Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ST og ID Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme – ca 2 timer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ST og ID Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme – ca 2 timer."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ST og ID Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme – ca 2 timer

2 VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )‏ Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart v )‏ Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt valg ved skolestart v )‏ Valg av programområde (ST) og fag (ST+ID) for neste skoleår (internt valg i februar/mars)‏ Valg av skolested for neste år (søknad til Inntakskontoret i februar/mars)‏

3 VALG AV PROGRAMOMRÅDE OG FAG: Elever på ST Vg1 skal velge seg programområde realfag, språkfag eller samfunnsfag og økonomi Innenfor valgt område skal de også velge fag med til sammen minst 20 uketimer i Vg2+Vg3 Det er binding av valget for neste år (Vg2) til året etter (Vg3)‏ Elever på ID Vg1 skal velge seg fag med til sammen 5+5 uketimer Det er ingen binding til året etter (Vg3) for de fagene som ID - elever velger i Vg2 Merk: Alle timetall er angitt som «gammeldagse» 45-minutters timer

4 HVORDAN VI VIL INFORMERE OM OG FORETA DETTE VALGET FORELDRE/FORESATTE: Felles orienteringsmøte i desember Individuelle foreldre-/ elevsamtaler ved starten på termin 2 (etter 14.1.2008)‏ ELEVER: Orienteringsskriv Fagkataloger Orientering om fagene ved faglærere Individuelle foreldre-/ elevsamtaler Valg av fag i to omganger: 1) ”Plukkliste” og 2) Blokkskjema

5 FRAMDRIFTSPLAN Foreldre/elev- samtaler Fagorienteringer v/faglærere Web-søknad på sentralt opptak til (1.3.)‏ Orienteringer ved rådgiver og studieledere Valg innenfor blokkplanen foretas ”Plukkliste” leveres inn (før vinterferien) og blokkplanen lages Fagkataloger og skjema for ”plukkliste” - valget til elevene Orienteringsmøte for foreldre/ foresatte MARS ’08FEBRUAR ’08 JANUAR/ FEBRUAR ’08 DESEMBER ’07

6 EKSTERN SØKNING (INNTAKSKONTORET)‏ Elevene på Vg1 må søke seg inn på Vg2 (og til Vg3)‏ Det vanligste er å søke på egen skole Spesielle fagønsker kan føre til at man må søke andre skoler Skolene administrerer søknadsprosedyren – som vil foregå elektronisk (world wide web)‏ Inntakskontoret behandler og svarer på søknaden Frist: 1.3.2008 (for søkere med særskilte behov: 1.2.2008)‏

7 KRAV TIL OPPTAK Minst karakter 2 i alle fag på Vg1 men... Elever som ikke fyller dette kravet kan likevel taes inn etter særskilt vurdering av den skolen som det søkes til

8 INTERN SØKNING (EGEN SKOLE)‏ Denne søknaden gjelder for programområder og fag som man ønsker seg i Vg2+Vg3 Fagønskene er nødvendig å få inn relativt tidlig av hensyn til planlegging og forberedelse til neste år Ønsket om og sammensetning av fag gjelder bare for egen skole

9 KRAV TIL OPPTAK INTERNT Ingen andre formelle krav enn ved ekstern søkning Vi anbefaler imidlertid ”selvkritikk” når det gjelder de valgbare programfagene Velg ut fra faglige interesser og evner og planer for videre utdanning og yrke etter videregående skole

10 ST Vg2+3 HAR 3 PROGRAMOMRÅDER: FELLES FOR DEM ER - Uketimer i norsk 4 + 6, I/II-språk 4 + 0, kroppsøving 2 + 2, matematikk* 3 + 0, religion og etikk 0 + 3 og historie 2 + 4 uketimer i Vg2 + Vg3 15 + 15 uketimer til valgbare programfag Minst 10 + 10 = 20 uketimer av disse må brukes innenfor programområdet Resterende 5 + 5 timer kan velges fra studie- spesialiserende programområder og/eller fra idrettsfag DE BETEGNES - REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

11 ID HAR INGEN SÆRSKILTE PROGRAMOMRÅDER - men elevene har i ID Vg2 + Vg3 sin fordypning innenfor idrettsfagene med 12 + 17 uketimer De har videre uketimer i norsk 4 + 6, I/II-språk 4 + 0, matematikk* 3 + 0, samfunnsfag 3 + 0, historie 2 + 4, geografi 2 + 0 og religion/etikk 0 + 3 De skal også velge fag i 5 + 5 timer pr. uke Disse 5 + 5 timene kan velges fra idrettsfags egne programfag til valg og/eller de valgbare programfagene på studiespesialisering

12 VÅRT TILBUD AV PROGRAMFAG (VP): Biologi Engelsk Internasjonal engelsk Engelskspråklig litteratur og kultu r Fremmedspråk III'er-språk (Vg3)‏ I'er-språk (Vg2 + Vg3)‏ Fysikk Kjemi 'Krydderfag' (MD-fag)‏ Matematikk; R- og S-variantene GeofagX Teknologi og forskningslæreX Politikk og menneskerettigheter Næringslivsøkonomi Samfunnsgeografi Samfunnsøkonomi Sosialkunnskap Idrettsfaglige programfag Toppidrett, breddeidrett, lederutvikling

13 Mer om matematikkfaget: Krav til generell studie- kompetanse i matematikk: 5 t/u i Vg1 + 3 t/u i Vg2 Valg av matematikk R1 evt. S1 i Vg2, gir fritak for 3- timers-kurset i Vg2 I stedet for disse 3 timene må du i Vg2 da lese et X-fag eller et ekstra VP-fag R1: Matematikk for de som tar fysikk og kjemi som VP. Bygger på T- kurset i Vg1. S1: Matematikk for sam- funnsfagelever og andre som ikke tar fysikk og kjemi. Bygger på P-kurset i Vg1.

14 Litt om kompetanser: Alle med fullført og bestått 3-årig skolegang fra de studieforberedende utdanningene får generell studiekompetanse (generell adgang til studier på høgskole/ universitet)‏ Noen studier på universitet og høgskole krever spesielle fag fra videregående skole Slike studier med særkrav er som regel knyttet opp til visse realfag (matematikk, fysikk, kjemi og biologi)‏

15 Studier med særkrav... - er f. eks. medisin, veterinærmedisin, arkitekt, ingeniør o.a. - særkravene er knyttet til fagene Matematikk R1/R2, S1+S2, Fysikk 1, Kjemi 1 osv Se mer om dette på http://www.samordnaopptak.no/ og http://www.vilbli.no/ http://www.samordnaopptak.no/ http://www.vilbli.no/

16 TILLEGGSPOENG TIL U/H Poeng for fordypning: Ingen fordypningspoeng f.o.m. opptaket høsten 2009 Andre tilleggspoeng: 2 poeng Poeng for realfag: Mest for R2, FYS2 Max 4 poeng

17 EKSEMPLER PÅ VALG (STUDIEMODELLER = LURT!)‏ 2 eksempel-elever på ST: ( 30 uketimer/ 2 år )‏ Elev 1: Engelsk 5+5, spansk I 5+5, samfunns- geografi 5, filosofi og historie 5 Elev 2: Matematikk 5+5, fysikk 5, kjemi 5+5, teknologi og forsknings- læreX 3, engelsk 5 4 eksempel-elever på ID: (10 uketimer/ 2 år): Elev 1: Engelsk 5+5 Elev 2: Matematikk 5, kjemi 5, geofagX 3 Elev 3: Engelsk 5, idrettsfag 5 Elev 4: Idrettsfag 5+5

18 Noen nyttige nettsteder: Skolenettet (mye informasjon for både elever og foreldre/foresatte!): http://www.skolenettet.no/ Nettstedet i tilknytning til heftet «Vil bli noe!» (som deles ut på skolen): http://www.vilbli.no/ - og til videre studier: http://www.samordnaopptak.no/

19 Kontakt Malvik videregående skole: Telefon 73 98 70 00 Faks 73 98 70 01 e-post til en lærer: fornavn.etternavn@stfk.no Vi blir glade når vi får besøk!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ST og ID Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme – ca 2 timer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google