Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Peters brev Kombinerer det daglige/praktiske med veldige syner og storarta framtidshåp Mange referanser til Skriften (GT): - Mosebøkene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Peters brev Kombinerer det daglige/praktiske med veldige syner og storarta framtidshåp Mange referanser til Skriften (GT): - Mosebøkene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Peters brev Kombinerer det daglige/praktiske med veldige syner og storarta framtidshåp Mange referanser til Skriften (GT): - Mosebøkene - Jesaja - Salmene (S-34) - Ordspråkene Referanser til personlige erfaringer - Irettesettelse av Jesus / forklarelsens berg - Vandring på vatnet - Fornektelsen / Jesu bønn om hans bevarelse

2 1. Peters brev Utvalgt til: (1.1 – 1.2) Lydighet
Oversprengning (rensing) med Jesu Kristi blod Paktsspråk: Kongen/Majesteten/Herren som inngår en pakt med et folk, der paktens ord (loven) definerer forholdet mellom kongen og folket, og beskriver folkets adferd overfor hverandre, og de fremmede

3 1. Peters brev Lydighet: Liv og gjerning (ferd) i henhold til ord som er uttalt , … vær.. hellig i all deres ferd For det er skrevet: Dere skal være hellige, for … 3.Mos.19 - 1.22, … lydighet mot sannheten …elsk.. - Jer ; Naturen oppfører seg i henhold til naturlovene = Guds pakt med den

4 1. Peters brev Oversprengning/Renselse ved Jesu Kristi blod:
Paktens grunnlag Paktens iverksettelse (innvielse) Paktens kraft … løskjøpt fra dårlig ferd arvet fra fedrene … til en ny arv 1.4, 3.9

5 1. Peters brev Framstillingen basert på: 2.Mos. 24,
førte folket fram til et møte med Gud (19.17) Gud talte til folket: Jeg er Herren din Gud, som … (20.1-2) Gav sine lover for folket (20-23)

6 1. Peters brev Lover for landet de gikk til, som også skulle prege deres ferd dit Loven skrevet, 24.4 Pakten inngått (24,6-8) Stadfestet i herlighet (24.12)

7 1. Peters brev Hvordan gikk det med folket og denne herlige lov – med dens herlige løfter for folkets ve og vel i de lovede land? Lov som oppsummert er full av kjærlighet, - Matt.22,36-40 De brøt den umiddelbart - 2. Mos Kom, gjør oss en Gud.. De vant ikke fram - Rom (en nitrist og forferdelig konstatering) Men noen vant fram (Rom.9.20; 1.Pet.2.24)

8 Peters brev Hva gjorde Gud?
Lanserte en ny og farbar vei til målet, basert på - Nåde (2.Mos.33,16-17) - Miskunnhet (2.Mos.33,19) Dette som Paulus taler om med slik stor begeistring om i Rom. 9.

9 1. Peters brev Kallet / Utvelgelsen går nå ut til alle, ikke bare jøder. Rom. 9,23-24 Det er dette Peter taler om i sitt brev

10 1. Peters brev Bærende tanke (1.11; 3.18-22; -> 4.1):
Kristi lidelser (hans blod = paktens blod) Herligheten deretter (han har faret opp til himmelen og er ved Guds høgre hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt)

11 1. Peters brev Han skal holde sine oppe (1.5) gjennom alle stormer, alle angrep, hans folk møter under vandringen i verden Ja, endog vår motstander Djevelen kan vi stå imot ”faste i troen” (5.8-9)

12 1. Peters brev Utvalgt etter Gud Faders forutviten:
Han veit alt om oss, kjenner oss totalt og fullstendig tvers gjennom Peter hadde erfart dette, Jesus visste om alt, slik Peter til sist erkjente (Joh.21.17) Likevel er vi utvalgt, på samme grunnlag som Peter: ved TRO = overgi sitt liv til opprettholdelse ved Guds makt! 1.5,7,8,9,21; 2.6,7 Holdes oppe ved tro 1.5 (Matt.14; Luk.22)

13 1. Peters brev Miskunnhet og Nåde:
Gjenfødt ved Guds ord som lever og blir (1.23) Gjenfødt til et levende håp (1.3) Håp festet i nåde (1.13) Guds folk ved Guds miskunn (2.10)

14 1. Peters brev Miskunn/Nåde virkeliggjort i Jesu lidelser, hans blod, grunnlaget for syndsforlatelse og renselse Førte oss fram til Gud (kfr. Moses 2.Mos) (3.18) For opp til himmelen (3.22; 4.11) Renset sjelen (1.22 ”havende renset”) Avdøde fra våre synder (2.24 ”værende fjernet”)

15 1. Peters brev Virkning/Gjerning i oss: Håp som bor i oss (3.15)
God samvittighet (3.16) (se også Heb ; 10.2; og kraften i en slik samvittighet: 1.Pet. 2.19) Dåpen er den gode samvittighets gjensvar til Gud (pakt med Gud) (3.21) Renselsen i Jesu blod åpnet veien for Han til å gi oss (døpe oss) med sin Ånd (Ap ) Ånden ble sendt fra himmelen (1.12)

16 1. Peters brev Gud skal gjøre og fullende sitt verk i sitt folk ved sin Ånds gjerning: I Åndens helliggjørelse til lydighet og oversprenging med Jesu Kristi blod (1.2) Ånden vitner om Kristi lidelser og herligheten deretter (1.11) Understøtter evangeliets forkynnelse (1.12) Hviler over troens folk (4.14) (som Noahs due på den rensede jord) (som Ånden over Jesus, Joh.1.33)

17 1. Peters brev Åndens helliggjørelse (I):
Elske Herren (Gud Fader, som har gjenfødt oss til sine barn) ikke kjent og dog elsker (1.8) - lære han å kjenne og lyde (1.14) - påkalle han som Far (1.17)

18 1. Peters brev Åndens helliggjørelse (II):
Elske brødrene (vår neste) - lydighet mot sannheten virker ”elsk hverandre inderlig av hjerte” (1.22) - avlegge alt som står i motsetning til brorskjærligheten (2.1) - enige, medlidende … (3.8-9) - edruelighet, tjeneste (4.7-11) - Peters eksempel (2.11; 4.12)

19 1. Peters brev Åndens helliggjørelse (II):
Ingenting her om å trekke seg bort fra fellesskapet med andre troende!! Komme sammen (2.4-5; 2.17) Grunninnstilling: - det som behager Gud (2.5 ; 2.9 ; 3.4) - ikke ”hva kan jeg få ut av det”

20 1. Peters brev Åndens helliggjørelse (III): Elske livet! (3.10….)
Elske Herren Elske brødrene Elske livet

21 1. Peters brev Peter følger profetenes forbilde i å:
Granske og ransake frelsen og nåden knyttet til Kristi lidelser og herligheten deretter ( ) Bar med seg personlige opplevelser av dette (Matt – 17.9)

22 1. Peters brev Kristi lidelser og herligheten deretter:
Grunntonen og motivasjonen i all formaning til hellig ferd – …

23 1. Peters brev Utvalgt til: Lydighet / renselse i Jesu Kristi blod
Nåde og fred i mangfoldighet Et levende håp ved J. K. oppstandelse En uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv Den frelse som er ferdig til å bli åpenbart Sjelens frelse Ære Hans underfulle lys Å leve for rettferdigheten Livets nåde Velsignelse

24 1. Peters brev Men all nådes Gud, som kalte dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse…(5.10) Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far (1.3) Fryder dere med usigelig og herliggjort glede (1.8) Glede dere med jubel (4.13)


Laste ned ppt "1. Peters brev Kombinerer det daglige/praktiske med veldige syner og storarta framtidshåp Mange referanser til Skriften (GT): - Mosebøkene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google