Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Hjernekraft. April 2008  Olav M.Sivertsen.  Smerte er en ubehagelig sensorisk følelsesmessig erfaring knyttet til vevsødeleggelse, eller opplevd som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Hjernekraft. April 2008  Olav M.Sivertsen.  Smerte er en ubehagelig sensorisk følelsesmessig erfaring knyttet til vevsødeleggelse, eller opplevd som."— Utskrift av presentasjonen:

1  Hjernekraft. April 2008  Olav M.Sivertsen

2  Smerte er en ubehagelig sensorisk følelsesmessig erfaring knyttet til vevsødeleggelse, eller opplevd som slik ødeleggelse.  Akutt vs kronisk6 mndr.  Benign vs malign

3  Fravær fra arbeidsplass  Nedsatt ”produksjon”  Konkuransevridning Offentlige utgifter.

4  Belastnings lidelser koster oss 40 mrd i året. ( Aftenposten, 20 nov,1997) Hver 6 mann og hver 5 kvinne i yrkesaktiv alder er plaget med muskel skjelett lidelser. Hos 40% har lidelsen varig karakter. 2006. Rygglidelser koster Norge 15 mrd. årlig (pers.medd. Hemb, NAV.)

5  Lidelsen  Søvnvansker  Kognitive forstyrrelser  Seksuell forstyrrelse  Bevegelses hindrende  Sosial isolasjon  Familiær belastning  Psykiske forstyrrelser

6  Kvinner mer enn menn  Arbeidere og sjåfører  Sittende og statiske arbeidstillinger verst  Monotont og ”tungt” arbeid. Hjelpepleiere samlebåndsarbeid

7  Fysiologisk sett er smerter en strøm av elektriske impulser til hjernen, her omvandles de til sanseopplevelse.  Biokjemiske substanser fra skadede vevsceller frigjør kjemisk energi mot cellemembranen i nerveendingene-  Den kjemiske energien omvandles til elektrisk energi (membranpotensialet) som når det summeres til et visst nivå, utløser en elektrisk impuls.

8

9

10

11 Nosiseptiv smerte Neurogen smerte Ikke somatisk Muskel skjelett ale Vicerale Perifere Sentrale Psykiske Kronisk Smerte syndrom

12  Følger samme nervebaner men ulike effekter på modulatorer på synapsenivå.  Nosiseptive reguleres hovedsakelig av: (SP, neurokininA, Glutamat, Calcitonin Gene-related peptid og VIP= vasoaktivt intestinalt polypeptid ved aktivering Neuropatiske: De samme substansene dempes

13 ANNAMNESEN:  Når begynte det og hvordan?  Skjedde det noe i de nære omgivelser? Har det forværret seg? Ord på smertebildet Intensitet. Medikamenter brukt som hjelper, Alternative behandlinger Søvn- og kognitive- forstyrrelser Psykisk status Økonomisk status Livskvalitet.

14  Ledd og muskelstatus, palpasjon,aktiv-og passiv bevegelse.  Bevegelsesindusert.  Nevrologisk utfall eller hyperpatier.  Noen stillinger som gir smertelindring  Hudforandringer?  Sammenhenger mellom ulike smerter.  Medikamentinduserte smerter.

15  Prinsipper: Laveste effektive medikament-nivå. Holistisk tilnærming: Lidelse, sosiale forhold, interpersonale relasjoner, psyke, økonomi, åndelige aspekter, ondartet sykdom.

16  God effekt av tradisjonelle analgetika.  ParacetamolBarn 40mg/kg deretter 15-20mg/kgx4 Voksne1-2gx4. NSAID`sIbux, Naprosyn,Napren, Confortid,Diclofenac, Artrotec,Toreadol Cox-2 hemmereCelebra( Vioxx, Bextra) OpiaterBrukes sjelden på godartede smerter.

17

18  Kodein  Tramadol  Pethidin  Kokain  Morfin  Ketobemidon=Ketorax  Oxycodone  Hydromorfon  Opptitrering av dose.

19  Antiepileptica: Carbamacepin  Tegretol Clonacepam  Rivotril, Gabapentin  Neurontin Pregabalin  Lyrica Lamotrigin  Lamictal Antidepressiva:Tricyklisk  Sarotex NMDA-hemmere: Ketamin  Ketalar

20  Opiater har en viss men liten effekt på neurogene smerter, OBS. Kreftsmerter!  Kombinasjon av medikamenter kan gi forbedret effekt, men bort med de som ikke virker.

21  Et av de hyppigst forkommende smertetilstander.  Neurogen hodepine:Kluster,Migrene,  Tensjonshodepine:Muskulær,psykiske komponeneter  Psykosomatisk hodepine

22  Psykoterapi.  Kognitiv terapi  Hypnose  Aktivisering  Biofeedback  I korte perioder: Antidepressiva, anxiolytika.

23  Symptomdempende  Vanskelig å behandle.  Smerteforsterkende og appelerende adferd. Smerteshopping

24  Transcutan nervestimulering.  Epidural nervestimulering.  Sentral stimulering.  Psykisk støttebehandling.  Sosial støtte.  Opprydding av økonomien  Fysikalsk behandling

25  Aktivering: fysisk og mentalt  Avslappingsterapier: Musikk, spa etc.  Avledning  Blokkader  Adjuvantia.  HUSK MEDIKAMENTER ER EN LITEN FASETT I BEHANDLINGEN AV KRONISKE SMERTEPASIENTER.

26  Informasjon  Innsikt  Avledning  Positive tanker  Psykoterapi  Kognitiv terapi  TVERRFAGLIGHET

27 Smerte KognitivAvledning Hypnose Bryte isolasjon Bygge selvtilit Sosial So Sosiale/ familiære s Økonomi ske Sjelelige Elektro stimulering gg Medikament Blokkader

28  Idiellt mål for behandling av akutte- og kreft- smerter vil være smertefrihet.  For kroniske smertelidelser: Ikke smertefrihet, men akseptabel smertelindring og bedring av livskvalitet,


Laste ned ppt " Hjernekraft. April 2008  Olav M.Sivertsen.  Smerte er en ubehagelig sensorisk følelsesmessig erfaring knyttet til vevsødeleggelse, eller opplevd som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google