Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og Humanistisk fakultet Del 3 Kildekritikk ved Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og Humanistisk fakultet Del 3 Kildekritikk ved Universitetsbiblioteket i Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og Humanistisk fakultet Del 3 Kildekritikk ved Universitetsbiblioteket i Tromsø

2 KILDEKRITIKK - FORMÅL  Informasjonsavgrensning  Rask og effektiv tilgang  Kritisk vurdering av kilder og informasjon  Integrering (av kilder i eget arbeid)  Anvendelse – referanseteknikker – etikk  Opphavsrett  Det særegne ved web-kilder

3 HVA ER EN KILDE?  Kildebegrepet  Kilder og litteratur  Samtidige/fortidige kilder  Observasjon eller overlevering (primær- og sekundærkilder)  Kildens nærhet til saksforholdet i tid og rom (tidssammenheng) (førstehånds- og andrehåndskilder)

4 SPØRSMÅL TIL KILDEN  Er kilden å stole på?  Hvem har forfattet dokumentet?  Kildens kommunikative trekk – hvem er adressanten? Motiver og interesser  Dokumentasjon – hvilke referanser anvendes?  Oppdatert faktainformasjon

5 KILDETYPER 1  Deskriptive (kognitive) kilder: faktaforhold (beskrivende)  Normative kilder: verdibaserte kilder, vurderende innhold Ofte kombinasjon av beskrivende og vurderende elementer i en og samme kilde

6 KILDETYPER 2  Naturfenomen  Levninger (skapt av mennesker) Menneskeskapte kilder:  Språklige kilder  Ikke-språklige kilder

7 KILDETYPER 3 Språklige kilder: -Skriftlige (papir- og nettbaserte) -Muntlige Ikke-språklige kilder: -Gjenstander (fysiske rester, artefakter) -Ikonografisk materiale ( malerier, fotografier, tegninger, symboler, piktogram)

8 Skriftlige og muntlige kilder Skriftlige kilder  Utrykte (primære)  Trykte (sekundære) Muntlige kilder  Minne  Tradisjon

9 HEURISTIKK (finnekunst) Hvor finner vi kildene: -Bibliotekene -Arkivene -Museene -Internett (www) Og hvordan er de tilgjengeliggjort - Ordningsprinsipper – for eksempel emneportaler for å navigere unna støy på nettet.

10 BESTEMMELSE AV KILDER  Opphavsbestemmelse  Innholdsbestemmelse  Vurdert i forhold til bruksverdi (anvendelighet)

11 OPPHAV  Hvem står bak kilden?  Angir kilden tid og sted?  Herkomst – hvor kommer den fra?  Er kilden ekte?  Pålitelighet?  Formål – hvorfor er den skapt?  Seriøsitet?

12 INNHOLD  Teksttolkning  Meningsbærende budskap  Sammenlikning med andre tekster om samme emne (kontroll)  Sammenlikne med flere uavhengige kilder  Kontekstualisering – hvilken større sammenheng inngår kilden i?

13 ANVENDELIGHET  Relevans (i forhold til problemstilling)  Troverdighet  Vitneverdi  Primær- eller sekundærkilde  Pålitelighet  Grad av objektivitet  Oppdatert viten  Etterprøvbarhet

14 HVORDAN SØKE I ELEKTRONISKE KILDER  Valg av emneportal eller søkemotor  Søkestrategi (ut fra hvor du befinner deg i studieprosessen)  Rask surfing  Dype dykk  Bred søking

15 REFERANSETEKNIKKER  Korrekt og nøyaktig gjengivelse (sitat)  Du har sitatrett!  Kilden skal oppgis (lokaliseringsinformasjon)  Åndsverkloven og opphavsretten gjelder også for kilder på www  Vis respekt for opphavsretten!  God skikk tilsier henvisning til opphavsperson og nettsteddata (URL)  Tidspunktet for bruk av kilden (lenkesjekk)

16 SITATRETT OG SITATBRUK RETTSLIGE RETNINGSLINJER OG FAGETISKE NORMER FOR HENVISNING Fra åndsverkloven § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentlig verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.” Dette betyr at du kan sitere uten å be forfatteren eller opphavet om tillatelse eller betale vederlag. Men siteringen må være begrenset i omfang. Enten du siterer, gjengir eller bruker andres synspunkter og ideer, skal opphavspersonen krediteres!

17 WEBOGRAFI Webografi (lokalisert 06.09.04) Professor Arnljot Strømme Svendsen: Norsk skamplett (”Stain on Norwegian reputation”), kronikk i Dagbladet 20/7–2002 http://www.dagbladet.no/kultur/2002/07/20/343491.html Uskyldige hekser (”Innocent witches”) – kronikk i Bergens Tidende av Professor Jan Brøgger http://www.bt.no/meninger/kronikk/article93853 “Heksekone” – The 9 June 2002 unveiling in Anda, Sogn og Fjordane http://www.hyen.com/heksemonument.htm Some witch–trials in Sogn og Fjordane http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon /1689822.html About the witch–hunt in early modern Finnmark http://www.ub.uit.no/fag/historie/christma.htm

18 Sjekkliste ved elektroniske kilder 1  Domenenavnet. Hvem er ansvarlig?  Hvilke kvalitetssikrende rammer har nettstedet? (institusjon, forlag, privat eller…)  ”Løkskrellemetoden” (http://www.ub.uit.no/northernlights/eng/maps00.htm)  Presentasjon av budskapet ( lay-out, logo, språk)  Hvem har forfattet dokumentet? (bakgrunn, kompetanse, seriøsitet)

19 Elektroniske kilder 2  Når er stedet opprettet og oppdatert?  Søke- og hjelpefunksjoner (ved større tekstmengder)?  Interaktiv kommunikasjon (mulighet for feedback, e-post adresse)  Partiskhet  Målgruppe for nettstedet  Tilstrebes objektivitet?

20 Elektroniske kilder 3  Hvilke referanser anvendes?  Primær informasjon eller kopier fra andre?  Manipulert innhold?  Er lenkene fri for råte? (hyperlenkefunksjoner)  Web-stedets stabilitet? Ofte ”nede”?  Inneholder stedet en FAQ?  Utskriftsmeny?  Og viktigst: Informasjonskvaliteten (i forhold til ditt behov)

21 KILDEKRITIKK - OPPSUMMERT  Datering  Hvilken type kilde (primær el. sekundær)  Hvorfor er kilden produsert?  Hvilken sammenheng inngår den i?  Partsinnlegg eller nøytral?  Troverdighet?  Én kilde er ingen kilde”  Undersøk kilden med et mistenksomt blikk  Hvem står bak? (offentlig eller privat)

22 KILDEHENVISNINGER  Bertnes, Pål A. : Faglig informasjon på Internett – kvalitet og kritikk, Oslo, Abstrakt forlag, 2003 (kap.5)  Hoem, Jon: Informasjonsdesign: for digitale medier, Bergen, Infodesign.no, 2002 (s.162- 180)  Kjeldstadli, Knut: Fortida er ikke hva den engang var. En innføring i historiefaget Oslo, Universitetsforlaget, 1999 (kap. 12)  Torvund, Olav: Opphavsrett – en introduksjon www.torvund.net/artikler/art-opphav.asp www.torvund.net/artikler/art-opphav.asp (lokalisert 06.09.04)


Laste ned ppt "Informasjonskompetanse for studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet og Humanistisk fakultet Del 3 Kildekritikk ved Universitetsbiblioteket i Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google