Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Case som metode. Dette skal vi lære noe om 1.Hva er et case? 2.Fordeler med case 3.Faser i casearbeid 4.Hva kjennetegner et godt case? 5.Varianter •Case.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Case som metode. Dette skal vi lære noe om 1.Hva er et case? 2.Fordeler med case 3.Faser i casearbeid 4.Hva kjennetegner et godt case? 5.Varianter •Case."— Utskrift av presentasjonen:

1 Case som metode

2 Dette skal vi lære noe om 1.Hva er et case? 2.Fordeler med case 3.Faser i casearbeid 4.Hva kjennetegner et godt case? 5.Varianter •Case som eksempel •Case som oppdrag •Klassisk case 6.Verktøy for å utvikle case

3 Hva er et case? •Et tilfelle, hendelse, situasjon •Virkelighetsnært •Noe som har hendt •En situasjon – med problem(er) •Beslutninger skal fattes •Flere aktører med ulike interesser •Åpent

4 Fordeler •Minner om ”virkeligheten” •Lærer å tenke selvstendig, ta beslutninger •Skaper studentaktivitet, innlevelse, opplevelse •Tetter teori-praksis-gapet •Spennende og artig •Evne til å se sammenhenger og mønstre

5 Faser i casearbeid 1.Problemdefinisjon •Hva er problemet/problemene? •Grupper dem •Velg problem(er) 2.Problemanalyse •Hva handler de valgte problemene om? 3.Løsningsarbeid •Skisser tiltak for å løse problemene

6 En god caseoppgave •Fanger oppmerksomheten, vil vite mer! •Fokus på konsekvenser av hendelsesforløpet i spesifikke situasjoner •Fremhever spenninger mellom ulike synspunkter og dilemmaer (ikke fasit) •Får studenten til å bry seg, identifisere seg •Autentisk og troverdig •Casen ender åpent i en uavklart situasjon

7 1. Case som eksempel 1.Du presenterer et case med relevante problemstillinger (tekst, video) 2.Blir eksempel 3.Deltakerne lytter til din problemanalyse og løsninger 4.Eller de kan summe sammen (aktivitetsskifte)

8 2. Case som læringsoppdrag 1.Du presenterer et case med relevante problemstillinger (tekst, video) 2.Deltakerne jobber med caset, anvender teori og erfaring (jfr FASENE) 3.Deltakerne oppsummerer og viser hvordan de har tenkt og besluttet over situasjonen

9 1.Du presenterer et case med relevante problemstillinger (tekst, video) 2.Deltakerne forbereder seg individuelt 3.Deltakerne diskuterer i smågrupper (kollokvie) 4.Case-seminar ledes av lærer i plenum 5.Bruker ofte resonneringsmodell 3. Klassisk case-metode

10 Metodens historie •Harvard fra 1870 –Angloamerikansk lovsystem, case law –Åpne, autentiske problemer og situasjonsbeskrivelser – kjerneaktiviteter –Egnet til diskusjon –Etter hvert spredde casemetoden seg til flere fag, blant annet businessfag

11 Maufette-Leenders, Erskine og Lendeers 1997, ref etter Pettersen 2005:174

12 Resonneringsverktøy Pettersen 2005:175

13 Verktøy for caseutvikling Presentasjonsdimensjon Utforming Analytisk dimensjon Hvor krevende er det å identifiser problemet og handlingsvalgene? Begrepsdimensjon Teorier, begreper og metoder Leenders og Erskine 1989, ref. etter Pettersen 2005:178)

14 Presentasjonsdimensjonen Pettersen 2005:179

15 Diskusjonsoppgave Menn, kreft og seksualitet Ingunn jobber på urologisk avdeling. Hun er ny i jobben og usikker på en hel del. Til avdelingen kommer mange menn som har seksuelle problemer pga sin kreftsykdom. Hun føler seg usikker på hvordan hun skal tilnærme seg slike problemstillinger ovenfor pasienten. Hun er blyg på området. Ikke er hun helt sikker på hvilke problemstillinger som er aktuelle heller. Ingunn jobber sammen med erfarne folk, hun lurer på om de snakker med pasientene om dette. Men fra ledelsens side er det ingen som ”tar tak i dette”. Hun har ikke fått veiledning. Hun har sett at noen på avdelingen deler ut brosjyrer med informasjon til mennene som har kreft. Det virker som om pasientene er deprimerte og redd for ”manndommen” sin.

16 Situasjonsbeskrivelse Trygd og velferd Marit – 83 år gammel sjukepleier – steller for de tre søsknene sine, 81, 86 og 88 år, en blind, en annen sterkt pleietrengende. Med Marit sin innsats kan de alle bo hjemme. Marit får hjelp av en timelønnet hjemmehjelp til de tunge løfta. Hjemmesykepleier har daglig tilsyn med søsknene, resten av døgnet er det Marit som har ansvar for dem. Alle søskena, inkludert Marit, får trekk i pensjonen sin for utgifter til hjemmehjelp.

17 Kasustikk Olav 50 år har den siste tida hatt vondt i brystet og er redd for å ikke få puste. De to siste ukene har han flere ganger gått hjem fra arbeidet på grunn av kvelningsfornemmelser. Han ringte kona si, Eva, på kontoret, fordi han var redd for å være alene hjemme. Han er redd for å dø. Faren hans døde av hjerteinnfarkt da han var 60 år.


Laste ned ppt "Case som metode. Dette skal vi lære noe om 1.Hva er et case? 2.Fordeler med case 3.Faser i casearbeid 4.Hva kjennetegner et godt case? 5.Varianter •Case."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google