Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2014-2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2014-2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2014-2015

2 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk, kjemi (fra realfag) F.eks. historie og filosofi, engelsk ( fra språk, samfunnsfag og økonomi) Programfag (velges) F.eks. matematikk R1 (fra fagområdet matematikk) F.eks. internasjonal engelsk (fra fagområdet engelsk) Fellesfag (obligatoriske)

3 Fag Vg1 Vg1Eksamen Norsk4Nei Engelsk5Ja (S el.M) Matte5Ja (S el.M) Fr.språk4Nei Naturfag5Ja(MP) Samfunnsfag3Ja(M) Geografi2Ja(M) Kroppsøving2Nei Tilsammen30 timer

4 Fag- og timefordeling Vg2 og Vg3 FagVG2VG3 Norsk46 Matematikk3 (5) Historie24 Fr.språk4(5) Religion3 Kr.øv22 Til sammen fellesfag 15(17)15 (20) Programfag10 Valgfritt programfag55 (0) Til sammen30 (32)30

5 Hva skal velges? Matematikk: 2P, R1 eller S1 Tre programfag HUSK: Interesse og mestring er viktig www.vilbli.no ITL - Karriereveiledning

6 MATEMATIKK 1P (5) 1T (5) Matematikk S1 5 TIMER Matematikk R1 5 TIMER Matematikk S2 5 TIMER Matematikk R2 5 TIMER Istedenfor obligatorisk matematikk kan man velge programfag R1 eller S1 2P (3) Vg1 Vg2 Vg3

7 Hvilke krav stilles til valget? Programområder: Velg mellom: –Språk, samfunnsfag og økonomi –Realfag Programfag: –Velge to programfag fra to forskjellige fagområder innen valgte programområde –Fordypning («søyler»): Elevene skal ta to programfag fra hvert av to fagområder innen eget programområde (f.eks. matematikk R1 og R2, kjemi 1 og 2 hvis du går programområdet realfag) Valgfritt programfag: –Til sammen to fag i løpet av VG2 og VG3 velges fritt innenfor eget programområde el. andre studieforberedende program

8 Programområdet for språkfag,samfunnsfag og økonomi FagområdeProgramfag Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk Engelsk litteratur og kultur Historie og filosofi Historie og filosofi1 Historie og filosofi 2 Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter Sosialkunnskap Samfunnsgeografi

9 Programområdet for språkfag,samfunnsfag og økonomi FagområdeProgramfag Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2 Rettslære Rettslære 1 Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1

10 Programfag i programområdet for realfag FFagområdeProgramfag MatematikkMatematikk R1 Matematikk R2 Matematikk S1 Matematikk S2 KjemiKjemi 1 Kjemi 2 FysikkFysikk 1 Fysikk 2 InformasjonsteknologiInformasjonsteknologi1 Informasjonsteknologi 2 BiologiBiologi 2 Biologi 1 (tilbys 2015-16) GeofagGeofag 1

11 Programfag fra andre studieforberedende program Trykk og foto Scenografi og kostyme Visuell kultur og samfunn Formgiving Breddeidrett 1 Breddeidrett Programfagsenheter Programfag

12 Eksempel – språk, samfunnsfag og økonomi Fag område EngelskPolitikk, individ og samfunn Valgfritt Vg 2 Internasjonal engelsk Sosiologi og sosialantropologi Trykk og foto VG 3 Engelsk - språklig litteratur og kultur Politikk og menneskerettig- heter Breddeidrett

13 Eks. Språk, samfunnsfag, økonomi Fag område Politikk, Individ og samfunn EngelskValgfritt Vg 2 Sosiologi og sosial- antropologi Internasjonal engelsk Historie og filosofi 1 VG3 Sosial- kunnskap Samfunns- faglig engelsk Trykk og foto

14 Eks. Realfag Fag område MatematikkFysikkKjemiValgfritt Vg 2 R1Fysikk 1Kjemi 1Internasjonal engelsk VG3 R2Fysikk 2Historie og filosofi 1

15 Tilleggsopplysninger til fremmedspråk Elever som har avsluttet nivå II i fremmedspråk på vg2 og velger nivå III på vg3, får godkjent dette som ett av to fagområder innenfor programområdet. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha dette også på vg3.

16 Realfagspoeng 0.5 poeng for alle programfag fra realfag, unntatt: R2 og Fysikk 2 som gir 1.0 poeng Maksimum 4 realfagspoeng

17 Språkpoeng 0,5 poeng for programfag innen fagområdet fremmedspråk 1,0 for fremmedspråk 3 (vi tilbyr dette i samarbeid med naboskolene. I år er det spansk 3 på Rosenvilde) Max 4,0 poeng

18 Studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler –Alle som fullfører og består 3 år studiespesialiserende –At du har nok timer og fag. Det kvalitetssikres av skolens ledelse –Over 90% av studiene krever bare generell studiekompetanse

19 Spesiell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fag- kombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Alle realfagsstudier krever matematikk minst R1 eller S1+S2 I tillegg må man ha full fordypning i minst ett realfag (Biologi, kjemi, fysikk, informasjonsteknologi eller teknologi og forskningslære.)

20 Spesiell studiekompetanse Eksempler –Realfag (generelt): R1/S1+2, et realfag 1+2 –Medisin: R1/S1+2, Fysikk 1 og Kjemi 1+2 –Ingeniør: R1+2, Fysikk 1 –Økonomi: R1/S1+2 Du har selv ansvaret for å sjekke aktuelle studier. samordnaopptak.nosamordnaopptak.no

21 Hva skjer videre? Uke 3 : Info til klassene om regler og hvilke fag vi tilbyr. Hefte med info om de ulike fagene deles ut. Rådgiver Tove Handeland kan spørres. Fagvalget vil foregå elektronisk i “blokkvalg” fra 17. januar. Passord/brukernavn sendes på mail. Gi beskjed om endret mailadresse. FRIST: 31.januar. NB! Den som ikke har valgt innen fristen får ikke velge fag selv.

22 MER INFO: www.rosenvilde.vgs.nowww.rosenvilde.vgs.no (valgfrie programfag) www.udir.no/grepwww.udir.no/grep (læreplaner) www.vilbli.no www.samordnaopptak.no

23 Søknad og inntak hvert år. 1.mars- søknadsfrist VIGO Svarfrist midten av juli- legg inn forhåndsvar. Fortrinnsrett til å fortsette på egen skole.

24 Eksamener. Vg1: Trekk, minst 20% av elevene. Vg2: Alle skal opp i minst ett fag. Vg3 – Alle skal ha fire eksamener. –Norsk hovedmål –2 skriftlige –1 muntlig/muntlig praktisk

25 Avdelingsleder Anders Lindhjem-Godal alg@rosenvilde.vgs.no


Laste ned ppt "Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2014-2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google