Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2014-2015

2 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk, kjemi (fra realfag) F.eks. historie og filosofi, engelsk ( fra språk, samfunnsfag og økonomi) Programfag (velges) F.eks. matematikk R1 (fra fagområdet matematikk) F.eks. internasjonal engelsk (fra fagområdet engelsk) Fellesfag (obligatoriske)

3 Fag Vg1 Vg1 Eksamen Norsk 4 Nei Engelsk 5 Ja (S el.M) Matte Fr.språk
Naturfag Ja(MP) Samfunnsfag 3 Ja(M) Geografi 2 Kroppsøving Tilsammen 30 timer

4 Fag- og timefordeling Vg2 og Vg3
Norsk 4 6 Matematikk 3 (5) Historie 2 Fr.språk (5) Religion 3 Kr.øv Til sammen fellesfag 15(17) 15 (20) Programfag 10 Valgfritt programfag 5 5 (0) Til sammen 30 (32) 30

5 Hva skal velges? Matematikk: 2P, R1 eller S1 Tre programfag
HUSK: Interesse og mestring er viktig ITL - Karriereveiledning

6 MATEMATIKK 1T (5) 1P (5) Matematikk R1 Matematikk S1 2P (3)
Vg1 Matematikk R1 5 TIMER Matematikk S1 5 TIMER Vg2 2P (3) Matematikk S2 5 TIMER Matematikk R2 5 TIMER Vg3 Istedenfor obligatorisk matematikk kan man velge programfag R1 eller S1

7 Hvilke krav stilles til valget?
Programområder: Velg mellom: Språk, samfunnsfag og økonomi Realfag Programfag: Velge to programfag fra to forskjellige fagområder innen valgte programområde Fordypning («søyler»): Elevene skal ta to programfag fra hvert av to fagområder innen eget programområde (f.eks. matematikk R1 og R2, kjemi 1 og 2 hvis du går programområdet realfag) Valgfritt programfag: Til sammen to fag i løpet av VG2 og VG3 velges fritt innenfor eget programområde el. andre studieforberedende program

8 Programområdet for språkfag,samfunnsfag og økonomi
Fagområde Programfag Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Engelsk litteratur og kultur Historie og filosofi Historie og filosofi1 Historie og filosofi 2 Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Sosialkunnskap Samfunnsgeografi

9 Programområdet for språkfag,samfunnsfag og økonomi
Fagområde Programfag Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2 Rettslære Rettslære 1 Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1

10 Programfag i programområdet for realfag
FFagområde Programfag Matematikk Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi1 Informasjonsteknologi 2 Biologi Biologi 2 Biologi 1 (tilbys ) Geofag Geofag 1

11 Programfag fra andre studieforberedende program
Trykk og foto Scenografi og kostyme Visuell kultur og samfunn Formgiving Breddeidrett 1 Breddeidrett Programfagsenheter Programfag

12 Eksempel – språk, samfunnsfag og økonomi
område Engelsk Politikk, individ og samfunn Valgfritt Vg 2 Internasjonal engelsk Sosiologi og sosialantropologi Trykk og foto VG 3 Engelsk -språklig litteratur og kultur Politikk og menneskerettig-heter Breddeidrett

13 Eks. Språk, samfunnsfag, økonomi
område Politikk, Individ og samfunn Engelsk Valgfritt Vg 2 Sosiologi og sosial-antropologi Internasjonal engelsk Historie og filosofi 1 VG3 Sosial-kunnskap Samfunns-faglig engelsk Trykk og foto

14 Eks. Realfag Vg 2 VG3 R1 Fysikk 1 Kjemi 1 Internasjonal engelsk R2
område Matematikk Fysikk Kjemi Valgfritt Vg 2 R1 Fysikk 1 Kjemi 1 Internasjonal engelsk VG3 R2 Fysikk 2 Historie og filosofi 1

15 Tilleggsopplysninger til fremmedspråk
Elever som har avsluttet nivå II i fremmedspråk på vg2 og velger nivå III på vg3, får godkjent dette som ett av to fagområder innenfor programområdet. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha dette også på vg3.

16 Realfagspoeng 0.5 poeng for alle programfag fra realfag, unntatt: R2 og Fysikk 2 som gir 1.0 poeng Maksimum 4 realfagspoeng

17 Språkpoeng 0,5 poeng for programfag innen fagområdet fremmedspråk
1,0 for fremmedspråk 3 (vi tilbyr dette i samarbeid med naboskolene. I år er det spansk 3 på Rosenvilde) Max 4,0 poeng

18 Studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Alle som fullfører og består 3 år studiespesialiserende At du har nok timer og fag. Det kvalitetssikres av skolens ledelse Over 90% av studiene krever bare generell studiekompetanse 18

19 Spesiell studiekompetanse
Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fag- kombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Alle realfagsstudier krever matematikk minst R1 eller S1+S2 I tillegg må man ha full fordypning i minst ett realfag (Biologi, kjemi, fysikk, informasjonsteknologi eller teknologi og forskningslære.) 19

20 Spesiell studiekompetanse
Eksempler Realfag (generelt): R1/S1+2, et realfag 1+2 Medisin: R1/S1+2, Fysikk 1 og Kjemi 1+2 Ingeniør: R1+2, Fysikk 1 Økonomi: R1/S1+2 Du har selv ansvaret for å sjekke aktuelle studier. samordnaopptak.no 20

21 Hva skjer videre? Uke 3 : Info til klassene om regler og hvilke fag vi tilbyr. Hefte med info om de ulike fagene deles ut. Rådgiver Tove Handeland kan spørres. Fagvalget vil foregå elektronisk i “blokkvalg” fra 17. januar. Passord/brukernavn sendes på mail. Gi beskjed om endret mailadresse. FRIST: 31.januar. NB! Den som ikke har valgt innen fristen får ikke velge fag selv.

22 MER INFO: www.rosenvilde.vgs.no (valgfrie programfag)
(læreplaner)

23 Søknad og inntak hvert år.
1.mars- søknadsfrist VIGO Svarfrist midten av juli- legg inn forhåndsvar. Fortrinnsrett til å fortsette på egen skole.

24 Eksamener. Vg1: Trekk, minst 20% av elevene.
Vg2: Alle skal opp i minst ett fag. Vg3 – Alle skal ha fire eksamener. Norsk hovedmål 2 skriftlige 1 muntlig/muntlig praktisk

25 Avdelingsleder Anders Lindhjem-Godal alg@rosenvilde.vgs.no


Laste ned ppt "Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google