Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er standardspråk? BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er standardspråk? BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er standardspråk? BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011

2 Standardspråk er en varietet med en ordbok og en hær (Fritt etter Max Weinreich: ”Et språk er en dialekt med en hær og en marine”)

3 Standardspråk er: •Språket som er typisk for offentlig kommunikasjon i moderne nasjonalstater. •Brukes innen vitenskap, teknologi, administrasjon, politikk, høyere utdanning, (nasjonale) medier, (nasjonal) kultur. •Har eksplisitte regler og noen bestemte strukturelle trekk, for eksempel terminologier, hypotaktiske midler.

4 Språklig varietet •En samling spesifikke språklige resurser som aktiveres innen bestemte domener

5 Daglig talespråk •Tilegnes først •Muntlig •Kommunikasjon her og nå •Uformelt •Emosjonelle og praktiske oppgaver •Flere utgaver •Ikke regulert (kodifisert) Standardspråk •Læres i skolen •Mest skriftlig men har også en muntlig form •Kommunikasjon over tid og sted •Formelt •Forstandsmessige oppgaver •Een utgave •Regulert (kodifisert)

6 Kulturspråk Varieteten for prestisjetung og formel kommunikasjon i før-moderne samfunn, f.eks. innen religion, sentraladministrasjon, skjønnlitteratur

7 Diglossi Samfunnsmessig tospråklighet: To varieteter sameksisterer men har ulike funksjoner Bred diglossi: Flere språk sameksisterer men har ulike funksjoner

8 Eksempler på bred diglossi før 1918 •Kroatia: kroatisk-ungarsk •Polen, østlige del: polsk-russisk •Tsjekkia: tsjekkisk-tysk

9 Noen eksempler på smal diglossi Tsjekkia (Bøhmen) standardtsjekkisk - allmenn-tsjekkisk (obecná čeština) Slovenia standardslovensk - konversasjonsspråk (pogovorni jezik)

10 Standardspråkets base •Et politisk og ideologisk valg •Krever en god beskrivelse (ordbok, grammatikk)

11 Ideologiske verdier 1)Rasjonalitet 2)Spesifisitet 3)Universalisme 4)Effektivitet 5)Langsiktede mål – Emosjonalitet – Spredthet – Partikularisme – Kvalitet – Kortsiktede mål

12 Vest- og sør-slaviske standardspråk •Genetisk og typologisk like •Rik fleksjon •Preget av de nasjonale bevegelsene på 1800-tallet

13 Samuel Bogumił Linde 1771–1847

14 Josef Jungmann 1773–1847

15 Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864

16 Ljudevit Gaj 1809 –1872

17 Norm Sett av språklige resurser som forventes aktivisert i bestemte situasjoner og domener

18 Kodifisering Eksplisitt formulerte og preskriptive regler for korrekt standardspråk.

19 Fleksibel stabilitet

20 Purisme Overdreven bestrebelse på å holde språket rent for fremmed påvirkning, særlig i form av lånord

21 Noen sør- og vest-slaviske språk som ikke er standardspråk •Sorbisk •Kasjubisk •Moravisk •Rutensk •Montenegrinsk (?)


Laste ned ppt "Hva er standardspråk? BKS2110, POL2110, TSJ2110 Karen Gammelgaard 1. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google