Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 Oppgave 5-1 2 1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 Oppgave 5-1 2 1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med."— Utskrift av presentasjonen:

1 3 Oppgave 5-1 2 1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med området merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: N. mandibularis (V) 2: Os zygomaticum dextrum 3: Maxilla dextra

2 Oppgave 5-2 1 2 3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. stylopharyngeus 2: A. carotis interna 3: M. constrictor pharyngis medius

3 Oppgave 5-3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken vene er merket med 2? Hvilken nerve er merket med 3? 1 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Glandula parotis 2: Vena retromandibularis 3: N. facialis (VII)

4 Oppgave 5-4 1 2 3 Hvilken muskel fester på området merket med 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvivlken grop er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. temporalis (processus coronoideus, crista temporalis og fremre kant av ramus mandibulae) 2: Foramen mandibulae 3: Fovea pterygoidea

5 Oppgave 5-5 1 2 3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. longitudinalis linguae superior 2: M. constrictor pharyngis inferior 3: M. levator veli palatini

6 Oppgave 5-6 3 Hvilke lymfeknuter drenerer hudområdet merket på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer mot området merket 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Nll. occipitales 2: Os nasale dextrum 1 2 3: Maxilla dextra

7 Oppgave 5-7 Hva kalles den delen av tungen som er merket på figur 1? Hvilken muskel forårsaker slimhinnefolden merket med 2? Hvilken nerve innerverer det merkede området i figur 3 1 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Corpus linguae 2: M. palatoglossus (i arcus palatoglossus) 3: N. nasopalatinus (n. maxillaris) (V)

8 1 2 3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken hjernenerve innerverer kjertelen merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Oppgave 5-8 Copyright © Steinar Risnes 2004 1: M. temporalis 2: N. facialis (VII) (glandula submandibularis) 3: M. orbicularis oris

9 Oppgave 5-9 1 2 3 Hvilken knokkel artikulerer med området merket med 1? Hvilket knokkelområde er merket med 2? Hvilket fremspring er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: Os lacrimale dextrum 2: Tuber maxillae 3: Processus frontalis

10 Oppgave 5-10 1 2 3 Hvilken arterie er merket med 1? Hva kalles furen merket med 2? Hva kalles furen merket med 3? Copyright © Steinar Risnes 2004 1: A. palatina descendens (fra a. maxillaris) 2: Sulcus nasolabialis 3: Philtrum


Laste ned ppt "3 Oppgave 5-1 2 1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google