Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb. Side 2 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Innkalling til årsmøte i Norsk 11:Meter klubb Tid: Onsd. 29.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb. Side 2 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Innkalling til årsmøte i Norsk 11:Meter klubb Tid: Onsd. 29."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb

2 Side 2 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Innkalling til årsmøte i Norsk 11:Meter klubb Tid: Onsd. 29. januar kl. 1800 Sted: Dronningen (klubben) Agenda 1.Styrets beretning 2.Regnskap 2002 og budsjett 2003 3.Fastsettelse av medlemskontigent 2003 4.Terminliste og NorgesCup 2003 5.Status for utstyrsbank 6.Forslag om internasjonal nummerering av båtene 7.Forslag om endring av bunnstoffregelen 8.Valg av nytt styre 9.Seiltaktikk og teori av Kristoffer Spone (North Sails Norge)

3 Side 3 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 1. Styrets beretning  Som i 2001 har vi også i år 2002 hatt en fin vekst i 11:Meter-klassen, og er nå 34 båter i Norge. Vi har flere deltakere på regattabanen enn noen gang, og opplever en kraftig økende interesse for klassen.  Vi har i år gjennomført VM i Oslo med KNS som arrangør, og det ble lagt ned mye jobb i forkant med jevnlige møter med KNS. VM`et ble meget vellykket, både for 11:Meterklubben og for KNS. Frivillige i 11:Meterklubben gjorde en kjempeinnsats, bl.a. for å skaffe sponsorer – og vi vil spesielt takke Iver Wallèn for hans engasjement for å få til dette !!!  I Drøbak er det fortsatt et bra giv og de har lykkes med å få til et meget positivt miljø for klassen,- og medvirker sterkt til det sosiale under våre samlinger!  Vi er nå såpass mange båter på Østlandsområdet at vi ikke har hatt problemer med å stille med 20 Norske båter i NM.

4 Side 4 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 1. Styrets beretning  Vi er nå noen skritt nærmere med ”utstyrsbanken” vi snakket om i fjor. Vi ser på dette som meget viktig ved for eksempel mastebrudd eller lignende. Claus Landmark har fått ansvaret for dette.  Vi er i dialog med With Marine med forespørsel om de kan ha en mast tilgjengelig, men har ikke sett oss råd til dette da den må kjøpes av klubben.  Maler for kjøl og ror er tilgjengelig i styret.  Styret har jobbet med KNS i mange år for å flytte 11:Meterklassen nærmere land. Endelig har vi lykkes med dette og ”Firstclass-bryggen” blir nå utvidet slik at alle kjølbåtene blir liggende samlet på denne ! Vil derfor anbefale alle som tenker på å flytte båten sin til Dronningen om å være tidlig ute !

5 Side 5 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 1. Styrets beretning  Klubben er avhengig av oppdaterte adresselister. Dette er av medlemmenes egen interesse i forhold til å motta informasjon. Gi beskjed dersom du flytter, bytter mail- adresse etc.  Vår internet adresse: www.11mod.info

6 Side 6 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Regnskap for Norsk 11:meter Klubb 2002 INNTEKTERUTGIFTER Klasse Kont.54 000,-Int. Klasseklubb21 547,- Salg av klær 2 091,-NM11 928,- Salg annet 5 250,-VM 4 000,- Renteinntekter 1 049,-T-Shirts, frakt. Ol.55 891,- Fordring KNS29 032,-Administrativt10 127,- Overskudd VM18 000,-Omkost. Bank 922,- _______________________________ SUM Inntekter 109 422,-SUM Utgifter 104 415,- RESULTAT 5007,-

7 Side 7 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Regnskap for Norsk 11:meter Klubb 2002 EIENDELER ÅR 2002ÅR 2001 Bank14 194,-30 424,- Kontanter 0,- 0,- Fordringer47 032,- 0,- Printer 0,- 928,- Klær 0,- 2 000,- _______________________ SUM EIENDELER61 226,-33 352,-

8 Side 8 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Regnskap for Norsk 11:meter Klubb 2002 GJELD og EGENKAPITAL ÅR 2002ÅR 2001 Egenkapital30 424,-19 581,- Kortsiktig fordringer 0,- 928,- Lev. Gjeld25 795,- 2 000,- Årsresultat 5 007,- 10 843,- _______________________ SUM GJELD og EGENKAPITAL61 226,-33 352,-

9 Side 9 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Regnskap for Norsk 11:meter Klubb 2002 BUDSJETT 2003 INNTEKTERUTGIFTER Klasse Kont.40 000,-Int. Klasseklubb15 000,- Sponsor ?,-Sosialt NM 5 000,- Div. salg 5 000,-Premier NC 5 000,- Renteinntekter 1 000,-Markedsføring 0,- _______________________Admin. 8 000,- SUM Inntekter46 000,- Bank Kost. 1 000,- _______________________________ SUM Utgifter34 000,- RESULTAT12 000,-

10 Side 10 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Medlemskontigent 2003  MedlemskontingentKr.2000.-  Medlemskontigent innbetales til : Norsk 11 mod klubb v/ ?  Konto # 7023.05.42110 Innen 1. mars !!!! (2003)

11 Side 11 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 4. Terminliste og Norges Cup 2003 ArrangementDatoSted Isbryter'n3. maiDrøbakNC/Sesongåpning Oslo sf. vårregatta10. - 11. maiOsloFleet Aker Brygge Cup23. - 25. maiOsloNC KNS vårregatta31. mai - 1. juniOsloFleet Færderseilasen 13. - 14. juni Oslo/Horten NC Norgesmesterskap 27. - 29. juni Drøbak NC Hankø Race Week 3. - 6. juli Hankø NC Svenske Mesterskapet3. – 6. AugStrømstadFleet Europamesterskap 7. – 10.august StrømstadNC Oslo Sf Høstregatta 23. - 24. august Oslo NC North Sails Cup 6. -7. september Asker NC Nesodden Høstcup 20. - 21. sept SteileneNC Uteligger’n4. oktoberDrøbakFleet/Sesongavslutning NC = Norges Cup, totalt 9 regattaer hvorav 6 er tellende (3 stryk).  Norges Cup for 2003 skal bestå av totalt 9 seilaser hvorav 3 kan strykes (6 tellende). Poengsystemet blir det samme som i fjor (lavpoeng).

12 Side 12 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 5. Utstyrsbank  11:Meter dealer: Claus Landmark  Kan skaffe de fleste deler til båten gjennom Finessa / Rolf Gyhlenius, samt alle øvrige standarddeler fra Harken, Lewmar etc. Ved at jeg forhandler alt relevant 11:M utstyr vil jeg gjerne gi netto-priser til 11:M klubben dersom formidling kan skje i organiserte former.  Videre vil jeg sammen med importøren kunne gi super super pris på Silva (bedre enn prisene 11:M klubben har i dag).  Dagens tilbud på fall og skjøter fra Robship FSE – 8mm toppkvalitet 100%dynema ………….. kr 29.90 pr. m inkl mva.  For øvrig har vi en helt ny komplett mast på lager og kan skaffe flere. Leveringstiden er 4-5 uker. Med vennlig hilsen Claus Landmark

13 Side 13 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 6. Internasjonal nummerering  Det er kommet inn forslag om at båtene skal ha seilnummer i henhold til internasjonale nummer. Styret støtter forslaget.  Begrunnelse: –Det vil gjøre det enklere å holde oversikt over båtene ved skifte av eier. –Det er uvanlig å bruke nasjonale NSF nummer på klassebåter.  Fremgangsmåte: Overgangen skal skje gradvis etter som seil skiftes ut, men senest i løpet sesongen 2004.  NSF må godkjenne endringene.

14 Side 14 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 7. Bunnstoffregelen Endring av “Bunnstoff regelen” slik at en hvilken som helst maling kan tillates under vannlinjen på 11:Metere. Frist for å stemme er 15. februar. [OLD] 3.2.1 The hull shall be painting below the waterline. The paint shall fully cover the gel coat area under the water. The paint shall be antifouling except in areas where antifouling is not permitted a) A chartered boat which has been cleaned and worked with prior to a regatta by the chartered and the old bottom paint therefore has disappeared may sail for 15 days without repainting the underwater body after the day the boat is launched b) A boat that is registered and used in areas where antifouling bottom paint is not legal may sail in regattas without antifouling bottom paint. [NEW] 3.2.1 The hull shall be painted below the waterline. The paint shall fully cover the gel coat area under the water. Any paint can be used.

15 Side 15 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb 8. Forslag til styre for 2003 Styrets målsetning blir fortsatt å utvikle klassen som kanskje den ledende kjølbåt- klasse nasjonalt og internasjonalt Formann; Halvor Smith  Overordnet styring av klubbens og klassens utvikling og drift  Kontakt NSF, Seilforeninger, Int. 11:mod klubb, andre klasseklubber  Kontakt med seilblader Nestformann; Eyvind Aker  Støtte til styring og drift av klubben  Formidling av nye og brukte båter  Tekniske klasseregler Webansvarlig; Kristian Fæste  Ansvarlig for Internet- sider  Adresselister  Oppdatere rankingresultater Klassemåler; Nina Braaten  Styret jobber her for å få inn en ny kandidat til dette vervet Regnskap; Nina Braaten  Føre klubbens regnskap og sørge for at medlemskontigenten blir innbetalt  Sosialt; Hans Holst/ Eli Reinholdtsen  Sosiale arrangementer ved rankingregattaer

16 Side 16 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Årsrapport 2002 Norsk 11 mod Klubb


Laste ned ppt "Side 1 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb. Side 2 Årsrapport 2002 © Norsk 11 mod Klubb Innkalling til årsmøte i Norsk 11:Meter klubb Tid: Onsd. 29."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google