Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ludvig A Munthe Lymfomer Leukemier Myelomatose Lupus Phd-koordinator

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ludvig A Munthe Lymfomer Leukemier Myelomatose Lupus Phd-koordinator"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ludvig A Munthe Lymfomer Leukemier Myelomatose Lupus Phd-koordinator
professor KLINMED-OUS.RH-KDI-IMM Avd for immunology og transfusjonsmedisin Head of research - Dept of Immunology Group leader CIR (CoE)

2 Ludvig Munthe, professor, UiO, Klinmed
Forskerlinjen – forskerrekruttering, utdanningstiltak

3 NFR studentstipendiater 1992-4
Jon Arne Runar Lise Sofie Farruhk Jarle Mahmood Knut Petter Jan Leif Erik Jon Amund Ludvig

4 Hvorfor opprette Forskerlinje?
NFR’s hovedmål: «Rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium»

5 Forskerlinjens organisering
Faglig ledelse: Hilde Nebb, prodekan forskning Forskningskoordinatorer: Ludvig Munthe, Line Grønning-Wang, Eivind Engebretsen, Administrativ leder: Borghild Arntsen Kontor: Medisinsk fakultet, Sogn Arena Telefon

6 Forskerlinjen 2002-2004, 50 første kandidater
Forskerlinjen: 20 plasser per år, 10/semester V2014: 21 søknader, til 10 plasser (ny rekord) Forskerlinjen , 50 første kandidater Distribution of candidates Pubmed publications

7 Fakta om Forskerlinjen
Forskerlinjen er integrert i medisinstudiet 1 års fulltidsforskning fulgt av 2 år på deltid Opplæringsdel og forskningsoppgave Cand.med med Forskerlinje Studentstipend fra NFR Driftsmidler fra fakultetet

8 Fordeler med Forskerlinjen
Opplæringsdelen på Forskerlinjen gir 30 studiepoeng og godkjennes i ph.d programmet Gir 2 års studiekompetanse,120 studiepoeng Artikler og manuskripter kan benyttes i doktorgradsavhandlingen Godkjent i senere spesialistutdanning (1/2 - 1år)

9 Studentopptak til Forskerlinjen

10 Totalt i programmet

11 Forskerlinjen dd Av de som har fullført Forskerlinjen er det 1/3 som er har disputert eller er i ph.d.-programmet nå. Frafallet var størst den første tidene av FL, før den ble etablert godt.

12 PhD kandidater: Gjennomstrømniningstid og alder

13 Studieforløpet Opptak etter søknad i 4. eller 6. semester
1 års undervisningsfri for å ta forskerkurs og forske på heltid Deretter: forskning deltid i 2 år Følge seminarer på Forskerlinjen Eksamen i 11. semester Leverer forskningsoppgave i stedet for prosjektoppgave Anbefalt opptak etter 4. eller 6. semester Opptak etter 7. semester- Komprimert forløp, Etter 8. semester: må ha ekstra permisjon fra medisinstudiet

14 Hvordan finne prosjekt?
Møt forskere på rekrutteringsdagen Prosjekter presenteres med postere Les prosjekttilbud på vår hjemmeside Kontakt forskere på eget initiativ, oppsøk miljøene Snakk med Forskerlinje- og ph.d.-studenter inkl. tillitsvalgte på Forskerlinjen Dette seminaret er for å tilrettelegge for informasjon og et møtested for deg som er student og forskere som har prosjekter å tilby Hjemmesiden oppdateres jevnlig med nye prosjekter, spesielt i forkant av rekrutteringssemniarene vil det komme en mengde nye prosjekter. Noen prosjekter tas av hvis de ikke er aktuelle lengre av ulike årsaker. Det er viktig å bruke tid på å finne riktig veileder og prosjekt. Start så tidlig som mulig i studiet og sondere terrenget. Snakk med så mange som mulig for å danne deg et inntrykk av hvor det kan være greit for DEG å være! Forskningsinteresserte medisinstudenter er meget attraktive! Pt. Er det 47* prosjekter som tilbys dere studenter!! 9 er helt nye

15 Forskningspresentasjonsdagen 20. februar 2013
Forskerlinjen Borghild Arntsen Administrativ leder Telefon Besøksadresse, Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena Mitt navn: Kontor: Sitter på Sogn Arena Har dere en formening om hva Forskerlinjen er og hva tilbudet innebærer?

16 Fordel å ha deltatt i forskningsmiljøet Forskningserfaring
Opptak: Søker Student Veileder Vit hva du går til! Ekstra innsats Arbeidskapasitet Benytte fritid og ferier Hva er din motivasjon? Fordel å ha deltatt i forskningsmiljøet Forskningserfaring Veiledererfaring Publikasjonsliste Kjennskap til Forsker-linjen Ansettelsesforhold til MED, UiO Medveileder Krav: doktorgrad eller tilsvarende Både du og veileder blir vurdert ved en søknad. Du må være klar over at det vil gå mye ekstra tid til forskningen. Utfordringen kommer når du er ferdig med fulltidsåret og skal kombinere studiet og forskningen. Forskning er en selvstendig jobb, og vil ikke alltid foregå i normal arbeidstid. Det er positivt å ha deltatt i forskningsmiljøet før søknad. På denne måten vil du og veileder ha blitt bedre kjent og det er større sjanse for at dere har valgt riktig «partner» Det stilles krav til veileder. Det bør være en person som har erfaring med veiledning og forskningserfaring. Sjekk publikasjonslistene til veilederen på PubMed, bør ha publikasjoner den seneste tiden, en aktiv forsker er et godt tegn. Veileder skal være knyttet til UiO, en professor II ved sykehuset har tilknytning som kreves. Hvis dette ikke er på plass må en tredje veileder med UiO-tilknytning søke med. Det stilles krav til formell medveileder, denne skal ha en ph.d.-grad. Det kan godt være tilknyttet flere veiledere i et veiledningsteam.

17 Opptak, prosjektet: Høy vitenskapelig standard
Tilrettelagt og gjennomførbart for Forskerlinjestudenter Godkjent tilgang til pasientmateriale (REK)/ dyrestudier OBS, ikke metodeutvikling! Prosjektet skal ha høy standard slik at forskningsresultatene kan ende opp i 1-2 vitenskapelige artikler. Det skal være starten på en ph.d.-grad slik at studenten kan videreføre arbeidet og disputere på det man har startet på i Forskerlinjen. Derfor er det viktig at prosjektet har de nødvendige godkjenninger fra etisk komité og at det er klarert i forhold til å gjøre dyrestudier hvis dette er aktuelt. Et Forskerlinjeprosjekt skal ikke starte med metodeUTVIKLING! Dette kan ta mye tid og du kan risikere å miste mye verdifull tid. Spør gjerne veileder om dette angående prosjektet.

18 Finansiering Studentstipend, Norsk forskningsråd (NFR)
Totalt kr Heltid kr , Deltid kr / år I tillegg rett til ordinær støtte fra Lånekassen i fulltidsåret Driftsmidler til veileder, fra MED Laboratorieforskning: Totalt kr Klinisk og samfunnsmedisinsk forskning: Totalt kr Vi fordeler inntil 20 stipender hvert år, fortrinnsvis 10 stipender hvert semester Skattefritt stipend, utbetaling semestervis

19 Tidligere studenters forskning- Eirik Kristianslund MD. Ph.d.

20 Tidligere studenters forskning- Ivan Potapenko MD.

21 Tidligere studenters forskning-– Henriette C. Jodal

22 Pågående prosjekt – Fredrik Brekke

23 Pågående prosjekt –Marlen Parissi


Laste ned ppt "Ludvig A Munthe Lymfomer Leukemier Myelomatose Lupus Phd-koordinator"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google