Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 3-1 1 2 3 Hvilken muskel er merket med 1 i horisontalsnittet? Hvilken muskel har utspring fra området markert med 2? Hvilken kanal er merket med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 3-1 1 2 3 Hvilken muskel er merket med 1 i horisontalsnittet? Hvilken muskel har utspring fra området markert med 2? Hvilken kanal er merket med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 3-1 1 2 3 Hvilken muskel er merket med 1 i horisontalsnittet? Hvilken muskel har utspring fra området markert med 2? Hvilken kanal er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. masseter 2: M. pterygoideus medialis (fossa pterygoidea på os sphenoidale) 3: Canalis pterygoideus

2 Oppgave 3-2 1 2 3 Hvilken hjernenerve er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: N. vagus (X) 2: M. hyoglossus 3: A. palatina ascendens (fra a. facialis)

3 Oppgave 3-3 1 2 Hvilken knokkel er merket med 1? Hvilken knokkel artikulerer med det merkede området (gult) på knokkelen i figur 2? Hvilken nerve innerverer hudområdet i figur 3? 3 Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Os palatinum sinistrum 2: Os ethmoidale (os lacrimale dextrum) 3: N. auriculotemporalis (fra n. mandibularis) (V)

4 1 2 3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilke strukturer innerverer nerven merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Oppgave 3-4 Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. pterygoideus lateralis, venter inferior 2: M. mylohyoideus og m. digastricus, venter anterior 3: Glandula parotis

5 Oppgave 3-5 2 1 3 Hvilken struktur går gjennom hullet/kanalen merket med 1? Hvilken muskel har utspring fra området merket med 2? Hvilken struktur er festet langs linjen merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: A. carotis interna (canalis caroticus, os temporale) 2: M. tensor veli palatini 3: Leddkapselen i kjeveleddet

6 1 2 3 Hvilken hjernenerve er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken nerve innerverer muskelen merket med 3? Oppgave 3-6 Copyright © Steinar Risnes 2004 1: N. hypoglossus (XII) 2: M. styloglossus 3: Spinalnerver C1-C2 (m. geniohyoideus)

7 Oppgave 3-7 1 2 3 Hvilke hulrom er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Cellulae ethmoidales = sinus ethmoidalis 3: Glandula sublingualis 2: M. digastricus, venter anterior

8 Oppgave 3-8 1 2 3 Hvilken gren fra a. carotis externa er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken knokkel artiklulerer med området merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: A. temporalis superficialis 2: Canalis incisivus (maxilla) 3: Concha nasalis inferior dextra

9 Oppgave 3-9 1 2 3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. longitudinalis linguae inferior 2: V. comitans nervi hypoglossi 3: A. lingualis

10 Oppgave 3-10 Glandula submandibularis Glandula sublingualis 1 2 3 Hvilke lymfeknuter drenerer strukturene angitt i figur 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Nll. submandibulares 2: Concha nasalis media (os ethmoidale) 3: Frenulum linguae (tungebåndet)


Laste ned ppt "Oppgave 3-1 1 2 3 Hvilken muskel er merket med 1 i horisontalsnittet? Hvilken muskel har utspring fra området markert med 2? Hvilken kanal er merket med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google