Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE"— Utskrift av presentasjonen:

1 DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE
STEINFAGET DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE BETONG FAGET MURER FAGET TØMRER Asfaltering ANLEGGS MASKINER

2 DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE INNENFOR BYGG OG ANLEGG.
ANLEGGSFAGET ANLEGGSMASKINFØRERFAGET BETONGFAGET FEIERFAGET FJELLARBEIDERFAGET GLASSFAGET INDUSTRIMALERFAGET ISOLATØRFAGET LIMTREFAGET MALERFAGET MURERFAGET RENHOLDSOPRATØRFAGET RØRLEGGERFAGET STEINFAGET STILLASBYGGERFAGET TAKTEKKERFAGET TRELASTFAGET TREVAREOGBYGGINNREDNINGSFAGET TØMRERFAGET VENTILASJONSOGBLIKKENSLAGERFAGET

3 1. ANLEGGSFAGET Anleggsfagarbeideren jobber med: Vegarbeid Grunnarbeid
Asfaltarbeid Jernbanearbeid Vann- og avløpsanlegg Arbeidet innebærer stikkings- og oppmålingsarbeider (måling av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner), enkel forskaling, armering og støping, sprengningsarbeid og masseforflytning. Anleggsfagarbeideren er en viktig del av hele prosessen i et anleggsarbeid, og tar i bruk stadig mer avansert utstyr.

4 Anlegsarbeid og anleggsmaskiner som jobber med grunnarbeid før de legger asfalt.

5 Asfaltering etter at grunnarbeid er ferdig.
Over halvparten av all asfalt som produseres i Norge, brukes på det offentlige veinettet. Resterende asfalt brukes på flyplasser, parkeringsplasser, lagerområder, gårdsplasser og til en lang rekke andre formål. Asfalt er det helt dominerende toppdekket på veier og plasser hvor det ønskes et rent og jevnt underlag for rullende og gående trafikk. Asfalt består av miljøvennlige naturprodukter som er velegnet for gjenbruk. Asfalt gjenbrukes derfor 100 % i Norge.

6 Veivals Man bruker veivalser til å trykke asfalten ned slik at den nye asfalten ligger i riktig høyde med den andre asfalten. Hvis det skal asfalteres i en bilvei som er en trafikkert strekning asfalterer man om natten for da er det lite trafikk.

7 2. ANLEGGSMASKINFØRERFAGET
Anleggsmaskinføreren: fører forskjellige maskintyper, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser, med tilhørende spesialutstyr. vedlikeholder maskinene. utfører også variert anleggsarbeid, nivellering og enklere stikking (måling av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner) bruker sikkerhetsutstyr for grøfter, løfteutstyr, komprimeringsutstyr og boreutstyr.

8 Forskjellige anleggsmaskiner
En lastebil med lang tilhenger. En stor dumper blir fraktet med en lastebil. Man transporterer store anleggsmaskiner med spesielle fraktetilhengere. En krokbil som henter og frakter containere til anleggsplasser og byggeplasser.

9 Forskjellige typer gravemaskiner.
Gravemaskiner med belter og gravemaskiner med vanlige dekk. Gravemaskiner som er åpne og gravemaskiner med tak. Små og store gravemaskiner.

10 3. BETONGFAGET Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Arbeid består av: Forskaling (støpeformer) Armering Utstøping av betong Montering av betongdeler Produksjon av betongelementer Gjenoppbygging av betong.

11

12 4. FEIERFAGET Som feier blir jobben din å utføre brannsyn/branntekniske inspeksjoner, feie piper, røykkanaler, ildsteder og ventilasjonsanlegg, justere og måle fyringsanlegg og åpne ildsteder. Du jobber ofte alene, men også til tider sammen med andre yrkesgrupper. Selv om feieryrket er et gammelt tradisjonsrikt yrke, som kan føre sine røtter tilbake til det 17. århundrede, er det fremdeles i kraftig utvikling. Man må lære om: forebyggende brannvern Skadebegrensing Ventilasjonsteknikk Fyringsteknikk Skorsteinsteknikk Vernearbeid og miljølære Etatslære

13 5.FJELLARBEIDSFAGET Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med bergrunnen.

14 Trykkbor. Slike trykkbor brukes til å bore i hardt fjell og i store og harde steiner slik at gravemaskinen kan få vekk steinen eller fjellet.

15 For å lage veier trengs mye grunnarbeid.
Her holder man på med å lage en vei og gravemaskinen graver og løfter vekk steinmasser som lastebilene kjører vekk. Tunnellaster

16 6. GLASSFAGET Glassbransjen ble organisert først i Norge i år På midten av 1960 tallet tok trevarefabrikkene over mye av monteringen av glass. Vinduene ble levert ferdig montert. Bransjen er delt opp i 2 deler der bilglassbransjen er en

17 7. INDUSTRIMALERFAGET Blåserensing
Sprøytemaling Metallisering Tank coating UHT vannjetting m.m. Overflatebehandling av tanker og liknende i virksomheter onshore, offshore og skipsindustrien.

18 8. ISOLATØRFAGET Tekniske anlegg skal tilfredsstille krav til varmetap, kondens, lydgjennomgang og brannsikkerhet. Derfor må de isoleres.

19 9. LIMTREFAGET Limtre blir brukt i stadig flere typer byggekonstruksjoner som boliger, idrettshaller, kirker, industribygg, broer og kraftledningsmaster. Ved siden av byggekonstruksjoner produseres det limtre til møbler, hobbyplater, dører og vinduer. Produksjonen er en sammensatt prosess og stiller store krav til fagkunnskap.

20 10. MALERFAGET Maleren jobber med: Beskyttelse Vedlikehold
Fargesetting Dekorering Restaurering - av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige materialer.

21 11. MURERFAGET I murerfaget lages nytt murverk og det rehabiliteres og restaureres gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår i også faget. De bygger og reparerer små og store hus. En murer må kunne Imuring av grunnmur, teglvegger, peiser, piper, flis og natursteinsarbeider. Man må også kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekning av gesims, fugebehandling, ildfast og syrefast muring m.m.

22 Forskjell på murarbeid og betongarbeid
Murarbeid med naturstein uten å bruke sement. Her støpes en grunnmur med sement. Det er betongarbeid

23

24 12.RENHOLDSOPERATØRFAGET
De viktigste oppgavene er regelmessig renhold, periodisk renhold, hovedrengjøring, byggrenhold og vedlikehold av ulike typer utstyr. Man må kunne spesielle teknikker innenfor renhold som blant annet fjerning av tagging, valg av de rette rengjøringsmetoder og kjenne til de forhold som påvirker kvaliteten av renholdstjenester. Du vil kunne arbeide i en mengde forskjellige virksomheter innenfor industri, offentlige bygg og servicebygg som for eksempel hotell.

25 13. RØRLEGGERFAGET VVS betyr: Vann, Ventilasjon og Sanitær.

26 14. STEINFAGET Steinfaget er delt inn i fire retninger som man må spesialiserer seg i Bruddvirksomhet Skiferindustri Bearbeidingsindustri Montering. Arbeidet går ut på å ta ut råblokker i steinbrudd, delta i forskjellige bearbeidingsprosesser og montering av det ferdige produktet. Andre arbeidsoppgaver er sandblåsing av stein, skrifthugging, legging av gatestein og flis og m.m. Steinhuggeren må også kunne betjene verktøy og maskiner som er nødvendig for arbeidet.

27 Stein brukes til mye : Gravstøtter Gulv av heller Søyler Bygninger Murer Brosteins veier Skulpturer

28 15. STILLASBYGGERFAGET I stillasfaget er HMS veldig viktig.
En som jobber med stillas må ha kunnskap innen montering av stillas og bruk av sikring. Montering av et stillas må være gjort veldig bra. Hvis det er en ting som er slurvete gjort, vil stillaset kunne løsne, noe som kan føre til alvorlige ulykker. Det er derfor alle stillas som settes opp på åpne gater skal nett for å beskyte de som går på gaten. Om ettermiddagene når arbeids dagen er over skal alle stiger som er montert til stillas gulvene taes opp og festes god slik at ikke barn kan klatre opp og skade seg.

29 16.TAKTEKKERFAGET Taktekkeren jobber med tekking av nybygg, og rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer, som plast, asfalt, stein, tre og torv. Taktekkeren legger tak som beskytter bygninger mot snø, regn og varmetap og som oppfyller krav til spredning av brann.

30

31 17. TRELAST Her får du kunnskaper om treteknologi, produksjon av skur- og høvellast, verktøyhold og tørking. I tillegg lærer du kvalitetssikring og bransjelære.

32 18. TREVARE OG BYGGGINNREDNINGSFAGET
salg av trelast og byggevarer. Studiet gir kunnskaper om grunnleggende byggeteknikk, bygningsfysikk og tegningsforståelse. I tillegg lærer du om salg, kundebehandling, bedriftslære og økonomi.

33 19.TØMRERFAGET Tømreren bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner. Arbeidet omfatter konstruksjons- og innredningsarbeid, rehabilitering (oppgradering) og restaurering (tilbakesetting til opprinnelig tilstand) av eldre byggverk, og produksjon og montering av ferdiglagde deler i alle typer bygg. Tømreren er viktig i mange byggeprosjekter. Verktøylære, byggeteknikk og sikkerhetsutstyr er en viktig del av studiet. Samtidig må man lære å lese og forstå bygningstegninger - og ikke minst lære å tegne selv.

34

35 20. VENTILASJONS – OG BLIKKENSLAGERFAGET
Ventilasjon-, kobber- og blikkenslagerfaget. Handler om alle typer blikkarbeider som inngår i taktekking, takrenner, beslag og fasader. I faget inngår også ventilasjon som en viktig del.

36


Laste ned ppt "DE 20 FORSKJELLIGE FAGENE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google