Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fordelene ved å være mange er mange

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fordelene ved å være mange er mange"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fordelene ved å være mange er mange
2011 Fordelene ved å være mange er mange LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt 1 3. april 2017

2 2 3. april 2017

3 Kollektive forsikringer
Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet (dvs har du en eller flere av disse bokstavene på kortet, har du forsikringen via kontingenten eller forbundet ditt ) Kollektiv hjem - H Grunnforsikring -G Fagforbundets stønadskasse -O Gruppelivsforsikringer - O (gjelder EL&IT, NOF og Postkom) Fritidsulykkesforsikring - F Reiseforsikring - R Fagforbundets gruppeforsikring (vil få nye koder) 3 3. apr. 2017

4 Kollektiv hjemforsikring
Som LO- medlem har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, som betyr at du slipper å oppgi verdien på forhånd. Dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. Lav egenandel Egenandelen er på kun kr Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen. Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg Kode H på kortet

5 Kollektiv hjemforsikring
Forsikringen dekker blant annet: Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol Tyveri i forbindelse med innbrudd Skader på over kroner ved typiske uhell Skader som skyldes vann som trenger inn gjennom utett yttertak Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, camingvogn eller båt Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson Ansvarsforsikring Kode H på kortet

6 Grunnforsikring Kode G på kortet
LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall – i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum på denne forsikringen Forsikringen dekker blant annet Deg som medlem Ektefelle /samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid Hele døgnet i hele verden kroner per barn under 21 år ved dødsfall Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt Kode G på kortet

7 Fritidsulykkesforsikring
Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Forsikringen dekker blant annet Deg som medlem frem til fylte 70 år Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon Kode F på kortet

8 Reiseforsikring (R) Vi tilbyr deg to typer reiseforsikring, og du velger selv den som passer deg best Reiseforsikringen dekker deg som medlem, ektefelle/samboer, samt barn under 20 år, uavhengig om familien reiser samlet eller hver for seg. Felles for begge er at de dekker hele året og at avbestillingsforsikring er inkludert. I tillegg får du 24 timers nødassistanse over hele verden Reise med lang varighet Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntill 45 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntill 90 eller 180 dager ved lengre utenlandsopphold Dersom denne forsikringen IKKE er kollektiv, dvs ligger i din medlemskontingent kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank. NB! Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis

9 Bilforsikring Bilforsikring
Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet Startbonus på hele 30% I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus Ønsker du ungdomsgaranti? Låner du bort bilen til personer under 23 år, er det større sjanse for at uhell kan skje. Derfor økes normalt egenandelen ved kaskoskader med kroner. Ved kjøp av vår ungdomsgaranti for kr 900 pr år, slipper du den økte egenandelen. Dersom du har brukere av bilen under 23 år, vil forsikringen også koste noe mer

10 Bilforsikring Ungdomsavtale – for bileiere under 23 år
Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år grunnet høyere skadestatistikk. Du får tilbakebetalt dette tillegget med renter hvis du kjører skadefritt i 5 år fra første innbetaling. Du må ha hatt bilforsikringen hos oss i hele perioden Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet på hele 30% I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet Startbonus på hele 30% I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus

11 Husforsikring Et oppgjør – en kontaktperson – en egenandel
Vi tilbyr to typer LOfavør Husforsikring, og du velger selv den som passer deg best. Dersom huset ditt blir totalskadet, bygger vi det opp på nytt uten å trekke fra for elde og slitasje (fullverdigaranti). I tillegg er du dekket mot insekter, sopp og råte. Et oppgjør – en kontaktperson – en egenandel Det er mye enklere å samle hus- og innboforsikringen gjennom LOfavør. Dersom hjemmet ditt blir skadet, slipper du å fortelle den samme historien til to ulike forsikringsselskaper. Dessuten trekkes du bare en egenandel og får et raskere og tryggere oppgjør.

12 Individuelle forsikringer
Øvrige Forsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Barneforsikring Det vil helst gå bra, men hva skjer hvis barnet ditt i løpet av oppveksten blir rammet av sykdom, ulykke eller dødsfall? Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden og gir økonomisk trygghet både for barnet og foreldrene. ( pris pr år kr ) LOfavør Ulykkesforsikring LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. ( pris pr år kr 440.-)

13 Individuelle forsikringer
Øvrige Forsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Motorsykkelforsikring Vi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen. Felles for disse er at de gir deg toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus. LOfavør Campingvogn/tilhenger Vi tilbyr to typer forsikring: kasko og minikasko LOfavør Moped og snøscooter Som eier av kjøretøy er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. LOfavør Verdisak Verdisakforsikringen dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise (NB! kun kr i egenandel) NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr

14 Individuelle forsikringer
Øvrige Forsikringer Individuelle forsikringer LOfavør Fritidsbåt Vi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og du velger selv den som passer deg best. De to beste gir deg dagserstatning hvis båtferien blir spolert Toppkasko – Kasko - Minikasko LOfavør Fritidshus Vi tilbyr deg to typer hytteforsikring, Dersom hytta blir totalskadet bygger vi ny uten å trekke fra for elde og slitasje( fullverdigaranti). Standard Topp – hvis du velger denne kan du også dekke deg mot insekter, sopp og råte LOfavør Hunde- og katteforsikring For firbente familiemedlemmer dekker vi veterinærutgifter ved sykdom eller skade. Du får også erstatning hvis kjæledyret ditt dør, må avlives eller blir borte, og også ved sykdom eller ulykke NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000

15 Pensjon Pensjon LOfavør pensjon er trygg pensjonssparing for deg som er LO-medlem. Du sparer til pensjon med skattefradrag og får samtidig forsikret sparingen ved uførhet Nå kan du spare fra 300 kroner i måneden med skattefradrag, og samtidig få forsikret sparingen ved arbeidsuførhet. Medlemsfordeler for deg - Betalingsfritak: Ved langvarig arbeidsuførhet vil SpareBank1 overta ansvaret for din sparing inntil du blir frisk, om nødvendig frem til pensjonsalder - Ved langvarig arbeidsuførhet vil det månedlige sparebeløpet økes med 3% årlig ( ikke over kr ) - Forsikringen krever ingen helseerklæring - Samme pris på forsikringen, uavhengig av alder og kjønn Visste du at.. Dersom du er kvinne, er risikoen for å bli ufør før du fyller 65 hele 40%

16 Bank Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste produktene til deg som LO medlem LOfavør Medlemslån - Lån til Bolig - Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales - Flyttes lånet til SpareBank 1, eller det tas opp nytt lån, dekker banken omkostningene inntil kr LOfavør Konfliktlån - Ved lovlig konflikt kan du søke om: - Betalingsutsettelse - Konfliktlån LOfavør Forskudd på lønnsgaranti (lån) - Din lokale SpareBank 1- bank kan forskuttere eventuell utbetaling fra Lønnsgarantiforndet til ordinær boliglånsrente (For å få en lønnsgaranti fra SB1 må du først kontakte din fagforening og du må ha kundeforhold opprettet hos SB1) LOfavør Brukskonto og Sparekonto Særskilte fordeler eller rabatter som kan variere mellom bankene

17 Nyhet! Advokatforsikring
Det hjelper ikke å ha rett, uten å få rett. Nå kan du som medlem av et forbund i LO tegne en frivillig Advokatforsikring Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er nyttig for både å unngå  problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt. Medlemsfordel 15 timer rådgivning fra advokat pr år Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet Tilgang til nærmere 100 ulike juridiske dokumenter og skjemaer Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen. LOfavør pris: 110,- kr mnd

18 Advokatbistand Advokatbistand Raskere, rimeligere, mer tilgjengelig
Trenger du advokatbistand, har Legalis lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, fast eiendom, forbrukerrett, kontrakter m.v. Medlemsfordeler for deg Reduserte priser på all juridisk bistand* 20% rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er gratis Vi legger vekt på å bistå deg raskt og effektivt via internett, LOfavør medlemstelefon. Om nødvendig også gjennom videre korrespondanse, møtevirksomhet, forhandlinger og føring av saker for retten * Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater

19 Feriereiser Feriereiser Medlemsfordeler for deg
Ditt reisebyrå gjennom 70 år! – Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på reisen! Medlemsfordeler for deg Vi hjelper deg med reiseplanleggingen, og gir deg som medlem av et LO – forbund 5% rabatt på en rekke charteroperatører, cruice og båtreiser, feriehus osv Nyhet! Nå kan du også bestille charterreiser med 5% LO-rabatt, samt ”fly og hotell – pakk selv” til konkurransedyktige priser på

20 Billån Billån Medlemsfordeler for deg:
Nå kan du få lån til bil, MC, caravan og båt med inntil 100% finansiering! Med lån fra SpareBank 1 Finans får du rask behandling og blant markedets beste betingelser. Medlemsfordeler for deg: - Billigere lån Lavere etableringskostnader, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente - Frihet Med LOfavør Billån er det selve objektet som er panteobjektet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir deg større frihet i fremtiden - LOfavør Kaskofritt Billån Skal du finansiere bil under Kr er det mulig å søke om kaskofritt billån - Lån med betalingsforsikring SpareBank 1 Finans tilbyr betalingsforsikring på alle sine lån Gå inn på – meny ” billån”

21 Billån Billån På Egne Hjul
Med LOfavør På Egne Hjul får du et produkt rettet mot deg som ungdom, og med fokus på sikkerhet. På Egne Hjul: Et eget ungdomskonsept Du kan låne kr kr Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente Nedbetalingstid max 5 år Kun 10% i egenkapital Kun krav om ansvarsforsikring og betalingsforsikring Gå inn på – meny ” billån”

22 Strøm Strøm LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler! For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste strømpriser. Medlemsfordeler for deg Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid. (Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår) Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander) Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på – strøm SPAREPAKKEN koster kun 1 krone pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.

23 Kredittkort Kredittkort
Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din økonomi. LOfavør Mastercard har mange praktiske fordeler. Har du f.eks. tenkt over at: … LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt. … hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto. … kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto. … betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs? For mer informasjon om LOfavør MasterCard, se

24 Hotell Hotell Rica Hotels vil tilby deg ”Det Gode Vertskap” på alle sine hoteller i Norge og Sverige Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet. Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Medlemsfordeler for deg i Norge Dobbeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Enkeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Ekstraseng kr pr rom pr natt inkl frokost Medlemsfordeler for deg i Sverige* Dobbeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Enkeltrom kr pr rom pr natt inkl frokost Ekstraseng kr pr rom pr natt inkl frokost * Alle prisene er i SEK og inkl mva Tilbudet gjelder på standardrom

25 Hotell Hotell Coice Hotels Scandinavia Nordens største hotellkjede!
Du får 20% rabatt på alle norske Choice–hotell Medlemsfordeler for deg 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel. Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller. NB! Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen. Gå inn via

26 Eiendomsmegling Eiendomsmegling
EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere med god lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig Medlemsfordeler for deg Kr i rabatt ved salg av bolig* En gratis rådgivningstime hos megler, uavhengig av om du skal selge eller ikke * * Rabatten er inkludert mva. medlemskortet må fremvises før kontraktsinngåelse

27 Telefoni og bredbånd Telefoni og bredbånd
Fast telefoni/bredbåndstelefoni* - 10 % til 15% rabatt på trafikk Gratis superlørdag (du betaler kun startprisen) * Gjelder basisabonnement Mobiltelefon 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd. Gjelder alle fakturabaserte abonnement fra Telenor, utenom Djuice, Superkontroll, SuperSim og SurfPrat Tjenesten er aktiv i 2 år, og må deretter aktiveres igjen Du kan tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” bestill LO ” til 2000 Bredbånd Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke 10-15% rabatt på Bredbånd Medium og Premium Registrer deg for rabatt på NB! Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler

28 Leiebil Medlemsfordeler for deg
Hos Hertz får du gode rabatter i både inn- og utland! I tillegg tilbys alle som er medlem av et LO- forbund gratis medlemskap i Hertz #1 Gold Club – bransjens beste servicekonsept. Hertz har biler som dekker ethvert behov både for kort- og langtidsleie. Medlemsfordeler for deg 10% rabatt på forhåndsbetalte leier (World on Wheels)* Inntil 15% rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i hele verden Inntil 20% rabatt på weekend- og kampanjepriser i Norge * Rabatten gjelder kun ved bestilling på internett


Laste ned ppt "Fordelene ved å være mange er mange"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google