Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smerte og behandlingsaspekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smerte og behandlingsaspekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smerte og behandlingsaspekter
Hjernekraft . April 2008 Olav M.Sivertsen

2 Smertebegrepet Smerte er en ubehagelig sensorisk følelsesmessig erfaring knyttet til vevsødeleggelse, eller opplevd som slik ødeleggelse. Akutt vs kronisk 6 mndr. Benign vs malign

3 Sosialt problem Fravær fra arbeidsplass Nedsatt ”produksjon”
Konkuransevridning Offentlige utgifter.

4 Sosialt problem Belastnings lidelser koster oss 40 mrd
i året. ( Aftenposten, 20 nov,1997) Hver 6 mann og hver 5 kvinne i yrkesaktiv alder er plaget med muskel skjelett lidelser. Hos 40% har lidelsen varig karakter. Rygglidelser koster Norge 15 mrd. årlig (pers.medd. Hemb, NAV.)

5 Personlig problem. Lidelsen Søvnvansker Kognitive forstyrrelser
Seksuell forstyrrelse Bevegelses hindrende Sosial isolasjon Familiær belastning Psykiske forstyrrelser

6 HVEM PLAGES MEST? Kvinner mer enn menn Arbeidere og sjåfører
Sittende og statiske arbeidstillinger verst Monotont og ”tungt” arbeid. Hjelpepleiere samlebåndsarbeid

7 Smertefysiologi Fysiologisk sett er smerter en strøm av elektriske impulser til hjernen, her omvandles de til sanseopplevelse. Biokjemiske substanser fra skadede vevsceller frigjør kjemisk energi mot cellemembranen i nerveendingene- Den kjemiske energien omvandles til elektrisk energi (membranpotensialet) som når det summeres til et visst nivå, utløser en elektrisk impuls.

8

9

10

11 Smerteinndeling. Nosiseptiv smerte Neurogensmerte Ikke somatisk
Psykiske Muskel skjelettale Perifere Sentrale Kronisk Smerte syndrom Vicerale

12 Forskjell mellom overledning av nosiseptiv og neurogen smerte
Følger samme nervebaner men ulike effekter på modulatorer på synapsenivå. Nosiseptive reguleres hovedsakelig av: (SP, neurokininA, Glutamat, Calcitonin Gene-related peptid og VIP= vasoaktivt intestinalt polypeptid ved aktivering Neuropatiske: De samme substansene dempes

13 Smertediagnostikk. ANNAMNESEN: Når begynte det og hvordan?
Skjedde det noe i de nære omgivelser? Har det forværret seg? Ord på smertebildet Intensitet. Medikamenter brukt som hjelper, Alternative behandlinger Søvn- og kognitive- forstyrrelser Psykisk status Økonomisk status Livskvalitet.

14 Undersøkelse. Ledd og muskelstatus, palpasjon,aktiv-og passiv bevegelse. Bevegelsesindusert. Nevrologisk utfall eller hyperpatier. Noen stillinger som gir smertelindring Hudforandringer? Sammenhenger mellom ulike smerter. Medikamentinduserte smerter.

15 SMERTEBEHANDLING. Prinsipper: Laveste effektive medikament-nivå.
Holistisk tilnærming: Lidelse, sosiale forhold, interpersonale relasjoner , psyke, økonomi, åndelige aspekter, ondartet sykdom.

16 NOSISEPTIVE SMERTER God effekt av tradisjonelle analgetika.
Paracetamol Barn 40mg/kg deretter 15-20mg/kgx4 Voksne1-2gx4. NSAID`s Ibux, Naprosyn,Napren, Confortid,Diclofenac, Artrotec,Toreadol Cox-2 hemmere Celebra( Vioxx, Bextra) Opiater Brukes sjelden på godartede smerter.

17

18 OPIATER forts. Kodein Tramadol Pethidin Kokain Morfin
Ketobemidon=Ketorax Oxycodone Hydromorfon Opptitrering av dose.

19 Nevrogene smerter Antiepileptica: Carbamacepin Tegretol
ClonacepamRivotril, Gabapentin Neurontin Pregabalin Lyrica Lamotrigin Lamictal Antidepressiva: Tricyklisk Sarotex NMDA-hemmere: Ketamin Ketalar

20 Kombinasjoner. Opiater har en viss men liten effekt på neurogene smerter, OBS. Kreftsmerter! Kombinasjon av medikamenter kan gi forbedret effekt, men bort med de som ikke virker.

21 HODEPINE Et av de hyppigst forkommende smertetilstander.
Neurogen hodepine: Kluster,Migrene, Tensjonshodepine: Muskulær,psykiske komponeneter Psykosomatisk hodepine

22 Psykogene=psykosomatiske
Psykoterapi. Kognitiv terapi Hypnose Aktivisering Biofeedback I korte perioder: Antidepressiva, anxiolytika.

23 Idiopatiske smerter Symptomdempende Vanskelig å behandle.
Smerteforsterkende og appelerende adferd. Smerteshopping

24 TILLEGGSBEHANDLING. Transcutan nervestimulering.
Epidural nervestimulering. Sentral stimulering. Psykisk støttebehandling. Sosial støtte. Opprydding av økonomien Fysikalsk behandling

25 TILLEGGSBEHANDLING forts.
Aktivering: fysisk og mentalt Avslappingsterapier: Musikk, spa etc. Avledning Blokkader Adjuvantia. HUSK MEDIKAMENTER ER EN LITEN FASETT I BEHANDLINGEN AV KRONISKE SMERTEPASIENTER.

26 Mestring. Informasjon Innsikt Avledning Positive tanker Psykoterapi
Kognitiv terapi TVERRFAGLIGHET

27 Smerte SosialSo Medikament Blokkader Kognitiv Avledning Elektro
stimuleringgg Hypnose Smerte Sjelelige Bryte isolasjon Økonomiske SosialSo Sosiale/ familiære s Bygge selvtilit

28 Mål for smertebehandling.
Idiellt mål for behandling av akutte- og kreft- smerter vil være smertefrihet. For kroniske smertelidelser: Ikke smertefrihet, men akseptabel smertelindring og bedring av livskvalitet,


Laste ned ppt "Smerte og behandlingsaspekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google