Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON"— Utskrift av presentasjonen:

1 ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

2 Hvem er vi? Lisbeth Schødt Sørensen Randi Gunnerød
Molde voksenopplæringssenter Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

3 Det handler om å si det man ønsker å si, til dem man ønsker å si det,
på den måten man vil og på det tidspunktet man ønsker. Gayle Porter Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

4 Alle kan kommunisere noe
Alle vil kommunisere Alle kan kommunisere noe Kommunikasjon er like viktig som å spise, drikke og røre på seg «Alle mennesker, uavhengig av funksjonshemning, har en grunnleggende rettighet til, gjennom kommunikasjon, å påvirke betingelsene for sin eksistens.» (The National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

5 Hva er ASK? Alternativ kommunikasjon: erstatter manglende funksjonell tale Supplerende kommunikasjon: støtter eksisterende tale Kommunikasjon Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

6 ASK Samlingsterm for ulike metoder som brukes for å kompensere for kognitive og/eller kommunikative vansker. Styrke forståelse og uttrykksevne Midlertidig eller permanent Lav- og høyteknologi Bilder, symboler, tegn, hjelpemidler, teknikker, strategier, kroppsspråk osv. ASK er ikke ett hjelpemiddel, men flere komponenter som sammen skal fungere Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

7 Forekomst ca personer i alle aldre er uten funksjonell tale på grunn av utviklingsmessige vansker (anslag 2002) I tillegg: Mennesker med afasi Mennesker med CP Mennesker med erverva skader Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

8 KOMMUNIKASJON ER SÅ MANGT
Ulike områder: Kunne be om hjelp Kunne formidle ønsker og behov Dialog og felles fokus (snakke om…….) Gi informasjon Omgivelseskontroll. Viktig å kunne påvirke sine omgivelser ………………og kanskje litt underholdning Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

9 Kommunikasjon – «toveis»
Kommunikasjon fra den som trenger ASK til samtalepartner OG Kommunikasjon fra samtalepartner til personen som trenger ASK Viktig å sikre at dette er tilstede – ikke kun enveiskommunikasjon Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

10 Samtalepartnere Kommunikasjon kommer ikke av seg selv…
De personer som bruker ASK har ofte et stort behov for struktur og personlig støtte for at kommunikasjonen skal lykkes. Kommunikasjonspartnerens ansvar: - vise tillit og tro på, at personen har noe på hjertet - vise respekt - være nærværende og bruke nødvendig tid - være en god rollemodell Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

11 Hvordan skal vi legge til rette for en funksjonell kommunikasjon?
Utfordring! Hvordan skal vi legge til rette for en funksjonell kommunikasjon? kommunikasjonen skal i størst mulig grad Være spontan og faktisk kunne påvirke sine omgivelser, fungere i naturlige miljøer / situasjoner og fungere i samspill med omgivelsene INDIVIDUELL TILPASNING!!! VIKTIG Å TA HENSYN TIL MOTORISKE FORUTSETNINGER – SYN – HØRSEL – KOGNITIV FUNGERING (Heldigvis fins mange ideer og tips som det er mulig å ta utgangspunkt i – se ressursliste) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

12 Eksempel Dame – ca 50 år Fikk afasi for en del år siden
Hadde et stort ønske da hun kom til voksenopplæringa – kunne sende og svare på SMS`er Eksempel - videosnutt Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

13 Eksempel Ung dame med autisme Bruker ASK i sin kommunikasjon
- kroppsspråk / noen enkelte lyder - Smil / blikk - foto / bilder - tegn og gester Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

14 DAGSPLAN MED SYMBOLER OG BILDER
Tar ut bildet av gjeldende aktivitet fra dagsplanen – snakker om det før vi igangsetter det vi skal gjøre….. (felles fokus, konsentrasjon, forberedelse) En oversikt over hva som skal skje ……….. Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

15 Velge en aktivitet ved hjelp av bilder
VALGTAVLE – ulike bilder til ulik tid til valg Velge en aktivitet ved hjelp av bilder Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

16 Tematavle / samtaleark
Samtaleark om HUSARBEID Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

17 Tematavle / Samtaleark
Samtale om hvor skal vi dra på tur Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

18 Tematavle / samtaleark
Samtaleark om 17. mai Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

19 Tematavle / samtaleark
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Fra boka 1000 ting å tenke på

20 Eksempel Mann 53 år med alvorlig progredierende sykdom
Begynner å få utydelig tale Vet at talen vil forsvinne Har behov for løsninger for ulike behov og situasjoner Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

21 Løsninger NN skal bruke minst mulig energi på å kommunisere rutiner, systemer etc. Rutiner og «taus» kunnskap er tilgjengelig og kjent for alle. Ja/nei skal brukes og forstås likt hos alle Ja = se på personen som stiller spørsmålet. Nei=se bort NN skal være trygg for at han har mulighet til å gi uttrykk for kroppslig ubehag etc. Mye av hans kommunikasjonsbehov med hjelpeapparatet dreier seg om ytringer knyttet til kropp. Kroppsguide og ja/nei spørsmål Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

22 Skal jeg ta det bort fra ansiktet?
1. Hodet? Hår? Skal jeg ta det bort fra ansiktet? 1.2. Øyne? Rusk i øynene? Vil du at jeg skal vaska dem? Er det lekkasje fra masken? Klør det? Har du vondt? 1.3. Ører? Hører du dårlig? Voks? Vann? Kløe? Vondt? 1.4. Nesen? Tørr? Tett? Vil du snyte deg? 1.5 Munnen? Fukte munnen? Skylle munnen? Vil du pusse tenner? Smøre leppene? 6. Hodet? Vondt i hodet? Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

23 Forts. løsninger Mulighet til å kommunisere andre ting enn det som er lagt inn i guidene. Øyepeketavle Mulighet til å kommunisere med andre gjennom epost, SMS, Internett Datamaskin med øyestyring (Tobii med Communicator) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

24 KARTLEGGING - VIKTIG  Det er ikke lett å vite hva andre tenker, hva som er viktig å få sagt osv. Derfor er det veldig viktig å involvere personen det gjelder og nære kommunikasjonspartnere (pårørende, venner evt kollegaer) for å finne ut hva et alternativ – supplerende kommunikasjonssystem skal inneholde Hvordan ta vare på den gode dialogen med den som trenger et kommunikasjonshjelpemiddel? Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

25 Kartlegging - fortsatt
Det fins en rekke metoder til utredning av kommunikasjon, som kan benyttes i forskjellig omfang avhengig av typen kommunikasjonsnednettelse og behov Noen eksempler: - Social network - Pragmatisk profil - Gemensam problemløsning - samtalematte (se under nettadresser m.m. – her finner du link til kartleggingsverktøy) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

26 Kartlegging fortsatt….
Uansett hvilken utredningsmetode som blir benyttet er det viktig å tenke på at dette aldri er en engangsforeteelse. Nye behov vil helt sikkert melde seg, og det vil være nødvendig å endre / justere kommunikasjonssystemet KONTINUERLIG PROSESS! Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

27 HJELPEMIDLER «ASK-gruppa» ved Seksjon for Nevrohabilitering
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

28 Tilgang til å si ja, nei, vet ikke
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

29 Bokstavtavle Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

30 Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

31 Kommunikasjonsbøker Se video fra «Når ordene tryter» (Dart – Gøteborg)
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

32 Tematavler som passer til det enkelte sted Fysioterapeut Sykehus
Samtale om ulike tema osv Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

33 Talemaskiner -enkle Vocaflex - Abilia Step by step Abilia
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

34 iPad Det finnes flere apper for kommunikasjon. Grid Player er ett eksempel. Gratis å laste ned grid player (cognita) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

35 Mer avanserte talehjelpemidler - datamaskiner
Roll talk (Abilia) Light writer (abilia) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

36 RollTalk http://www.youtube.com/watch?v=jx8zvhMWK-4#t=128
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

37 Ha ei verktøykasse med utstyr for kommunikasjon!
Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

38 Verktøykasse - innhold
- ja / nei (ark med bilder/symbol eller tekst) Papir og blyant (skrive / tegne) Bokstavtavle Talltavle Noen enkelte aktuelle tematavle (alt etter situasjon) En enkelt kommunikasjonsbok – med de enkleste behovsuttrykk (tørst, sulten, smerte, varm, kald, ring….., må på do, ligger vondt…) nettbrett (eks Ipad), med f.eks tilgang til Grid Player Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

39 Nyttige nettadresser m.m.
meget nyttig nettsted om ASK – gratis materiale til kopiering meget nyttig nettsted (under lenker kan du finne adresser til mange andre interessante nettsteder) (søk f.eks på alternativ supplerende kommunikasjon) (spennende svensk nettsted om ASK mm) (forhandler av bla. kommunikasjonshjelpemidler) Cognita.no (forhandler av bla kommunikasjonshjelpemidler trykk på fanen alternativ og supplerende kommunikasjon – skrål ned til Comminicate in print. Her får du mange gratis symboler Trykk fanen «download» – og her finner du ca 600 gratis symboler ARACAAC samt video i bruk av talking mats. ELLER last ned fra: (ca 1500 gratis symboler) lettleste nyheter med symboler ( – uten symboler) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

40 Når orden tryter – kommunikasjonsbøker ved afasi (kan bestilles via www.dart-gbg.org)
Youtube: Hanne snakker med øynene Språk- og talevansker hos voksne. Bestilles hos Veien videre – lesebok for voksne. Marie-Lisbet Amundsen Jeg finner ikke ordene – kommunikasjonsbok for afasirammede og for fremmedspråklige (fagforlaget) Tusen ting å tenke på. Bestilles på Trøndelag kompetansesenter. (bok med ulike tema – med symboler KARTLEGGING: (dette er kun noen enkelte forslag) Pragmatisk profil Sosial Networks: en kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere . Gemensam problemløsning vid alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Dart eller hjelpmedelsinstitutet i Sverige Kartlegging og samtale: Videosnutt: Et annet tips er: Dr. Joan Murphy using Talking Mats Original with Ian IPAD – IPHONE: Nyttige apper til kommunikasjon: Grid Player (gratis), Predictable (koster ca 1000), tegnordboka, tap to talk, textplate. Det fins mange apper å bruke. På fins en oversikt over aktuelle apper å bruke innen opplæring / kommunikasjon. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon. ideer og tips – litt av hvert eller Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

41 Takk for oss  Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød


Laste ned ppt "ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google