Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 6-1 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 6-1 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 6-1 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1?
Hvilket veneplexus er merket med 2? Hvilket hull er merket med 3? 1: Processus mastoideus (os temporale) 2: Plexus venosus pterygoideus 3: Foramen mentale (mandibula) 1 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

2 Oppgave 6-2 Hvilke lymfeknuter er merket med 1?
Hvilken arterie er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 3 1 1: Nll. mastoidei 2: A. transversa faciei (fra a. temporalis superficialis) 3: M. orbicularis oculi, pars orbitalis 2 Copyright © Steinar Risnes 2004

3 Oppgave 6-3 2 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1?
Hvilken knokkel artikulerer med området merket 2? Hvilken knokkel er vist i figur 3? 1: Condylus occipitalis 2: Os sphenoidale 3: Atlas 1 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

4 Oppgave 6-4 Hvilken struktur er merket med 1?
Hvilken muskel er merket med 2? Hvilket hulrom er merket med 3? 1 1: Fascia temporalis 2: M. pterygoideus lateralis, venter inferior (ved utspringet fra lamina lateralis på processus pterygoideus) 3: Sinus sphenoidalis 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

5 Oppgave 6-5 Hvilken muskel har utspring fra områdene merket med 1
Hilken knokkel artikulerer med områdene merket med 2? Hvilken knokkeldetalj er merket med 3? Oppgave 6-5 1: M. masseter (arcus zygomaticus) 2: Os sphenoidale 3: Crista conchalis 2 3 2 1 Copyright © Steinar Risnes 2004

6 Oppgave 6-6 Hvilket hull er merket med 1?
Hvilken muskel er merket med 2? Hvilken muskel har utspring fra kløften merket med 3? 3 1: Foramen stylomastoideum (os temporale) 1 2: M. uvulae 3: M. digastricus, venter posterior (incisura mastoidea, os temporale) 2 Copyright © Steinar Risnes 2004

7 Oppgave 6-7 Hvilken benplate er merket med 1?
Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1 3 1: Lamina medialis, processus pterygoideus (os sphenoidale) 2: N. sublingualis (fra n. lingualis, fra n. mandibularis) (V) 3: M. stylohyoideus 2 Copyright © Steinar Risnes 2004

8 Oppgave 6-8 Hvilke nerver er merket med 1?
Hvilket ganglion er merket med 2? Hvilke nerver er merket med 3? 1 1: Nn. nasales posteriores superiores laterales & mediales (n. maxillaris) (V) 2: Ganglion pterygopalatinum (VII) 2 3: Nn. palatini minores (n. maxillaris) (V) 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

9 Oppgave 6-9 Hvilket fremspring er merket med 1? 1
Hvilken knokkel er vist i figur 3? 1 1: Processus condylaris (mandibula) 2: Protuberantia mentalis (mandibula) 2 3: Vertebra cervicalis (en av halsvirvlene 3-7) 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

10 Oppgave 6-10 Hvilken arterie er merket med 1?
Hvilken nerve er merket med 3? 1: A. pharyngea ascendens 2: A. lingualis 1 3: N. hypoglossus (XII) 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004


Laste ned ppt "Oppgave 6-1 Hvilken knokkelstruktur er merket med 1?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google