Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-1 1 2 3 Hvilken fossa er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-1 1 2 3 Hvilken fossa er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-1 1 2 3 Hvilken fossa er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1: Fossa pterygopalatina 2: M. tensor veli palatini 3: Raphe pterygomandibularis

2 Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-2 3 2 1 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken kanal er merket med 2? Hvilken knokkeldetalj er merket med 3? 1: M. levator labii superioris alaeque nasi 2: Canalis caroticus 3: Sulcus arteriae occipitalis

3 1 2 3 Oppgave 8-3 Hvilken knokkel er merket med 1? Hvilken spalte er merket med 2? Hvilken muskel er merket med 3? 1: Os frontale 2: Fissura orbitalis inferior 3: M. mentalis (sinister)

4 Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-4 1 2 3 Hvilken nerve er merket med 1? Hvilken arterie er merket med 2? Hvilke strukturer er merket med 3? 1: N. nasopalatinus 2: A. palatina major 3: Nll. submentales

5 Oppgave 8-5 2 1 3 Hvilken knokkeldetalj er merket med 1? Hvilken kanal er merket med 2? Hvilken struktur er festet til knuten merket 3? 1: Linea nuchae inferior 2: Canalis hypoglossi 3: Raphe pharyngis (tuberculum pharyngeum)

6 Glandula lacrimalis Glandula sublingualis Glandula submandibularis Canalis facialis Meatus acusticus internus Foramen stylomastoideum Fissura petro- tympanica Foramen sphenopalatinum Foramen palatinum majus Foramina palatina minora Foramen lacerum Hiatus canalis nervi petrosi majoris Canalis pterygoideus Canales palatini minores Copyright © Steinar Risnes 2004 Fossa pterygopalatina Oppgave 8-6 Hvilken hjernenerve er vist skjematisk her (1)? Hvilken fiberkomponent er angitt med grønt (2)? Hvilken kjerne er merket med 3? 3 1: N. facialis 2: Visceral efferent (til kjertler) 3: Nucleus salivarius superior

7 Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-7 1 2 3 Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken arterie er merket med 2? Hvilken vene er merket med 3? 1: M. zygomaticus major 2: A. temporalis media 3: V. auricularis posterior

8 Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-8 Hvilken nerve er merket med 1? Hvilket hull er merket med 2? Hvilken nerve er merket med 3? 1 2 3 1: N. maxillaris 2: Foramen sphenopalatinum 3: N. palatinus major

9 Oppgave 8-9 1 2 3 Hvilken del av tungen er merket med 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken muskel har utspring fra området merket med 3? 1: Radix linguae 2: Cornu minus ossis hyoideis 3: M. hyoglossus

10 Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-10 1 2 3 Hvilken vene er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1: V. profunda faciei 2: M. depressor labii inferioris 3: M. sternohyoideus


Laste ned ppt "Copyright © Steinar Risnes 2004 Oppgave 8-1 1 2 3 Hvilken fossa er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? 1:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google