Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Case som metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Case som metode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Case som metode

2 Dette skal vi lære noe om
Hva er et case? Fordeler med case Faser i casearbeid Hva kjennetegner et godt case? Varianter Case som eksempel Case som oppdrag Klassisk case Verktøy for å utvikle case

3 Hva er et case? Et tilfelle, hendelse, situasjon Virkelighetsnært
Noe som har hendt En situasjon – med problem(er) Beslutninger skal fattes Flere aktører med ulike interesser Åpent

4 Fordeler Minner om ”virkeligheten”
Lærer å tenke selvstendig, ta beslutninger Skaper studentaktivitet, innlevelse, opplevelse Tetter teori-praksis-gapet Spennende og artig Evne til å se sammenhenger og mønstre

5 Faser i casearbeid Problemdefinisjon Problemanalyse Løsningsarbeid
Hva er problemet/problemene? Grupper dem Velg problem(er) Problemanalyse Hva handler de valgte problemene om? Løsningsarbeid Skisser tiltak for å løse problemene

6 En god caseoppgave Fanger oppmerksomheten, vil vite mer!
Fokus på konsekvenser av hendelsesforløpet i spesifikke situasjoner Fremhever spenninger mellom ulike synspunkter og dilemmaer (ikke fasit) Får studenten til å bry seg, identifisere seg Autentisk og troverdig Casen ender åpent i en uavklart situasjon

7 1. Case som eksempel Du presenterer et case med relevante problemstillinger (tekst, video) Blir eksempel Deltakerne lytter til din problemanalyse og løsninger Eller de kan summe sammen (aktivitetsskifte)

8 2. Case som læringsoppdrag
Du presenterer et case med relevante problemstillinger (tekst, video) Deltakerne jobber med caset, anvender teori og erfaring (jfr FASENE) Deltakerne oppsummerer og viser hvordan de har tenkt og besluttet over situasjonen

9 3. Klassisk case-metode Du presenterer et case med relevante problemstillinger (tekst, video) Deltakerne forbereder seg individuelt Deltakerne diskuterer i smågrupper (kollokvie) Case-seminar ledes av lærer i plenum Bruker ofte resonneringsmodell

10 Metodens historie Harvard fra 1870 Angloamerikansk lovsystem, case law
Åpne, autentiske problemer og situasjonsbeskrivelser – kjerneaktiviteter Egnet til diskusjon Etter hvert spredde casemetoden seg til flere fag, blant annet businessfag

11 3 faser 1) Jobber med caseindividuelt - casen kan være omfattende (10-30 sider + utregninger) 2) Smågrupper - diskuterer hvordan de har arbeidet med casen - hva de har kommet frem til, uklarheter? - drøfter og sammenligner  ideer og innfallsvinkler er målet, ikke felles forståelse 3) Case-seminaret (hovedarena) delt min - lærer leder seminaret - Bruker bestemt tanke- og analysemodell i klassediskusjonen - Dette for å strukturere det som kommer frem - Hensikt: trene studentene i analyse, faglige vurderinger Innledingsfrasen = ”Hva handler denne situasjonen om?” NB! Kan også gå løs på caset direkte, uten trinn 1 og 2, men da må studentene kjenne metodikken godt fra før, samt at caset må være enklere. Eksempel kan være: avslutningscase til plenumdiskusjon på slutten av forelesningen Maufette-Leenders, Erskine og Lendeers 1997, ref etter Pettersen 2005:174

12 Resonneringsverktøy Synliggjøre for politikere? Pettersen 2005:175
Om tanke- og analysemodell i klassediskusjonen Synliggjøre for politikere? - Dette for å strukturere - Hensikt: trene studentene - Innledingsfrasen = ”Hva handler denne situasjonen om?” - Pkt 8) fylles ut ettersom det dukker opp spørsmål ila seminaret  kan brukes som oppgaver til kommende arbeidskrav - Etter analysen velger man handlingsalternativ og utformer plan for gjennomføring Pettersen 2005:175

13 Verktøy for caseutvikling
Begrepsdimensjon Teorier, begreper og metoder Analytisk dimensjon Hvor krevende er det å identifiser problemet og handlingsvalgene? Oppdrag: Hensikt: Lære å tilpasse case til målgruppa si og situasjonen Analysere et gitt eksempel på tekst- og videocase Lage et case basert på kuben – argumenter for dette Casecuben, et hjelpemiddel Fokus på caseoppgavens kompleksitet Kan også brukes til utforming av PBL-oppgaver Vurderer kompleksitet i lys av tre dimensjoner Analytisk dimensjon - Hvor krevende er det for studenten å identifisere og vurdere temaene, problemstillingene og handlingsvalgene i casen? Enkel: gitt handlingsvalg, studenten skal bare vurdere om det er korrekt eller ukorrekt løsning på problemet Vanskeligere: mulige handlingsvalg antydet, studenten må vurdere og begrunne det beste valget Vanskeligst: åpen situasjonsbeskrivelse, studenten må vurdere om noe må gjøres, hvilke muligheter som finnes og hva som bør velges Begrepsdimensjon - Hvilke begreper, teorier og metoder/prosedyrer er relevante og nødvendige for å forstå og velge iverksette tiltak i den gitte situasjonen? - vil være relativt, men oppgaver som retter seg mot en eller to enkle begreper enklest, vanskeligst er case hvor begreper er fra mange ulike fagområder Presentasjonsdimensjon Casets utforming og design Langt, omfattende, innholdsrikt, flere medier? Eller kort og greit? Presentasjonsdimensjon Utforming Leenders og Erskine 1989, ref. etter Pettersen 2005:178)

14 Presentasjonsdimensjonen
Pettersen 2005:179

15 Diskusjonsoppgave Menn, kreft og seksualitet Ingunn jobber på urologisk avdeling. Hun er ny i jobben og usikker på en hel del. Til avdelingen kommer mange menn som har seksuelle problemer pga sin kreftsykdom. Hun føler seg usikker på hvordan hun skal tilnærme seg slike problemstillinger ovenfor pasienten. Hun er blyg på området. Ikke er hun helt sikker på hvilke problemstillinger som er aktuelle heller. Ingunn jobber sammen med erfarne folk, hun lurer på om de snakker med pasientene om dette. Men fra ledelsens side er det ingen som ”tar tak i dette”. Hun har ikke fått veiledning. Hun har sett at noen på avdelingen deler ut brosjyrer med informasjon til mennene som har kreft. Det virker som om pasientene er deprimerte og redd for ”manndommen” sin.

16 Situasjonsbeskrivelse Trygd og velferd
Marit – 83 år gammel sjukepleier – steller for de tre søsknene sine, 81, 86 og 88 år, en blind, en annen sterkt pleietrengende. Med Marit sin innsats kan de alle bo hjemme. Marit får hjelp av en timelønnet hjemmehjelp til de tunge løfta. Hjemmesykepleier har daglig tilsyn med søsknene, resten av døgnet er det Marit som har ansvar for dem. Alle søskena, inkludert Marit, får trekk i pensjonen sin for utgifter til hjemmehjelp. Mange involverte Mange problemstillinger Faglig omfattende

17 Kasustikk Olav 50 år har den siste tida hatt vondt i brystet og er redd for å ikke få puste. De to siste ukene har han flere ganger gått hjem fra arbeidet på grunn av kvelningsfornemmelser. Han ringte kona si, Eva, på kontoret, fordi han var redd for å være alene hjemme. Han er redd for å dø. Faren hans døde av hjerteinnfarkt da han var 60 år.


Laste ned ppt "Case som metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google