Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Nato depot til datasenter Ommund Vareberg- Rennesøy kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Nato depot til datasenter Ommund Vareberg- Rennesøy kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Nato depot til datasenter Ommund Vareberg- Rennesøy kommune

2 Hodneanlegget ● Bygget beg av 60 tallet ● For tidligere Vest Tyskland gjennom Nato ● 20.000 m2 fjellhaller ● Lagring av alt fra knapper og synåler til torpedoer og miner. ● Sykehus ● Over 100 ansatte på det meste. (i tillegg til Fjøløy fort og Åmøy depot) ● Betydelige oppgraderinger på begynnelsen av 90 tallet for flere hundre mill 2012 kroner.

3 Avhendingsprosessen ● Høsten 2007 ble det klart at Hodne anlegget skulle avvikles. ● Første møte med Forsvarsbygg november 2007 ● Skifte og Rennesøy kommune startet dialogen høsten 2008. ● Våren/sommer 2009 avklaring ift forkjøpsrett- ● Rennesøy kommune hadde mange befaringer med private interessenter. ● Takst på 26,2 mill. ● Årlige driftskostnader for å holde anlegget på ca 4-5 mill. ● Kjøp uten leietaker var umulig for Rennesøy kommune ● Interessenter: lagring av lavradioaktivt materiale, lagring av beredskapsutstyr, museumslager, opphugging av olje rigger etc, avfallshåndtering materiale fra nordsjøen. ● Lite interessant for Rennesøy kommune

4 Rennesøy kommune får napp ● 2 uker før forkjøpsretten utgår kommer Smedvig Eiendom, Lyse og IBM på banen. ● 48 timer etter første kontakt starter forhandlingene om langtidsleie. ● Negativt næringsliv til offentlig eierskap ● Skeptisk kommunestyre. ● Skifte Eiendom- profesjonelle, velvillige og forståelsesfulle. ● ”no hard feelings” ● På overtid inngås avtale om 70 års leie. ● Rennesøy dekker sine finanskostnader+++ og etter 20 år er leieinntektene ren netto – ” utleid som det er”

5 Reklamepause  http://www.youtube.com/watch?v=EaeokJECyIs&feature=youtu.be& hd=1

6 Datasentre er svært energikrevende ● Datamengdene i verden dobler seg hver 18. måned ● Sterk økning i behovet for prosesserings- / behandlings- kapasitet ● Datasentre er energikrevende - de europeiske landene vil i år 2015 vil bruke anslagsvis 100 TWh på drifting av datasentre. (Den totale norske produksjonen er på ca. 130 TWh) ● 25-30% av energiforbruket til norske næringsbygg går til IT ● Normalt brukes 50-60% av den tilførte energien til et datasenter til kjøling. ● Bredbånd infrastruktur gjør at datasentre kan plasseres på mest energieffektive steder (ut av byene/nær produksjonssted). ● Dataindustrien står i dag for 2 % av de samlede CO 2 - utslippene i verden, dvs. tilsvarende flyindustrien. (Kilde: Gartner Group)

7 Grønn IT – ● Et datasenter kan sies å være grønt når:  Energieffektiviteten er høy, og  Senteret anvender fornybar energi ● Hva er avgjørende for energieffektivitet:  Kort avstand fra energikilde – dvs. lavt transporttap  Tilgang til kjølemedium (kaldt vann) for kjøling, og/eller  God utnyttelse av varmen som genereres når datasystemene kjøres  God fysisk plass til utstyret  Gode datatekniske løsninger, systemer som bruker minst mulig energi per operasjon ● Norge har naturgitte fortrinn  Norge har fornybar energi (vannkraft) til drift  Kan redusere energibehovet ved å bruke sjøvann/innsjø til kjøling -ca. 50%  Stabil geologi  I tillegg stabilt politisk og økonomisk

8 Plassering Sandnes

9 Lokalitetsoversikt Adm. bygning Lager bygning 3 x 2 Fjellhaller 2 Fjellhaller ● Ca. 21.500 m 2 gulvarealer inne i fjellet

10 Noen bilder…. 6 haller a 11,3 x 164 m = 1.855 m 2 Fjellhall a 1.370 m 2 Dypvannskai med ro-ro rampe

11 Noen bilder…. Adkomst tuneller 2 fjellhaller a 19 x 82 m=1.546 m 2

12 Plassering i fjell nær kraftproduksjon er ideelt for datasentervirksomhet ● Det sikreste datasenteret i Norge er i dag plassert i fjellanleggene på Gjøvik.  De sikreste sentrene i de fleste land er plassert i fjellanlegg eller under jorden. ● God fysisk sikkerhet ● Jord-/fjelloverdekking beskytter mot elektromagnetiske pulser (EMP)  Energien fra slik stråling absorberes av fjellmassene.  Det anbefales normalt min. 6 m jordoverdekking ● EMP - Elektromagnetisk stråling  Solvind – solstormer kan slå ut datasystemer  Andre atmosfæriske forhold kan utløse EMP  Vulkanutbrudd – Dersom Katla på Island får et utbrudd vil dette sannsynligvis føre til at datasystemer i Norge slås ut.  EMP utløst som sabotasje /terrorvirksomhet  Atombombe  Annet

13 Hendelsesforløp vs. CERN 1. 2008: Det identifiseres at CERN har behov for et stort datasenter 2. 2009: Smedvig / Ipark i Stavanger etablerer kontakt med CERN. Første løsnings-forslag oversendt. Plassering – Ullandhaug. 3. 2009 -høst: NATO anlegget på Rennesøy kommer for salg. Rennesøy kommune kjøper anlegget. Smedvig inngår langsiktig leieavtale med Rennesøy kommune. 4. 2010-vår: Smedvig sender nytt tilbud på datasenter plassert i fjellanlegget på Rennesøy. 5. 2010–vår: CERN ønsker å etablere seg på Rennesøy - ber om hjelp fra norske myndigheter for å plassere senteret i Norge– ingen respons. 6. 2010–Sommer: CERN sender ut til alle medlemsland–Request For Proposals. 7. 2010-Høst: Smedvig, nå Green Mountain sender revidert tilbud. 27 tilbydere fra hele Europa. Rennesøyprosjektet er ett av de ledende. 8. 2011: CERN varsler at de vil sende ut tilbudsforespørsel i Juni -11. 9. 2012: Beslutning om valg skjedde i februar 10. 2012-13: Bygging av datasenteret uten CERN som kunde 11. 2013: Åpning av datasenter. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CERN besøk til RennesøySmedvig hos CERN

14 Utfordringer underveis vedr. CERN ● Meget positiv respons hos CERN ● Fraværende respons fra norske myndigheter i tidlig fase ● Stor mediaoppmerksomhet i Norge fører til at mange norske aktører vil delta i konkurranse om å få anlegget plassert hos seg  7 Norske tilbydere – 27 totalt ● Norske aktører samarbeider gjennom IKT Norge – felles front. ● Norske myndigheter melder seg på!  Forskningsministeren avviser at dette har noe med forskning å gjøre  Positiv uttalelse fra Regjeringen  Statssekretær besøker CERN for å tale Norges sak ● I nasjonal politisk sammenheng oppleves det som en ulempe at prosjektet har lokalisering i Rogaland.

15 Hva skjer nå? ● Investeringsbeslutning er tatt hos Green Mountain ● Anleggsvirksomhet i full sving. ● Ny infrastruktur, kjøleanlegg, tekniske rom etc ● På 20 år 3-5 mrd i investeringer ● 5-8 mrd i drift. ● 20-30 årsverk knyttet direkte til anlegget- ● Ringvirkninger??? ● 40 MW oppvarmet vann rett i fjorden. 2000 liter pr sekund når anlegget er fullt utbygget. ● Dagens teknologi på 20 grader, fremtiden på 60?? ● Nok varme til å holde 2 x Drammen oppvarmet.

16 Næringslivet åpner øynene

17 Hva er negativt? Ikke flere forsvarsanlegg igjen å kjøpe i Rennesøy


Laste ned ppt "Fra Nato depot til datasenter Ommund Vareberg- Rennesøy kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google