Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG LEDERMØTE TROMS BONDELAG 20 OKTOBER 2010 ROVDYR OG ROVDYRPOLITIKK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG LEDERMØTE TROMS BONDELAG 20 OKTOBER 2010 ROVDYR OG ROVDYRPOLITIKK."— Utskrift av presentasjonen:

1 EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG LEDERMØTE TROMS BONDELAG 20 OKTOBER 2010 ROVDYR OG ROVDYRPOLITIKK

2 MJØLKEBONDE…..

3 …..KORNBONDE…..

4 ….OG BONDELAGET

5

6

7

8

9 Geografisk fordeling av jerveynglingene på landsbasis i 2010 i forhold til yngleområ- dene for jerv vedtatt av de regionale rovviltnemndene (skraverte områder). Røde sirkler angir påviste ynglinger der tispa og/eller valp(ene) er tatt ut.

10

11

12 12.07.201412 Antall sau/lam erstattet, fordelt på skadevolder fra 1999 – 2009. Hele landet. Kilde Rovviltportalen.

13

14 NorgeSverigeInternasjonalt UlvCR – Kritisk TruetEN – Starkt HotadLC – Livskraftig BjørnEN – Sterkt TruetLC – Livskraftig JervEN – Sterkt TruetVU - SårbarLC – Livskraftig GaupeVU - SårbarNT – Nära HotadLC – Livskraftig Rovdyr på rødlista

15 Rovviltforvaltningen Stortingsmelding om nye bestandsmål for bjørn og ulv og nødverge for hund Bredt stortingsforlik

16 12.07.201416 Norges Bondelags krav til Regjeringen Økt selvbestemmelse til rovviltnemndene  Gis myndighet til å fastsette uttak av fredet rovvilt utenom beitesesongen  Gis myndighet til å fastsette jaktkvote for gaupe og lisenskvote for jerv, bjørn og ulv også når bestanden ligger under bestandsmålet.

17 12.07.201417 Norges Bondelags krav til Regjeringen Bjørn  Bestandsmål på maks 80 bjørn i Norge – lik kjønnsfordeling  Hannbjørner som trekker ut av yngleområdene skal tas ut.  Jakttiden utvides med 15 dager; 5. september – 1. november.  Årlig DNA-registrering hvor også jegere og beitebrukerne samler inn DNA-prøver.

18 12.07.201418 Norges Bondelags krav til Regjeringen Ulv  Ulvesonen gjennom Hedmark endres til å følge Glommavassdraget som naturlig barriere i vest.  Grenseflokker av ulv skal inngå i den norske bestandsstatusen med en faktor på 0,5.  Målet om tre årlige ynglinger innenfor ulvesonen opprettholdes med grenseflokker.  Ulv som oppholder seg utenfor ulvesonen skal tas ut.

19 12.07.201419 Norges Bondelags krav til Regjeringen Nødverge  Naturmangfoldlovens § 17, 2. ledd, 1. setning endres til: ” På samme måte kan eieren, eller noen som opptrer på eierens vegne, felle vilt når felling må anses påkrevet for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på bufe og tamrein, og ved direkte angrep på hund.”

20 12.07.201420 Norges Bondelags krav til Regjeringen Bestandsmålene skal respekteres Rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet rovdyr og ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig. Prioriterte beiteområder Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.

21 Grunnleggende for bonden Forebyggende skadebasert forvaltning! Hva når rovdyra blir for nærgående ifht folk? Hvordan ivareta den todelte målsettinga? HOVEDFOKUSET MÅ VÆRE BEITEBRUKEN!


Laste ned ppt "EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG LEDERMØTE TROMS BONDELAG 20 OKTOBER 2010 ROVDYR OG ROVDYRPOLITIKK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google