Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjertnes videregående skole 3 år fullført og bestått på ST gir et Vitnemål Generell studiekompetanse Er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjertnes videregående skole 3 år fullført og bestått på ST gir et Vitnemål Generell studiekompetanse Er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjertnes videregående skole 3 år fullført og bestått på ST gir et Vitnemål Generell studiekompetanse Er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Eleven får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse Fagkrav ved opptak Noen studier stiller krav om spesielle fag, vanligvis realfag, for å kvalifisere til opptak Noen studier har karakterkrav Opptaksprøver

2 Bjertnes videregående skole Generell studiekompetanse Universiteter og høgskoler i Norge og utlandet

3 Bjertnes videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering

4 Bjertnes videregående skole Studiespesialisering med programområder Vg1Fellesfag Vg2 Valgt program- område RealfagSpråk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Samme program- område

5 Bjertnes videregående skole Fellesfag Vg2 Historie 2 Norsk 4 Matematikk 3 avsluttende (egne regler) 2. fremmedspråk 4 avsluttende (egne regler) Kroppsøving 2 Sum (timer pr uke) 15 (12)

6 Bjertnes videregående skole Fellesfag Vg3 Religion og etikk 3 avsluttende Norsk 6 avsluttende Historie 4 avsluttende Kroppsøving 2 avsluttende (2.fremmedspråk) (5) (avsluttende) Sum (timer pr uke) 15 (20)

7 Bjertnes videregående skole Realfag (ALLE FAGENE FINNES PÅ 2 NIVÅER MED 5 UKETIMER HVER) Biologi (BIO) Fysikk (FYS) Kjemi (KJE) Matematikk (MR/MS) Teknologi og forskningslære (TEK)

8 Bjertnes videregående skole Språk, samfunnsfag og økonomi (ALLE FAGENE FINNES PÅ 2 NIVÅER MED 5 UKETIMER HVER) Engelsk * Internasjonal engelsk (IEN) * Engelskspråklig litteratur og kultur (EN2) * Samfunnsfaglig engelsk (EN2) Kommunikasjon og kultur (KOKU) Historie og filosofi (HIFI) (Fremmedspråk)

9 Bjertnes videregående skole Språk, samfunnsfag og økonomi (forts.) Samfunnsøkonomi (SØK) Næringslivsøkonomi * økonomistyring (ØKST) * økonomi og ledelse (ØKLE) Rettslære (RELÆ) Entreprenørskap og bedriftsutvikling (ENBE) Markedsføring, strategi og ledelse (MALE)

10 Bjertnes videregående skole Språk, samfunnsfag og økonomi (forts.) Politikk, individ og samfunn * sosialkunnskap (SOK) * sosiologi og sosialantropologi (SOSO) * politikk og menneskerettigheter (POME) (NB: kun 1 nivå med 5 uketimer i hvert av fagene) Medie- og informasjonskunnskap (MEIN) Psykologi (PSYK)

11 Bjertnes videregående skole Programfag fra andre utdanningsprogrammer Musikk (MU) –Fra musikk, dans, drama Idrett –Fra idrettsfag Toppidrett (IFTO) Breddeidrett (IFBR)

12 Bjertnes videregående skole Matematikk Vg2 Alle skal ha matematikk på Vg2. Velg mellom: 1)Mat 2P (fellesfag 3 t/u) 2)MR1 eller MS1 (programfag 5 t/u) Hvis 1) : fullfør og ikke tenk mer på matematikk Hvis 2): i tillegg til 15 uketimer programfag må det velges minst 3 uketimer i et annet programfag Valgmulighet: 5-timersfag: Velg mellom alle programfagene på nivå 1 Oppsummering: Du skal ha matematikk (enten 3 eller 5 timer) og 15 timer programfag

13 Bjertnes videregående skole 2.fremmedspråk fellesfag (hvordan dette påvirker valgmulighetene på Vg3) Gjelder Vg3: 1)Hadde du fremmedspråk på usk: Du har fullført 2. fremmedspråk fellesfag på Vg2. Du må fortsette med 2 programfag fra Vg2 innen samme programområde og kan velge fritt det 3. programfaget 2) Hadde du ikke fremmedspråk på usk: Du må fortsette med 2 programfag fra Vg2 innen samme programområde. De siste 5 timene blir fremmedspråk nivå II. Det betyr at må fortsette med samme språket på Vg3 som du har hatt i 2 år.

14 Bjertnes videregående skole MULIGHETER OG BEGRENSNINGER IIIIIIIV Matematikk R1Fysikk 1Biologi 1Kjemi 1 Matematikk S1Entreprenørskap 1Tek. og forsk.læreMarkedsføring 1 SosialkunnskapØkonomistyringSamf. øk. 1Sosiol. og antrop. Medie- og info 1Int engelsk Rettslære 1 Hist og filosofi 1Kom og kultur 1Idrett 1/2/3Psykologi 1 Musikk 1(3FrspII på Vg3) Hvilke programfag som settes i gang avgjøres av elevenes valg. 2-3 av fagene over blir ikke tilbudt.

15 Bjertnes videregående skole Valg av fag (Eks innen programområdet realfag ) Vg2Bio1Kje1Mus Vg3Bio2Kje2Ifto Vg2MS1Fys1InEnTek1 Vg3MS2Fys22.frspr Vg2MR1Fys1Kje1Bio1 Vg3MR2Fys2Kje2 Vg2Bio1Fys1Kje1 Vg3Bio2Fys2Kje2

16 Bjertnes videregående skole Valg av fag (Eksempel fra språk, samfunnsfag og økonomi) Vg2ØkstSosoMR1Søk Vg3ØkleSok2.frspr Vg2InEnKoKu1Ifto Vg3En2KoKu3Mus Vg2Male1Mein1Hifi1 Vg3Male2Mein22. frspr Vg2ØkleSøk1MS1Relæ Vg3ØkstSøk2MS2

17 Bjertnes videregående skole Krav til vitnemål Minst 90 uketimer over tre år Minst 2 programfag fra eget område og begge må bestå av 10 uketimer fordelt på to programfagenheter à 5 timer Ved valg av MR1/MS1 må det i tillegg velges et fag på minst 3 uketimer fra et studieforberedende programområde

18 Bjertnes videregående skole Hva nå? Informasjon og forberedelse til søking på skoletilbud (desember -12, januar og februar -13) Se faget ”Valg av fag på Vg2” på ITL Faginformasjon i A-timene (se ITL) Valg av programområde og programfag senest 1. feb (ITL) Søking av skoleplass på vigo.no (MinID), alle må søke skoleplass hvert år. 1. mars, 2013 (søknadsfrist på vigo)

19 Bjertnes videregående skole Hvordan bruker du MinID Du bruker MinID for å logge inn på vigo.no Du får brev med PIN-koder til MinID til din folkeregistrerte adresse ved årsskiftet Første gang du bruker MinID trenger du: Fødsels- og personnummer (11 siffer) PIN-kodene fra kodebrev Du legger inn selvvalgt passord, mobilnummer og e-postadresse Neste gang du bruker MinID trenger du: Fødsels- og personummer Selvvalgt passord Kode som kommer på sms

20 Bjertnes videregående skole Nyttige tips og råd Det er ungdommens valg! Husk søknadsfristen: –ordinært inntak 1. mars –test at innlogging på vigo.no med MinID i god tid før søknadsfristen! Dersom ungdommen angrer på valgene sine –kontakt rådgiver/studieleder/inntakskontoret

21 Bjertnes videregående skole Hjelp: www.vilbli.no www.utdanning.no På ITL: ”Valg av fag på Vg2” ”31 Rådgiverinfo – Karriereveiledning – utdanning- og infoportaler” Høyere utdanning: www.samordnaopptak.no (høyere offentlig utdanning i Norge) www.ansa.no (utdanning i utlandet)


Laste ned ppt "Bjertnes videregående skole 3 år fullført og bestått på ST gir et Vitnemål Generell studiekompetanse Er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google