Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode magasin – forutsetning for bevaring Nettverk Magasin og bevaring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode magasin – forutsetning for bevaring Nettverk Magasin og bevaring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode magasin – forutsetning for bevaring Nettverk Magasin og bevaring

2 Gode magasin – forutsetning for bevaring

3 Nettverk magasin og bevaring WWW.magasinnettverket.no

4 Finnmark

5 •Alta museum Alta •Museene f. kystkulturHonningsvåg •Nordvestsamisk museumsiida Indre Finnmark •Saviomuseet Kirkenes •Svalbard Museum Longyearbyen •Sør-Varanger Museum Kirkenes •Tana Museum – Deanu Musea Tana •Varanger Museum IKS Vadsø •Varanger Samiske Museum Varangerbotn

6 Svalbard •Sysselmannens Kulturhistoriske magasin •Nytt fellesmagasin, - ferdigstilt, drift i gang •Tilfredsstillende forhold •Tilbakeføring av gjenstander; Svalbard museum, Tromsø museum, Sjøfartsmuseet, Forsvarsmuseet, fra Russland og nederlandske utgravninger, - alt tilhører staten •40.000 gjenstander (ca. 10.000 fra Russland) •Mange gjenstander uregistrert, enda flere ikke konservert •Statsstøtte, god økonomi oppstart, god økonomi drift •Kun midler til en konservatorstilling, behov for flere

7 Finnmark •Plan om fellesmagasin skrinlagt, - også på grunn av store geografiske avstander •Nytt bygg planlagt for Vadsø museum/ Ruija museum (Kvenhuset) •Skal finansiers av fylkeskommunen, - avhengig av statlige midler •Byggestart planlagt primo 2008, - endret ved siste statsbudsjett •Alta museum gode forhold, Samiske samlinger i Karasjok og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest har nyere bygg og forholdsvis oppdaterte magasin •Ellers kjellere og loft som magasin

8 Troms

9 •Lenvik Museum Finnsnes •Midt-Troms Museum Moen •Nord-Troms Museum Sørkjosen •Nordnorsk Fartøyvernsenter Gratangen •Nordnorsk Kunstmuseum Tromsø •Perspektivet Museum Tromsø •Polarmuseet i Tromsø Tromsø •Trastad Samlinger Borkenes •Tromsø Museum Tromsø •Trondarnes Distriktsmuseum Harstad

10 Troms •Midt-Troms museum består av museer i 9 kommuner •Overtatt en bygning fra Forsvaret til fellesmagasin: Sunnlia og Hegglia Fellesmagasin i Målselv •Tekstil- og fotomagasinet fungerer tilfredstillende •Bør bedre forholdene for andre gjenstandsgrupper •Mangler finansiering •Tromsø Universitetsmuseum har to tilfredsstillende magasin, klimaregulert •Enkelte til dels brukbare magasin i egne lokaler uten klimaregulering (mellomkategori) •Behov for mer plass

11 Nordland

12 •Arran Lulesamisk Senter Drag •Helgeland Museum Mosjøen •Stiftelsen Hurtigrutemuseet Stokmarknes •Leirfjord Bygdesamlinger Leirfjord •Lofotr – Vikingmuseet på Borg Bøstad •Museum Nord Melbu •Norsk Luftfartsmuseum Bodø •Salten Museum Bodø •Saltstraumen Museum Saltstraumen

13 Nordland •ABMU-rapporten viser varierende magasinforhold •Felles planleggingsarbeid, magasinplaner samlingsplaner, - på sikt fellesmagasin (Ved undersøkelse alle positive til fellesmagasin innen 5 mil fra museet) •Alle enheter må ha skikkelig oppbevaringsenhet ved museet, - magasin og mottaksapparat •Rana museum har magasin •Vefsn museum har separate magasinlokaler: papir/foto, tekstil, kulturhistorisk gjenstandsmateriale •Museum Nord (Melbu): fellesmagasin for tekstil

14 Nord-Trøndelag

15 •Frosta Bygdemuseum Frosta •Stiftelsen Meråker-Musea Meråker •Namdal Fylkesmuseum Rørvik •Nils Aas Kunstverksted Inderøy •Rinnleiret Museum Levanger •Stiftelsen Saemien Sijte Snåsa •Snåsa Bygdemuseum Snåsa •Spillum Dampsag & Høvleri Spillum •Stiklestad Nasj. Kultursenter Verdal

16 Nord-Trøndelag •Prosjekt fellesmagasin: Stiklestad gamle planteskole •Stiklestad Nasjonale Kultursenter er eier •Fellesmagasin for alle museer i Nord-Trøndelag og Fylkesarkivet i Nord-Trøndelag (alle privatarkiv) •Fylkeskommunen skal skaffe arkitekt for bygningsmessige tiltak, - ikke finansiert •Deretter søknad staten om investeringsmidler •Søkt ABMU om delvis finansiering til stilling angående drift av fellesmagasinet •Samlinger fra Nils Aas Kunstverksted og Fotoarkivet Levanger plassert i lokaler på planteskolen (kriseløsning) Delvis klimastyrt anlegg, forholdsvis tilfredsstilende

17 Sør-Trøndelag

18 •Bjugn Bygdatun Bjugn •Hemne Bygdemuseum Kyrksæterøra •Kystmuseet i Sør-Trøndelag Hitra •Museet Kystens Arv Stadsbygd •Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Trondheim •Oppdal Bygdemuseum Oppdal •ORKLA Industrimuseum Løkken Verk •Ringve Museum Trondheim •Stiftelsen Rørosmuseet Røros •Singsås Bygdemuseum Singsås •Trondheim Kunstmuseum Trondheim •Trøndelag Folkemuseum Trondheim •Vitenskapsmuseet, NTNU Trondheim

19 Sør-Trøndelag •Fellesmagasin på Dora, privateid •Dora: u-båt bunker fra 2.verdenskrig, 3,5 m tykke vegger •Bygningen fredet av byantikvaren •Ringve museum-Rustkammeret-NDR-Vitenskapsmuseet •Statsarkivet-Byarkivet-Interkomm.arkiv-Univ.bibliotek •Ikke klimaanlegg eller luftfiltrering, konstant temperatur, for fuktig om sommeren (påvirkes av uteklimaet) •Dora høy husleie (2500 kr. pr.m2) •Vitenskapsmuseet flytter fra Dora (husleie 20 mill. pr.år) Planlegger nytt underjordisk magasin på Kalvskinnet m.fl •Sverresborg, Rørosmuseet, Rettsmuseet, NKM magasin

20 Møre og Romsdal

21 •Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund •Nordmøre Museum Kristiansund •Nynorsk Kultursentrum Hovdebygda •Romsdalsmuseet Molde •Stiftinga Sunnmøre Museum Ålesund •Tresfjord Museum Tresfjord

22 Møre- og Romsdal •Romsdalsmuseet planlegger nybygg: 900m2 magasin- og utstillingslokale/ 100m2 konservering med 2 arbeidsplasser •Ny bruk av tre, forvalter den norske nasjonale trearven, men nøkternt bygg •Skisse forprosjekt godkjent av styre, - statsbudsjettet •Mål: ferdigstillelse 2012 •Samling fylkesdekkende funksjoner, arbeidsdeling i forhold til større sentra, faglig samarbeid også i retning Sverresborg

23 Møre- og Romsdal

24 Sogn og Fjordane

25 •De Heibergske Samlinger Kaupanger •Kystmuseet i Sogn og Fjordane Florø •Nordfjord Folkemuseum Sandane •Norsk Bremuseum Fjærland •Sunnfjord Museum Førde

26 Sogn og Fjordane •Konkrete planer ifht. fellesmagasin •Alle museene i fylket samarbeider •Finansiering fra Fylkeskommunen •Nordfjord museum har tilfredsstillende magasinforhold, - 5 ulike klimasoner Frysetjenester hos iskremlager

27 Hordaland

28 •Museet Baroniet Rosendal Rosendal •Bergen Museum Bergen •Bergens Sjøfartsmuseum Bergen •Bymuseet i Bergen Bergen •Hardanger Museum Utne •Kunstmuseene i Bergen Bergen •Lyngheisenteret Seim •Museum Vest Rong •Museumssenteret i Salhus Salhus •Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Tyssedal •Stiftinga Rallarmuseet Finse Finse •Sunnhordland Folkemuseum Stord •Voss Folkemuseum Skulestadmo

29 Hordaland •Museumssenteret i Salhus, hele bygningen ca. 4000 m2 •Fellesmagasin og konserveringstjenester •Magasin- og konserveringsverksted ca. 1200 m2 •Planleggingsprosessen startet for ca. 10 år siden •Areal for magasin ferdigstilles i slutten av april 2008 •Prosjektet har så langt kostet ca. 8 millioner •Fylkeskommunen: 1 million •Økonomi til innredning av to av magasinene

30 Rogaland

31 •Arkeologisk Museum i Stavanger Stavanger •Dalane Folkemuseum Egersund •Haugalandmuseene Haugesund •Haugesund Billedgalleri Haugesund •Jærmuseet Nærbø •Klepp Bygdemuseum Kleppe •Museet i Mælandsgården Skudeneshavn •Norsk Barnemuseum Stavanger •Norsk Oljemuseum Stavanger •Rennesøy Bygdemuseum Rennesøy •Rogaland Kunstmuseum Stavanger •Ryfylkemuseet Sand •Stavanger Museum Stavanger •Stiftelsen Utstein Kloster Mosterøy •Vestlandske Skolemuseum Stavanger

32 Rogaland •Fellesmagasin på Åmøy, ca. 10 år gammelt •Tidligere Nato depot i fjellhall, ca. 6000 m2 (Rennesøy) •Drift finansieres av Fylkeskommunen, egen driftssjef •Alle museum hver sin hall, arealet litt ujevnt fordelt •Kun adgang til eget areal, god sikkerhet •Godt og stabilt klima, avfukter i hver hall (50%RF/12,5 C) •Men behovet er større enn arealet •Pga. plassmangel magasin av ulik kvalitet ved enkelte museer (eks. plasskrevende gjenstander, maskiner) •Ryfylkemuseene nytt museumsbygg med nye magasiner •Jærmuseet nytt bygg 2-3 år siden, store magasin i kjeller

33 Vest-Agder

34 •Kystmuseet Fedrenes Minne Hidrasund •Marnardal Museum Marnardal •Sirdal Fjellmuseum Tjørhom •Søgne Bygdemuseum Søgne •Sørlandets Kunstmuseum Kristiansand •Vest-Agder-Museet IKS Kristiansand

35 Vest-Agder •Vest-Agder IKS: 7 kulturhistoriske museer, i tillegg Agder naturmuseum, Bredalsholmen, Lindesnes fyrmuseum •Faggruppe med personer fra alle museene har ferdigstilt en samling- og forvaltningsplan på nyåret 2008 •Planen legges til grunn for videre arbeid og finansiering •I Kristiansand leies et nylig restaurert bilverksted, - teknisk konservator følger opp montering av klimaanlegg •Ellers varierende magasinforhold i fylket •Fylkeskommunen har kjøpt en bunker i fjellet, kan på sikt bli magasin for museer i vestre del av fylket Mangler videre finansiering for innredning/drift

36 Aust-Agder

37 •Aust-Agder Kulturhist. Senter Arendal •Birkenes Bygdemuseum Birkeland •Ibsenhuset og G. Bymuseum Grimstad •Iveland og Vegusdal Vatnestrøm •Lillesand By- og Sjøfartsmuseum Lillesand •Stift. Næs Jernverksmuseum Tvedestrand •Setesdalsmuseet Rysstad

38 Aust-Agder •Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS: interkommunalt eier- og driftsselskap med Aust-Agder fylkeskommune og 13 kommuner •Igangsatt stort prosjekt med fellesmagasin, planlagt ferdig i 2012 •Samlet areal 2500 m2 •Ca. 1000 m2 avsatt til museer i fylket •Er med på statsbudsjettet •Økonomi: prioritert liste som skal realiseres når prosjektet kommer i gang

39 Telemark

40 •Anne Grimdalens Minne Dalen •Berg-Kragerø Museum Kragerø •Norsk Industriarbeidermuseum Rjukan •Skien Billedgalleri Skien •Telemark Museum Skien •Vest-Telemark Museum Dalen

41 Telemark •Museer i Telemark midtre og nedre, konsolidert – dvs. fra Bamble ved kysten til Bø •Stort ønske og behov for magasinplan •Arbeid med strategiplan ifht. fellesmagasin igangsettes nå •Skien: Planer om nytt adm.- og publikumsbygg, - som dermed vil frigjøre areal til magasiner (år 2011) •Varierende magasinforhold i fylket: Kragerø museum moderne nybygg med magasinforhold, ellers typiske lagerrom på kjeller og loft

42 Vestfold

43 •Haugar Vestfold Kunstmuseum Tønsberg •Larvik Museum Larvik •Museumssenteret i Vestfold Sandefjord •Nord-Jarlsbergmuseene Holmestrand •Preus Museum Horten •Sandefjordmuseene Sandefjord •Stokke Bygdetun Stokke •Vestfold Fylkesmuseum Tønsberg

44 Vestfold •Museumssenteret i Vestfold, vedtatt opprettet i juni 2004 •Ombygging igangsatt, januar 2005 •Innflytting, september 2006 •Investering ca. 18.6 millioner •Gjenstandsmengde inntil ca. 40.000 gjenstander •Minimum 11.400 gjenstander fra hvert museum: Larvik museum, Vestfold Fylkesmuseum, Sandefjordmuseene, Nord-Jarlsbergmuseene •Erfaringer:for lite areal for fotografi undervurdert gode magasinforhold som ikke er klimastyrt

45 Buskerud

46 •Blaafarveverket Vikersund •Drammens Museum Drammen •Stift. Fossesholm Herregård Vestfossen •Stift. Hallingdal Museum Nesbyen •Stift. Hringariki Hønefoss •Lågdalsmuseet Kongsberg •Norsk Bergverksmuseum Kongsberg •Stift. Sigdal Museum Prestfoss

47 Buskerud •Drammens Museum og Drammens Kunstmuseum felles stiftelse i 1996, 50.000 gjenstander •Fjernmagasin i en tidligere tremassefabrikk, Vestfossen, samlokalisert med Vestfossen Kunstlaboratorium •Ca. 1000 m2 magasin og nytt klimaanlegg •Norsk Bergverksmuseum: •Magasin i nedlagt gruver 2,5 km inn i fjellet •Tilfredstillende klima, avfukter. Vanskelig tilgjengelighet. •Tre haller: 250 m2, 300 m2, 350 m2 (Støv problematisk) •Begge prosjekt egenfinansiert

48 Oppland

49 •Innlandets Vitensenter Gjøvik •Kistefos-museet Jevnaker •Lillehammer Kunstmuseum Lillehammer •Maihaugen Lillehammer •Mjøsmuseet Kapp •Museet i Nord-Gudbrandsdalen Lom •Stiftinga Norsk Fjellmuseum Lom •Norsk Kjøretøyhistorisk Museum Lillehammer •Norsk Vegmuseum Fåberg •Randsfjordmuseene Jaren •Valdres Folkemuseum Fagernes

50 Oppland •Planleggingsarbeid igangsatt: nemnd bestående av museene i Oppland, Fylkeskommunen, Fylkeskonservator, Per Morseth, Ågot Gammersvik •Vil ha nytt magasin på tomt ved siden av bestående magasin på Maihaugen, nede i jord •Erfaringer: stabile forhold, lave driftskostnader •Museumssentral med felles mottak og felles konserveringstjenester, ca. 6000 m2 •Søknad finansiering stat og fylkeskommune •Kostnad: ca. 180 millioner ”Bare halvparten av en ungdomsskole”

51 Hedmark

52 •Stiftelsen Domkirkeodden Hamar •Engerdal Museum Engerdal •Glomdalsmuseet Elverum •Gruetunet Museum Kirkenær •Kongsvingermuseene Kongsvinger •Nordøsterdalsmuseet Tynset •Norsk Jernbanemuseum Hamar •Norsk Skogmuseum Elverum •Prøysenhuset Rudshøgda •Stor-Elvdalstunet – Nystu Trønnes Koppang

53 Hedmark •Norsk Skogmuseum, Glomdalsmuseet og Hedmarksmuseet har vedtatt ønske om fellesmagasin •Intensjonsavtale om fellesmagasin på Glomdalsmuseet •Nær geografisk beliggenhet, avstand bare 34 km •Søkt Hedmark Fylkeskommune om midler til forprosjekt, positiv tilbakemelding •Har felles konserveringstjeneste ved Bevaringsavdelingen på Domkirkeodden •Nord-Østerdalsmuseene egne magasin

54 Oslo

55 •Astrup Fearnley Museet •Det Internasjonale Barnekunstmuseet •Forsvarets Museer •Kon-Tiki Museet •Kultur- og idrettsetaten •Kulturhistorisk Museum, UiO •Misjonshistoriske Samlinger NLM •Nasjonalmuseet for Kunst, arkitektur og design •Naturhistorisk Museum •Nobels Fredssenter •Norges Bank •Norges Hjemmefrontmuseum •Norsk Filminstitutt

56 Oslo •Norsk Folkemuseum •Norsk Jernbaneklubb •Norsk Sjøfartsmuseum •Norsk Speidermuseum •Norsk Teknisk Museum •Norsk Telemuseum •Norsk Tryllemuseum •Norsk Veteranskibsklub •Oslo Museum •Oslo Skolemuseum •Skimuseet i Holmenkollbakken •Veterinærmuseet

57 Oslo •Ikke felles magasinbygg for museene i Oslo-området •Norsk Folkemuseum: Magasinbygg på museumsområdet, seminarrapport Leier 3 fjellhaller hver på 600 m2 på Ekeberg Noe problem med klimaanlegget, litt problem med støv 30 – 40 lagerhaller med andre leietakere •Kulturhistorisk museum UiO:

58 Akershus

59 •Akershus Fylkesmuseum Strømmen •Eidsvoll Museum Eidsvoll •Fetsund Lenser Fetsund •Norsk Landbruksmuseum Ås

60 Akershus •Akershus Fylkesmuseum: Konsolidert med 14 museer Har leid en fjellhall som skal tas i bruk i løpet av 2008 Museene får tilbud om deponering i fjellhallen •Norsk Landbruksmuseum: Leier et ”kaldtlager”, Slørstad-prosjektet: Forsvarets gamle lager i gamle betongbygg Er også et samarbeid med Follo Museum som har gjenstandssamling av båter på Slørstad Museet har store utfordringer med magasinforbedringer

61 Østfold

62 •Askim Bygdemuseum Askim •Fredrikstad Museum Gamle •Halden Historiske Samlinger Halden •Rakkestad Bygdetun Rakkestad •Stiftelsen Østfoldmuseet Sarpsborg

63 Østfold •Rapport 1999-2002: ikke tilfredsstillende magasinforhold •Fylkeskommunen kjøpte Trollull fabrikken med tomt, kostnad 7 millioner •Vel 2000 m2 til magasin, andre funksjonsareal i tillegg •Vedtak 300 000 årlig til drift og vedlikehold •Vedtak 12 millioner fordelt på 3 år til investering (på bok) •Prosess med Akershus •Ikke påbegynt arbeid med bygningen så langt •Arbeidsgruppe etablert for planlegging av faser i nytt byggeprosjekt for funksjonelt magasin i deler av bygget

64


Laste ned ppt "Gode magasin – forutsetning for bevaring Nettverk Magasin og bevaring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google