Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hendelsesrapportering F/NLF Beskrivelse av prosjekt for nytt hendelsesrapporteringssystem Frode Finnes Larsen F/NLF Fagseminar Mars 2009 Nytt hendelsesrapporteringssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hendelsesrapportering F/NLF Beskrivelse av prosjekt for nytt hendelsesrapporteringssystem Frode Finnes Larsen F/NLF Fagseminar Mars 2009 Nytt hendelsesrapporteringssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hendelsesrapportering F/NLF Beskrivelse av prosjekt for nytt hendelsesrapporteringssystem Frode Finnes Larsen F/NLF Fagseminar Mars 2009 Nytt hendelsesrapporteringssystem

2 Innhold • Bakgrunn – Problembeskrivelse – Kartlegging og analyse av nå-situasjon – Anbefaling fra C-kursoppgave 2008 • Prosjektplan • Veien videre • Diskusjon – Hendelsesrapporteringsprosessen og input fra lokale prosesseiere

3 Bakgrunn

4 Målet med studien er å komme frem til en anbefaling som vil øke informasjonskvaliteten og redusere administrativt arbeid ifm hendelsesrapportering i både lokale og sentrale ledd. Det anbefalte forlaget skal være gjennomførbart innenfor rammene til FNLF. Prosjektbakgrunn C-kursoppgave 2008

5 Hendelsesrapportering • FNLF er pålagt å ha rapporteringssystem • Beskrevet i HB pkt. 505.5 • Essensielt i sikkerhetsarbeidet • Sikrer kontinuerlig forbedring

6 Problemer • Dårlig informasjonskvalitet – Hendelser kommer inn for sent eller aldri – Flere manuelle ledd – kilder til feil – Utdatert hendelsesrapporteringsskjema – Vanskelig å bestemme årsaksforhold – Dårlig struktur i database • Krevende å lage gode rapporter og statistikk – På grunn av dårlig informasjonskvalitet (grunnlagsdata ) • Unødig administrasjon – Tar tid å rapportere (lokale ledd) – Tar tid å følge opp(lokale og sentrale ledd) – Tar tid å rapportere og analysere (sentrale ledd)

7 Eksisterende prosess

8 Hendelsrapporten • Faste punkter – Fritekst – Ingen datovalidering (el.) • Utfylling ved feilfunksjon – Tung og ulogisk struktur – Fritekst – Udaterte valg • Utfylling ved personskade – Fritekst – Mangler flere årsaker

9 Hendelsrapporten • HL/HI sine kommentarer – Vanskelig å bli kvitt fritekst – Bør strukturere/veilede mer • Mangler støtte for bilder – Kan erstatte mange ord • Design filosofi – Denne siden bør oppleves som unødvendig for HL

10 System og infrastruktur

11 Forbedringer Todelt tilnærming • Prosessforbedringer – Arbeidsflyt – Forbedring av rapport • Systemforbedringer – Forbedret arkitektur – Teknologivalg

12 1. Ingen systemendring 2. Forbedring av dagens HTML skjema 3. Ny webapplikasjon Forbedringer Systemalternativer

13 Anbefaling Fra C-oppgave 2008 • Etablere et prosjekt for hendelsesrapportering – Forbedre hendelsesrapporteringsprosessen – Utvikle ny webapplikasjon • Etablere en faggruppe for IT – Jobbe langsiktig med forbedringer av prosesser – Utvikle og implementere IT strategi for F/NLF

14 Faktorer Som påvirker ny løsning • Lover og regler • Økonomi • Informasjonskvalitet • Brukervennlighet • Enkel forvaltning • Rolle- og ansvarsfordeling • Eksisterende system og infrastruktur

15 Prosessforbedring Forslag til ny prosess

16 Forbedringer av skjema Faste punkter Fritekst felt•Personopplysninger, papirer, klubbinfo hentes fra Melwin med et web service kall. •Utstyr kan g å mot en materiell database og tilgjengeliggjøres i grensesnittet. •Det kan ogs å legges direkte i grensesnitte om man ikke ø nsker en database. •Med mer moderne grensesnitt som Ajax, kan man f å opp alternativer mens man skriver inn tekst. Datofelt•Dette kan enkelt løses uavhengig av hvilken webteknologi man benytter. •Selv for dagens HTML løsing kan man legge inn validering eller kaldender/datovelger basert på JavaScripts. Utfylling ved feilfunksjon Tung og ulogisk struktur •Primært designspørsmål – tas etter besluttet løsing •Grensesnittet bør lages med betingede menyvalg. Da vil skjermbildet endre seg underveis med utfyllingen. Slik at man kun har relevante valg. •Det må også gjøres en jobb på databasesiden med å strukturere og kategorisere informasjonen. Men strukturen i databasen bør ikke være tett knyttet mot grensesnittet. Da mister man fleksibiliteten til å utforme effektive grensesnitt. Fritekstfeltet er mye brukt •Dette løses med å ha gode alternativer blant de faste valgene. Da blir det enklere for HL å krysse av enn å skrive. Mange valg krever gode kategorier. Det henger på forrige punkt. Endringer mulige avkryss •Her er det bare å endre alternative feilfunksjoner etter en hensiktsmessig kategorisering. Bilder•Lage en valg i grensesnittet (hendelsesrapporten) der man kan laste opp noen bilder som er relevante for hendelsen. •Det kan være materielle ting eller noe som viser landingsområde, demofelt, med mer. •Når man senere henter opp saken i en nettleser, så har man også mulighet til å kikke på bildene.

17 Forbedringer av skjema Utfylles ved personskade Fritekst felt•Samme virkemidler som nevnt tidligere. Nye felt•Legges inn i skjema. HL og HI sine kommentarer Fritekstfelt•Den beste måten å redusere bruken av disse på, er at brukeren/HL finner det mer hensiktsmessig og effektivt å fortelle den samme historien med noen museklikk. •Så dette vil være en utfordring til utviklerne av grensesnittet. Her er det da viktig å benytte en web teknologi som gir stor fleksibilitet og mange muligheter. •Men det vil være tilfeller der man må benytte fritekstfeltet, og da vil det hjelpe med en god beskrivelse/evt mal som styrer HL til å skrive relevant, kort og konsist.

18 Ny webapplikasjon • Lage ny web-applikasjon – Funksjonsrik teknologi (Ajax, mm.) – Masse fleksibilitet og interaksjon (brukervennlighet) – Tilgjengelig ”overalt” • Melwin benyttes til autentisering og autorisering • Melwin benyttes som database (?)

19 Ny webapplikasjon Merk: Kun illustrasjon • Rollestyrt grensesnitt – HL – HI – FNLF – Statistikkansvarlig • Fleksibelt og raskt • Kan hente info fra ulike kilder

20 Hendelsesrapporteringsprosjektet

21 Prosjektmål Målet med prosjektet er forbedre informasjonskvaliteten og redusere administrativt arbeid ifm hendelsesrapportering i både lokale og sentrale ledd. Prosjektet skal videre legge til rette for videre automatisering og forbedring av F/NLF sine prosesser (fornyelse/utstedelse, hoppstatistikk, materielltjeneste, med mer.)

22 Prosjektleveranser • Forbedret hendelsesrapporteringsprosess • Nytt hendelsesrapporteringssystem – Hendelsesrapportering – Materiellrapport • Opplæring av sentrale og lokale instanser • Sentral støtte første 6 mnd.

23 Milepæler (tentativ) 31.04.2009 - Prosjektplan godkjent 15.08.2009 - Spesifikasjon og overordnet design godkjent 30.08.2009 - Ny hendelsesrapporteringsprosess godkjent 30.09.2009 - Systemdesign godkjent 30.11.2009 - Utvikling ferdigstilt 18.12.2009 - Akseptansetest 30.12.2009 - Produksjonssetting 01.01.2010 - ”Go live” (start handholding periode) 1Q 2010 - Presentasjon på fagseminar 2010 1H 2010 - Utrulling lokalt i klubbene 01.08.2010 - Lukking av prosjekt (slutt handholding periode)

24 Prosjektorganisering Styringsgruppe SU v/Morten Kristoffersen FNLF v/Jan Wang Prosjektgruppe Prosjektleder/arkitekt: Frode Finnes Larsen Teknisk ekspert 1: Einar Huseby Teknisk ekspert 2: Åpen Utviklere: Åpen Supportgruppe: Åpen Ressursgruppe Øystein T. Engelsen, statistikkansvarlig Jostein Tangen, MelWin Rolf, MSJ HI 1: Åpen HI 2: Åpen HI 3: Åpen

25 Prosjektkostnader • Estimater ferdigstilles i prosjektplan • Ramme: SU sitt budsjett til implementering – Noe rom hos Jan • Prinsipper – Marginal økning i driftskostnader – Tilstrebe lav implementeringskost • Bruke studentgruppe, dugnadsånd

26 Veien videre…

27 Fremtidige utvidelser • Materielldatabase • Forbedring av utstedelse/fornying • ”JumpRun” (ol.) integrasjon • Service til klubbene – Informasjon på lokale nettsider – Medlemsregister (MelWin lokalt) • IT strategi for FNLF (evt. NLF)

28 Diskusjon…

29 Diskusjon • Lokale løsninger i dag? • Lokale erfaringer? • Lokal infrastruktur? • Lokale behov? – Egen statistikk, trender andre klubber, varsling, …

30 Støtteslides

31 Applikasjonsarkitektur Tradisjonelle applikasjoner • Ingen separasjon data og presentasjon • Ingen deling av data • Lokale installasjoner • Rik på funksjonalitet Flerlagsapplikasjoner • Separasjon av presentasjons- og datalag • Deling av data • Lokale installasjoner • Rik på funksjonalitet Web-sider • Kun webbrowser (Internet Explorer) • Primært presentasjon av informasjon • Lite interaksjon og funksjonalitet • Separasjon av presentasjons- og datalag Web-applikasjoner • Det beste fra to verdener… • Kun webbrowser (nyere Internet Explorer) • Rik på funksjonalitet • Meget god interaksjon + laster data i bakgrunn

32 Web Services • Teknikk for at et system skal dele/tilby funksjonalitet/data til et annet • Gjøres over standard grensesnitt som er teknologi nøytralt MeLWin Web Services finnMedlem(nakNr|navn) hentMedlemsinfo(nakNr) hentRapportListe(status, klubb) hentRapport(id) oppdaterRapport(id) hentTypegodkjenteSkjermer() f(x) HTTP Web Service eksempler


Laste ned ppt "Hendelsesrapportering F/NLF Beskrivelse av prosjekt for nytt hendelsesrapporteringssystem Frode Finnes Larsen F/NLF Fagseminar Mars 2009 Nytt hendelsesrapporteringssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google