Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens program: •Oppgaveløsning •Tolkning •Introduksjon til kjøpsloven •Sammenligning mellom kjøpsloven og noen av de øvrige avtalerettslige lovene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens program: •Oppgaveløsning •Tolkning •Introduksjon til kjøpsloven •Sammenligning mellom kjøpsloven og noen av de øvrige avtalerettslige lovene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dagens program: •Oppgaveløsning •Tolkning •Introduksjon til kjøpsloven •Sammenligning mellom kjøpsloven og noen av de øvrige avtalerettslige lovene

3 Oppgave 1 Marte eier en ti år gammel Toyota Corolla. Hun har sjekket at den er verdt omtrent kr 60.000. En vintermorgen har Marte det travelt, og klarer å rygge på naboens postkassestativ. Det blir noen små bulker og en dyp ripe i lakken. Marte tar det ganske med ro, til hun har vært innom på verkstedet og fått vite at vil koste 15.000 å få det helt bra igjen. Hun blir sur på hele greia, og bestemmer seg for å selge bilen uten å reparere den. Samme dag skriver Marte en mail som hun sender til alle i kontaktlisten sin: ”Hallo folkens, jeg har bil til salgs! Den gode gamle Corollaen min skal skiftes ut nå. Jeg selger den for kr 55.000. Stikk innom hvis du vil prøvekjøre.” 

4 Martes treningskamerat, Peder, synes dette høres bra ut. Han tester bilen. Marte prøver ikke å skjule de ferske bulkene, men de snakker ikke om dette. ”Jeg skal tenke på det”, sier Peder. Uka etter er Marte i Thailand med noen venner. Når hun kommer hjem på søndag kveld finner hun en mail fra Peder. Den er sendt tirsdag: ”Jeg slår til på bilen! 55.000 overføres til din konto så snart bilen er reparert og levert. Hvis jeg ikke hører fra deg før lørdag regner jeg med at alt går greit. Har faktisk fått kjøper på Mazdaen min. Den går lørdag kveld.”

5 •Har avtale kommet i stand? –Hvilke utsagn bygger man det på? –Hva sier tilbudet? –Hva sier aksepten?

6 •Hva er Marte i så fall bundet til å gjøre? –Avtaleloven § 6 ledd

7 •Kan Peder i denne situasjonen oppnå noe med å sette frist for Marte? –Avtaleloven § 8

8 Oppgave 3 Lars Holm jobber som IT-ansvarlig i forsikringsselskapet Ensidige. I kraft av stillingen sin har han fulle rettigheter på nettserverne. Lars har lite til overs for de som tjener fett på å selge software og musikk, så han har laget et nettsted der hvem som helst i verden kan laste ned gratis. Og det er godt utvalg hos Lars. 50000 låter og en mengde spill og programmer fra kjente leverandører er gjort tilgjengelig på Ensidiges hovedserver, under domenet itsfreeforall.net Lars har tenkt å selge seilbåten sin for kr 200.000, som er vanlig listepris. Dagen etter at han har lagt annonsen på nett kommer Oscar fra personalavdelingen inn på kontoret hans, og lukker døra bak seg. ”Jeg ser du har båt til salgs”, sier han. ”Den kunne passet utmerket for min sønn Harry, men båten er jo svært overpriset. Han vil by 125.000 cash” ”Det blir ikke aktuelt. 200.000 er helt vanlig for denne båttypen”, svarer Lars.

9 ”Hmm, jeg ville tenke litt mer over saken hvis jeg var i dine sko”, sier Oscar. ”Leste du tilfeldigvis forrige uke om han på Kongsberg som ble dømt til tre måneders fengsel og 400.000 i bot for å ha brukt bedriftens datautstyr til ulovligheter? Han fikk sparken også, den gjøken” ”Hva i svarte er det du vil fram til?”, sier Lars. ”I løpet av dagen kommer Harry til å ringe deg, og jeg anbefaler sterkt at du godtar hans tilbud”, sier Oscar og går. Harry ringer. ”Jeg liker båten din, men jeg har bare 125.000” sier han. ”Det er greit det”, svarer Lars.

10 Hovedspørsmål: Er avtalen mellom Lars og Harry gyldig? Bonusspørsmål: Se straffeloven § 266. Kan Oscar straffes? Hvordan tror du kravene til bevis vil slå ut for Lars og Oscar i disse sakene?

11 Ny oppgave •Linnea skal ha ny slalåmhjelm •I butikken i bakken leier de ut hjelmer, men har også to ulike hjelmer til salgs, ingen av disse er priset, og damen bak disken vet ikke hvor mye de koster, og får heller ikke tak i sin overordnede •Jeg opplyser at vi ønsker å kjøpe den grønne hjelmen, men vi er ikke interessert i å betale mer enn tre hundre kroner. Damen er usikker, men går til slutt med på å selge for tre hundre kroner. •Etterpå googler vi hjelmen og finner ut at normal pris på denne er 1200-1300 kr

12 •Er avtalen gyldig? •Hva om vi hadde visst hva som var normalpris før avtalen ble inngått? •Hvilken bestemmelse, og hva ville resultatet blitt? •Ville resultatet kunne blitt et annet dersom det ikke hadde vært et forbrukerkjøp, og tilsvarende avtale hadde blitt inngått mellom to likeverdige parter?

13 Advokat Møyfrid Hveding

14 Hvordan bestemme? •Tolkningsteorier –Overordnede teorier om tolkningens mål –Formålet med tolkningen •Tolkningsdata –Momenter det er adgang til å legge vekt på i tolkningsarbeidet –Forholdene rundt avtaleinngåelsen og oppfølgningen av denne •Tolkningsregler –Retningslinjer for behandling av tolkningsdata

15 Tolkningteorier Filosofisk pregede teorier som har skiftet med tidenes gang •Viljesteorien –Lansert tidlig på 1800-tallet –La størst vekt på å finne partenes subjektive vilje –Partene kunne ikke være bundet ut over sin vilje •Tillitsteorien –Legger størst vekt på hvordan avtalen framtrer utad, objektivt –Partene må være bundet av det alle kan lese ut av avtalen •Dagens kontraktsrett –Mest preget av tillitsteorien, men trekker inn subjektive elementer –Viljesteorien har størst betydning ved ensidige løfter, f.eks testamenter

16 Tolkningsdata •Generelt –De faktiske omstendigheter rundt avtaletilblivelsen og etterpå –Momenter av ganske forskjellige typer –Momentene kan trekke i forskjellige retninger og ha ulik vekt

17 •Avtalens ordlyd –Hva ville en fornuftig person oppfattet under tilsvarende forhold?

18 •Den faktiske bakgrunnen for avtalen –Hva slags avtale er det snakk om? –Hvilken bakgrunn har partene? –Må bedømmes slik forholdene var ved avtaleinngåelsen

19 •Forholdene som ledet til avtalen –Hvis det har vært forhandlinger kan disse belyse avtalens innhold –Tidligere avtaler mellom partene kan belyse ny avtale

20 •Avtalens formål –Kan være et viktig moment –Eks: er bilen kjøpt som delebil? Er hesten kjøpt som slakt? –Eks: hytta er kjøpt for tomta sin del, og det var forutsatt at den skulle rives og erstattes av en ny

21 •Prisen –Kan si noe om forventet kvalitet på det som leveres –Eks: •Ekte diamant til kr 99,- •Knallgod familiebil til kr 30.000,- … hvis noe er for godt til å være sant, så er det som regel det…

22 •Partenes etterfølgende opptreden –På hvilken måte har partene forholdt seg til avtalen i ettertid? –Hvis begge parter etterlever avtalen i samsvar med ett tolkningsalternativ –Hvis den ene parten ikke protesterer når han blir klar over uenigheten

23 •Forholdet til eventuell domstolsvurdering –Kan noen av tolkningsalternativene komme i strid med en eller flere lover? –Hvilket tolkningsalternativ gir en rimelig balanse mellom partene? –Hvilket alternativ gir en avtale som kan gjennomføres i praksis?

24 Tolkningsregler •Generelt –Reglene har blitt til gjennom norsk rettspraksis, og kan være litt annerledes i andre land – spesielt USA og England –Noen regler er mer grunnleggende enn andre – brukes først

25 •Felles forståelse –Felles forståelse av ord i teksten går foran ordlyden –Et utslag av viljesprinsippet –Må tas hensyn til når man tolker resten av avtalen

26 •God tro om motpartens spesialforståelse –Den som skjønner, eller bør skjønne, at motparten har en sær forståelse av et ord kan ikke kreve sin egen forståelse lagt til grunn

27 •Ordlydstolkning •Ikke bokstavtolkning, men sikte mot hva en person i tilsvarende stillinger og forhold ville ha oppfattet

28 –Språkvarianter •Innenfor et språk finnes ulike dialekter, fagspråk og sjargonger •Hvilken språkvariant har utsagnet sterkest tilknytning til? •Hva hvis bare en av partene er bransjespesialist? •Den næringsdrivende som går inn i en bransje bærer risikoen for at han ikke kjenner fagspråket godt nok

29 –Utenlandske språk •Problem når norsk rett skal brukes på avtalen •Det må legges vekt på hvilken forståelse partene normalt ville hatt –Normal språkbruk •Hvis ikke det er aktuelt med språkbruksvarianter eller andre språk •Vanlig normal lesemåte legges til grunn – som ved lovtolkning •Ordgrensen kan være flytende. Eks. ”skip” •Ord kan være flertydige. Eks. ”kvadratmeter” når man kjøper leilighet – er det brutto, netto eller boligareal?

30 •Supplerende tolkningsregler •Brukes når de andre tolkningsreglene ikke gir noe klart svar –Uklarhetsregelen •Regel fra romersk rett (contra stipulatorem) •Tolkes mot den som har ansvaret for at uklarheten har oppstått. Eks. Cignadommen Rt 1997 s 1807 •Tolkes mot den som har utformet avtalen •Tolkes mot den kyndige •Avtaleloven § 37, 1. ledd er et utslag av denne regelen –Minimumsregelen •Velge det alternativet som legger minst byrde på den forpliktede

31 –Løsning av indre motstrid i et dokument •Tekst går foran overskrift •Rettelser går foran grunntekst. Eks: et beløp er rettet på en siden, men ikke på neste side i kontrakten •Teksttype har betydning. Håndskrevne tilføyelser går foran •Hovedbestemmelser i kontrakt går foran •Spesialbestemmelser går foran(som ved lovtolkning, lex specialis)

32 –Løsning av motstrid mellom avtalens dokumenter •Nye dokumenter går foran eldre •Dokumenter for et konkret tilfelle går foran standardiserte •Avtalen kan regulere dette selv.

33 •Samspill mellom lovene –Utfylling av avtalen – der kontrakten tier •Ingen skarp grense mellom tolkning og utfylling •Hvilke regler gjelder vanligvis for denne typen kontrakter? –Tidligere kontrakter eller bransjepraksis (kutymer) •Det som er vanlig vil ofte bli lagt til grunn mellom profesjonelle –Deklaratorisk rett •Kan fungere som ”mal” for en type kontrakter (bakgrunnsrett) •Kan finnes i form av lov eller rettspraksis (kontraktsrettslige prinsipp) •Lovenes prinsipp kan brukes i videre sammenheng (analogisk tolkning) –Preseptorisk rett overstyrer partenes vilje •Lovregler som slår igjennom uansett hvordan avtalen tolkes

34 Kjøpsrett intro til kjøpsloven og forbrukerlovene risikoovergang, mangler

35 Kjøpsloven

36 Avtalen er i boks og ferdigtolket hva nå? •Gjennomføring –Oppfylles avtalen i henhold til kontrakten? –Hva er eventuelt galt? –Hvem bærer risikoen hvis noe går galt? –Hvilke rettigheter og plikter har partene dersom noe går galt? –Lovregulering, avtaletekst og sedvane/kutyme

37 Kjøpsavtaler •Vanligste kontraktstypen –Omfatter også bytteavtaler •Greit utgangspunkt –Kan trekkes analogier fra kjøpsretten til andre områder –Alle har et forhold til kjøp og salg og en viss formening om hvilke rettigheter de har dersom ikke alt går som det skal

38 Kjøpsloven •Regulerer kjøpsavtaler… –Mellom næringsdrivende –Mellom privatpersoner som selgere og næringsdrivende som kjøpere –Mellom privatpersoner

39 •Regulerer ikke kjøpsavtaler… –Mellom næringsdrivende som selgere og privatpersoner som kjøpere •Regulerer ikke –Kjøp og salg av fast eiendom –Kjøp og salg av tjenester –Andre områder som er regulert av spesiallover

40 Hvor kjøpsloven ikke gjelder •I forbrukerforhold –Forbrukerkjøpsloven –Avhendingslova –Bustadoppføringsloven –Angrerettsloven –Kredittkjøpsloven –Avtaleloven –Øvrige forbrukerrettighetslover

41 •Utenfor forbrukerforhold –Noe lovregulering •Avhendingslova –Avtalen blir helt avgjørende –Partene for det meste overlatt til seg selv –Analogier fra kjøpsloven –Avtaleloven som ”bakgrunnsteppe” •Kan være omfattet av spesiallov –Eks forsikringsavtaleloven

42 Kjøpsloven = deklaratorisk •Viker for særlovgivning, kjl § 1 •Kan fravikes etter avtale mellom partene, kjl § 3 –Kontraktsfrihet –Lovgiver forutsetter likeverdige parter –Likevel beskyttet av reglene i avtaleloven kapittel 3 •Viker for etabert praksis, handelsbruk eller sedvane, kjl § 3

43 Avgrenses mot •Tilvirkningskjøp, kjl § 2 (1) –Avgjørende hvem som skal skaffe materialene •Selgeren skaffer = kjøp •Kjøperen skaffer ≠ kjøp –Ulovfestet – reguleres av alminnelig avtalerett –I forbrukerforhold reguleres det av håndverkertjenesteloven –Ingen supplerende lovgivning utenfor forbrukerforhold

44 •Kjøp og salg av fast eiendom kjl § 1, 2. pkt –Reguleres av avhendingslova •Gjelder både for forbrukere og næringsdrivende •Deklaratorisk for næringsdrivende •Delvis preseptorisk i forbrukerforhold

45 Kjøpsloven ↔ forbrukerkjøpsloven •Deklaratorisk ↔ preseptorisk Kjl § 3 ↔ Fkjl § 3 •Kjøpsloven – likevekt mellom partene •Forbrukerkjøpsloven – utvidet beskyttelse av den ene parten

46 Øvrige “forbrukerlover” •Bygget etter samme mønster som forbrukerkjøpsloven •Ufravikelig til ulempe for forbrukeren •Kan fravikes til forbrukerens fordel

47 Kjøpslovens oppbygging •Kapittel I - virkeområde –Definisjoner og avgrensninger •Kapittel II – Leveringen –Angivelse av ulike leveringsbetingelser og rettigheter og plikter i forhold til de enkelte •Kapittel III – risikoen for tingen –Hvem har risikoen dersom salgsgjenstanden blir skadet før overlevering? –Når går risikoen over fra selger til kjøper?

48 •Kapittel IV – Varens egenskaper; mangler m m –Hvordan skal varen være – berettigede forventninger –Når foreligger det en mangel •Kapittel V – Kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgerens side –Forsinkelse •Når foreligger forsinkelse •Hvilke konsekvenser får det –Mangler •Undersøkelsesplikt •Reklamasjon •Rettigheter

49 •Kapittel VI – Kjøperens plikter –Kjøpesummens størrelse –Betaling –Medvirkning •Kapittel VII – Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens side –Oppfyllelse –Erstatning –Frister •Kapittel VIII – Fellesregler om forventet kontraktsbrudd, isolvens m m •Kapitel IX – Fellesregler om heving eller omlevering –Erstatningsomfang –Renter

50 •Kapittel XI – Omsorg for tingen •Kapittel XII – Utbytte og annen avkasting •Kapittel XIII – Visse alminnelige bestemmelser •Kapittel XIV – Krav mot tidligere salgsledd •Kapittel XV – Særregler for internasjonalt kjøp

51 Videre … •Gjennomgang av de viktigste delene av kjøpsloven •Trekker inn og sammenlikner med de øvrige kontraktsrettslige lover hvor det er naturlig


Laste ned ppt "Dagens program: •Oppgaveløsning •Tolkning •Introduksjon til kjøpsloven •Sammenligning mellom kjøpsloven og noen av de øvrige avtalerettslige lovene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google