Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Røa Bandy Styre med utvidete arbeidsgrupper og ressurspersoner 2004-2005 sesongen Formann Økonomi og Julekalender Material og Banefordeling Anlegg og bane-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Røa Bandy Styre med utvidete arbeidsgrupper og ressurspersoner 2004-2005 sesongen Formann Økonomi og Julekalender Material og Banefordeling Anlegg og bane-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Røa Bandy Styre med utvidete arbeidsgrupper og ressurspersoner 2004-2005 sesongen Formann Økonomi og Julekalender Material og Banefordeling Anlegg og bane- materiell Sportslig og faglig Rekruttering og Jentebandy Medlemsregister og Kioskdrift A-laget – Sportslig Leder Arrangements kommite Røa Subaru Cup, Miljø-kveld, Bandyens Dag og SkøyteDisco: Kiosk og grill : Hanne Sekretæriat og gjennomføring:Knut-Are Bane og materiell : Lars, Einar Speaker og underholdning:Erling Inv., Påmelding & Kampoppsett: Thomas Økonomi og parkering:Kjell Ressurspersoner for: Deltagelese mot hovedstyre: Erling, Lars, Thomas Deltagelse mot krets og forbund: Lars, Thomas, Steve, Knut-Are, Geir-Olav Bandy WEB: ? Is-maskin & Brøyting: Anders Kiosk: Gerd, Elise Sprøyting: Røa merkeklær: Elise Thomas PeterSteveKnut-AreGeir Olav NN Jens L. HanneEinar A.

2 Ansvarsoppgaver og leveranser - 1 •Økonomi og Julekalender –Ansvarlig for føring, oversikt, utbetalinger, oppfølging mot budsjett –Ansvarlig for oppfølging mot hovedlaget og alltreningen for innbet., utbet., regnskapsavsl. og budsjett osv. –Ansvarlig for at Røa Bandy for sine avtalte inntekter til rett tid fra: •Respektive Økonomiansv. Pr. Røa arrangement, sponsorer, hovedlaget, alltreningen, aktive, dugnadsgrupper osv. –Revisor for regnskaper fra respektive Røa arrangement –Ansvarlig for gjennomføring av Julekalender-prosjektet dvs.: •Sette igang sponsorinnhenting, bestille kalendere, fordele kalendere, innsamling av penger og ikke solgte kalendere etc. –Viktig bidragsyter som Ideemaker for nye inntekter!!! –Målsetning: God og solid inntektsside. Kontroll på kostnadene. Røa Bandy skal drive med overskudd !!!

3 Ansvarsoppgaver og leveranser - 2 •Material og Banefordeling –Ansvarlig for materialet tilhørende Røa Bandy som angår lag og utøvere, administrasjon/sekretæriat som: •Drakter, keeperutstyr, køller, baller, 1ste.-hjelpsutstyr, Kontor-material for arrangement av Røa Subaru cup, Bandy’ns dag osv. –Ansvarlig for banefordeling (treningstider, kamper, arrangementer etc.) Røa-banen, og fordeling av kunst-is. Utarbeide oversiktlige lister som legges på WEB’en –Bestille kunst-is ved behov og i henhold til tilgjengelige midler og prioriteter satt sammen med styret –Ansvarlig for at refunderingssøknad sendes der midler kan søkes erstattet/kompensert (bla. Oslo kommune innen 1/5 ?) –Ansvarlig for sekretæriatet under Røa Subaru Cup og Bandy’ns dag –Viktig deltager og miljøskaper på Røa MIljøkveld –Målsetning: Godt og tilpasset is- og banetilbud til alle. Moderne og velholdt utstyr til alle lag.

4 Ansvarsoppgaver og leveranser - 3 •Anlegg og Banemateriell –Ansvarlig for Røa-anlegget inkludert materiale med maskinpark samt drift og vedlikehold. Her inngår bl.a.: •Traktor m. tilbehør, vannmaskiner, garasje, vanningsanlegg m. Slange, Lys, gjerder, vant, mål, slipemaskin, merking av banen •Kontakt mot Oslo kommune og sørge for maksimering av deres tjenester •Ansvarlig for drift av anlegget: Vanning, måking, snørydding •Lage budsjett, samt maksimere økonomiske prioritering lagt sammen med styret –Lage og distribuere en vanningsliste, samt skape eierskap til og sørge for at vanning blir utført i henhold til listen. Listen skal beskrive vanning pr. Dag gjennom vinteren med angitt ansvarlig lag og person per lag som er ansvarlig for hver dag. Legge dette på WEB’en –Gjennomføre kurs i Vanning, bruk av traktor og vannmaskin for utvalgte. –Lage og avtale beredskapslister med telefonnr. Og kvalisert personell ved snøfall, spesielle værsituasjoner, spesielle arrangement for måking, ekstra vanning med slange og/eller vannmaskin etc. Gjøre dette tilgjengelig på WEB –Tilpasse generell banedrift til banefordeling med henblikk på trening, kamper, miljøkveld, Røa Subaru CUp, andre arrangementer etc. –Målsetning: Til en hver tid gode is-, kamp- og treningsforhold. Første og mest stabile naturisbane på Østlandet. Mange som bidrar.

5 Ansvarsoppgaver og leveranser - 4 •Sportslig og Faglig innhold –Lage treningsmateriell, gjennomføre opplæring og hjelpe nye og mer erfarne trenere og oppmenn i å få mer kvalitet, bandy faglig innhold og profesjonalitet i trening og coaching –Arrangere og motivere for deltagelse fra Røa på forbundstreninger og kurs. Få spesielt med nye personer fra de yngre lagene –Arrangere dommerkurs, motivere smågutt og guttespillere for å bli dommere for de yngre lagene. Utarbeide en dommerliste med telefonnr., kompensasjon pr. Kamp etc. Som gjøres tilgjengelig for alle på WEB. –Målsetning: Øke Bandy-kunnskap, skape bedre treninger, sikre flere engasjerte foreldre, godt tilbud av egne dommere

6 Ansvarsoppgaver og leveranser - 5 •Rekruttering og Jentebandy –Ansvarlig for at flest mulig fra Alltreningen året før kommer over i Røa Bandy på et aldersbestemt lag. –Sørge for at det motiveres for og inviteres til bandy i Røa fra alle (3. klassinger ?) på alle tilstøtende skoler for første års bandy i September og Oktober –Sette opp hensiktsmessige lag pr. Klasse og skole og finne foreldre som kan være trenere og oppmenn –Arrangere allmøte for foreldrene, introdusere de til Røa-Bandy, overlevere treningsmateriale og annen info til de nye trenerne og oppmennene og sørge for at hvert lag kommer igang. –Motivere ekstra for Jentebandy i Røa og arbeide aktivt for at vi kan samle jenter med egne sammenkomster/treninger o.l. over flere alderstrinn for å kunne danne egne jentelag. –Målsetning er 3 lag pr. Alderstrinn med muligheten for ett 4 jentelag pr. alderstrinn eller kombinert over to alderstrinn.

7 Ansvarsoppgaver og leveranser - 6 •Medlemsregister og Kioskdrift –Ansvarlig for Medlemsregisteret på WEB’en: •Ansvarlig for å drive inn oppdaterte lister over aktive med adresser og tlf.nr. pr. lag og årgang med, basert på disse listene holde medlemsregisteret oppdatert •Sammen med Økonomiansvarlig sende ut treningsavgifter og purre disse •Ansvarlig for registrering og påmelding av lag i kretsserien og norgesmesterskap gjøres i August/September •Ansvarlig for registrering og innbetaling av riktig antall lisenser med forsikring til Bandy-forbundet, gjøres i Sept./Oktober. Spillerlisenser må være reg. før første kamp ! –Ansvarlig for Kioskdrift: •Organisere vaktlister pr. Lag for kiosk hver lørdag gjennom hele sesongen •Ansvarlig for at Kiosken til en hver tid har nødvendige varer som ønskes selges •Organiser pølse- og solbergtoddyvakter på miljøkveldene på fredager •Organisere kiosk og grill med bemanning, salgskorps, kake- og vaffelbakere på: –Røa Subaru Cup, Bandy’ns dag, Skøytedisco –Holde regnskap for det som er i Røa regi og levere overskudd til økonomisjef –Målsetning: Skape miljø og ”åpent” hus på Røa. Kioskdriften skal være en inntektskilde til lagkassene og til Røa Bandy.

8 Ansvarsoppgaver og leveranser - 7 •A-laget - Sportslig leder –Ansvarlig for A-laget –Organisere og være en pådriver for at A-laget igjen VIL og SKAL satse seriøst •Forlange at treningstimene utnyttes og at oppmøtet skjerpes –Bistå og være en pådriver for at A-laget får opp egne inntekter (sponsorer, dugnad etc.) slik at A-laget igjen får midler til å satse –Lage eget budsjett for A-laget –Målsetning: Få opp treningsiver, vinne kamper, rykke opp i 2. divisjon og tiltrekke seg ny spillere.


Laste ned ppt "Røa Bandy Styre med utvidete arbeidsgrupper og ressurspersoner 2004-2005 sesongen Formann Økonomi og Julekalender Material og Banefordeling Anlegg og bane-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google