Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Langtidsplan 2009 - 2012 Mål Anlegg Kompetanse Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Langtidsplan 2009 - 2012 Mål Anlegg Kompetanse Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Langtidsplan 2009 - 2012 Mål Anlegg Kompetanse Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 1

2 Langtidsplan 2009 - 2012 * Oppgradert fra langtidsplanen 2007 – 2010 Oppgradert med Forbundstingets vedtak 2008 Press på IK’ene, lokale IR og kommuner Befeste gym og turns posisjon som basisidrett Søke samarbeid med barnehager, SFO, skoler og andre idretter 2 Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets

3 Visjon og virksomhetsidè Gymnastikk og turn skal være en idrett som favner alle i felles idrettsglede. Grunnlaget legges i gym og turn Bedre kvaliteten på alle aktivitetstilbud Bidra til at det bygges basishaller Øke antall medlemmer med 5 % hvert år Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 3

4 Gymnastikk Fokus på grunnleggende motorisk trening for barn Utfordrende trening og fokus på mestring for andre Økt deltakelse på alle stevner og festivaler (+ 5 %) Motivere lagene og arrangere samlinger Utdanne trenere og ledere Stimulere til samarbeid (trening og program) Spre kunnskap om gymnastikk og turn Søke hjelp og samarbeid for integrering Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 4

5 Konkurranse Flere lag som tilbyr konkurranseaktivitet Øke antall utøvere i kretsen (+ 10 %) Oversikt over ressurspersoner og kompetanse * Fremme samarbeid mellom lag og trenere Heve kompetansen i alle ledd Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 5

6 Kompetanse og utdanning Gjennomføre lederutdanning i minst 10 lag Ha trenere, ledere og dommere på høyt nivå Videreutvikle og markedsføre kurs Utdanne flere trenere på trener-1 nivå * Markedsføre NGTF’s lederutdanning * Legge ut kurstilbud på hjemmesider Registrere trenere og søke rullering Stimulere til kompetanseutvikling på basishaller Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 6

7 Utstyr og anlegg Kretsen skal ha kompetanse på anlegg Kretsen skal bistå NGTF/IK/IR i anleggssaker Alle lag skal ha ønsket treningsmulighet og HMS Få bygget minst 4 basis-/turnhaller i kretsen Motivere lagene til å utarbeide behovsanalyser Påvirke regionale og lokale myndigheter Følge opp arbeidet i Oslo Idrettshaller A/S Utdanne basistrenere Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 7

8 Markedsføring Gymnastikk og turn skal være kjent som den beste basisidretten God og jevn informasjonsflyt mellom lag og krets Økt synlighet i media Utveksle erfaringer, kompetanse og eksempler Oppdatere kretsens hjemmesider, med bl.a. medieklipp og linker Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 8


Laste ned ppt "Langtidsplan 2009 - 2012 Mål Anlegg Kompetanse Kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google