Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER 2007-2008. Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder 2007-2008, alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER 2007-2008. Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder 2007-2008, alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER 2007-2008

2 Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder 2007-2008, alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3 Allmenne, øk.og adm. Fag/Studiespesialisering859787975262141 % Idrettsfag1461451304217 % Musikk, dans og drama8671672244 % Alternativ opplæring11458482203 % Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag276218 4948 % Design og håndverksfag/Formgivingsfag10563702384 % Elektrofag125109132474 % Helse- og sosialfag3042437962610 % Medier og kommunikasjon10386912804 % Teknikk og industriell produksjon/Mekaniske fag260188114597 % Nauturbruk253011661 % Restaurant og matfag9881 1793 % Service og samferdsel115126 2414 % Totalt2616220514956316100 % Studieforberedende retninger109110031172326652 % Yrkesfaglige retninger15251202323305048 % Kilde: Vigo/Hyperion

3 Elever prosentvis fordelt på utdanningsprogram 2007-2008 i Vest-Agder, alle trinn Kilde: Vigo/Hyperion

4 Utdanningsprogram 2007-20082006-20072005-2006 Allmenne, øk.og adm. Fag/Studiespesialisering41 % 40 % Idrettsfag7 %6 %5 % Musikk, dans og drama4 %3 % Alternativ opplæring3 % 0 % Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag8 % Design og håndverksfag/Formgivingsfag4 %5 %8 % Elektrofag4 % Helse- og sosialfag10 % 11 % Medier og kommunikasjon4 % 3 % Teknikk og ind. produksjon/Mek. fag/Kjemi- og prosessfag7 %8 %10 % Naturbruk1 % Restaurant- og matfag/Hotell og næringsmiddelfag3 %4 % Service og samferdsel/Salg og service4 %3 % 100,0 % Studieforberedende retninger har økt sin andel fra 48 % i 2005-2006, til 51 % i 2006-2007 til 52 % i inneværende skoleår. Elever fordelt på utdanningsprogram Vest-Agder – utvikling tre siste skoleår Kilde: Vigo/Hyperion

5 Elevtall fordelt på skoler – utvikling tre siste skoleår 2005-20062006-20072007-2008 BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE828784 EILERT SUNDT VIDEREGÅENDE SKOLE271247220 FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE412413436 GIMLE VIDEREGÅENDE SKOLE683712 KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE571623 KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE 1395 KVADRATUREN SKOLESENTER900865853 KVINESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE148157182 LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE135111110 LYNGDAL VIDEREGÅENDE SKOLE138141138 MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE815784767 SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE10010390 SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE143179152 TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE846832758 VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE497480526 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE618647605 Total635963816316 Kilde: Vigo/Hyperion

6 Antall elever i Vest-Agder – aldersfordelt Kilde: Vigo/Hyperion Alder≤ 1617181920-25≥26Totalt Almenne, øk. Og adm.fag/Studiespesialisering828783864905332621 Alternativ opplæring53704134220220 Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag238192371791494 Design og håndverksfag/Formgivingsfag7767701590238 Elektrofag1131091825 247 Helse- og sosialfag22320411138428626 Idrettsfag144142129411421 Medier og kommunikasjon91 781640280 Teknikk og ind. produksjon/ Mekaniske fag2111674217184459 Musikk, dans og drama7975673 224 Naturbruk23211552 66 Restaurant- og matfag777813452179 Service og samferdsel8211429106 241 Totalt223921131514255176196316

7 Kjønnsfordeling – elever Vest-Agder 2007-2008 Av alle elevene i videregående opplæring i Vest-Agder er totalt er 51 % jenter og 49 % gutter Kilde: Vigo/Hyperion

8 Utradisjonelle utdanningsvalg Elever i Vest-Agder følger i store trekk tradisjonelle yrkesvalg sammenlignet med landet for øvrig, men andelen guttesøkere VG1 helse- og sosialfag blant gutter lå mer enn 3 prosent lavere enn landsgjennomsnittet i 2007. Når det gjelder jenter og tradisjonelle ”guttefag” søkte en større andel jenter i Vest-Agder (8,2 %) til elektrofag i 2007 enn landsgjennomsnittet (5,7 %). Kilde: Vigo/Hyperion

9 Kommunetilhørighet elever på skole i Vest-Agder KristiansandMandalFarsundFlekkefjordVenneslaSongdalenSøgneMarnadalÅseralAudnedal BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE22 2131333 EILERT SUNDT VIDEREGÅENDE SKOLE12165 FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE213245 KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE1 1194 22165140 2 KVADRATUREN SKOLESENTER5811981375874112 KVINESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE2 23442 1 LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE 170 LYNGDAL VIDEREGÅENDE SKOLE5125312 4 MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE1350115391660 6 SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE4 3 1141 SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE74132 25441 2 TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE529157152486073 VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE1352123413111 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE4847131034383 3 Totalt2951568306309469227375902051 LindesnesLyngdalHægebostadKvinesdalSirdalAust-AgderRogalandØvrige fylkerTotalt BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE1 243 084 EILERT SUNDT VIDEREGÅENDE SKOLE 54 0223 FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE11 1148 631439 KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE 1 1428 21389 KVADRATUREN SKOLESENTER75 2 4416856 KVINESDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 30 713 30179 LISTA VIDEREGÅENDE SKOLE 34 5 0110 LYNGDAL VIDEREGÅENDE SKOLE58433 1 1138 MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE13814 3 512777 SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 21221432590 SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE13 5 0152 TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE112 3012759 VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE11 2511516 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE6 3 12 1605 Totalt1612283120637164102216316 Kilde: Vigo/Hyperion

10 Elever sluttet per utdanningsprogram i Vest-Agder, alle trinn Antall 2007-2008*2006-20072005-2006 Allmenne, øk.og adm.fag/Studiespesialisering314356 Idrettsfag534 Musikk, dans og drama250 Alternativ opplæring930 Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag132318 Design og håndverksfag/Formgivingsfag71534 Elektrofag048 Helse- og sosialfag274045 Medier og kommunikasjon10136 Naturbruk303 Restaurant- og matfag/Hotell og næringsmiddelfag92326 Service og samferdsel/Salg og service181317 Teknikk og ind.prod/Mek.fag/Kjemi- og prosessfag194042 Totalt153225259 *) Tall for 2007-2008 er per 25.03.08 Kilde: Vigo/Hyperion

11 Elever sluttet per utdanningsprogram i Vest-Agder, alle trinn Prosent 2007-2008*2006-20072005-2006 Allmenne, øk.og adm. fag/Studiespesialisering1,2 %1,6 %2,2 % Idrettsfag1,2 %0,8 %1,3 % Musikk, dans og drama0,9 %2,5 %0,0 % Alternativ opplæring4,1 %1,8 %0,0 % Bygg- og anleggsteknikk/Byggfag2,6 %4,3 %3,6 % Design og håndverksfag/Formgivingsfag2,9 %4,3 %7,0 % Elektrofag0,0 %1,5 %3,2 % Helse- og sosialfag4,3 %6,3 %6,2 % Medier og kommunikasjon3,6 %5,6 %3,0 % Naturbruk4,5 %0,0 %5,2 % Restaurant- og matfag/Hotell og næringsm.fag5,0 %9,9 %9,5 % Service og samferdsel/Salg og service7,5 %6,7 %8,9 % Teknikk og ind. prod./Mek.fag/Kjemi- og prosessfag4,1 %8,3 %6,9 % Totalt2,4 %3,5 %4,1 % *) Tall for 2007-2008 er per 25.03.08

12 Elever sluttet – sammenligning Vest-Agder - landsbasis Bemerk; tall på denne side gjelder per kalenderår, mens foregående tall på elever som har sluttet gjelder skoleår. Kilde: SSB/Kostra

13 Valg av utdanningsprogram etter VG1 Tabellen viser hvor stor andel av elevene på yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram på VG1 som valgte samme program på VG2 i 2007. Kilde: SSB/Kostra

14 Omvalg – elever på VG1 Vest-Agder og landsbasis Kilde: SSB/Kostra

15 Gjennomstrømming 2004-2006 Gjennomstrømming i videregående opplæring er definert som den delen som har bestått sluttkompetanse frå videregående opplæring i løpet av normert tid for det aktuelle opplæringsløpet Kilde: Utdanningsdirektoratet

16 Gjennomstrømming Sammenligning Vest-Agder – nasjonalt 2006 Det er høyest andel jenter i Vest-Agder som fullfører på normert tid, 64 % jenter mot 56 % gutter. På landsbasis er det 65 % av jentene som fullfører på normert tid mot 50% av guttene. Kilde: Utdanningsdirektoratet

17 Karakterstatistikk videregående skole Vest-Agder 2003-20042004-20052005-2006 S. eks.M. eks.St. pkt.S. eks.M. eks.St. pkt.S. eks.M. eks.St. pkt. NorskHele landet3,24,13,73,24,23,73,24,13,7 Vest-Agder3,34,33,83,24,33,73,24,43,7 FremmedspråkHele landet3,34,23,73,34,23,73,24,33,7 Vest-Agder3,24,43,73,24,43,73,24,33,7 RealfagHele landet3,343,63,243,63,33,93,6 Vest-Agder3,343,63,13,93,63,23,83,6 DatafagHele landet3,34,23,83,14,13,83,44,23,8 Vest-Agder3,74,74,13,44,343,64,64 Studieretningsfag forøvrigHele landet3,34,23,83,34,23,83,34,13,8 Vest-Agder3,44,13,83,44,23,93,44,13,9 Karakterstatistikk for 2006-2007 foreligger foreløpig ikke Kilde: Utdanningsdirektoratet.


Laste ned ppt "ELEVER VIDEREGÅENDE SKOLER VEST-AGDER 2007-2008. Antall elever fordelt på studieretning/program i Vest-Agder 2007-2008, alle trinn UtdanningsprogramVG1VG2VG3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google