Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsmetoder: Observasjon Frode Svartdal UiTø H-06 © Frode Svartdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsmetoder: Observasjon Frode Svartdal UiTø H-06 © Frode Svartdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsmetoder: Observasjon Frode Svartdal UiTø H-06 © Frode Svartdal

2 Observasjon  Kvantitativ tilnærming  Data: Numeriske  Eksempel: Skåre, reaksjonstid, karakter til eksamen, osv.  Analyser: Statistikk (beskrivelse, slutning)  Eksempel: Gjennomsnitt, gruppeforskjell, osv.  Kvalitativ tilnærming  Data: Ikke-numerisk beskrivelse  Verbal beskrivelse, film, fortelling  Analyser: Generaliseringer med eksempler

3 Observasjon - numerisk

4  Antall observasjoner = 50  Gjennomsnitt = 24,14  Minimum: 9  Maksimum: 42  Standardavvik: 8,17 ……

5 Observasjon - kvalitativ  Mail fra studentene  Innholdsanalyse, verbal beskrivelse, eksempler  Telefonhenvendelser  Uformelle samtaler  Intervju: Planlagt samtale ……

6 Kvalitativ - kvantitativ  Begge tilnærminger brukes ofte sammen  Den ene utfyller den andre  Kvantitativ  + presise beskrivelser, sikre slutninger  - ”ikke alt kan uttrykkes i tall” ……  Kvalitativ  + gode beskrivelser, stor kompleksitet  - usikre slutninger ……

7 Naturalistisk observasjon  Observasjon i “naturlige” sammenhenger  Feltobservasjon  Fokus på et bredt spekter av atferd  Kvalitativ beskrivelse og fortolkning  Eksempel  Rosenhan, D. (1973). “On being sane in insane places”. Science, 179, 250-258.

8 Abstract, Rosenhans artikkel AU: Rosenhan,-D-LRosenhan,-D-L TI: On being sane in insane places. PY: 1973 SO: Science. 1973 Jan; Voln; Vol. 179(4070): 250-258Science. 1973 Jan; Vol PB: US: American Assn for the Advancement of Science. AB: Tested the ability of psychiatric hospital staffs to detect normal vs. "insane" behavior. 8 sane people (pseudopatients) gained secret admission to hospitals in 5 states on the East and West coasts by complaining of hearing voices. Immediately thereafter, Ss ceased all simulation of abnormality, responded honestly to questions about significant life events, and attempted to interact normally with staff members. None of the pseudopatients were detected; all but 1 was diagnosed as schizophrenic. A follow-up experiment is also described in which a hospital staff alerted to the possibility of pseudopatients judged about 10-20% of new admissions to be faking; none was an experimental pseudopatient. Notes about ward life kept by Ss in Exp. I are discussed in detail, describing its depersonalizing nature, staff avoidance of patients, and the way in which psychiatric labels distort subsequent observations of behavior. It is concluded that the hospitals impose a special environment in which the meanings of behavior can easily be misunderstood. (22 ref.) (PsycINFO Database Record (c) 2002 APA, all rights reserved)

9 Problemstillinger  Deltagende observatør vs. ikke deltagende  Rosenhans “pseudopasienter”: Deltagende  Skjult vs åpen observasjon  Rosenhahns “pseudopasienter”: Åpen observasjon  Reaktivitet: Hvordan den som observeres påvirkes av å bli observert  Fortolkning: Observasjon  konklusjon

10 Systematisk observasjon  Fokus på velavgrensede atferdsformer i en avgrenset kontekst  Stamming i en gruppesamtale  Kvantitativ  Hva skal vi definere som stamming?  Hvor ofte forekommer stamming i et avgrenset tidsrom  Kodesystem  Kriterier for stamming, ulike typer, spesifisert måte å registrere på  Eksempel: ____________

11 Kodesystem  Stamming i en “sosial sammenheng”  Operasjonalisering  Prosedyrer  Hvordan går vi fram?  Reliabilitet  Gir ulike observatører samme skårer?  Reliabilitetssjekk  Utstyr  Finnes utstyr for registrering?

12 Kasus-studier  Fokus på et individ (eller en enhet, som en klasse, en bedrift)  Bredt anlagt analyse  Ofte spesielle  Hjerneskade, spesiell sykdom, spesielle evner  Ofte kvalitativ analyse  Eksempel: ____________

13 Arkiv-forskning  Eksisterende datakilder  Statistisk materiale  Arkiver  Aviser  Internett  Eksempel: __________


Laste ned ppt "Forskningsmetoder: Observasjon Frode Svartdal UiTø H-06 © Frode Svartdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google