Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentar på dialogmøte - Overordnede perspektiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentar på dialogmøte - Overordnede perspektiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentar på dialogmøte - Overordnede perspektiver

2 Markedssituasjonen - basert på rutekm i kontrakter med fylkeskommunene Kilde: Kontraktsoversikt fra Kollektivtrafikkforeningen,SSB 2

3 Resultater for bussnæringen Kilde: Proff forvaltning3

4 Noen enkle fakta:  Velfungerende konkurranse med tilstrekkelig mange aktører per anbud i dag  De 6 store har 89 % av markedet, og 94 % av den konkurranseutsatte delen av markedet.  Lav eller ingen lønnsomhet i sum for de 6 store i 2012.  Det må bli grunnlag for langsiktig lønnsom drift i kontraktene 4

5 NHO Transports utgangspunkt  Utvikling av standardkontrakter eller veiledere  Juridiske vilkår  Prising av kontrakter  Bruk av materiellbeskrivelse  Insitamentsbeskrivelser  Indeksregulering  Balanserte kontrakter  Bruk av bussindeks  Mer balansert risiko for utvikling trafikkbildet  Balanserte endringspriser  Gjensidige opsjoner  Kun bruk av insentiver på områder hvor selskapene har reell påvirkning  Konkurransenøytrale frikortbestemmelser 5

6 1. Prinsipp for prising av ruteproduksjon/endringer  Buss/Vogninnsats  Rutekm  Rutetimer 6

7 2. Gebyrer erstattes av objektive målinger av kvalitet  Dagens gebyrlister bør erstattes av objektive målinger av kvalitet og måles mot et fastsatt 0-nivå i kontraktene, som danner grunnlag for et bonus/malussystem  0-nvået må (mest mulig) ligge fast i perioden. Det må ikke bli vanskeligere å oppnå bonus i løpet av kontraktsperioden  Unngå dobbeltstraffing som i reisegarantiene 7

8 3. Opsjoner utløses når man har nådd fastsatte kvalitetsmål (kundemål)  Opsjoner må være gjensidige  Leverer selskapet i kontraktsperioden i tråd med fastsatte kvalitetskrav må trafikkselskapet få rett til kontraktsforlenging slik at kontraktslengden blir 10 år. Det bør avløse dagens ensidige rett fra oppdragsgiverne til å utløse eventuelle opsjoner som oftest gir 1 år om gangen.  Ved gjentatte leveranser under et fastsatt kvalitetsnivå må oppdragsgiver gis mulighet til å avslutte kontraktene. 8

9  100 % av den totale godtgjørelsen skal reguleres  NHO Transport anbefaler at regulering bør skje minst 4 ganger i året.  Første regulering skjer ved driftsstart/oppstart av oppdraget.  Bruk indeksene i kostnadsindeks for buss. Indeksregulering av kontrakter 9

10 Framtidige indeksreguleringer må unngå utslag som vinter 2013! 10

11 Bruk i alle fall delindeksene fra bussindeksen! - Reparasjon og vedlikehold, administrasjon vs kpi-regulering 11 Kilde: SSB

12 Kontraktsvilkår og kontraktsadminisitrasjon 12 Kontraktsvilkår UbalanserteBalanserte Kontrakts- administrasjon Bokstavtro og hardhendt Løsningsorientert og samarbeid

13 Det er behov ny kontraktsfilosofi Selskapene innflytelse 13 HøgLav Høg Fylkeskommunens innflytelse Spesifikasjon/detaljeringsnivå Fram til 1995 Dagens kontrakter Partner- skapsmodell Partner- skapsmodell • Mer kollektivtransport for pengene • Kollektivtransport som tar markedsandeler • Forutsigbarhet for fylkeskommunenes økonomi • Økt lønnsomhet i bransjen


Laste ned ppt "Kommentar på dialogmøte - Overordnede perspektiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google