Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Museenes plass i markedsføringen av Norge som reisemål Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Museenes plass i markedsføringen av Norge som reisemål Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Museenes plass i markedsføringen av Norge som reisemål Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge

2 2 Vekst i reiselivet frem mot 2020 Kilde: World Tourism Organization

3 3 Et ambisiøst mål Visjon: Norge skal ta en større del av den internasjonale veksten i reiseliv ved å være et av de foretrukne reisemålene for den kvalitetsbevisste reisende. Mål: Antall utenlandske reisende til Norge skal øke med 1 million, fra 3,5 millioner i 2004 til 4,5 millioner i Dette tilsvarer en vekst på cirka 30% i antall ankomster til Norge Mål: Økt lønnsomhet i reiselivsnæringene gjennom målrettede investeringer i innovasjon

4 4 1 million flere besøkende i 2010? Kilde: TØI, Gjesteundersøkelsen og UNWTO World Tourism Barometer Ant. turistankomster (tusen) 0,30 % 0,40 % 0,50 % 0,60 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % Markedsandel i Europa HistorikkAnkomster med 6 % årlig vekstAnkomster med 3,4% årlig vekstMarkedsandel Europa

5 5 5 prosent økning i utenlandske gjestedøgn når mer enn halve året er tilbakelagt Total (Norge + utland)NorgeUtlandet hiå 2005hiå 2006hiå 2007

6 6 Overordnet strategi reiseliv Innovasjon Norge skal bidra til økt verdiskaping i norsk reiseliv gjennom: • Økt satsing på merkevarebygging av Norge som reisemål • Satsing på større grad av foredling av det norske reiselivsproduktet gjennom utvikling av fremtidsrettede produkt- og opplevelseskonsepter, herunder særlig fokus på kortferier og sesongutvikling • Øke kompetansen på konseptutvikling, kommersialisering, pakking og vertskapsrollen, samt tilgjengeliggjøring av markedsdata og trender. • Økt satsing på betalingsdyktige målgrupper i de internasjonale markedene

7 7 Satsingsområder MICE Tematiske ferier Revitalisering av rundreise og baseferie Fotos: Bernd Kuleisa, Terje Rakke, Morten Brun, Anders Gjengeda, Nancy Brundtl/Innovasjon Norge Kortferie

8 8 Mot en mer opplevelsesorientert økonomi • Varer og tjenester skal: • Gi opplevelse • Vekke behag • Skape identitet • Fra ”unique selling points” til at design og historie teller mer • SSB-tall viser at vi bruker mer penger på kultur og fritid enn på mat

9 9 Hva vil turistene i fremtiden? Bilder: Terje Rakke/Nordic Life/IN og Gaby Bohle/IN

10 10 Hvorfor Norge? Bil- og fergeturister fra Tyskland: Naturen trekker mest, maten og prisene minst Natur og landskap Stillhet og ro Miljøstandard generelt Interessante byer/steder God kjennskap til Norge Lyse kvelder /netter Trygghet på reisen Svært viktigGanske viktigLitt viktigIkke viktig Gjestfrihet Aktivitets- muligheter Attraksjoner Prisnivå Slekt/venner i Norge Mat og drikke

11 11 Hvordan utforskes ferielandet? Bil- og fergeturister: Unisont svar fra alle landsdeler Nærkontakt med naturen Oppleve stillhet og ro Oppleve særpregede byer/landsbyer Reise omkring Se hvordan folk i Norge lever Svært viktigGanske viktigLitt viktigIkke viktig Synsinntrykk fra kjøretøyet Lære noe nytt Være i fysisk aktivitet

12 12 Kvaliteten på tilbudene - jevnt god Og helhetsopplevelsen er enda bedre (for de store turistgruppene) Svært bra Ganske bra Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig

13 13 Norsk prisnivå - over middels Vurderinger gjort av turistene på veg og ferge Svært høyt Ganske høyt Middels Ganske lavt Svært lavt

14 14 Attraksjoner i Norge (2002) Nøkkeltall: •12 mill årlig besøkende •NOK 2.2 milliarder i omsetning hvorav halvparten er offentlige tilskudd • årsverk

15 15 Attraksjonsoversikt sommer Holmenkollen m. Skimuseet/hopptårnet, Oslo Verdenskulturminnet Bryggen i Bergen Kristiansand dyrepark, Kristiansand TusenFryd, Ås/Oslo Flåmsbanen, Flåm Hadeland glassverk, Jevnaker Fløibanen, Bergen Festningsbyen/Gamlebyen Fredrikstad Vikingskiphuset, Oslo Hunderfossen Familiepark, Øyer v/Lillehammer

16 16 Attraksjonsoversikt sommer Nasjonalgalleriet, Oslo Frammuseet, Oslo Kon-Tiki museum, Oslo Norsk folkemuseum, Oslo Maihaugen, Lillehammer Stiklestad nasjonale kultursenter, Verdal Akershus slott og festning, Oslo Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg Norsk Skogmuseum, Elverum Museet Erkebispegården, Trondheim Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Bergen Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, Hamar

17 17 Utfordringer for Norge • Lav kjennskap til og kunnskap om Norge som reisemål • Større sesongvariasjoner • De lange reisene er under press • Lav kompetanse på pakking og salg • Få sterke reiselivsaktører og opplevelsesprodusenter? • Få sterke destinasjoner og produkter som er en reise verdt? Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge

18 18 Utfordringer for museene • Må bestemme seg for om de skal være et turistprodukt • Tema fremfor geografi, ref vinnerne • Produkt og markedsføring er vesentlig • Tilgjengelighet i form av åpningstider og inngangspenger • Må være en del av det totale opplevelsesproduktet • Må ta del i destinasjonenes markedsføring i utlandet • Det trengs egne kampanjer i Norge, ref. Barnas Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge

19 19 Mulighetene • Markedet for internasjonale reiser, vokser • Markedet for kortere ferier, hele året, vokser • Vekstpotensial for Norge og norske reiselivsprodukter i viktige markeder, ref. Geoturisme • Enhetlig kommunikasjon av Merkevaren Norge bidrar til å skape en enhetlig og tydelig posisjon i fremtiden • Innovasjon basert på markedskunnskap er den viktigste kilden til å bygge en sterk merkevare over tid, ref OPTIMA • Uten produkt og service har vi ingen Merkevaren Norge

20 20 10 millioner til ”Kort og godt” • Fokus på det internasjonale kortferiemarkedet • Kan være temaorientert • Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å gjøre opplevelser tilgjengelige • Nasjonal tilskuddsramme med NOK 10 mill. i potten • Ta kontakt med ditt lokale distrikskontor

21 21 Norge i den store verden • Norge er et lite land, som er lite kjent som land, og enda mindre kjent som turistreisemål, også i våre nærmarkeder • Norge har ingen tydelig posisjon som turistreisemål, og kjennskap og kunnskap til reisemålet Norge er lav i våre viktigste markeder • Den internasjonal konkurransen er sterk og økende • Norge assosieres med vakker, storslagen og ren natur • Norge assosieres med å være kaldt, dyrt, mørkt og lang borte


Laste ned ppt "Museenes plass i markedsføringen av Norge som reisemål Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google