Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 5-1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med området.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 5-1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med området."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 5-1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med området merket med 3? 1: N. mandibularis (V) 2: Os zygomaticum dextrum 3: Maxilla dextra 3 2 1 Copyright © Steinar Risnes 2004

2 Oppgave 5-2 Hvilken struktur er merket med 1?
1: M. stylopharyngeus 2: A. carotis interna 3: M. constrictor pharyngis medius 1 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

3 Oppgave 5-3 Hvilken struktur er merket med 1?
Hvilken vene er merket med 2? Hvilken nerve er merket med 3? 1: Glandula parotis 2: Vena retromandibularis 3: N. facialis (VII) 3 2 1 Copyright © Steinar Risnes 2004

4 Oppgave 5-4 Hvilken muskel fester på området merket med 1?
Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvivlken grop er merket med 3? 1 3 2 1: M. temporalis (processus coronoideus, crista temporalis og fremre kant av ramus mandibulae) 2: Foramen mandibulae 3: Fovea pterygoidea Copyright © Steinar Risnes 2004

5 Oppgave 5-5 Hvilken struktur er merket med 1?
3 1: M. longitudinalis linguae superior 2: M. constrictor pharyngis inferior 3: M. levator veli palatini 1 2 Copyright © Steinar Risnes 2004

6 Oppgave 5-6 Hvilke lymfeknuter drenerer hudområdet merket på figur 1?
Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer mot området merket 3? 1 1: Nll. occipitales 2: Os nasale dextrum 3: Maxilla dextra 3 2 Copyright © Steinar Risnes 2004

7 Oppgave 5-7 Hva kalles den delen av tungen som er merket på figur 1?
Hvilken muskel forårsaker slimhinnefolden merket med 2? Hvilken nerve innerverer det merkede området i figur 3 1: Corpus linguae 2: M. palatoglossus (i arcus palatoglossus) 2 3: N. nasopalatinus (n. maxillaris) (V) 1 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

8 Oppgave 5-8 Hvilken struktur er merket med 1?
Hvilken hjernenerve innerverer kjertelen merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 3 1 1: M. temporalis 2: N. facialis (VII) (glandula submandibularis) 3: M. orbicularis oris 2 Copyright © Steinar Risnes 2004

9 Oppgave 5-9 Hvilken knokkel artikulerer med området merket med 1? 3
Hvilket knokkelområde er merket med 2? Hvilket fremspring er merket med 3? 3 1 1: Os lacrimale dextrum 2 2: Tuber maxillae 3: Processus frontalis Copyright © Steinar Risnes 2004

10 Oppgave 5-10 Hvilken arterie er merket med 1?
Hva kalles furen merket med 2? Hva kalles furen merket med 3? 1 1: A. palatina descendens (fra a. maxillaris) 2: Sulcus nasolabialis 3: Philtrum 3 2 Copyright © Steinar Risnes 2004


Laste ned ppt "Oppgave 5-1 Hvilken hovednervegren (med forgreninger) er tegnet inn på figur 1? Hvilken knokkel er vist i figur 2? Hvilken knokkel artikulerer med området."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google