Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HelgelandsKraft Regn med oss. HelgelandsKraft AS •eies av 14 kommuner •278 årsverk (ISO 9001/14001) •divisjonsstruktur -produksjon 1 TWh -nett1 + 5 TWh.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HelgelandsKraft Regn med oss. HelgelandsKraft AS •eies av 14 kommuner •278 årsverk (ISO 9001/14001) •divisjonsstruktur -produksjon 1 TWh -nett1 + 5 TWh."— Utskrift av presentasjonen:

1 HelgelandsKraft Regn med oss

2 HelgelandsKraft AS •eies av 14 kommuner •278 årsverk (ISO 9001/14001) •divisjonsstruktur -produksjon 1 TWh -nett1 + 5 TWh 44.000 anlegg 7800 km -sluttbrukersalg1,5 TWh •omsetning 1,1 mrd. kr •driftsresultat 104 mill. kr (103/16/-15 mill. kr) •resultat før skatt 102 mill. kr •årsresultat 55 mill. kr •totalkapital 2,8 mrd. kr •deleier i Mo Fjernvarme, Helgeland Invest, KystTele, Signal Bredbånd, Storuman Energi, Trade Analytics, Elinor, Stamfiber

3 Eierkommuner AlstahaugBrønnøyDønnaGraneHattfjelldalHemnesHerøy 10,1 %9,6 %4,4 %2,5 %2,5 %7 %3,8 % LeirfjordNesnaRanaSømnaVefsn VegaVevelstad 3,2 %4,6 %26,8 %3,2 %18,3 %2,8 %1,2 %

4

5 Organisasjonsstruktur i HK Administrerende direktør ORGANISASJONSSTAB - IKT - Sekretariat - Lønn/Personal - Kvalitet/HMS ØKONOMISTAB - Regnskap - MA DIVISJON NETT - Operativ drift - Teknologi/utvikling - Montasje -Det Lokale Eltilsyn - Prosjektavd. -Avregning DIVISJON MARKED -Kraftsalg -Kundesenter - Krafthandel DIVISJON PRODUKSJON - Teknisk stab - Vedlikeholdsavd.

6 HMS – tall trend (totalt) 29.06.2014

7 Helse

8 HK-resultatregnskap

9 Forretningsområder - inntekter/driftsresultat 2012 •Produksjon297mill. kr / 103 mill. kr •Nett404”/ -15 ” •marked418”/ 16” •annen virksomhet14”/ 0” Total1 133mill. kr/ 104 mill. kr 29.06.2014 9

10 Eieruttak (mill. kr)

11 HK ambisjoner 2013 - 2022 • Vannkraft 11 prosjekt i prosess320 GWh 1700 mill. kr • Opprusting eksisterende kraftverk 200 mill. kr • Nett basis 2100 mill. kr • Nett uavklart (produksjonsrelaterte nettanlegg) 300 mill. kr ? • Andre områder 200 mill. kr • Beregnet kapitalbehovNOK 4,3 MRD • LåneopptakNOK 2 MRD • Beregnet eieruttakNOK 1,1 MRD (utbytte+rente/avdrag ansvarlig lån NOK 450) Framtidig kraftpris:30 - 35 øre/kWh ?? + elsertifikater ny kraft:17 - 23 øre/kWh ??

12

13 Kraftbalanse Helgeland Statkraft HK og andre NETT 5400 GWh1400 GWh Naturressurser på Helgeland Alcoa MIP Alminnelig forbruk på Helgeland 3000 GWh1200 GWh1700 GWh Sentralnettt Sentralnett Nord/øst

14 Kraftpriser på kort og lang sikt + litt om el-sertifikat

15 Kraftforbruket i industrien faller • Treforedling redusert i Norge, Sverige og Finland. 2007-forbruk: 6+23+26 TWh. Vår 2013-prognose: 3+20+20 TWh • Solar-industri redusert i Norge, : ca 1 TWh • Ferro-/ stålindustri og aluminiumindustri har svake resultater: kutt kan komme • Industri som reduserer i EU: gir lavere EU ETS-utslipp (redusert kraftforbruk, lavere direkte utslipp): Sementindustri: -20%, stålindustri: -7% • Industri som reduserer «worldwide»: gir lavere kull-forbruk.

16 Hvilken vei går strømprisen på kort sikt? •Hydrologisk underskudd ca 6 TWh i manko. Dvs i sum pr i dag en relativt robust vannressurs situasjon •Total kraftbalanse styrket med økt fornybar produksjon og redusert industriforbruk (hhv. +15 TWh og -20 TWh) •Svensk kjernekraft forventes å gi høyere tilgjengelighet fremover enn i årene 2009-11 (opp minst 10 TWh/y) ? •Simuleringer gir fundamentale svake ned-signaler for vinterproduktene Q4- 13 og Q1-14, svakt nedsignal for året 2014. For øvrig har vi stort sett nøytrale signaler •Mulig nedside-potensial også på kull og EUA kvotepris (CO2). Industriaktiviteten kan falle dypere på ett-to års sikt (utsettelse av «recovery»), deretter uvisst. Vi så en (foreløpig) bunn i begynnelsen av august. •Største usikkerhet: Været fremover, se neste slide

17 Veien videre forts...? •Tre værscenarier for høsten/vinteren: •Normalt vær =>. Prisene bør ligge 3-4 €/MWh over båndet for SRMC kullkraft (31,7 €/MWh (yr 14)). Prognose strømpris 28 øre/kWh •Nedbørs-svikt fremover => svak pris-stigning noen flere Euro over båndet for SRMC kullkraft (til 37 €), kanskje time-episoder med tyske peak-priser over 50 €. Prognose strømpris 30 øre/kWh •Våte måneder fremover => hydrologisk underskuddssituasjon snus til nøytral og evt. overskudd. Systempris kan falle ned til SRMC kullkraft, og noen prisområder under dette nivået i de våteste periodene. Prognose strømpris 25 øre/kWh

18 Glidende 12-måneders sum av norsk nedbør

19 Langsiktig kraftpris-utvikling i Norden 2013-2035 (Markedskraft-rapport august 2013) Vi forventer 53 TWh/år nordisk kraftoverskudd i 2020. Begrunnelse: • Elcert system (N+S): 26,4 TWh, og fornybare mål (F+DK): 11 TWh/år • Olkiluoto 3 (start 2016): 13 TWh/år • Økt svensk kjernekraft-tilgjengelighet: 10-18 TWh/år ? • “Lavt” forbruksnivå: dropp i nåværende industri-forbruk på ca 20 TWh/år. Lav forbruksvekst fremover: 0,6% p.a. • CO2 20 % reduksjon er allerede oppfylt pga redusert aktivitet i industrien i Europa • EU’s mål om å øke energieffektiviseringen med 20 %; redusert forbruk på 8 TWh i 2020. • Endret kraft flyt fra Russland tar bort 12 TWh fast import

20 søndag, 29. juni 2014www.markedskraft.com20 Infrastructure – main Nordic grid

21 søndag, 29. juni 2014www.markedskraft.com21 Nordic power balance Generation available <= SRMC Coal

22 Nordic Power price scenarios 2013-2035: Markedskrafts three latest base scenario calculations 22

23

24

25 HelgelandsKraft Regn med oss


Laste ned ppt "HelgelandsKraft Regn med oss. HelgelandsKraft AS •eies av 14 kommuner •278 årsverk (ISO 9001/14001) •divisjonsstruktur -produksjon 1 TWh -nett1 + 5 TWh."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google