Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

2 Hvem er vi?  Lisbeth Schødt Sørensen  Randi Gunnerød  Molde voksenopplæringssenter Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

3 Det handler om å si det man ønsker å si, til dem man ønsker å si det, på den måten man vil og på det tidspunktet man ønsker. Gayle Porter Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

4  Alle vil kommunisere  Alle kan kommunisere noe  Kommunikasjon er like viktig som å spise, drikke og røre på seg  «Alle mennesker, uavhengig av funksjonshemning, har en grunnleggende rettighet til, gjennom kommunikasjon, å påvirke betingelsene for sin eksistens.» ( The National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

5 Hva er ASK?  A lternativ kommunikasjon: erstatter manglende funksjonell tale  S upplerende kommunikasjon: støtter eksisterende tale  K ommunikasjon Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

6 ASK  Samlingsterm for ulike metoder som brukes for å kompensere for kognitive og/eller kommunikative vansker.  Styrke forståelse og uttrykksevne  Midlertidig eller permanent  Lav- og høyteknologi  Bilder, symboler, tegn, hjelpemidler, teknikker, strategier, kroppsspråk osv.  ASK er ikke ett hjelpemiddel, men flere komponenter som sammen skal fungere Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

7 Forekomst  ca 16.000 personer i alle aldre er uten funksjonell tale på grunn av utviklingsmessige vansker (anslag 2002) I tillegg:  Mennesker med afasi  Mennesker med CP  Mennesker med erverva skader Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

8 KOMMUNIKASJON ER SÅ MANGT Ulike områder:  Kunne be om hjelp  Kunne formidle ønsker og behov  Dialog og felles fokus (snakke om…….)  Gi informasjon  Omgivelseskontroll. Viktig å kunne påvirke sine omgivelser  ………………og kanskje litt underholdning Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

9 Kommunikasjon – «toveis»  Kommunikasjon fra den som trenger ASK til samtalepartner OG  Kommunikasjon fra samtalepartner til personen som trenger ASK Viktig å sikre at dette er tilstede – ikke kun enveiskommunikasjon Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

10 Samtalepartnere  Kommunikasjon kommer ikke av seg selv…  De personer som bruker ASK har ofte et stort behov for struktur og personlig støtte for at kommunikasjonen skal lykkes.  Kommunikasjonspartnerens ansvar: - vise tillit og tro på, at personen har noe på hjertet - vise respekt - være nærværende og bruke nødvendig tid - være en god rollemodell Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

11 Utfordring! Hvordan skal vi legge til rette for en funksjonell kommunikasjon?  kommunikasjonen skal i størst mulig grad  Være spontan og faktisk kunne påvirke sine omgivelser,  fungere i naturlige miljøer / situasjoner og  fungere i samspill med omgivelsene INDIVIDUELL TILPASNING!!! VIKTIG Å TA HENSYN TIL MOTORISKE FORUTSETNINGER – SYN – HØRSEL – KOGNITIV FUNGERING (Heldigvis fins mange ideer og tips som det er mulig å ta utgangspunkt i – se ressursliste) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

12 Eksempel  Dame – ca 50 år - Fikk afasi for en del år siden - Hadde et stort ønske da hun kom til voksenopplæringa – kunne sende og svare på SMS`er Eksempel - videosnutt Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

13 Eksempel  Ung dame med autisme  Bruker ASK i sin kommunikasjon - kroppsspråk / noen enkelte lyder - Smil / blikk - foto / bilder - tegn og gester Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

14 DAGSPLAN MED SYMBOLER OG BILDER Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Tar ut bildet av gjeldende aktivitet fra dagsplanen – snakker om det før vi igangsetter det vi skal gjøre….. (felles fokus, konsentrasjon, forberedelse) En oversikt over hva som skal skje ………..

15 Velge en aktivitet ved hjelp av bilder Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød VALGTAVLE – ulike bilder til ulik tid til valg

16 Samtaleark om HUSARBEID Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Tematavle / samtaleark

17 Samtale om hvor skal vi dra på tur Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Tematavle / Samtaleark

18 Samtaleark om 17. mai Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Tematavle / samtaleark

19 Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Tematavle / samtaleark Fra boka 1000 ting å tenke på

20 Eksempel  Mann 53 år med alvorlig progredierende sykdom  Begynner å få utydelig tale  Vet at talen vil forsvinne  Har behov for løsninger for ulike behov og situasjoner Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

21 Løsninger  NN skal bruke minst mulig energi på å kommunisere rutiner, systemer etc.  Rutiner og «taus» kunnskap er tilgjengelig og kjent for alle.  Ja/nei skal brukes og forstås likt hos alle  Ja = se på personen som stiller spørsmålet. Nei=se bort  NN skal være trygg for at han har mulighet til å gi uttrykk for kroppslig ubehag etc. Mye av hans kommunikasjonsbehov med hjelpeapparatet dreier seg om ytringer knyttet til kropp.  Kroppsguide og ja/nei spørsmål Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

22

23 Forts. løsninger  Mulighet til å kommunisere andre ting enn det som er lagt inn i guidene.  Øyepeketavle  Mulighet til å kommunisere med andre gjennom epost, SMS, Internett  Datamaskin med øyestyring (Tobii med Communicator) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

24 KARTLEGGING - VIKTIG  Det er ikke lett å vite hva andre tenker, hva som er viktig å få sagt osv. Derfor er det veldig viktig å involvere personen det gjelder og nære kommunikasjonspartnere (pårørende, venner evt kollegaer) for å finne ut hva et alternativ – supplerende kommunikasjonssystem skal inneholde Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Hvordan ta vare på den gode dialogen med den som trenger et kommunikasjonshjelpemiddel?

25 Kartlegging - fortsatt  Det fins en rekke metoder til utredning av kommunikasjon, som kan benyttes i forskjellig omfang avhengig av typen kommunikasjonsnednettelse og behov Noen eksempler:  - Social network  - Pragmatisk profil  - Gemensam problemløsning  - samtalematte www.talkingmats.comwww.talkingmats.com (se under nettadresser m.m. – her finner du link til kartleggingsverktøy) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

26 Kartlegging fortsatt….  Uansett hvilken utredningsmetode som blir benyttet er det viktig å tenke på at dette aldri er en engangsforeteelse. Nye behov vil helt sikkert melde seg, og det vil være nødvendig å endre / justere kommunikasjonssystemet Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød KONTINUERLIG PROSESS!

27 HJELPEMIDLER Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød «ASK-gruppa» ved Seksjon for Nevrohabilitering

28 Tilgang til å si ja, nei, vet ikke Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

29 Bokstavtavle Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

30

31 Kommunikasjonsbøker Se video fra «Når ordene tryter» (Dart – Gøteborg)

32 Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Tematavler som passer til det enkelte sted -Fysioterapeut -Sykehus -Samtale om ulike tema -osv

33 Talemaskiner -enkle Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Step by step Abilia Vocaflex - Abilia

34 iPad  Det finnes flere apper for kommunikasjon. Grid Player er ett eksempel.  Gratis å laste ned grid player (cognita) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

35 Mer avanserte talehjelpemidler - datamaskiner Light writer (abilia) Roll talk (Abilia)

36 RollTalk  http://www.youtube.com/watch?v=jx8zvhMWK- 4#t=128 http://www.youtube.com/watch?v=jx8zvhMWK- 4#t=128 Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

37 Ha ei verktøykasse med utstyr for kommunikasjon!

38 Verktøykasse - innhold  - ja / nei (ark med bilder/symbol eller tekst)  Papir og blyant (skrive / tegne)  Bokstavtavle  Talltavle  Noen enkelte aktuelle tematavle (alt etter situasjon)  En enkelt kommunikasjonsbok – med de enkleste behovsuttrykk (tørst, sulten, smerte, varm, kald, ring….., må på do, ligger vondt…)  nettbrett (eks Ipad), med f.eks tilgang til Grid Player Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

39 Nyttige nettadresser m.m.  www.ask-loftet.no meget nyttig nettsted om ASK – gratis materiale til kopiering www.ask-loftet.no  www.isaac.no meget nyttig nettsted (under lenker kan du finne adresser til mange andre interessante nettsteder) www.isaac.no  www.statped.no (søk f.eks på alternativ supplerende kommunikasjon) www.statped.no  www.talkingmats.com www.talkingmats.com  www.naku.no www.naku.no  www.erher.no www.erher.no  www.dart-gbg.org (spennende svensk nettsted om ASK mm) www.dart-gbg.org  www.tavs.dk www.tavs.dk  www.vikom.dk www.vikom.dk  www.abilia.no (forhandler av bla. kommunikasjonshjelpemidler) www.abilia.no  Cognita.no (forhandler av bla kommunikasjonshjelpemidler  www.normedia.no trykk på fanen alternativ og supplerende kommunikasjon – skrål ned til Comminicate in print. Her får du mange gratis symboler www.normedia.no  www.kc-hil.dk Trykk fanen «download» – og her finner du ca 600 gratis symboler ARACAAC samt video i bruk av talking mats. ELLER last ned fra: http://www.tks2.no/ask/?p=2165 www.kc-hil.dkhttp://www.tks2.no/ask/?p=2165  www.gratisskole.dk/?mod=minipic (ca 1500 gratis symboler) www.gratisskole.dk/?mod=minipic  http://www.tks2.no/ask/?p=4662 lettleste nyheter med symboler (www.klartale.no – uten symboler) http://www.tks2.no/ask/?p=4662www.klartale.no Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

40  Når orden tryter – kommunikasjonsbøker ved afasi (kan bestilles via www.dart-gbg.org)www.dart-gbg.org  Youtube: Hanne snakker med øynene http://www.youtube.com/watch?v=5ZXczUfdLkshttp://www.youtube.com/watch?v=5ZXczUfdLks  Språk- og talevansker hos voksne. Bestilles hos www.vox.nowww.vox.no  Veien videre – lesebok for voksne. Marie-Lisbet Amundsen  Jeg finner ikke ordene – kommunikasjonsbok for afasirammede og for fremmedspråklige (fagforlaget)  Tusen ting å tenke på. Bestilles på Trøndelag kompetansesenter. (bok med ulike tema – med symboler KARTLEGGING: (dette er kun noen enkelte forslag)  Pragmatisk profil http://www.tavsgruppen.dk/download/pragmatiskprofil/http://www.tavsgruppen.dk/download/pragmatiskprofil/  Sosial Networks: en kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere. http://www.tks2.no/ask/?page_id=199http://www.tks2.no/ask/?page_id=199  Gemensam problemløsning vid alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Dart eller hjelpmedelsinstitutet i Sverige  Kartlegging og samtale: www.talkingmats.comwww.talkingmats.com  Videosnutt: http://www.kc-hil.dk/produkter/sporgekit-med-symboler-oger-brugerinddragelsen.htmlhttp://www.kc-hil.dk/produkter/sporgekit-med-symboler-oger-brugerinddragelsen.html  Et annet tips er: www.you.tube.com Dr. Joan Murphy using Talking Mats Original with Ianwww.you.tube.com IPAD – IPHONE:  Nyttige apper til kommunikasjon: Grid Player (gratis), Predictable (koster ca 1000), tegnordboka, tap to talk, textplate. Det fins mange apper å bruke. På www.Frambu.no fins en oversikt over aktuelle apper å bruke innen opplæring / kommunikasjon. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.www.Frambu.no  http://www.moava.org/ ideer og tips – litt av hvert http://www.moava.org/ Randi.gunneroed@molde.kommune.noRandi.gunneroed@molde.kommune.no eller lisbeth.sorensen@molde.kommune.nolisbeth.sorensen@molde.kommune.no Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

41 Takk for oss  Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød


Laste ned ppt "ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google