Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hms på byggeplass.. Bilde av byggeplass. Støv på byggeplass • FOR Å MINIMERE STØVMENGDEN VED BORING BENYTTES EN SPESIELL STØVSUGER PÅ BORRIGGENE. • DET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hms på byggeplass.. Bilde av byggeplass. Støv på byggeplass • FOR Å MINIMERE STØVMENGDEN VED BORING BENYTTES EN SPESIELL STØVSUGER PÅ BORRIGGENE. • DET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hms på byggeplass.

2 Bilde av byggeplass.

3 Støv på byggeplass • FOR Å MINIMERE STØVMENGDEN VED BORING BENYTTES EN SPESIELL STØVSUGER PÅ BORRIGGENE. • DET HJELPER MYE. I TILLEGG VANNES SALVEN ETTER SPRENGING VED HJELP AV PUMPING FRA GRUNNVANN, OGSÅ FOR Å REDUSERE STØV. • VED SÆRSKILT BEHOV VANNES OGSÅ BYGGEPLASSEN VED HJELP AV SPREDER FØR ARBEIDSDAGENS SLUTT. • PÅ GRUNN AV MENGDEN GRUNNVANN SOM TRENGER INN I TOMTEN OG KONSTANT MÅ PUMPES VEKK, ER DET IKKE MULIG Å VANNE HELE TOMTEN OVER LENGRE PERIODER. • I TILLEGG TIL HÅNDTERING AV STØV RENGJØRES SILURVEIEN MED FEIEBIL MINST EN DAG I UKEN, OG OFTERE VED SPESIELT BEHOV.

4 Ladning og sprenging • Kan være farlig vis ikke du er oppmerksom. • Nøye tildekning av sprengstoffet. • Ladning skal utføres i samsvar med salveplan. • Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i én salve. • Sprengningssted hvor salve er under ladning eller står ferdig ladet, skal være bevoktet og, om nødvendig, avsperret inntil sprengning finner sted. • Ferdig ladet salve avfyres straks alle forhold ved ladning og sikkerhet i omgivelsene er kontrollert slik at sprengning kan foregå på sikker måte. • Den med sprengningsfaglig kompetanse som har deltatt i planlegging av sprengningsarbeidet skal være tilstede når salven lades og sprenges. • Tennere fra forskjellige produsenter skal ikke brukes i samme salve. • Ved bruk av svartkruttlunte til avfyring skal det ikke nyttes kortere lunte enn 1 meter.

5 Varslingsrutine • Spesielt støyende arbeid, pigging/ sprenging/ boring. • Sirene før sprenging. • Etter sprenging, sammenhengende sirene. • Rystelser i nærliggende bygg.

6 HMS plan • Kartlegging og risikovurdering. • Krav og forutsetninger som stilles til de virksomheter som skal utføre bygg- eller anleggsarbeidet. • Relevante data for byggeplassens HMS-organisasjon med fordeling av ansvar og oppgaver. • Oversiktstegninger som viser bygg- og anleggsplassen. • Tidsplan som viser når de ulike arbeidsoppgavene skal utføres. • Beskrivelse av særlig farlige arbeidsoppgaver og hvordan de skal utføres. • Rutiner for behandling av avvik og informasjon.

7 Hva kjennetegner gode byggeprosjekter? • Færre ulykker og skader. • Økt trivsel og lavere sykefravær. • Bedre rammevilkår for bransjen. • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere. • Sikrere ferdigstillelse. • Positiv medieomtale. • Lønnsomme prosjekter.

8 Hva kjennetegner dårlige byggeprosjekter? • Skader. • Sykefravær. • Stress. • Mistrivsel. • Forsinkelser. • Tidspress. • Negativ omtale. • Skade på bygg. • Dårlig kvalitet på bygg. • Misfornøyde entreprenører. • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

9 Kilder • Google.no • Arbeidstilsynet.no


Laste ned ppt "Hms på byggeplass.. Bilde av byggeplass. Støv på byggeplass • FOR Å MINIMERE STØVMENGDEN VED BORING BENYTTES EN SPESIELL STØVSUGER PÅ BORRIGGENE. • DET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google