Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 2-1 1 2 3 Hvilken muskel har utspring fra området merket med 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken nerve kommer ut gjennom hullet merket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 2-1 1 2 3 Hvilken muskel har utspring fra området merket med 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken nerve kommer ut gjennom hullet merket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave Hvilken muskel har utspring fra området merket med 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken nerve kommer ut gjennom hullet merket med 3? Copyright © Steinar Risnes : M. pterygoideus lateralis, venter superior (crista infratemporalis på os spehnoidale) 2: Processus styloideus (os temporale) 3: N. facialis (foramen stylomastoideum)

2 Oppgave Hvilken hjernenerve innerverer muskelen merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes : N. facialis (VII) (m. buccinator) 2: N. lingualis (V) 3: M. digastricus, venter posterior

3 Oppgave Hvilken struktur er merket med 1? Hvilken funksjon har muskelen merket med 2? Hvilken knokkel artikulerer mot det merkede området i figur 3? Copyright © Steinar Risnes : A. alveolaris inferior 2: Hever mandibula (munnlukker) og drar den noe fremover (m. pterygoideus medialis) 3: Os palatinum

4 Oppgave Hvilken knokkel, som sees henholdsvis lateralt og medialt, er vist i figur 1? Hvilken nerve innerverer hudområdet avmerket i figur 2? Hvilken muskel er merket med 3 i tverrsnitt av tungen? Copyright © Steinar Risnes : Concha naslis inferior dextra 2: N. mentalis (V) 3: M. styloglossus

5 Oppgave Hvilken hjernenerve går ut gjennom hullet merket med 1? Hvilket hull er merket med 2? Hvilken knokkel er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes : N. hypoglossus (XII) (canalis hypoglossis) 2: Foramen jugulare 3: Os ethmoidale

6 Oppgave Hvilken nerve er merket med 1? Hvilken vene er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Copyright © Steinar Risnes : Chorda tympani (VII) 2: V. lingualis 3: Ganglion submandibulare (VII)

7 Oppgave Angi hulrommene merket med 1, 2 og 3 Copyright © Steinar Risnes : Sinus maxillaris 2: Nesehulen (cavitas nasi = cavum nasi) 3: Munnhulen (cavitas oris = cavum oris)

8 Oppgave Hvilken knokkel er vist i figur 1? Hvilken gren av a. carotis externa er tegnet inn i figur 2? Hvilke lymfeknuter drenerer den merkede delen av tungen Copyright © Steinar Risnes : Axis 2: A. lingualis 3: Nll. submentales og nl. jugulo-omohyoideus (tungespissen)

9 1 2 3 Hvilken knokkel er merket med 1? Hvilken struktur er merket med 2? Hvilken struktur er merket med 3? Oppgave 2-9 Copyright © Steinar Risnes : Vomer 2: M. genioglossus 3: M. palatopharyngeus

10 Oppgave Hvilken knokkel er merket med 1? Hvilken nerve kommer ut gjennom hullet merket med 2? Hvilken muskel har urspring fra området merket med 3? Copyright © Steinar Risnes : Os sphenoidale (ala major) 2: N. infraorbitalis (V) (foramen infraorbitale) 3: M. levator anguli oris (fossa canina)


Laste ned ppt "Oppgave 2-1 1 2 3 Hvilken muskel har utspring fra området merket med 1? Hvilken knokkeldetalj er merket med 2? Hvilken nerve kommer ut gjennom hullet merket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google