler Brannvesen for vanntilførsel. Varsler Garnisonen i Sør-Varanger om hjelp til å lage middag. Etablerer vannbase for avdelingene på kjøkkenet (rent vann). Møte med seksjonleder teknisk i kommunen. I møte kl 1015 får han vite at prøver tatt fra vannhøydebassenget til Kirkenes kvelden før, også er overgrodd av Clostridium perfringens. Lettelse på sykehuset, ikke bare internt problem. Kommunelege I/Smittevernlege blir kontaktet, sammen med Mattilsynet og kommunens ledelse. Møte settes til kl 1300. Med. faglig rådgiver kontakter nyopprettet ”Regionalt kompetansesenter for smittevern og sykehushygiene” og får med mikrobiolog på telefon til møtet kl 1300. Helse Finnmark HF

8 ....når nøden er størst, er hjelpen nærmest..............
Mikrobiolog fra UNN diskutere metode rundt prøvetaking med sjef for laboratoriet på Svanhovd. Avklarer vesentlige ting: Det er ikke sikkert at det er Clostridium perfringens, kan være en annen type. Får tak i direktør Truls Krogh på Folkehelseinstituttet, som er den som kan svare på vannspørsmål i Norge. Mikrobiolog fra UNN stiller gruppen i Kirkenes følgende spørsmål: Er det mange klinisk syke på sykehuset ? Er det mange klinisk syke i kommunen ? Gruppens enkeltmedlemmer (smittevernlege og kommunelege I) kan avkrefte dette og man kan avblåse ”vannkrisen” på dette møtet. Får bekreftelse fra mikrobiolog på at vann ikke skal klores eller behandles, eller noen annen oppfølgning, da det ikke er klinisk syke pasienter eller innbyggere, av Clostridium-nivået som finnes i vannet. Ledergruppen setter opp skiftlige spørsmål for avklaring og situasjonen avblåses på kvelden og går tilbake til normal drift. Evaluering av prosessen foregår 6 dager etterpå. Helse Finnmark HF

9 Koble inn ReKSS tidligere.
.....hva har vi lært: det er bra med en brannbil full av vann, men hva skal vi fylle vannet i, lommene til sykepleierne ?...... Evaluering: Koble inn ReKSS tidligere. Bruke det norske fagmiljøet og varslingssystemet. Viktig å få verifisert verdier og tiltakstyper. Vanntanker på sykehuset i tilfelle forurenset reservevannbasseng. Ta ikke prøver, som andre sykehus ikke tar (sitte i samme båt). Informasjon til ansatte kan ikke vente på neste og neste møte for å ha mest mulig informasjon. Gi ut det du har og oppdater denne ! Vi var for dårlig på å gi informasjon. Mye frustrasjon kunne vært spart. Avviksmelding på infoprosessen !( Hadde informasjon klar, men ventet på neste møte) ”Ryktet på byen” oppstår med en gang. Hamstring av flaskevann. Kan stoppes hurtigere ved god informasjon inne på sykehuset. Helse Finnmark HF

10 Var det Clostridium perfringens ? Vet ikke....
ting skjer allti’ på en lørda’ eller sønda’ eller fredag etter fire (Øystein Sunde) Drikkevannet: Tas prøver hver uke, Kommunelege I/Mattilsynet (veterinær)/Seksjonsleder teknisk kommune. Var det Clostridium perfringens ? Vet ikke.... Drikkevannsforskriften utløser tiltaksgruppe C, for Clostridium perfringens ” midlertidig dispensasjoner kan gis dersom avviket ikke har helsemessig betydning”. Teknisk avdeling ser på mulighetene for å få et vannfilter på vannintakene på hovedvannledning inn i sykehuset. Ikke sluttført ! Prøver på endoskop: Avsluttet da flere andre sykehus ikke tar dette. Nye prosedyrer, venter på undersøkelser fra Rikshospitalet og forskningsarbeid i forbindelse med fleksible endoskop. Olympus selv bruker Perasafe i sitt service arbeid. Anskaffelse av Steris.....? Desinfeksjon med eddiksyre. Oppfølging av vann til dialysemaskinene og bygging av renseenhet. Helse Finnmark HF


Laste ned ppt "Det manglet ikke på engasjement"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google