Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 6-1 1 2 3 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1? Hvilket veneplexus er merket med 2? Hvilket hull er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 6-1 1 2 3 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1? Hvilket veneplexus er merket med 2? Hvilket hull er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 6-1 1 2 3 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1? Hvilket veneplexus er merket med 2? Hvilket hull er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Processus mastoideus (os temporale) 2: Plexus venosus pterygoideus 3: Foramen mentale (mandibula)

2 Oppgave 6-2 1 2 3 Hvilke lymfeknuter er merket med 1? Hvilken arterie er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Nll. mastoidei 2: A. transversa faciei (fra a. temporalis superficialis) 3: M. orbicularis oculi, pars orbitalis

3 2 Oppgave 6-3 1 3 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1? Hvilken knokkel artikulerer med området merket 2? Hvilken knokkel er vist i figur 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Condylus occipitalis 2: Os sphenoidale 3: Atlas

4 Oppgave 6-4 1 2 3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken muskel er merket med 2? Hvilket hulrom er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Fascia temporalis 2: M. pterygoideus lateralis, venter inferior (ved utspringet fra lamina lateralis på processus pterygoideus) 3: Sinus sphenoidalis

5 Oppgave 6-5 2 2 1 3 Hvilken muskel har utspring fra områdene merket med 1 Hilken knokkel artikulerer med områdene merket med 2? Hvilken knokkeldetalj er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. masseter (arcus zygomaticus) 2: Os sphenoidale 3: Crista conchalis

6 Oppgave 6-6 1 2 3 Hvilket hull er merket med 1? Hvilken muskel er merket med 2? Hvilken muskel har utspring fra kløften merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Foramen stylomastoideum (os temporale) 2: M. uvulae 3: M. digastricus, venter posterior (incisura mastoidea, os temporale)

7 Oppgave 6-7 1 2 3 Hvilken benplate er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Lamina medialis, processus pterygoideus (os sphenoidale) 2: N. sublingualis (fra n. lingualis, fra n. mandibularis) (V) 3: M. stylohyoideus

8 Oppgave 6-8 1 2 3 Hvilke nerver er merket med 1? Hvilket ganglion er merket med 2? Hvilke nerver er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Nn. nasales posteriores superiores laterales & mediales (n. maxillaris) (V) 2: Ganglion pterygopalatinum (VII) 3: Nn. palatini minores (n. maxillaris) (V)

9 Oppgave 6-9 3 1 2 Hvilket fremspring er merket med 1? Hvilket fremspring er merket med 2? Hvilken knokkel er vist i figur 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Processus condylaris (mandibula) 2: Protuberantia mentalis (mandibula) 3: Vertebra cervicalis (en av halsvirvlene 3-7)

10 Oppgave 6-10 1 2 3 Hvilken arterie er merket med 1? Hvilken arterie er merket med 2? Hvilken nerve er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: A. pharyngea ascendens 2: A. lingualis 3: N. hypoglossus (XII)


Laste ned ppt "Oppgave 6-1 1 2 3 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1? Hvilket veneplexus er merket med 2? Hvilket hull er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google