Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2009 Kulturanalyse: et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker. Magid Al-Araki, 2. opplag 2009. NB!  Figurene på første side er fra boka Kulturanalyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2009 Kulturanalyse: et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker. Magid Al-Araki, 2. opplag 2009. NB!  Figurene på første side er fra boka Kulturanalyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 2009 Kulturanalyse: et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker. Magid Al-Araki, 2. opplag 2009. NB!  Figurene på første side er fra boka Kulturanalyse (s. 46 og 128).  Lysarkene 2 og 3 fornyer ovennevnte figurer.  Lysarkene 5 og 6 utvider forutsetningene for kulturdialog.  Bruke pilene for å navigere.

2 Selv-erkjennelse: To figurer settes sammen: side 46 og 128 i boken Kulturanalyse

3 I hver sammenheng agerer «magefølelser» gjennom Integrerende, Tlpassende, Beregnende og Aavvisende stiler. Figurene på side 46 og 128 Side 97 og 128Side 97 og 128 Samhandlings- identiteter

4 Figuren på side 46 og 128 N. Luhmann, G. Kelly, W. Bion, Ibn Khaldun osv Side 97 og 128Side 97 og 128

5 Kommunikasjonsprosess

6 SPAR-MED-OPP-RETT

7 Opponenter ? Beslutningsprosess (styringsansvar)Kommunikasjonsprosess (medarbeideransvar) Produksjonsprosess (effektivitet og kvalitetssikring)Innovasjonsprosess (ansvar for endring) Involvering i beslutningstakingSamarbeid og utvikling av samkvem Eterspørsel og endringskongruensArbeidsforhold og organisasjonslæring

8 LISAS EIE

9 Lokalisering  Et problem må lokaliseres så korrekt som mulig slik at det kan drøftes der det først og fremst eksisterer. Aktuelle spørsmål er:  I hvilken avdeling i organisasjonen befinner problemet seg eller hvor i omgivelsene kan det lokaliseres?  Hvor presist kan problemet lokaliseres i denne konteksten? Identifisering  Identifisering består av å finne frem til problemets bestanddeler. Sentrale spørsmål er;  Hva består problemet i, hvordan arter det seg, hvor godt kan vi beskrive det og hva er drivkraften bak problemet?  Hvordan kan problemet i seg selv beskrives, og i hvilken kontekst oppstår det?  Hvor kompleks er konteksten problemet diskuteres i?  Hvilken teknikk kan vi bruke for å identifisere variablene problemet består av? (MØVK, SOAS, SWOT etc)

10 LISAS EIE Sammenligning  Aktuelle spørsmål er:  Har andre hatt tilsvarende problem?  Hvordan har de i så fall taklet det? Analyse;  Sentrale spørsmål er;  Hva er resultatet hittil etter gjennomgang av fasene ovenfor?  Skal problemet avgrenses?  Hvilke årsakssammenhenger kan vi avlede?  Trenger vi et verktøy/modell for å sortere problemets bestanddeler  Kan problemet illustreres geometrisk (i Oktografen)?

11 LISAS EIE Samsvar med virkeligheten  Aktuelle spørsmål er:  Er analysen troverdig og i samsvar med virkeligheten slik vi opplever den?  Er løsningsforslagene vi har valgt gjennomførbare?  Hvordan vil situasjonen endre seg når problemet er løst og hva blir konsekvensene?  Hvordan vi organisasjonssystemene kommunisere etter gjennomføringen? Eiendomsforhold ;  Sentrale spørsmål er;  Hvem eier problemet?  Hvem sitt ansvar er det?

12 LISAS EIE Implementering  Aktuelle spørsmål er:  Trenger vi hjelpemidler som ROS-analyse, Gantt-diagram, PERT, CPM eller lignende i gjennomføringsfasen?  Hvem har ansvar for at problemet blir løst?  Hvilke tiltak skal iversettes? Evaluering  Sentrale spørsmål er;  Oppnådde vi målene eller ønskene vi satte oss?  Kan vi dokumentere at problemet er løst?  Evalueringen kan skje både under veies og ved slutten. Under veis tar de form av resultatvurderinger som baner vei for for videre implementering.

13 Gruppeoppgave Anvend verktøyet LISAS EIE på den foreliggende organisasjonsgjennomgangen og diskuter problemstillinger som:  Er problemet lokalisert – Hvor er det?  Er problemet identifisert – Hva består det av?  Hvordan ser problemet ut sammenlignet med andre organisasjoner?  Er problemet analysert. Finnes det årsakssammenhenger. Hva slags verktøy er brukt/kan brukes?  Er analysen troverdig og i samsvar med virkeligheten?  Hvem eier problemet?  Hvordan kan en løsning implementeres? Trengs det verktøy i implementeringsfasen?  Hvordan kan evalueringen gjøres?

14 Trygghet

15 Oppmerksomhet

16 LEAD 1. Orientering gj. ryggsekkviten 2. Selvaktelse 3. Trygghet 4. Oppmerk- somhet 5. Forståelse 6. Kulturmiksarena Og nettverksbygging Niklas Luhmann LEAD Lytte Entusiasme Dirigere Argumentere


Laste ned ppt "2009 Kulturanalyse: et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker. Magid Al-Araki, 2. opplag 2009. NB!  Figurene på første side er fra boka Kulturanalyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google