Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 8-1 Hvilken fossa er merket med 1?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 8-1 Hvilken fossa er merket med 1?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 8-1 Hvilken fossa er merket med 1?
Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1 2 3 1: Fossa pterygopalatina 2: M. tensor veli palatini 3: Raphe pterygomandibularis Copyright © Steinar Risnes 2004

2 Oppgave 8-2 Hvilken struktur er merket med 1?
Hvilken kanal er merket med 2? Hvilken knokkeldetalj er merket med 3? 1 1: M. levator labii superioris alaeque nasi 2: Canalis caroticus 3: Sulcus arteriae occipitalis 2 Copyright © Steinar Risnes 2004 3

3 Oppgave 8-3 Hvilken knokkel er merket med 1?
Hvilken spalte er merket med 2? Hvilken muskel er merket med 3? 1 1: Os frontale 2 2: Fissura orbitalis inferior 3: M. mentalis (sinister) 3

4 Oppgave 8-4 Hvilken nerve er merket med 1?
Hvilken arterie er merket med 2? Hvilke strukturer er merket med 3? 1 1: N. nasopalatinus 2: A. palatina major 3: Nll. submentales 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

5 Oppgave 8-5 Hvilken knokkeldetalj er merket med 1?
Hvilken kanal er merket med 2? Hvilken struktur er festet til knuten merket 3? 1: Linea nuchae inferior 2: Canalis hypoglossi 3: Raphe pharyngis (tuberculum pharyngeum) 1 3 2

6 Oppgave 8-6 3 Hvilken hjernenerve er vist skjematisk her (1)?
Hvilken fiberkomponent er angitt med grønt (2)? Hvilken kjerne er merket med 3? Glandula lacrimalis Foramen sphenopalatinum Canalis pterygoideus Meatus acusticus internus Fossa pterygopalatina Foramen lacerum Hiatus canalis nervi petrosi majoris Foramen palatinum majus Canales palatini minores 3 Canalis facialis Foramina palatina minora 1: N. facialis Fissura petro-tympanica 2: Visceral efferent (til kjertler) 3: Nucleus salivarius superior Foramen stylomastoideum Glandula sublingualis Glandula submandibularis Copyright © Steinar Risnes 2004

7 Oppgave 8-7 Hvilken struktur er merket med 1?
Hvilken arterie er merket med 2? Hvilken vene er merket med 3? 1 3 1: M. zygomaticus major 2: A. temporalis media 3: V. auricularis posterior 2 Copyright © Steinar Risnes 2004

8 Oppgave 8-8 Hvilken nerve er merket med 1?
Hvilket hull er merket med 2? Hvilken nerve er merket med 3? 1 1: N. maxillaris 2: Foramen sphenopalatinum 3: N. palatinus major 2 3 Copyright © Steinar Risnes 2004

9 Oppgave 8-9 Hvilken del av tungen er merket med 1?
Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken muskel har utspring fra området merket med 3? 1 1: Radix linguae 2: Cornu minus ossis hyoideis 3: M. hyoglossus 2 3

10 Oppgave 8-10 Hvilken vene er merket med 1?
Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1 1: V. profunda faciei 2: M. depressor labii inferioris 2 3: M. sternohyoideus 3 Copyright © Steinar Risnes 2004


Laste ned ppt "Oppgave 8-1 Hvilken fossa er merket med 1?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google