Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bygge- og anleggsavfall - hva kan vi vente oss … Rolf André Bohne Institutt for bygg-, anlegg og transport NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bygge- og anleggsavfall - hva kan vi vente oss … Rolf André Bohne Institutt for bygg-, anlegg og transport NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bygge- og anleggsavfall - hva kan vi vente oss … Rolf André Bohne Institutt for bygg-, anlegg og transport NTNU

2 2 29.01.2009

3 3 Problems with available data … 1.Data availability on erected and demolished buildings is limited. 2.Data on renovated building, renovation frequency and the degree of renovation is scarce. •Thus, a building can in principle be more or less "rebuilt", but this will not show in statistics. 3.Construction activity is not constant, but varies greatly over time. 4.There are done only three extensive counting’s of buildings in Norway, •only inhabited residential buildings are counted, and •one of the counting’s is a sample survey (Statistics Norway 2002).

4 4 Problemer med tilgjengelige data... •Tilgjengelighet på dat om oppførte og revne byggninger er begrensede. •Data om renovering og riving er sjeldne.. •Bygge- og riveaktivitet varierer svært mye over tid.. •Det finnes kun tre boligtellinger, og ingen tellinger av næringsbygg. 29.06.2006Dynamic E/E Norwegian dwelling system 1960-2000, Bohne et al

5 5 Materialsammensetning endres over tid …

6 6 Flere materialer og produkter •1900 ca 50 forskjellige byggematerialer •2000, mer enn 50 000 forskjellige produkter 29.06.2006Dynamic E/E Norwegian dwelling system 1960-2000, Bohne et al

7 7 Boliger •1 437 071 boligbygninger, hvorav –1 120 054 eneboliger. I tillegg finnes –143 539 tomannsboliger, –137 653 rekkehus, kjedehus og andre småhus, –31 830 boligblokker og –3 995 bygninger for bofellesskap. •Mer enn 70% byggd etter 1970

8 8 Trender i befolkningsvekst, GDP/capita og boareal/capita

9 9 Dynamisk modell over boligareal (MFA) (From Daniel Müller, 2004)

10 10 Utvikling av gulvareal i norske boliger, m 2

11 11 Materialbruk over tid (bolig)…

12 12 Age-type-matrix wood Wood, kg/m2 (UFA) >19001901- 1920 1921- 1940 1941- 1945 1946- 1960 1961- 1970 1971- 1980 1981- 1990 1991- 2001 Normalized Single houses140125100959085828079,690 Chained houses140125100959085828077,984 semi-detached house140125100959085828077,995 High houses90 75706040352825,149 Commercial buildings90 75706040352829,9124 Normalized1301209693867976 72 Age-type-matrix concrete Concrete, kg/m2 (UFA) >19001901- 1920 1921- 1940 1941- 1945 1946- 1960 1961- 1970 1971- 1980 1981- 1990 1991- 2001 Normalized Single houses1060100250285350450500521,4360 Chained houses1060100250285350450500491,6406 semi-detached house1060100250285350450500491,6276 High houses25140300600700875100011001228,3772 Commercial buildings25140300600700875100011001545,9882 Normalized1372133277340425521553621

13 13 Tre i boliger

14 14 Betong i boliger

15 15 Næringsbygg •2 368 440 bygninger til annet formål enn bolig, –754 270 klassifisert som næringsbygninger. •514 557 Fiskeri- og landbruksbygninger •106 407 industri- og lagerbygninger 29.06.2006Dynamic E/E Norwegian dwelling system 1960-2000, Bohne et al

16 16 Næringsbygg forts. •Mangelfull statistikk •Svært divers bygningsmasse, vanskelig å kvantifisere materialsammensetning (age-type-matrix) •Hyppige endringer i hva og hvordan areal raporteres •Annen dynamikk, og andre drivere av behovet for areal...

17 17

18 18 Levetid for næringsbygg •Varierer svært mye... –Drives av andre forhold en teknisk- eller funksjonell levetid •Renovasjonsfrekvens og levetid påvirker fremtidige avfallsmender! 29.06.2006Dynamic E/E Norwegian dwelling system 1960-2000, Bohne et al

19 19 Hva med en gjennomsnitlig levetid på 60år (Renovering etter 30 og 45 år)? •Et røft, men konservativt anslag...

20 20

21 21

22 22 Det er realistinsk å forvente opp mot en dobling i avfallsmengden fra BA-næringen den enste 10-15 årene •I tillegg vil den relative sammensetningen av BA-avfallet endre seg over tid: –Mer: betong, metall, gips, isolasjon, glass... –Mindre: Tegl, tre...

23 23 Vi trenger mer kunnskap •Mer kunnskap om materialstrømmene i det bygde miljø, vil kunne være til stor hjelp for bådeoffentlige og private virksomheter •Hjelp oss med dette! –Vi ønsker oss erfaringstall fra riving: •Byggeår •Type bygg •m 2 •Kg/m 2


Laste ned ppt "1 Bygge- og anleggsavfall - hva kan vi vente oss … Rolf André Bohne Institutt for bygg-, anlegg og transport NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google