Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsmetoder: Observasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsmetoder: Observasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsmetoder: Observasjon
Frode Svartdal UiTø H-06 © Frode Svartdal

2 Observasjon Kvantitativ tilnærming Kvalitativ tilnærming
Data: Numeriske Eksempel: Skåre, reaksjonstid, karakter til eksamen, osv. Analyser: Statistikk (beskrivelse, slutning) Eksempel: Gjennomsnitt, gruppeforskjell, osv. Kvalitativ tilnærming Data: Ikke-numerisk beskrivelse Verbal beskrivelse, film, fortelling Analyser: Generaliseringer med eksempler

3 Observasjon - numerisk

4 Observasjon - numerisk
Antall observasjoner = 50 Gjennomsnitt = 24,14 Minimum: 9 Maksimum: 42 Standardavvik: 8,17

5 Observasjon - kvalitativ
Mail fra studentene Innholdsanalyse, verbal beskrivelse, eksempler Telefonhenvendelser Uformelle samtaler Intervju: Planlagt samtale

6 Kvalitativ - kvantitativ
Begge tilnærminger brukes ofte sammen Den ene utfyller den andre Kvantitativ + presise beskrivelser, sikre slutninger - ”ikke alt kan uttrykkes i tall” Kvalitativ + gode beskrivelser, stor kompleksitet - usikre slutninger

7 Naturalistisk observasjon
Observasjon i “naturlige” sammenhenger Feltobservasjon Fokus på et bredt spekter av atferd Kvalitativ beskrivelse og fortolkning Eksempel Rosenhan, D. (1973). “On being sane in insane places”. Science, 179,

8 Abstract, Rosenhans artikkel
AU: Rosenhan,-D-L TI: On being sane in insane places. PY: 1973 SO: Science Jan; Voln; Vol. 179(4070): PB: US: American Assn for the Advancement of Science. AB: Tested the ability of psychiatric hospital staffs to detect normal vs. "insane" behavior. 8 sane people (pseudopatients) gained secret admission to hospitals in 5 states on the East and West coasts by complaining of hearing voices. Immediately thereafter, Ss ceased all simulation of abnormality, responded honestly to questions about significant life events, and attempted to interact normally with staff members. None of the pseudopatients were detected; all but 1 was diagnosed as schizophrenic. A follow-up experiment is also described in which a hospital staff alerted to the possibility of pseudopatients judged about 10-20% of new admissions to be faking; none was an experimental pseudopatient. Notes about ward life kept by Ss in Exp. I are discussed in detail, describing its depersonalizing nature, staff avoidance of patients, and the way in which psychiatric labels distort subsequent observations of behavior. It is concluded that the hospitals impose a special environment in which the meanings of behavior can easily be misunderstood. (22 ref.) (PsycINFO Database Record (c) 2002 APA, all rights reserved)

9 Problemstillinger Deltagende observatør vs . ikke deltagende
Rosenhans “pseudopasienter”: Deltagende Skjult vs åpen observasjon Rosenhahns “pseudopasienter”: Åpen observasjon Reaktivitet: Hvordan den som observeres påvirkes av å bli observert Fortolkning: Observasjon  konklusjon

10 Systematisk observasjon
Fokus på velavgrensede atferdsformer i en avgrenset kontekst Stamming i en gruppesamtale Kvantitativ Hva skal vi definere som stamming? Hvor ofte forekommer stamming i et avgrenset tidsrom Kodesystem Kriterier for stamming, ulike typer, spesifisert måte å registrere på Eksempel: ____________

11 Kodesystem Stamming i en “sosial sammenheng” Prosedyrer Reliabilitet
Operasjonalisering Prosedyrer Hvordan går vi fram? Reliabilitet Gir ulike observatører samme skårer? Reliabilitetssjekk Utstyr Finnes utstyr for registrering?

12 Kasus-studier Fokus på et individ (eller en enhet, som en klasse, en bedrift) Bredt anlagt analyse Ofte spesielle Hjerneskade, spesiell sykdom, spesielle evner Ofte kvalitativ analyse Eksempel: ____________

13 Arkiv-forskning Eksisterende datakilder Eksempel: __________
Statistisk materiale Arkiver Aviser Internett Eksempel: __________


Laste ned ppt "Forskningsmetoder: Observasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google