Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagbøker for barn Anne. I dag 14. november  Kl 16.00Søknader ut  Kl 16.30Praktisk norsk  Kl 17.15Skriveøkt med utgangspunkt i Fagbøker for barn  Kl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagbøker for barn Anne. I dag 14. november  Kl 16.00Søknader ut  Kl 16.30Praktisk norsk  Kl 17.15Skriveøkt med utgangspunkt i Fagbøker for barn  Kl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagbøker for barn Anne

2 I dag 14. november  Kl 16.00Søknader ut  Kl 16.30Praktisk norsk  Kl 17.15Skriveøkt med utgangspunkt i Fagbøker for barn  Kl 18.00Fagboktekst/POS  Kl 20.00 Takk for i dag!

3 Innledning sakprosa  Fiksjon ikke-fiksjon/sakprosa  Sakprosa for voksne sakprosa for barn

4 Sakprosabøker  Lærebøker (primært til skolebruk)  Fagbøker (primært for fritid) (faktabøker/temabøker)

5 Teksttyper Teksttypene i fagbøker for barn kan ofte være mange:  Deskripsjoner (Beskrivelser, forklaringer, definisjoner, utgreiinger, presentasjoner )  Narrasjoner (fortellinger el. fortellingselement)  Argumentasjoner (påstander og begrunnelser)  Dialoger (direkte henvendelse til leseren, undrende spørsmål –hvem stiller spørsmålene?)

6 Mer om deskripsjon  Hvordan organiseres en beskrivende, presenterende tekst for barn? – Kategorisering (ovenfra og ned, utenfra og inn,) – Konkretisering (eksempel <> generalisering) (kjent til ukjent) – Sidestilling (a og b og c og d…) – ”Hypertekstualitet”? Multimedialitet?

7 ”Hypertekstualitet”?  Hva gjør at man kan sammenlikne komposisjonen i enkelte fagbøker med hypertekststruktur? – Mange ulike tekster/teksttyper på same side (faktabokser, bilder, småfortellinger, faktaruter) – Ofte en ikke-lineær struktur – Legger opp til fragmentert lesing, fritt veivalg

8 Mer om narrasjon  Hvordan brukes fortellinga i fagbøker for barn? – Som en gjennomgående fortelling i hele boka (og der fagstoffet er innbakt i fortellinga) – Som en gjennomgående fortelling i hele boka (der fortellinga blir brutt av noen sakprosabiter) – Enkeltstående fortellinger som ikke henger sammen (annet enn tematisk)

9 Fortellingen  Hva kjennetegner en fortelling?

10 Margaret Mallett Tradisjonelt: Fiction/non fiction –Fortellinger hvor tidsprinsippet rår (fiction) –Tekster som er ordnet etter emne/tema (non-fiction)  Sakprosa for barn hos Mallet –Fortellende (kunnskapsfortellende) –Ikke-fortellende, men refererende, f eks oppslagsbøker –Ikke-fortellende, men forklarende som ”kunnskapsbøker”

11 Fagboka –en blandingssjanger  Faksjon (Fakta + fiksjon = faksjon)  Edutainment  Kunnskapsfortellingen

12 Hva kjennetegner kunnskapsfortellingen?  Smalere fokus-ofte med konkretisering, analogier, anekdoter, ”tenk om”, identifikasjonsfigur gjennom teksten, handling i teksten, redundans, adaptasjon, rammefortellingen  episke, dramatisk og lyriske elementer

13 Temaer  Nøytrale og ikke-kontroversielle  Konkrete temaer  Faktaorientert mer enn problematiserende og undrende (?)  Temaer i forandring

14 Uviklingen av fagboka  Ca 1900 –eget marked for fagboka pga utbygging av skoler og skolebibliotek  Markedsutvikling fra 1970-tallet pga vekst i pedagogisk sektor, bl a barnehageutbygging  Fagbøker i skyggen av skønnlitteratur  1996 innkjøpsordning:20 fagbøker i 1550 eks

15 Fagbok-serier  Sakprosabøker for barn, - ofte i serier – Mine første oppdagelser – Les og lær – Vår utrolige verden – Barnas faktabøker

16 Kunnskapsfortellingen Hva slags ordning av stoffet har en bok som denne?  Vi følger et barn – i en særskilt tidssekvens - på et særskilt sted – i en bestemt periode  Fra det nære miljø til en større verden – deretter mer emneorientert mot perspektiv på geografi, historie og naturvitenskap  Fortellingen brukes fordi den passer yngre lesere så godt, men det er samme krav til nøyaktighet

17 Skrivedag


Laste ned ppt "Fagbøker for barn Anne. I dag 14. november  Kl 16.00Søknader ut  Kl 16.30Praktisk norsk  Kl 17.15Skriveøkt med utgangspunkt i Fagbøker for barn  Kl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google