Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fysisk aktivitet og trening i metabolsk syndrom -mekanismer involvert og risiko for kardiovaskulær død Bjarne M. Nes, post doc.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fysisk aktivitet og trening i metabolsk syndrom -mekanismer involvert og risiko for kardiovaskulær død Bjarne M. Nes, post doc."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fysisk aktivitet og trening i metabolsk syndrom -mekanismer involvert og risiko for kardiovaskulær død Bjarne M. Nes, post doc

2 2 Innhold •Definisjoner •Prevalens og risiko forbundet med metabolsk syndrom •Fysisk aktivitet i forebygging av metabolsk syndrom •Fysisk aktivitet som behandling av metabolsk syndrom •Oppsummering

3 3 Hjertesykdom •Alle sykdommmer som involverer hjertet og blodårer •Ledende dødsårsak globalt •Ledende dødsårsak globalt 1,2 •Hjerteinfarkt •Iskemisk hjerneslag 1 WHO, Global Atlas on Cardiovascular Disease, 2011, 2 Murray et al, Lancet, 2012

4 4 Aterosklerose Endotelfunksjon •Regulerer åreelastisiteten •Vasodilatasjon •Vasokontraksjon •Anti-trombotiske effekter •Endotel dysfunksjon- tidlig markør for aterosklerose Adapted from: American Heart Association

5 5 Metabolsk syndrom •Høyt midjemål •Forhøyet triglyseridnivå •Lavt HDL-kolesterol •Høyt systolisk blodtrykk •Høyt diastolisk blodtrykk •Høyt fastende glukose ♂ ≥94 cm ♀ ≥80 cm (Europeere) ≥150 mg/dl (el. medikament) ♂ <40 mg/dl ♀ <50 mg/dl (el. medikament) ≥130 mmHg (el. medikament) ≥85 mmHg (el. medikament) ≥100 mg/dl (el. medikament) Metabolsk syndrom er en opphopning av metabolske risikofaktorer som samlet øker risikoen for framtidig hjertesykdom mer enn hver enkeltfaktor alene ≥3 unormale funn kvalifiserer en person for metabolsk syndrom Alberti et al, Circulation, 2009

6 6 Problemets omfang Estimert prevalens •22.9% av USA`s befolkning (≥20 år) 1 •Lignende estimat for Europa, inkludert Norge 2,3,4 •Økende prevalens blant barn og unge 5,6 •Opp til 60% hos overvektige og fedme •Øker med alder 2 1 Beltrán-Sánchez et al, JACC, 2013, 2 Hildrum et al, BMC Public Health, 2007, 3 Balkau et al, Diabetes Metab, 2002, 5 Friend et al, Metab Syndr Relat Disord, 2013, 6 Tailor et al, Int J Pediatr Obes, 2010

7 7 Problemets omfang NHANES (U.S) 1 •Liten nedgang 1999-2000 (~2%) •Triglyserider↓ •Høyt blodtrykk↓ •HDL-kolesterol↑ Sammenfaller med økning i blodtrykkssenkende og lipid-regulerende medikamenter •Fedme↑ 11% (56.1% totalt) 1 Beltrán-Sánchez et al, JACC, 2013

8 8 Meta-analyse Kardiovaskulær risiko ved metabolsk syndrom  Høyere risiko for kvinner enn menn 1,4,5 Har syndromet noen prognostisk betydning utover summen av hver komponent? Motstridende resultater… 3,4,5,6,7 Mottillo et al (2010) Mottillo et al (2010) 1  Nyeste definisjon 2  87 studier  951,083 pasienter  Doblet risiko for hjerterelaterte hendelser  All hjertesykdom (RR, 2.35)  Hjerteinfarkt (RR, 1.99)  Slag (RR, 2.27)  Hjertedød (RR, 2.40)  50% høyere risiko for tidlig død  Tredobbel risiko for type II diabetes 3 1 Mottillo, et al, JACC, 2010, 2 Alberti et al, Circulation, 2009, 3 Ford et al, Diabetes Care, 2005, 4 Gami et al, JACC, 2007, 5 Gallassi et al, Am J Med, 2006, 6 Inchiestro et al, JACC, 2010, 7 Ding et al, Arch Intern Med, 2010

9 9 OPPSUMMERING I Metabolsk syndrom  Høy prevalens globalt 1,2,3  En sterk prediktor for kardiovaskulær sykdom 4,5,6,7  En sterk prediktor for kardiovaskulær død og tidlig død uansett årsak 6,7,8 1 Beltrán-Sánchez et al, JACC, 2013, 2 Ford et al, Diabetes Care, 2005, 3 Hildrum et al, BMC Public Health, 2007, 4 Galassi et al, Am J Med, 2006, 5 Gami et al, JACC, 2007, 6 Mottillo et al, JACC, 2010, 7 Bayturan et al, Arch Intern Med, 2010, 8 Hildrum et al, Diabetiologia, 2009

10 10 Er fysisk inaktivitet assosiert med utvikling av metabolsk syndrom?

11 11 Epidemiologiske studier Kliniske studier Eksperimentelle studier

12 12 Epidemiologiske studier Dunstan et al (2005) Tverrsnittsstudie 6,241 friske menn og kvinner (≥35 yrs)  1-t høyere TV-tid økte oddsen for MetS med 12% og 26% hos menn og kvinner Wennberg et al (2013) 888 gutter og jenter 16 år ved baseline 27 års oppfølging (43 års alder)  Å se på «flere TV-programmer daglig» dobbelt odds vs. «et program i uka» Inaktiv tid er assosiert med forekomst av metabolsk syndrom Dunstan et al, Diabetologia, 2005, Wennberg et al, Diabetes Care, 2013 Inaktiv tid

13 13 Epidemiologiske studier Laaksonen et al (2002) Koupio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study 612 friske, middelaldrende menn 4-års oppfølging  >3-t moderat til har aktivitet per uke var assosiert med 50% redusert risiko for MetS Holme et al (2007) 6410 menn Fulgt fra midt i livet (40-49 yrs) til sent i livet (68-77 yrs)  Moderat til hard fysisk aktivitet på fritida i 40-åra var assosiert med 50% redusert risiko for MetS Selvrapportert fysisk aktivitet på fritida (mosjon) beskytter mot metabolsk syndrom Fysisk aktivitet Laaksonen et al, Diabetes Care, 2007, Holme et al, BMC Public Health, 2007

14 14 Epidemiologiske studier Fysisk aktivitet og mosjon er assosiert med redusert risiko, og inaktivitet med høyere risiko, for metabolsk syndrom  Hos menn og kvinner 1,3,6  På kort sikt (4-5 år) 1,5,6  Fra barndom til voksenår 4,7  Fra midt-liv til alderdom 2 1 Ekelund et al, Diabetes Care, 2005, 2 Holme et al, BMC Public Health, 2007, 3 Laursen et al, BMJ Open, 2012, 4 Wennberg et al, Diabetes Care, 2013, 5 Wijndaele et alm Med Sci Sports Exerc, 2013, 6 Laaksonen et al, Diabetes Care, 2001, 7 Guihouya et al, Int J Pediatr Obes, 2011

15 15 Insulinresistens •Redusert insulinsensitivitet i skjelettmuskel, fettvev og lever •Redusert glukoseopptak •Hyperinsulinemi •Hyperglykemi Abdominal fedme •Fett akkumulert rundt indre organer •Viskeralt fett •Dyslipidemi Antydet å være underliggende årsak til metabolsk syndrom

16 16 Eksperimentelle studier Kump & Booth (2005) •Rotter med tilgang til løpehjul i 3 uker (~5 t/dag) •Løpehjul låst i 5, 29 el 53 t + inaktiv (ingen tilgang) •5 t u/tilang «frisk kontroll» •Andre grupper «eksperimentelle» •Imitere hva som skjer når aktive mennesker blir inaktive  Rask reduksjon i skjelettmuskel insulin sensitivitet  Inaktivt nivå innen 2 uker  Rask økning i intra-abdominalt fettlager  >25% etter 2 dager Kump & Booth, J Physiol, 2005a Kump & Booth, J Physiol, 2005b, Laye et al, J Appl Physiol, 2007 Rask nedgang i insulin sensitivitet ved bortfall av fysisk aktivitet igangsetter metabolske kroniske sykdommer Redusert fysisk aktivitet

17 17 Kliniske studier Krogh-Madsen et al (2010) 10 unge, friske menn <2 t trening/uke >3,500 steg/dag 2 ukers intervensjon Reduserte aktivitetsnivået fra 10,501 steg/dag til 1,344 steg/dag •Maksimalt oksygenopptak↓7% •Muskelmasse i beina ↓2.7% •Glukose infusjon rate ↓17% •Perifær insulin sensitivitet↓ •Abdominalt fett ↑7% 2 Redusert fysisk aktivitet 1 Krogh-Madsen et al, J Appl Physiol, 2010, 2 Olsen et al, JAMA, 2008 Inaktivitet kan være roten til insulinresistens og kronisk sykdom

18 18 Kondisjon •Even til å utføre dynamisk, moderat-høy intensitets aktiviteter over lengre tid 1 •Avhengig av okygentransport og utnytting 2 •Maksimalt oksygenopptak (VO 2max ) ≠ Fysisk aktivitet og trening 1 ACSM`s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2005, 2 Basset & Howley, Med Sci Sports Exerc, 2000, 3 Bouchard et al, Med Sci Sports Exerc, 1998,

19 19 Kondisjon ≠ Fysisk aktivitet og trening •En fysiologisk egenskap •Høy genetisk komponent 3 •Økning avhengig av: 4 •Total dose og intensitet 4 •Utgangsnivå •Alder & kjønn •Sterk prediktor for HKS og prematur død 5,6 •Uavhengig av fysisk aktivitet 7 1 ACSM`s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2005, 2 Basset & Howley, Med Sci Sports Exerc, 2000, 3 Bouchard et al, Med Sci Sports Exerc, 1998, 4 Garber et al, Med Sci Sports Exerc, 2011, 5 Myers et al, N Engl J Med, 2002, 6 Keteyian et al, Am Heart J, 2008, 7 Lee et al, Br J Sports Med, 2010

20 20 Kondisjon Jurca et al (2004) Jurca et al (2004) 1 8570 menn fra ACLS Tid til utmattelse på tredemølle  Menn med høy kondisjon (høyeste 40%) hadde 92% lavere odds for MetS sammenlignet med menn med dårlig kondisjon Aspenes et al (2011) Aspenes et al (2011) 2 4631 menn og kvinner fra HUNT Direkte målt VO 2peak  Hver 5 mL∙kg -1 ∙min -1 lavere VO 2peak sammenfaller med ~56% høyere odds for «MetS» Epidemiologiske studier 1 Jurca et al, Med Sci Sports Exerc, 2004, 2 Aspenes et al, Med Sci Sports Exerc, 2011, 3 Lakka et al, Med Sci Sports Exerc, 2003 4 Farrell et al, Obes Res, 2004, 5 Carroll et al, Med Sci Sports Exerc, 2000, 6 Hassinen et al, Diabetes Care, 2008, 7 Finley et al, J Am Diet Assoc, 2006, 8 Earnest et al, Mayo Clin Proc, 2013 Lignende funn fra andre.. Lignende funn fra andre.. 4,5,6,7,8  Uavhengig av fysisk aktivitet 2,3, kroppssammensetning, kosthold 7, røyking 8 og andre konfoundere Lav aerob kapasitet kan bli ansett som en komponent i metabolsk syndrom 3,6

21 21 Epidemiologiske studier LaMonte et al (2005) 10,498 menn og kvinner ~5.7 år oppfølging Max tredemølle test Risiko for MetS ~50-60% lavere risiko for høy vs. lav kapasitet LaMonte et al, Circulation, 2005 Kondisjon

22 22 Medfødt kondisjon Wisløff et al, Science, 2005 Eksperimentelle studier Høy kapasitets-rotter (HCR) vs. Lav kapasitets-rotter (LCR) Wisløff et al (2005)

23 23 Wisløff et al, Science, 2005 Wisløff et al (2005) Medfødt kondisjon  Etter 11 generasjoner

24 24 Wisløff et al, Science, 2005 Wisløff et al (2005)  Metabolske forandringer innledet økningen i kroppsvekt  Insulinresistens forårsaker vektøkning  Lav kapasitetsrottene hadde lave nivå av nøkkelproteiner for mitokondriefunksjon  PGC-1 ɑ ↓  Antyder kausal sammenheng! Medfødt kondisjon  Etter 11 generasjoner En sterk link mellom kondisjonsnivå, mitokondriefunksjon og hele spekteret av kardiovaskulære risikofaktorer

25 25 OPPSUMMERING II Er inaktivitet og lav kondisjon assosiert med utviklingen av metabolsk syndrom? Ja….! Inaktivitet og lav kondisjon kan faktisk være den underliggende årsak til metabolsk syndrom  Inverst dose-response forhold mellom FA, kondisjon og risiko for metabolsk syndrom  Når folk blir inaktive medfølger det raske ugunstige effekter på insulinsensitivitet og intra-abdominalt fett  Nedsatt mitokondriefunksjon kan være en underliggende mekanisme

26 26 Er fysisk aktivitet og trening beskyttende hos pasienter med metabolsk syndrom?

27 27 Tjønna et al. (2010) 53.542 individers uten HKS 3751 med opphopning av risikofaktorer 18 år oppfølging  38% økt risiko for hjertedød  Risiko inverst relatert til fysisk aktivitetsnivå hos de med risikofaktorer. Tjønna et al, J Epidemiol Community Health, 2010 Epidemiologiske studier Fysisk aktivitet og kondisjon

28 28 Katzmarzyk et al. (2004) 19.223 menn 3757 (19.5%) med metabolsk syndrom  29% og 89% økt risiko hjertedød og død uansett årsak  Ingen forskjell etter statistisk justering for kondisjonsnivå Tjønna et al, J Epidemiol Community Health, 2010, Katzmarzyk et al, Arch Intern Med, 2004 Epidemiologiske studier Fysisk aktivitet og kondisjon Et høyt fysisk aktivitetsnivå og/eller høy kondisjon svekker den negative effekten av metabolsk syndrom på prematur dødelighet

29 29 Kan trening reversere metabolsk syndrom? Hvis ja… Hvilken type trening er mest effektiv?

30 30 Eksperimentelle studier Haram et al (2009) Metabolsk syndrom rotter med lav aerob kapasitet (LCR) •Kontroll •Moderat intensitet (CME) •Høy intensitet (AIT) •Begge grupper:  ↓ kroppsvekt (~6%) and ↓magefett (~55%)  ↓Systolisk BT med 20 (AIT) og 6 mmHg (CMT)  ↓ Diastolisk BT by 7-9 mmHg  ↓ Fastende glukose  ↓Triglycerider Haram et al, Cardiovasc Res, 2009 Aerob trening

31 31 Eksperimentelle studier Haram et al (2009) Metabolsk syndrom rotter med lav aerob kapasitet (LCR) •Kontroll •Moderat intensitet (CME) •Høy intensitet (AIT) •VO 2max ↑45% (AIT) and ↑10% (CME)  PGC-1 ɑ ↑12-dobbelt (AIT) and ↑6- dobbelt (CME) •Endotelfunksjon  ↑2.7-ganger (AIT) and ↑2.0-ganger (CME) Haram et al, Cardiovasc Res, 2009 Aerob trening

32 32 Tjønna et al (2008) 32 MetS pasienter randomisert til 16 uker med •Kontroll •Moderat (70% HFmax) •4-AIT (90% HFmax) •Midjemål ↓ 5-6 cm i begge grupper •Viskeralt fett ↓ •BTsys/BTdia ↓ ~10/6 mmHG i begge grupper •Fastende glukose, insulinsensitivitet og HDL større forbedring med 4-AIT Tjønna et al, Circulation, 2008 Isokalorisk Ved post-test var 46% av pasientene i 4-AIT gruppa og 37% i moderat gruppa ikke lenger klassifisert som metabolsk syndrom Klinisk studie

33 33 Tjønna et al (2008) •Større framgang i VO 2max i 4- AIT gruppa (35 vs.16%) •Økt slagvolum •Mitokondriekapasitet •Større forbedring i nivå av PGC-1 ɑ (138%) etter 4-AIT

34 34 Tjønna et al (2008) •Større fremgang i endotelfunksjon i 4-AIT gruppa(9 vs. 5%) •Økt tilgjengelighet av NO (36%) etter 4-AIT, men ikke moderat. •Forskjeller i shear stress? Bedra VO 2max og endotelfunksjon kan delvis forklare den beskyttende effekten av fysisk aktivitet i metabolsk syndrom

35 35 MET-EX Trial •Reversering av risikofaktorer •750 pasienter –Moderat –4-AIT –1-AIT •16-ukers intervensjon •1 and 3 år oppfølging Multi-senter studie •Trondheim: Arnt Erik Tjønna/Ulrik Wisløff (co-principle investigators) •Ålesund: Torstein Hole •Levanger: Håvard Dahlen/Boye Welde/Terje Dalen •Napoli: Giovanni De Salvo •Munich: Martin Halle •Croatia: Zeljko Duijc •Australia: Jeff Coombes •Tunisia: Karimi Chamari •Brazil: Rosalina M. Torres

36 36 Earnest et al (2013) 408 kvinner post-menopause (45-75 år) DREW Trial 78% MetS ved baseline 6-måneder treningsintervensjon 4 grupper  Kontroll  Lav (50% of recommended)  Medium (100% of recommended)  Høy (150% of recommended) Intensitet 50% av VO 2max  Evaluerte MetS som en kontinuerlig variable (sum av z-score) Endring direkte relatert til energiforbruk •Hvert høyere volum ga en signifikant endring i en risikofaktor •Alle grupper -midjemål ↓ •Medium and høy- fastende glukose↓ •Høy- systolisk BT↓ Earnest et al, Am J Cardiol, 2013

37 37 Meta-analyse Pattyn et al (2013) 7 RCT`s Primært endepunkt: Midjemål, blodtrykk, HDL-C, triglyserider, fastende glukose Sekundært endepunkt: VO 2peak Aerob trening Midjemål:-3.4 cm Systolisk BT:-7.1 mmHg Diastolisk BT:-5.2 mmHg HDL-C:+0.06 mmol/L Fastende glukose:-0.31 mmol/L (NS) Triglyserider:-0.05 mmol/L (NS) VO 2peak :+5.9 mL∙kg -1 ∙min -1 (19.3%) Pattyn et al, Sports Med, 2013 «Mer forskning behøves.…inkludert studier på effekter av styrketrening og kombinert styrke og utholdenhetstrening»

38 38 Muskulær styrke og styrketrening Jurca et al (2005) 3233 menn (20-80 år) 6.7 års oppfølging Inverst dose-respons forhold mellom 1RM beinstyrke og benkpress og MetS insidens  Svak sammenheng etter justering for kondisjonsnivå Kliniske studier  Få på metabolsk syndrom pasienter 2  Forbedring i midjemål og endotelfunksjon er observert 3  Kombinert styrketrening og aerob trening virker lovende 3,4  Bedre glukosekontroll etter styrke+aerob trening observert i Type II diabetes 5 1 Jurca et al, Med Sci Sports Exerc, 2005, 2 Pattyn et al, Sports Med, 2013, 3 Stensvold et al, J Appl Physiol, 2010, 4 Dutheil et al, Int J Cardiol, 2013, 4 Church et al, JAMA, 2010

39 39 Bouchard et al, PLoS One, 2012 Kliniske studier Bouchard et al (2012) 16,687 menn og kvinner fra 6 ulike treningsstudier •8.4% ugunstig forandring i insulin •12.2% ugunstig forandring i Sys BT •10.4% ugunstig forandring in TG •13.3% ugunstig forandring in HDL-C •7% ugunstig respons på 2 eller flere risikofaktorer Ugunstige responser på trening ift risikofaktorer kan oppstå! Ugunstige responser på trening ift risikofaktorer kan oppstå!

40 40 OPPSUMMERING III  Fysisk aktivitet beskytter mot den økte risikoen for hjertedød og prematur død hos pasienter med metabolsk syndrom  Aerob trening kan reversere komponentene i metabolsk syndrom  Høy intensitet kan være mer effektivt enn moderat intensitet for å bedre enkelte risikofaktorer, inkludert lav VO 2max og endotel dysfunksjon.  Styrketrening kan gi gunstige tilleggseffekter Kan trening reversere metabolsk syndrom?

41 41 ↑ Fett akkumulering ↑ Fastende glukose ↓ HDL-C ↑ Triglyserider ↑ Blodtrykk ↓ Endotelfunksjon ↓ VO 2peak ↑ Fett akkumulering ↑ Fastende glukose ↓ HDL-C ↑ Triglyserider ↑ Blodtrykk ↓ Endotelfunksjon ↓ VO 2peak AteroskleroseAterosklerose HKS  Hjerteinfarkt  Iskemisk slag  Perifær arteriell sykdom HKS  Hjerteinfarkt  Iskemisk slag  Perifær arteriell sykdom Inaktivitet Modified from Lakka & Laaksonen (2007) Genetikk Genetikk Oppsummering Metabolsk syndrom

42 42 ↑ Fett akkumulering ↑ Fastende glukose ↓ HDL-C ↑ Triglyserider ↑ Blodtrykk ↓ Endotelfunksjon ↓ VO 2peak ↑ Fett akkumulering ↑ Fastende glukose ↓ HDL-C ↑ Triglyserider ↑ Blodtrykk ↓ Endotelfunksjon ↓ VO 2peak ↓ ↑ Modified from Lakka & Laaksonen (2007) Fysisk aktivitet og trening Volum:  Frekvens  Varighet  Intensitet Volum:  Frekvens  Varighet  Intensitet Genetikk Oppsummering

43 43 Andre behandlingsformer

44 44 Andre behandlingsformer Kokkinos et al (2012)  10,043 mannlige pensjonister med dyslipidemi  50% forskrevet kolesterolsenkende medikamenter (statiner)  Tredemølletest til utmatting Pasienter i god form hadde 60-70% lavere risiko for prematur død  Statiner: -68%  Ikke statiner: -63% Pasienter i god form uten statiner hadde ~50% lavere risiko for prematur død enn pasienter i dårlig form som gikk på statiner Status: 2013 •MetS prevalensen flater ut •↑ forebyggende medikamenter øker •↑ inaktivitet •↑ fedme Kokkinos et al, Lancet, 2012 “We continue excitably to search for health in a pill, yet we already have the readily available behaviour of regular exercise that would provide enormous benefits” -Blair & Church (2010)-

45 45

46 46 «Common metabolic pathways may underlie how physical inactivity increases the risk of many chronic disorders» -Booth et al (2002)- «If there is any deficiency in food and exercise the body will fall sick» -Hippocrates (~450 BC)- Takk for oppmerksomheten!

47 47 http://ntnu.no/cerg http://cergntnu.wordpress.com @cerg_ntnu CERG


Laste ned ppt "1 Fysisk aktivitet og trening i metabolsk syndrom -mekanismer involvert og risiko for kardiovaskulær død Bjarne M. Nes, post doc."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google