Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiksmarka Rotaryklubb Klubbens treårsplan 2013-16 15.12.2013 v1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiksmarka Rotaryklubb Klubbens treårsplan 2013-16 15.12.2013 v1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiksmarka Rotaryklubb Klubbens treårsplan 2013-16 15.12.2013 v1

2 Mål for ERK KlubbenAnsv. Langsiktig mål (mål om tre år) • Medlemsutvikling har gitt resultat med mangfold og økt medlemstall (40+) • Rotary og Klubben oppfattes som en interessant nettverksgruppe der man kan lære mye • Bidraget til TRF Annual Fund kr. 300 pr. medlem • Har interessante prosjekt(er) å samles om • Medl • Sty • Serv Mål for år 1: Medlemmer: +4 • Følge opp Kishenyiprosjektet • ERK mot 2020 • 2 Deltakere på RYLA • Hjemmesiden aktivt i bruk • Gjennomføre et lokalt prosjekt med samfunnsgavnlig formål, gjerne sammen • med (men ikke som støtte) annen lokal klubb. • Samarbeidsprosjekter (Sandvika Byfest, Julebodene, End Polio Now) • Medl • TRF • Medl • Sty • Kom • Serv Mål for år 2: Medlemmer + 3 • Videreutvikle og markedsføre ERKs yrkesbasis • Delta i samarbeidsprosjekter • Deltaker på RYLA og HandiCamp2014 • Medl • Serv • Sty Mål for år 3: Medlemmer +2 • Deltaker på RYLA • Medl • Sty

3 Klubbplan - de fire satsingsområdene AktiviteterAnsvarTidsfri st Info til/kommentar 1.Medlemsutvikling • Fokusere på yrkesplattformen • Spisse budskapet Medlemmene, M.komiteene 2.Mangfold • Medlemsmøte med diskusjon Styret 3. Samfunnskontakt • Hjemmesiden og sosiale medier – opplæring • Markedsføre ERK som yrkesorganisasjon og nettverksgruppe Kommunikasjon 4. Humanitære prosjekter • Følge opp Kisenyi vannprosjekt • Juleboder i Sandvika (End Polio) • Sandvika Byfest (End Polio) • ERK Prisen • Jazzkonsert Serviceprosjekt Pris Jazz 4b. Ungdomstjeneste • Kandidater til RYLA • Starte arbeidet med kandidat til HandiCamp Styret

4 Mål Medlemskapskomitéen Langsiktig mål (mål om tre år): • ERKs omdømme som yrkes- og nettverksgruppe styrket (se også Kommunikasjonskomitéen) Mål for år 1: • Fire nye medlemmer Mål for år 2: • Tre nye medlemmer Mål for år 3: • To nye medlemmer

5 Plan Medlemskapskomitéen AktiviteterAnsvarTidsfristInformasjon til Nye medlemmer innen skoleverket: Komitéen vil nyttiggjøre seg medlemmers kontakter på skoler i nærmiljøet, håndverksfaget, Bjørn Nye medlemmer innen helsevesenet: Komitéen ser nærmere på lokale helsestasjoner og får oversikt over helsepersonell som bor i vårt nærområde Bjørn Kvinneandelen skal økesBjørn Skaffe foredragsholder til ett møte pr halvår Opprette en gruppe 3-5 personer for aktivt å arbeide med rekruttering Bruke SMB listen utarbeidet av Bo i forbindelse med yrkesseminaret til å rekruttere foredragsholdere, som deretter oppfordres til å bli medlem av klubben Bjørn

6 Mål Serviceprosjektkomitéen Langsiktig mål (mål om tre år): • Klare arbeidsoppgaver for komiteen etablert og prioriterte prosjekter planlagt og i gang • ERK har interessante prosjekt(er) å samles om Mål for år 1: • Avslutte Kisenyi vannprosjekt (avsluttes 2014), avslutte vår garanti (2015) Heve anleggshøyden for å unngå fremtidige oversvømmelser. • Utvikle og gjennomføre et lokalt prosjekt med samfunnsgavnlig formål • Komme med innspill til en eller to nye klubbaftener, gjerne med ledsagere. Årsmøtet? Teateraften?Utflukt? • Skaffe foredragsholder til ett møte pr. halvår Mål for år 2: • Gjennomføre ERKS lokale samfunnsprosjekt Mål for år 3: Foreløpig ikke satt

7 Plan Serviceprosjektkomitéen AktiviteterAnsvarTidsfristInformasjon til Avslutte Kisenyi vannprosjekt, ivareta de forpliktelser som måtte følge av støtte til ekstraordinære servicekostnader i en tre-årsperiode RustyUt 2014 Lokale prosjekter i 2012-13: • Sandvika Byfest og Juleboder • Utvikle og gjennomføre ERKs lokale prosjekt med samfunnsgavnlige formål Rusty Utvikle en eller to nye klubbaftener i tillegg til Bokaften og Rakfiskaften, for fellesskapet. Hageselskap, Teateraften eller lignende Rusty Vurdere vennskapsklubb i Sverige eller Danmark, alternativt Finland eller Island Rusty Mulig foredragsholder fra USA’s ambassadeRusty Forslag om ad-hoc foredrag fra medlemmeneRusty Etablere Jazzkonsertkomitéen 2014Ragnar

8 Plan Kommunikasjonskomitéen Aktiviteter 2012 - 13 Hjemmesiden  Hjemmesiden vil bli kontinuerlig oppdatert og forbedret.  Opprustning av medl.lister, nye bilder, ferdigheter etc, navn på ledsager, oppdat.adr/Tel/Epost,bestemme  Hvilken info skal ligge fremme, og hvilken som skal skjules.  Komiteledere oppfordres til å bli mer aktive bidragsytere til hjemmesiden.(Les: ”Nyheter”)  Etablering av ”historisk informasjon”  Fortsatt ukentlig påminnelse om 3-minutt og kjøkkentjeneste (Arvid). Sosiale medier  Klubbens medlemmer bør i økende grad sette seg inn i/ ta i bruk sosiale medier  Innstruks i bruk av Linkedin, FB, etc av Erik B. Høsten 2013 / våren 2014 (fortsettes neste side)

9 Plan Kommunikasjonskomitéen (frts.) Aktiviteter 2012 - 13 Profilering  I klubbens profilering bør det legges større vekt på å profilere oss som en yrkesorganisasjon.  Presentasjonmateriell overfor potensielle medlemmer vil bli oppdatert jevnlig.  Roll-up-presentasjon er produsert (Erik) – her satses det på yrke/vennskap, mens veldedighet tones ned.  Skaffe foredragsholder til ett møte pr halvår • Aktiv bruk av ”Hvorfor Rotary?” • Oppfølging av Eriks forslag til vervebrosjyre og Arvids forslag til bruk av firmalogoer • Oppdatering av medlemsoversikt med bilder og yrkesbeskrivelse (Rusty). Viktig at yrkesbeskrivelsene fokuserer på fagkompetanse/erfaring, ferdigheter, unngå bruk av ordet pensjonist. • Egen web-redaktør ? Presse  Freddy Nilsen har sluttet i Budstikka. Det må skaffes en ny kontaktperson. (Per)  Vi har etablert en kontakt i Askeravisen og Bærumsavisen, Anette Hobæk Ravnsborg.  Også gi info om andre av klubbens aktiviteter som må antas å være av interesse for Budstikkas lesere.  Peter diskuterer muligheten til å offentliggjøre i lokalavisen når vi har spesielt interessante foredrag.  Per har påtatt seg arbeidet som PR-sjef.

10 Mål TRF-komitéen Langsiktig mål (mål om tre år): • Være klubbens ressurspersoner og bindeledd til Distriktets TRF-Komité. • Bidra med god informasjon om TRFs virksomhet til klubbens medlemmer. • Implementere Future Vision Plan i klubben. • Motivere klubbens medlemmer til å iverksette forskjellige tiltak/ aktiviteter slik at Rotarys målsetting om at klubben bidrar med 100 US dollars pr. medlem pr. år til TRF: konsert, Sandvika-dagene, Julebodene, autogiro, utlodning 1.gang pr. måned. • Foreta en årlig oppfølging av og vurdering av mulige utvidede tiltak / oppgaver ved Kishenyi-prosjektet. • Bidra til at det arrangeres en reise til Kishenyi for klubbens medlemmer (2015-2016). Mål for år 1: • Holde vedlike Future Vision Plan – sertifisering årlig. • Bidra med aktuelt foredrag høst 2013. • I tillegg til ovenstående foreslås at klubbens årlige bidrag til lokale prosjekter konsentreres om ett prosjekt • På lokalt plan, gjerne på lik fot med en annen klubb – men ikke for å hjelpe en annen klubb med sitt prosjekt Mål for år 2: Mål for år 3:

11 Plan TRF-komitéen AktiviteterAnsvarTidsfristInfo til/kommentar Informere klubbens medlemmer én gang pr. år om TRFs organisasjon, studieprogrammer, humanitære programmer, Polio Plus og Future Vision. OleMedlemsmøte V-13 Foredrag av Marius Koestler, 1 gang pr. år, ref. hans Rotary Peace Fellowship. OleProgramkomite 2012-13 Følge opp Kisenyi-prosjektet utover planlagt utvidelse (forutsatt ferdigstilt innen utgangen av 2012) Komiteen ser det som særdeles viktig at anlegget fungerer tilfredsstillende i årene utover 2012. OleStyret Avtale om støttefond opprettet Delta årlig på TRF- seminaret arrangert av Distriktet.OlePåmelding gjennom sekretær

12 Mål Hus- og Festkomitéen Langsiktig mål (mål om tre år): • Trivsel, vennskap og åpenhet er limet i klubben • Lokaler og innkjørsel gir godt og hyggelig førsteinntrykk • Sikre hyggelige og praktiske møtelokaler Mål for år 1: • Sørge for praktisk arrangement av medlemsmøtene, istandsetting, rydding • Sørge for å arrangere sosiale sammenkomster • Diskutere klubbens indre liv • Sørge for at møtelokalene er hyggelige og praktiske • Opprettholde god kontakt med Vellets styreleder • Shine opp klubbens ansikt: Nytt dørskilt, aktiv delta i rydding og vedlikehold av inngangspartiet. Vi holder hus i et vel-lokale, vi må selv sørge for at det ser skikkelig ut ! Mål for år 2: • Kontakte vellet og fornye eller si opp leiekontrakten vår, som utløper i løpet av 2014. Vurdere flytting til nye lokaler i Grinilunden Kirke (Våren 2014).(Styret). Mål for år 3:

13 Plan Hus- og Festkomitéen AktiviteterAnsvarTidsfristInformasjon til Gjennomgang av høstens oppgaverJan BKomiteen Gjennomgang av vårens oppgaverJan BKomiteen Trivsel, vennskap og åpenhet utgjør limet i klubben. Dette må vi stadig minne hverandre om Komme med forslag til, og gjennomføre nye sosiale program. Jan BStyret Sørge for gode retningslinjer for neste års komite Jan BNeste års komite Kontakte Vellets styrelederPer Lokaler og innkjørsel gir godt førsteinntrykk Jan B

14 Mål Styret/klubbadministrasjon Langsiktig mål (mål om tre år): • Sørge for at komiteene har klare mål og oppgaver • Sørge for rettidig rapportering og betaling av RI kontingenter • Sørge for at klubbens økonomi opprettholdes/bedres • Sette opp og starte gjennomføringen av Klubbens Langsiktige Utvikling – ERK 2020. Mål for år 1: • Gode og relevant foredrag som styrker yrkesplattformen • Klubbens utvikling på lengre sikt – Strategi ERK 2020 Mål for år 2: • Følge opp Strategi ERK 2020 Mål for år 3: • Følge opp Strategi ERK 2020

15 Plan Styret/klubbadministrasjonen AktiviteterAnsvarTidsfristInformasjon til Oppdatere Klubbens treårs LederskapsplanPeter02.10.2013Styret og DG, AG Skaffe kandidat/kandidater til RYLAPeter1.2.2014Styret Oppdatere HåndbokenPeterMai 2013Styret Følge opp komitéenes mål og planerPeterJan 2014Styret Forestå klubbens økonomioppgaver i hht Håndboken Kaarehalvårlig Forestå klubbens sekretæropppgaver i hht Håndboken Arvid


Laste ned ppt "Eiksmarka Rotaryklubb Klubbens treårsplan 2013-16 15.12.2013 v1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google