Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotekkunnskap og informasjonskompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotekkunnskap og informasjonskompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotekkunnskap og informasjonskompetanse
Statsvitenskap grunnfag 13.januar 2005 Torunn Skofsrud Boger Gå kvikt gjennom hele ”smæla” fra i høst (alt er her). Stopp opp der det er nødvendig, ha forberedt et søk i hver base. Avslutt med å la dem prøve seg på VIKO, ta en test der de er svakest. Evnt: ha et ark med oppgaver i basene og om kildekritikk klar til utdeling dersom det blir nødvendig. VIKTIGST: svar på spørsmål, repeter Bibsys

2 Bibsys http://wgate.bibsys.no/search/gen?lang=N&bibl=HI%D8&bibk=uc

3 Mitt Bibsys Studentnummeret ditt er brukernavn
NB! Husk å skrive hiof foran, slik at det blir 10 siffer/bokstaver til sammen Ingen mellomrom! Bestill passord første gang, det sendes til din registrerte e-postadresse Mitt Bibsys bruker du når du vil sjekke lånetiden på bøker du har lånt Be om fornyelse av lån (bøkene fornyes en gang om det ikke er venteliste på dem) Sett opp din egen profil med dine personlige søk, følg med på ny litteratur innenfor ditt fagfelt

4 Bibsys emneportal http://sgate.bibsys.no/cgi-bin/ep

5 A-tekst http://atekst.mediearkivet.no/atekst/

6 Norart http://nabo.nb.no/norart/

7 Ebsco http://web9. epnet. com/selectdb. asp

8

9 Viktige nettsteder http://www.norge.no http://www.stortinget.no/
Norge.no: En felles inngang til offentlig informasjon på Internett. Utvikles av Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes sentralforbund Odin:En felles elektronisk informasjonstjeneste for regjeringen, Statsministerens kontor og departementene. Databasen inneholder bl.a. meldinger, proposisjoner, NOU`er (i fulltekst fra 1994), høringsnotater, rapporter m. m. Lovdata: Lovdatas hjemmesider på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts og lagmannsrettsavgjørelser SSB:Statistikk Samfunnsspeilet Valgresultater

10 Finn fram: Ha oversikt over saksgangen i regjering og Storting (se eget ark) ODIN:NOU,St.prp, Ot.prp., St.meld Stortinget.no: Innst.S, Innst.O, Stortingstidende ESOP: Publikasjonsliste fra Storting og regjering Lovdata: Lover SSB: Statistikk

11 Referanseteknikk http://neted. hiof

12 Informasjonskompetanse
C-kategorien: finner det korrekte svaret (leter de riktige stedene, finner riktige fakta) B-kategorien: velger rett side (finner argumenter og ulike perspektiver, er i stand til å balansere disse) A-kategorien: lager egne svar basert på informasjon og kunnskap (evaluerer informasjonen, finner ulike perspektiv og synspunkter, diskuterer temaet i en større sammenheng) Å forstå når du trenger informasjon, og vite hvor du kan finne den. Kunne evaluere den og bruke den effektivt”

13 Søkeprosessen Definer problemstilling Sett opp en søkeprofil
Søk hjelp/bakgrunnsinformasjon Søk i databaser Søk i artikkeldatabaser Sjekk litteraturlister Finn ressurser i fulltekst på internett Generelt: både i baser og ute på nettet

14 Generelle søketips Benytt den enkelte bases veiledning
Ved søk i norske, svenske, danske eller engelske baser bruk henholdsvis samme språk på søkeordene Avgrens søket ved for få treff Trunker/utvid ved for mange treff (trunkeringstegnet varierer, se eget ark)

15 For få treff Sjekk søkeordene – finn flere synonymer
Kombiner synonymer eller nærliggende begrep Les relevante treff og se etter søkeord Søk flere år tilbake Trunker (søk på ordstammer) Fjern begrensninger Bytt database

16 For mange treff Bruk et mer spesifikt søkeord
Kombiner to eller flere søkeord (OG/IKKE) Begrens på språk, land, publikasjonstype, årstall osv. Bytt database Innenrikspolitikk AND utenrikspolitikk -> begge ordene OR begge ordene, men også BARE i.pol og BARE u.pol

17 Ved 0 (null) treff Sjekk stavingen Finn andre søkeord
Finn annen database

18 Informasjonssøk - internett
Internett er ikke en bestemt type informasjon Ingen sjekker at informasjonen som legges ut er korrekt Ingen fjerner foreldet informasjon Hvem som helst kan publisere hva som helst på nettet

19 Kildekritikk på internett
TROVERDIGHET AUTORITET OBJEKTIVITET AKTUALITET DEKNING MÅLGRUPPE HVEM/HVORFOR

20 VALG AV SØKEVERKTØY Søkemotorer (http://www.google.com )
Emnekataloger (http://dir.yahoo.com/ )

21

22

23 Velkommen til biblioteket!
Spør biblioteket Bestill en bibliotekar


Laste ned ppt "Bibliotekkunnskap og informasjonskompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google