Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD 10. desember 2013 13:00 – 14:00 Aud. Bl.5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD 10. desember 2013 13:00 – 14:00 Aud. Bl.5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD 10. desember 2013 13:00 – 14:00 Aud. Bl.5

2 Internasjonalisering inngår som en del av studieplanene: (Eks. fra Bachelor i utøvende musikk) Instituttet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. (…) Delstudiet skal benyttes som integrert del av utdanningsplanen, og erstatter de emner som studenten skulle tatt hjemme mens vedkommende er på utvekslingsopphold. NB: Internasjonaliseringsarbeid skjer også hjemme! Hvorfor utveksling?

3 Det er lagt til rette for utvekslingsopphold i gradsutdanningene (BA/MA) og videreutdanningsåret: – 5. semester av 3.årig utøvende Bachelor i musikk – Videreutdanning i utøvende musikk NB: Du må være student for å søke om utveksling! Husk søknadsfrist til IMDs studier: 15. desember  – 3. semester av Master i utøvende musikk NB:  Du må ha fullført alle emner i det normerte studieløpet forut for utvekslingssøknaden  Hovedinstrumentlærer må godkjenne/anbefale utvekslingssøknad Hvem kan søke om utveksling?

4 IMD har samarbeidspartnere i nordiske- og europeiske nettverk av musikkutdanningsinstitusjoner  NordplusMusic – Norden + Baltikum (Nordisk ministerråd)  Erasmus (+) - Europa (EU – Norge: SIU) Organiseres litt forskjellig:  Ulike stipendordninger for studentmobilitet  Ulike søknadsprosesser  Ulik håndtering i UiS-organisasjonen! Hvilke muligheter finnes?

5 http://www.nordplusmusic.net/

6 NORDPLUS – NORDEN + BALTIKUM • Samarbeidsnettverk mellom musikkutdanningsinstitusjoner i Norden 1) SIBELIUS-nettverket for klassisk musikk 2) NORDPULS for jazz/rytmisk = NordplusMusic • ANMA er samarbeidsrådet for lederne av ca 30 medlemsinsitusjoner i NordplusMusic

7 NordplusMusic: Hvordan søke om utveksling?

8 NB:

9 NordplusMusic: • Egen nettverkskoordinator • IMD må melde forventet mobilitet i nettverkskoordinator innen 5. januar for at nettverket skal kunne søke om midler • Dvs: studenter som ønsker/tenker seg å søke NordplusMusic skriver seg opp på liste i resepsjonen helst FØR jul!!

10 ERASMUS - EUROPA • Erasmus+ for høyere utdanning Erasmus+ erstatter fra 2014 EUs program for livslang læring • Universitetet i Stavanger –Internasjonalt kontor organiserer stipendordning • IMD håndterer egne samarbeidsrelasjoner/nettverk med egne søknadsprosedyrer til institusjonene • IMD mottar søknader fra egne studenter, og søker sentralt til UiS om stipend (Frister!!) • Nytt program (Erasmus+) – nye rutiner for 2014 • Overgangsordninger? • Alle nåværende avtaler nullstilles og må etableres på nytt…

11 http://www.aec-music.eu/

12 Land InstitusjonErasmus Faglig kontaktperson NORDENAlle – jf NordplusMusic- institusjonene!(Doble avlater!) ItaliaConservatorio di Santa Cecilia - Roma Elizabeth Norberg-Schulz Benevento: Conservatorio Statale di Musica Elizabeth Norberg-Schulz Frosinone Conservatorio di Musica “L. Refice” Elizabeth Norberg-Schulz Pescara: Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio" Elizabeth Norberg-Schulz Conservatorio Arrigo Boito in Parma Tor Yttredal Nederland Koninklijk Conservatorium Den Haag (Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans) Bettina Smith Conservatorium von Amsterdam (Håkon Austbø) (Codarts – Rotterdam) EnglandRNCM- Royal Northern College of Music- Manchester (Petter F. Fadnes) Slovakia VSMU Vysoká Skola Múzických Umení v Bratislave (Academy of performing Arts) SloveniaAkademija za glasbo Ljubljana (Håkon Austbø) TsjekkiaJanacek Academy of Music and performing Arts, Brno Tyskland Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelsson Bartholdy" - Leipzig Weimar: Hocschule für Musik “Franz Liszt” Erling R. Eriksen ØsterrikeUniversität für Musik und Darstellende Kunst Graz Wayne Brasel Universität Mozarteum Salzburg Jan Bjøranger Institutt for musikk og dans 2013/14 – Erasmus + (musikk)

13 Søknadsprosedyre ERASMUS+: Du kan søke 2 institusjoner! Intern søknadsfrist 25. januar! • Bruk foreløpig søknadsskjema (Erasmus 2014/15) • Søknaden leveres komplett i adm IMD • Legg ved: 1.Karakterutskrift 2.Lydopptak (ca 10-15 minutter) 3.Attester 4.Anbefaling fra instrumentallærer 5.Motivasjonsbrev 6.(kopi av pass)

14 NB: ulike prosedyrer? Vær oppmerksom på at enkeltinstitusjoner kan ha lagt om til egne søknadsprosedyrer: orienter deg derfor nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser! NB:Du må likevel levere vanlig søknad til IMD!

15 Ved utvekslingsoppholdet… • Læringsavtale skal inngås: signeres av vertsinstitusjon, hjemmeinstitusjon og studenten selv! • Læringsavtalen er grunnlaget for godkjenning/innpassing av oppholdet i egen utdanningsplan • Forhold omkring eksamensavvikling bestemmes også i læringsavtalen


Laste ned ppt "Informasjonsmøte vedr internasjonalisering IMD 10. desember 2013 13:00 – 14:00 Aud. Bl.5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google