Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER 2007-2008. Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder 2007-2008, alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER 2007-2008. Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder 2007-2008, alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER

2 Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder , alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3 Allmenne, øk.og adm. Fag/Studiespesialisering % Idrettsfag % Musikk, dans og drama % Alternativ opplæring % Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag % Design og håndverksfag/Formgivingsfag % Elektrofag % Helse- og sosialfag % Medier og kommunikasjon % Teknikk og industriell produksjon/Mekaniske fag % Nauturbruk % Restaurant og matfag % Service og samferdsel % Totalt % Studieforberedende retninger % Yrkesfaglige retninger % Kilde: Vigo/Hyperion

3 Elever prosentvis fordelt på utdanningsprogram i Vest-Agder, alle trinn Kilde: Vigo/Hyperion

4 Utdanningsprogram Allmenne, øk.og adm. Fag/Studiespesialisering41 % 40 % Idrettsfag7 %6 %5 % Musikk, dans og drama4 %3 % Alternativ opplæring3 % 0 % Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag8 % Design og håndverksfag/Formgivingsfag4 %5 %8 % Elektrofag4 % Helse- og sosialfag10 % 11 % Medier og kommunikasjon4 % 3 % Teknikk og ind. produksjon/Mek. fag/Kjemi- og prosessfag7 %8 %10 % Naturbruk1 % Restaurant- og matfag/Hotell og næringsmiddelfag3 %4 % Service og samferdsel/Salg og service4 %3 % 100,0 % Studieforberedende retninger har økt sin andel fra 48 % i , til 51 % i til 52 % i inneværende skoleår. Elever fordelt på utdanningsprogram Vest-Agder – utvikling tre siste skoleår Kilde: Vigo/Hyperion

5 Elevtall fordelt på skoler – utvikling tre siste skoleår BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE EILERT SUNDT VIDEREGÅENDE SKOLE FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE GIMLE VIDEREGÅENDE SKOLE KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE 1395 KVADRATUREN SKOLESENTER KVINESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE LYNGDAL VIDEREGÅENDE SKOLE MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE Total Kilde: Vigo/Hyperion

6 Antall elever i Vest-Agder – aldersfordelt Kilde: Vigo/Hyperion Alder≤ ≥26Totalt Almenne, øk. Og adm.fag/Studiespesialisering Alternativ opplæring Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag Design og håndverksfag/Formgivingsfag Elektrofag Helse- og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Teknikk og ind. produksjon/ Mekaniske fag Musikk, dans og drama Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Totalt

7 Kjønnsfordeling – elever Vest-Agder Av alle elevene i videregående opplæring i Vest-Agder er totalt er 51 % jenter og 49 % gutter Kilde: Vigo/Hyperion

8 Utradisjonelle utdanningsvalg Elever i Vest-Agder følger i store trekk tradisjonelle yrkesvalg sammenlignet med landet for øvrig, men andelen guttesøkere VG1 helse- og sosialfag blant gutter lå mer enn 3 prosent lavere enn landsgjennomsnittet i Når det gjelder jenter og tradisjonelle ”guttefag” søkte en større andel jenter i Vest-Agder (8,2 %) til elektrofag i 2007 enn landsgjennomsnittet (5,7 %). Kilde: Vigo/Hyperion

9 Kommunetilhørighet elever på skole i Vest-Agder KristiansandMandalFarsundFlekkefjordVenneslaSongdalenSøgneMarnadalÅseralAudnedal BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE EILERT SUNDT VIDEREGÅENDE SKOLE12165 FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE KVADRATUREN SKOLESENTER KVINESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE 170 LYNGDAL VIDEREGÅENDE SKOLE MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE Totalt LindesnesLyngdalHægebostadKvinesdalSirdalAust-AgderRogalandØvrige fylkerTotalt BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE EILERT SUNDT VIDEREGÅENDE SKOLE FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE KVADRATUREN SKOLESENTER KVINESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE LYNGDAL VIDEREGÅENDE SKOLE MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE Totalt Kilde: Vigo/Hyperion

10 Elever sluttet per utdanningsprogram i Vest-Agder, alle trinn Antall * Allmenne, øk.og adm.fag/Studiespesialisering Idrettsfag534 Musikk, dans og drama250 Alternativ opplæring930 Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag Design og håndverksfag/Formgivingsfag71534 Elektrofag048 Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon10136 Naturbruk303 Restaurant- og matfag/Hotell og næringsmiddelfag92326 Service og samferdsel/Salg og service Teknikk og ind.prod/Mek.fag/Kjemi- og prosessfag Totalt *) Tall for er per Kilde: Vigo/Hyperion

11 Elever sluttet per utdanningsprogram i Vest-Agder, alle trinn Prosent * Allmenne, øk.og adm. fag/Studiespesialisering1,2 %1,6 %2,2 % Idrettsfag1,2 %0,8 %1,3 % Musikk, dans og drama0,9 %2,5 %0,0 % Alternativ opplæring4,1 %1,8 %0,0 % Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag2,6 %4,3 %3,6 % Design og håndverksfag/Formgivingsfag2,9 %4,3 %7,0 % Elektrofag0,0 %1,5 %3,2 % Helse- og sosialfag4,3 %6,3 %6,2 % Medier og kommunikasjon3,6 %5,6 %3,0 % Naturbruk4,5 %0,0 %5,2 % Restaurant- og matfag/Hotell og næringsm.fag5,0 %9,9 %9,5 % Service og samferdsel/Salg og service7,5 %6,7 %8,9 % Teknikk og ind. prod./Mek.fag/Kjemi- og prosessfag4,1 %8,3 %6,9 % Totalt2,4 %3,5 %4,1 % *) Tall for er per

12 Elever sluttet – sammenligning Vest-Agder - landsbasis Bemerk; tall på denne side gjelder per kalenderår, mens foregående tall på elever som har sluttet gjelder skoleår. Kilde: SSB/Kostra

13 Valg av utdanningsprogram etter VG1 Tabellen viser hvor stor andel av elevene på yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram på VG1 som valgte samme program på VG2 i Kilde: SSB/Kostra

14 Omvalg – elever på VG1 Vest-Agder og landsbasis Kilde: SSB/Kostra

15 Gjennomstrømming Gjennomstrømming i videregående opplæring er definert som den delen som har bestått sluttkompetanse frå videregående opplæring i løpet av normert tid for det aktuelle opplæringsløpet Kilde: Utdanningsdirektoratet

16 Gjennomstrømming Sammenligning Vest-Agder – nasjonalt 2006 Det er høyest andel jenter i Vest-Agder som fullfører på normert tid, 64 % jenter mot 56 % gutter. På landsbasis er det 65 % av jentene som fullfører på normert tid mot 50% av guttene. Kilde: Utdanningsdirektoratet

17 Karakterstatistikk videregående skole Vest-Agder S. eks.M. eks.St. pkt.S. eks.M. eks.St. pkt.S. eks.M. eks.St. pkt. NorskHele landet3,24,13,73,24,23,73,24,13,7 Vest-Agder3,34,33,83,24,33,73,24,43,7 FremmedspråkHele landet3,34,23,73,34,23,73,24,33,7 Vest-Agder3,24,43,73,24,43,73,24,33,7 RealfagHele landet3,343,63,243,63,33,93,6 Vest-Agder3,343,63,13,93,63,23,83,6 DatafagHele landet3,34,23,83,14,13,83,44,23,8 Vest-Agder3,74,74,13,44,343,64,64 Studieretningsfag forøvrigHele landet3,34,23,83,34,23,83,34,13,8 Vest-Agder3,44,13,83,44,23,93,44,13,9 Karakterstatistikk for foreligger foreløpig ikke Kilde: Utdanningsdirektoratet.


Laste ned ppt "ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER 2007-2008. Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder 2007-2008, alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google