Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE INNENFOR BYGG OG ANLEGG. 1ANLEGGSFAGET 2ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 3BETONGFAGET 4FEIERFAGET 5FJELLARBEIDERFAGET 6GLASSFAGET 7INDUSTRIMALERFAGET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE INNENFOR BYGG OG ANLEGG. 1ANLEGGSFAGET 2ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 3BETONGFAGET 4FEIERFAGET 5FJELLARBEIDERFAGET 6GLASSFAGET 7INDUSTRIMALERFAGET."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE INNENFOR BYGG OG ANLEGG. 1ANLEGGSFAGET 2ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 3BETONGFAGET 4FEIERFAGET 5FJELLARBEIDERFAGET 6GLASSFAGET 7INDUSTRIMALERFAGET 8ISOLATØRFAGET 9LIMTREFAGET 10MALERFAGET 11MURERFAGET 12RENHOLDSOPRATØRFAGET 13RØRLEGGERFAGET 14STEINFAGET 15STILLASBYGGERFAGET 16TAKTEKKERFAGET 17TRELASTFAGET 18TREVAREOGBYGGINNREDNINGSFAGET 19TØMRERFAGET 20VENTILASJONSOGBLIKKENSLAGERFAGET

3 1. ANLEGGSFAGET •Anleggsfagarbeideren jobber med: •Vegarbeid •Grunnarbeid •Asfaltarbeid •Jernbanearbeid •Vann- og avløpsanlegg •Arbeidet innebærer stikkings- og oppmålingsarbeider (måling av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner), enkel forskaling, armering og støping, sprengningsarbeid og masseforflytning. Anleggsfagarbeideren er en viktig del av hele prosessen i et anleggsarbeid, og tar i bruk stadig mer avansert utstyr. •www.byggopp.nowww.byggopp.no

4 Anlegsarbeid og anleggsmaskiner som jobber med grunnarbeid før de legger asfalt.

5 Asfaltering etter at grunnarbeid er ferdig. Over halvparten av all asfalt som produseres i Norge, brukes på det offentlige veinettet. Resterende asfalt brukes på flyplasser, parkeringsplasser, lagerområder, gårdsplasser og til en lang rekke andre formål. Asfalt er det helt dominerende toppdekket på veier og plasser hvor det ønskes et rent og jevnt underlag for rullende og gående trafikk. Asfalt består av miljøvennlige naturprodukter som er velegnet for gjenbruk. Asfalt gjenbrukes derfor 100 % i Norge. www.veidekke.no

6 Veivals •Man bruker veivalser til å trykke asfalten ned slik at den nye asfalten ligger i riktig høyde med den andre asfalten. Hvis det skal asfalteres i en bilvei som er en trafikkert strekning asfalterer man om natten for da er det lite trafikk.

7 2. ANLEGGSMASKINFØRERFAGET •Anleggsmaskinføreren: •fører forskjellige maskintyper, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser, med tilhørende spesialutstyr. •vedlikeholder maskinene. •utfører også variert anleggsarbeid, nivellering og enklere stikking (måling av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner) •bruker sikkerhetsutstyr for grøfter, løfteutstyr, komprimeringsutstyr og boreutstyr. •www.byggopp.nowww.byggopp.no

8 Forskjellige anleggsmaskiner En lastebil med lang tilhenger. En stor dumper blir fraktet med en lastebil. Man transporterer store anleggsmaskiner med spesielle fraktetilhengere. En krokbil som henter og frakter containere til anleggsplasser og byggeplasser.

9 Forskjellige typer gravemaskiner. • •Gravemaskiner med belter og gravemaskiner med vanlige dekk. Gravemaskiner som er åpne og gravemaskiner med tak. Små og store gravemaskiner.

10 3. BETONGFAGET •Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. •Arbeid består av: •Forskaling (støpeformer) •Armering •Utstøping av betong •Montering av betongdeler •Produksjon av betongelementer •Gjenoppbygging av betong.

11

12 4. FEIERFAGET •Som feier blir jobben din å utføre brannsyn/branntekniske inspeksjoner, feie piper, røykkanaler, ildsteder og ventilasjonsanlegg, justere og måle fyringsanlegg og åpne ildsteder. Du jobber ofte alene, men også til tider sammen med andre yrkesgrupper. •Selv om feieryrket er et gammelt tradisjonsrikt yrke, som kan føre sine røtter tilbake til det 17. århundrede, er det fremdeles i kraftig utvikling. www.worldwideinter.net.nowww.worldwideinter.net.no •Man må lære om: •forebyggende brannvern •Skadebegrensing •Ventilasjonsteknikk •Fyringsteknikk •Skorsteinsteknikk •Vernearbeid og miljølære •Etatslære

13 5.FJELLARBEIDSFAGET •Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. •Arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. •Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med bergrunnen.

14 Trykkbor. Slike trykkbor brukes til å bore i hardt fjell og i store og harde steiner slik at gravemaskinen kan få vekk steinen eller fjellet. Trykkbor. Slike trykkbor brukes til å bore i hardt fjell og i store og harde steiner slik at gravemaskinen kan få vekk steinen eller fjellet.

15 For å lage veier trengs mye grunnarbeid. •Her holder man på med å lage en vei og gravemaskinen graver og løfter vekk steinmasser som lastebilene kjører vekk. •Tunnellaster

16 6. GLASSFAGET •Glassbransjen ble organisert først i Norge i år 1876. På midten av 1960 tallet tok trevarefabrikkene over mye av monteringen av glass. Vinduene ble levert ferdig montert. •Bransjen er delt opp i 2 deler der bilglassbransjen er en

17 7. INDUSTRIMALERFAGET •Blåserensing •Sprøytemaling •Metallisering •Tank coating •UHT vannjetting m.m. •www.dfgroup.nowww.dfgroup.no Overflatebehandling av tanker og liknende i virksomheter onshore, offshore og skipsindustrien.

18 8. ISOLATØRFAGET •Tekniske anlegg skal tilfredsstille krav til varmetap, kondens, lydgjennomgang og brannsikkerhet. Derfor må de isoleres. www.glavawww.glava

19 9. LIMTREFAGET •Limtre blir brukt i stadig flere typer byggekonstruksjoner som boliger, idrettshaller, kirker, industribygg, broer og kraftledningsmaster. Ved siden av byggekonstruksjoner produseres det limtre til møbler, hobbyplater, dører og vinduer. Produksjonen er en sammensatt prosess og stiller store krav til fagkunnskap. •www.byggskolen.nowww.byggskolen.no

20 10. MALERFAGET •Maleren jobber med: •Beskyttelse •Vedlikehold •Fargesetting •Dekorering •Restaurering •- av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner. •Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige materialer.

21 11. MURERFAGET I murerfaget lages nytt murverk og det rehabiliteres og restaureres gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår i også faget. De bygger og reparerer små og store hus. En murer må kunne Imuring av grunnmur, teglvegger, peiser, piper, flis og natursteinsarbeider. Man må også kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekning av gesims, fugebehandling, ildfast og syrefast muring m.m. www.muremesterforening.no www.muremesterforening.no

22 Forskjell på murarbeid og betongarbeid Forskjell på murarbeid og betongarbeid •Murarbeid med naturstein uten å bruke sement. • •Her støpes en grunnmur med sement. Det er betongarbeid

23

24 12.RENHOLDSOPERATØRFAGET •De viktigste oppgavene er regelmessig renhold, periodisk renhold, hovedrengjøring, byggrenhold og vedlikehold av ulike typer utstyr. •Man må kunne spesielle teknikker innenfor renhold som blant annet fjerning av tagging, valg av de rette rengjøringsmetoder og kjenne til de forhold som påvirker kvaliteten av renholdstjenester. •Du vil kunne arbeide i en mengde forskjellige virksomheter innenfor industri, offentlige bygg og servicebygg som for eksempel hotell. •www.telemarkblitil.nowww.telemarkblitil.no

25 13. RØRLEGGERFAGET •VVS betyr: Vann, Ventilasjon og Sanitær. •www.nrl.nowww.nrl.no

26 14. STEINFAGET •Steinfaget er delt inn i fire retninger som man må spesialiserer seg i •Bruddvirksomhet •Skiferindustri •Bearbeidingsindustri •Montering. •Arbeidet går ut på å ta ut råblokker i steinbrudd, delta i forskjellige bearbeidingsprosesser og montering av det ferdige produktet. Andre arbeidsoppgaver er sandblåsing av stein, skrifthugging, legging av gatestein og flis og m.m. •Steinhuggeren må også kunne betjene verktøy og maskiner som er nødvendig for arbeidet.

27 •Stein brukes til mye : •Gravstøtter •Gulv av heller •Søyler •Bygninger •Murer •Brosteins veier •Skulpturer

28 15. STILLASBYGGERFAGET •I stillasfaget er HMS veldig viktig. • •En som jobber med stillas må ha kunnskap innen montering av stillas og bruk av sikring. Montering av et stillas må være gjort veldig bra. Hvis det er en ting som er slurvete gjort, vil stillaset kunne løsne, noe som kan føre til alvorlige ulykker. Det er derfor alle stillas som settes opp på åpne gater skal nett for å beskyte de som går på gaten. Om ettermiddagene når arbeids dagen er over skal alle stiger som er montert til stillas gulvene taes opp og festes god slik at ikke barn kan klatre opp og skade seg. www.sts.no www.sts.no

29 16.TAKTEKKERFAGET •Taktekkeren jobber med tekking av nybygg, og rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer, som plast, asfalt, stein, tre og torv. Taktekkeren legger tak som beskytter bygninger mot snø, regn og varmetap og som oppfyller krav til spredning av brann.

30

31 17. TRELAST •Her får du kunnskaper om treteknologi, produksjon av skur- og høvellast, verktøyhold og tørking. I tillegg lærer du kvalitetssikring og bransjelære. •www.byggskolen.nowww.byggskolen.no •

32 18. TREVARE OG BYGGGINNREDNINGSFAGET •salg av trelast og byggevarer. Studiet gir kunnskaper om grunnleggende byggeteknikk, bygningsfysikk og tegningsforståelse. I tillegg lærer du om salg, kundebehandling, bedriftslære og økonomi. •www.byggskolen.nowww.byggskolen.no

33 19.TØMRERFAGET •Tømreren bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner. •Arbeidet omfatter konstruksjons- og innredningsarbeid, rehabilitering (oppgradering) og restaurering (tilbakesetting til opprinnelig tilstand) av eldre byggverk, og produksjon og montering av ferdiglagde deler i alle typer bygg. •Tømreren er viktig i mange byggeprosjekter. •Verktøylære, byggeteknikk og sikkerhetsutstyr er en viktig del av studiet. Samtidig må man lære å lese og forstå bygningstegninger - og ikke minst lære å tegne selv.

34

35 20. VENTILASJONS – OG BLIKKENSLAGERFAGET –Ventilasjon-, kobber- og blikkenslagerfaget. Handler om alle typer blikkarbeider som inngår i taktekking, takrenner, beslag og fasader. I faget inngår også ventilasjon som en viktig del. –www.byggskolen.nowww.byggskolen.no

36


Laste ned ppt "DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE INNENFOR BYGG OG ANLEGG. 1ANLEGGSFAGET 2ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 3BETONGFAGET 4FEIERFAGET 5FJELLARBEIDERFAGET 6GLASSFAGET 7INDUSTRIMALERFAGET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google